Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Týranie v rodine

Týranie v rodine

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomas Siba
Šetření:13. 12. 2010 - 30. 12. 2010
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondent, vážená respondentka,
Som študentom 5. ročníka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce. Tento dotazník je vytvorený za účelom výskumu rodinných problémov. Dotazník je anonymný, preto sa nikam nepodpisujte. Prosím Vás o čo najväčšiu úprimnosť pri jeho vypĺňaní – ide o vedecký výskum, v ktorom majú pravdivé odpovede cenu.

Odpovedzte prosím, pokiaľ je to možné, na všetky otázky.

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3272,73 %72,73 %  
muž1227,27 %27,27 %  

Graf

2. Vek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 rokov2147,73 %47,73 %  
26-35 rokov1329,55 %29,55 %  
36-45 rokov613,64 %13,64 %  
46-55 rokov24,55 %4,55 %  
viac ako 66 rokov12,27 %2,27 %  
56-65 rokov12,27 %2,27 %  

Graf

3. Vzdelanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2147,73 %47,73 %  
stredoškolské1534,09 %34,09 %  
základné818,18 %18,18 %  

Graf

4. Pochádzam z rodiny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplnej3477,27 %77,27 %  
rozvedenej715,91 %15,91 %  
rodina len s jedným rodičom36,82 %6,82 %  

Graf

5. Bydlisko

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mesto3375 %75 %  
dedina1022,73 %22,73 %  
samota12,27 %2,27 %  

Graf

6. Stretli ste sa už niekedy s domácim týraním páchaným na niekom z Vášho blízkeho okolia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2250 %50 %  
nie2250 %50 %  

Graf

7. Vyskytujú sa vo vašej rodine problémy týrania?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2045,45 %45,45 %  
spíše nesouhlasím1125 %25 %  
souhlasím715,91 %15,91 %  
spíše souhlasím511,36 %11,36 %  
nevím12,27 %2,27 %  

Graf

8. Považujete týranie v rodine za vážny problém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3988,64 %88,64 %  
nesouhlasím24,55 %4,55 %  
spíše souhlasím24,55 %4,55 %  
spíše nesouhlasím12,27 %2,27 %  

Graf

9. Aký druh týrania pokladáte za najzávažnejší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sexuálne týranie1636,36 %36,36 %  
psychické týranie1227,27 %27,27 %  
fyzické týranie1125 %25 %  
sociálne týranie24,55 %4,55 %  
všechny12,27 %2,27 %  
všechny jsou strašné!12,27 %2,27 %  
fyzické,psychické, sexuální - nelze vybrat pouze 112,27 %2,27 %  

Graf

10. Cítite sa vo Vašej rodine týraným (týranou)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3681,82 %81,82 %  
ano511,36 %11,36 %  
nevím36,82 %6,82 %  

Graf

11. Stali ste sa niekedy sami obeťou domáceho týrania?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3170,45 %70,45 %  
ano1022,73 %22,73 %  
nevím36,82 %6,82 %  

Graf

12. Myslíte si, že človek, ktorý bol týraným, má sklony týrať aj vo svojej rodine?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1534,09 %34,09 %  
spíše souhlasím1022,73 %22,73 %  
souhlasím818,18 %18,18 %  
spíše nesouhlasím818,18 %18,18 %  
nesouhlasím36,82 %6,82 %  

Graf

13. Kto je podľa Vás najčastejšie „tyranom“ v rodine?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3068,18 %68,18 %  
žena920,45 %20,45 %  
nejde určit dle pohlaví12,27 %2,27 %  
nevim12,27 %2,27 %  
jak kde, nevím, muži spíše fyzicky, ženy emocionál12,27 %2,27 %  
stejně12,27 %2,27 %  
tzv. rizikové rodiče - podle matějčka12,27 %2,27 %  

Graf

14. Kde sa podľa Vás najviac vyskytuje domáce týranie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bydlisko nemá vplyv na rozmer týrania3477,27 %77,27 %  
na dedinách715,91 %15,91 %  
v mestách36,82 %6,82 %  

Graf

15. V akých rodinách sa podľa Vás najčastejšie vyskytuje domáce týranie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rodinách kde sa vyskytuje alkoholizmus2659,09 %59,09 %  
v rodinách zo sociálne slabšieho prostredia920,45 %20,45 %  
v rodinách kde spolunažíva viacero generácií, resp. rodín36,82 %6,82 %  
v rodinách kde je autoritou žena/matka24,55 %4,55 %  
muze byt v kterekoliv rodine12,27 %2,27 %  
záleží na psychice rodičů12,27 %2,27 %  
v rodinách kde sa vyskytuje nevera a žiarlivosť12,27 %2,27 %  
nelze vybrat jednu kategorii12,27 %2,27 %  

