Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ubytovací a stravovací služby v okolí Tábora

Ubytovací a stravovací služby v okolí Tábora

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Vovsová
Šetření:31. 07. 2009 - 16. 08. 2009
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):16 / 11.59
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:8,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží pro zmapování ubytovacích a stravovacích služeb v okolí Tábora a výsledky budou použity v mé bakalářské práci.

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/a jste již někdy Tábor a jeho okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1270,59 %70,59 %  
ne529,41 %29,41 %  

Graf

2. Jakým dopravním prostředkem jste se na místo dostal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní automobil650 %35,29 %  
vlak325 %17,65 %  
autobus18,33 %5,88 %  
jiný typ dopravy18,33 %5,88 %  
kolo18,33 %5,88 %  

Graf

3. Jaký byl účel Vaší cesty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rekreace433,33 %23,53 %  
jiný účel325 %17,65 %  
návštěva přátel216,67 %11,76 %  
poznávání216,67 %11,76 %  
zábava18,33 %5,88 %  

Graf

4. S kým jste na místo přijel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodinou866,67 %47,06 %  
sám/sama325 %17,65 %  
se skupinou18,33 %5,88 %  

Graf

5. Které aktivity jsou pro vás nejlákavější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznávání (památky, příroda)541,67 %29,41 %  
pěší turistika325 %17,65 %  
zábava216,67 %11,76 %  
vodní sporty, koupání18,33 %5,88 %  
cykloturistika18,33 %5,88 %  

Graf

6. Kolikrát jste tento region již v minulosti navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou433,33 %23,53 %  
jezdím sem pravidelně433,33 %23,53 %  
2x až 3x216,67 %11,76 %  
více než 3x216,67 %11,76 %  

Graf

7. Jaká byla délka vašeho pobytu naposledy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 až 2 noci433,33 %23,53 %  
3 až 7 nocí216,67 %11,76 %  
déle než 14 nocí216,67 %11,76 %  
8 až 14 nocí216,67 %11,76 %  
bez přenocování216,67 %11,76 %  

Graf

8. Kde jste byli ubytováni po dobu pobytu v regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u příbuzných, známých758,33 %41,18 %  
chatová osada216,67 %11,76 %  
kemp18,33 %5,88 %  
penzion18,33 %5,88 %  
hotel/hotel garni18,33 %5,88 %  

Graf

9. Označte prosím celkovou spokojenost s ubytovacími službami:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojený650 %35,29 %  
spíše spokojený541,67 %29,41 %  
nespokojený18,33 %5,88 %  

Graf

10. Kde se po dobu Vašeho pobytu převážně stravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní stravování (tzn. sám/sama si zde vaříte)758,33 %41,18 %  
v restauraci/jídelně ubytovacího zařízení325 %17,65 %  
restaurace216,67 %11,76 %  

Graf

11. Jakou stravu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je Vám to jedno, jíte vše650 %35,29 %  
českou kuchyni433,33 %23,53 %  
jinou kuchyni18,33 %5,88 %  
italskou kuchyni18,33 %5,88 %  

Graf

12. Označte prosím celkovou spokojenost se stravovacími službami daného regionu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojený 541,67 %29,41 %  
spíše spokojený433,33 %23,53 %  
nespokojený216,67 %11,76 %  
spíše nespokojený18,33 %5,88 %  

Graf

13. Myslíte, že ceny za služby poskytované v regionu (ubytovací i stravovací) odpovídají jejich kvalitě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne866,67 %47,06 %  
ano433,33 %23,53 %  

Graf

14. Odkud jste se dozvěděl/a o této destinaci a zařízeních ubytovacích a stravovacích služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet650 %35,29 %  
doporučení přátel, známých325 %17,65 %  
jiný zdroj216,67 %11,76 %  
cestivní kancelář, cestovní agentura18,33 %5,88 %  

Graf

15. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena975 %52,94 %  
muž325 %17,65 %  

Graf

16. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let975 %52,94 %  
35 - 49 let216,67 %11,76 %  
26 - 34 let18,33 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vovsová, J.Ubytovací a stravovací služby v okolí Tábora (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://ubytovaci-a-stravovaci-sluzby-v-okoli-tabora.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.