Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ubytování studentů v Brně

Ubytování studentů v Brně

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:marketing dva
Šetření:17. 11. 2009 - 28. 11. 2009
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):25 / 22.85
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená studentko, vážený studente,

naše firma má v plánu v Brně zprovoznit soukromé ubytování pro studenty starší 18 let. V rámci průzkumu na požadavky studentů na kvalitu bydlení a služeb bychom Vás chtěli požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Rádi bychom vytvořili moderní studentské ubytování se spoustou doplňkových služeb.

Děkujeme za spolupráci.
 

Odpovědi respondentů

1. Ohodnoťte důležitost faktorů při výběru ubytování (1-nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
vybavení ubytování2.3040.842
vlastní sociální zařízení1.881.562
vlastní kuchyňka2.2171.453
internet1.8151.716
celková čistota a pořádek2.121.062
spolubydlící2.2171.148
doba, kterou strávíte cestováním mezi ubytováním a školou2.51.098

Graf

2. Jak moc jste spokojena/spokojen s: (1-nejlepší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
vybavením studentských kolejí2.8410.768
čistotou studentských kolejí2.790.843
kvalitou sociálních zařízení studentských kolejí2.9190.945
službami na studentských kolejích2.9520.885

Graf

3. Jaké jsou Vaše požadavky na velikost pokoje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 – 15 m24447,83 %47,83 %  
16 – 20 m23639,13 %39,13 %  
do 10 m277,61 %7,61 %  
21 a více m255,43 %5,43 %  

Graf

4. Který druh bydlení pro studenty upřednostňujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podnájem6067,42 %65,22 %  
veřejné koleje1719,1 %18,48 %  
jiné77,87 %7,61 %  
soukromé koleje55,62 %5,43 %  

Graf

5. Jaký je Váš nejčastěji využívaný zdroj informací o podnájmech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet7383,91 %79,35 %  
z doslechu1011,49 %10,87 %  
letáky22,3 %2,17 %  
novinová inzerce22,3 %2,17 %  

Graf

6. Upřednostňujete vlastní pokoj před výší nájmu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2730,68 %29,35 %  
spíše ne2629,55 %28,26 %  
ano1517,05 %16,3 %  
ne1517,05 %16,3 %  
je mi to jedno55,68 %5,43 %  

Graf

7. Kolik jste ochotna/ochoten nanejvýš zaplatit za měsíc bydlení na kolejích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2001 - 2500 Kč4043,48 %43,48 %  
2501 - 3000 Kč2223,91 %23,91 %  
3001 - 3500 Kč1718,48 %18,48 %  
do 2000 Kč99,78 %9,78 %  
3501 - 4000 Kč44,35 %4,35 %  

Graf

8. Jaká je vzdálenost Vašeho bydliště od Brna?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51 - 100 km2225 %23,91 %  
do 50 km2123,86 %22,83 %  
101 - 200 km1921,59 %20,65 %  
bydlím přímo v Brně1820,45 %19,57 %  
201 a více km89,09 %8,7 %  

Graf

9. Kde v současnosti bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma3942,39 %42,39 %  
podnájem3335,87 %35,87 %  
veřejné koleje1718,48 %18,48 %  
soukromé koleje33,26 %3,26 %  

Graf

10. Kolik platíte měsíčně za bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2000 Kč3436,96 %36,96 %  
2001 - 2500 Kč2325 %25 %  
2501 - 3000 Kč1819,57 %19,57 %  
3001 - 3500 Kč1010,87 %10,87 %  
4501 Kč a více55,43 %5,43 %  
3501 - 4000 Kč11,09 %1,09 %  
4001 - 4500 Kč11,09 %1,09 %  

Graf

11. Jaký typ studia právě studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
magisterské5660,87 %60,87 %  
bakalářské3133,7 %33,7 %  
doktorské33,26 %3,26 %  
VOŠ22,17 %2,17 %  

Graf

12. Státní nebo soukromou školu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
státní8998,89 %96,74 %  
soukromá11,11 %1,09 %  

Graf

13. Forma studia?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční8696,63 %93,48 %  
kombinovaná33,37 %3,26 %  

Graf

14. Jste spokojena/spokojen se svým současným bydlením?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a4752,22 %51,09 %  
zcela spokojen/a3437,78 %36,96 %  
spíše nespokojen/a910 %9,78 %  

Graf

15. Uveďte maximální počet spolubydlících, se kterými jste ochotni sdílet jeden byt

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31923,17 %20,65 %  
21619,51 %17,39 %  
51315,85 %14,13 %  
41214,63 %13,04 %  
11113,41 %11,96 %  
689,76 %8,7 %  
811,22 %1,09 %  
011,22 %1,09 %  
1211,22 %1,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.32
Minimum:1
Maximum:6
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.17
Směrodatná odchylka:1.47
Medián:3
Modus:3

Graf

16. Myslíte si, že je v Brně ubytování pro studenty drahé?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5465,06 %58,7 %  
ne2934,94 %31,52 %  

Graf

17. Myslíte si, že je obtížné sehnat v Brně ubytování?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4351,19 %46,74 %  
ano4148,81 %44,57 %  