Graf

16. Myslíte si, že na domáce týranie vplýva alkoholizmus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2352,27 %52,27 %  
spíše souhlasím1840,91 %40,91 %  
nesouhlasím24,55 %4,55 %  
nevím12,27 %2,27 %  

Graf

17. Myslíte si, že na domáce týranie vplýva nezamestnanosť?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1840,91 %40,91 %  
nevím1227,27 %27,27 %  
souhlasím920,45 %20,45 %  
nesouhlasím36,82 %6,82 %  
spíše nesouhlasím24,55 %4,55 %  

Graf

18. Domnievate sa, že v prípadoch domáceho týrania napomôže k jeho odstráneniu odborná pomoc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1534,09 %34,09 %  
souhlasím1227,27 %27,27 %  
spíše nesouhlasím818,18 %18,18 %  
nevím715,91 %15,91 %  
nesouhlasím24,55 %4,55 %  

Graf

19. Poznáte nejaké inštitúcie poskytujúce pomoc obetiam domáceho týrania.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ani ne

ano

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí, DONA linka, Profem, ROSA v přídapě domácího násilí, Dětské krizové centrum - pokud jsou oběti č svědci děti, dále OSPOD, kliničtí psychologové atd.

BKB, Dona, CKI, RIAPS, Elektra

Existuje nadace Avon na pomoc obětem týrání, nicméně všechno se dá vygůglit.

Liga za život bez násilia

linka bezpečí pro děti

linka detskej dovery

Linka důvěry

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

nějaké poradny

nepoznam

nepoznam.....

nevím

nevím

nevím

neznám

Neznám.

nie

nie

nie

nie

Nie

nie

osobně ne

policia, krízové centrum

policie

pomoc detom v krizre

ROSA

ROSA, Bílý kruhy bezpečí, poradny pro oběti domácího násilí

SOS

upsvar

20. Koho by ste požiadali o pomoc, ak by ste boli týraný alebo zanedbávaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
políciu1534,09 %34,09 %  
sociálneho pracovníka1022,73 %22,73 %  
nikoho613,64 %13,64 %  
kňaza24,55 %4,55 %  
nic12,27 %2,27 %  
rodinu12,27 %2,27 %  
neviem12,27 %2,27 %  
organizaci k tomu určenou12,27 %2,27 %  
kamaráda12,27 %2,27 %  
kohokoliv z uvedených, koho znám a věřím mu12,27 %2,27 %  
přítel12,27 %2,27 %  
podle situace a závažnosti12,27 %2,27 %  
známého12,27 %2,27 %  
nelze vybrat 1, záleží na kontextu, akutnosti12,27 %2,27 %  
lekára12,27 %2,27 %  

Graf

21. Komu by ste oznámili alebo na koho by ste sa obrátili v prípade, ak by ste vedeli o domácom týraní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na políciu2045,45 %45,45 %  
neviem1022,73 %22,73 %  
na sociálneho pracovníka511,36 %11,36 %  
neoznámil/a by som to49,09 %9,09 %  
neviem, slabá informovanosť verejnosti12,27 %2,27 %  
linka bezpečí12,27 %2,27 %  
na lékaře12,27 %2,27 %  
podle situace a závažnosti12,27 %2,27 %  
ÚPSVaR12,27 %2,27 %  

Graf

22. Domnievate sa, že je verejnosť dostatočne informovaná o tom, ako a kde žiadať pomoc respektíve informácie v prípadoch domáceho týrania?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1636,36 %36,36 %  
nesouhlasím1125 %25 %  
nevím715,91 %15,91 %  
spíše souhlasím613,64 %13,64 %  
souhlasím49,09 %9,09 %  

Graf

23. Odkiaľ máte najviac informácií o týraní v rodine?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
média (rozhlas, TV, internet...)3170,45 %70,45 %  
poznám z osobnej skúsenosti49,09 %9,09 %  
z rodiny36,82 %6,82 %  
od známych24,55 %4,55 %  
od kazdeho neco12,27 %2,27 %  
škola12,27 %2,27 %  
profese, vzdělání12,27 %2,27 %  
škola, postgrad. vzdělávání12,27 %2,27 %  

Graf

24. Aký je Váš názor na povinnosť ohlasovať inštitúciám týranie, zneužívanie alebo zanedbávanie vo vašom okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
som povinný/á2863,64 %63,64 %  
neviem1125 %25 %  
nie som povinný/á511,36 %11,36 %  

Graf

25. Ste informovaný dostatočne o možnostiach, ako sa pred týraním a zneužívaním chrániť?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1534,09 %34,09 %  
nevím1022,73 %22,73 %  
spíše souhlasím920,45 %20,45 %  
nesouhlasím715,91 %15,91 %  
souhlasím36,82 %6,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Siba, T.Týranie v rodine (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://tyranie-v-rodine.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.