Graf

18. Bylo pro Vás obtížné najít si bytování? (nevyplňujte v případě, že jste až dosud žádné ubytování nehledal/a)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2657,78 %28,26 %  
ano1942,22 %20,65 %  

Graf

19. Pracujete při studiu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5462,79 %58,7 %  
ne3237,21 %34,78 %  

Graf

20. Pokud pracujete, tak v jakém pracovním poměru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
brigáda3749,33 %40,22 %  
nepracuji1925,33 %20,65 %  
částečný úvazek1520 %16,3 %  
plný úvazek45,33 %4,35 %  

Graf

21. Přivítali byste v Brně alternativní možnost studentského ubytování, než jsou VŠ koleje?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7291,14 %78,26 %  
ne78,86 %7,61 %  

Graf

22. Myslíte si, že ubytování na VŠ kolejích omezuje soukromí studentů?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4353,09 %46,74 %  
ne3846,91 %41,3 %  

Graf

23. Myslíte si, že ceny VŠ kolejí k jejím poskytovaným službám jsou vysoké?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5571,43 %59,78 %  
ne2228,57 %23,91 %  

Graf

24. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5055,56 %54,35 %  
muž4044,44 %43,48 %  

Graf

25. Váš věk (uveďte číslo):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222934,52 %31,52 %  
232226,19 %23,91 %  
241214,29 %13,04 %  
2167,14 %6,52 %  
2055,95 %5,43 %  
2544,76 %4,35 %  
2633,57 %3,26 %  
1822,38 %2,17 %  
1911,19 %1,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.54
Minimum:20
Maximum:25
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.29
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:22
Modus:22

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

19. Pracujete při studiu?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi částečný úvazek na otázku 20. Pokud pracujete, tak v jakém pracovním poměru?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi brigáda na otázku 20. Pokud pracujete, tak v jakém pracovním poměru?
 • odpověď ne:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 20. Pokud pracujete, tak v jakém pracovním poměru?

23. Myslíte si, že ceny VŠ kolejí k jejím poskytovaným službám jsou vysoké?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 4 - 5 > na otázku 15. Uveďte maximální počet spolubydlících, se kterými jste ochotni sdílet jeden byt

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ohodnoťte důležitost faktorů při výběru ubytování (1-nejlepší)

2. Jak moc jste spokojena/spokojen s: (1-nejlepší)

3. Jaké jsou Vaše požadavky na velikost pokoje

4. Který druh bydlení pro studenty upřednostňujete?

5. Jaký je Váš nejčastěji využívaný zdroj informací o podnájmech?

6. Upřednostňujete vlastní pokoj před výší nájmu?

7. Kolik jste ochotna/ochoten nanejvýš zaplatit za měsíc bydlení na kolejích?

8. Jaká je vzdálenost Vašeho bydliště od Brna?

9. Kde v současnosti bydlíte?

10. Kolik platíte měsíčně za bydlení?

11. Jaký typ studia právě studujete?

12. Státní nebo soukromou školu?

13. Forma studia?

14. Jste spokojena/spokojen se svým současným bydlením?

15. Uveďte maximální počet spolubydlících, se kterými jste ochotni sdílet jeden byt

16. Myslíte si, že je v Brně ubytování pro studenty drahé?

17. Myslíte si, že je obtížné sehnat v Brně ubytování?

18. Bylo pro Vás obtížné najít si bytování? (nevyplňujte v případě, že jste až dosud žádné ubytování nehledal/a)

19. Pracujete při studiu?

20. Pokud pracujete, tak v jakém pracovním poměru?

21. Přivítali byste v Brně alternativní možnost studentského ubytování, než jsou VŠ koleje?

22. Myslíte si, že ubytování na VŠ kolejích omezuje soukromí studentů?

23. Myslíte si, že ceny VŠ kolejí k jejím poskytovaným službám jsou vysoké?

24. Pohlaví:

25. Váš věk (uveďte číslo):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ohodnoťte důležitost faktorů při výběru ubytování (1-nejlepší)

2. Jak moc jste spokojena/spokojen s: (1-nejlepší)

3. Jaké jsou Vaše požadavky na velikost pokoje

4. Který druh bydlení pro studenty upřednostňujete?

5. Jaký je Váš nejčastěji využívaný zdroj informací o podnájmech?

6. Upřednostňujete vlastní pokoj před výší nájmu?

7. Kolik jste ochotna/ochoten nanejvýš zaplatit za měsíc bydlení na kolejích?

8. Jaká je vzdálenost Vašeho bydliště od Brna?

9. Kde v současnosti bydlíte?

10. Kolik platíte měsíčně za bydlení?

11. Jaký typ studia právě studujete?

12. Státní nebo soukromou školu?

13. Forma studia?

14. Jste spokojena/spokojen se svým současným bydlením?

15. Uveďte maximální počet spolubydlících, se kterými jste ochotni sdílet jeden byt

16. Myslíte si, že je v Brně ubytování pro studenty drahé?

17. Myslíte si, že je obtížné sehnat v Brně ubytování?

18. Bylo pro Vás obtížné najít si bytování? (nevyplňujte v případě, že jste až dosud žádné ubytování nehledal/a)

19. Pracujete při studiu?

20. Pokud pracujete, tak v jakém pracovním poměru?

21. Přivítali byste v Brně alternativní možnost studentského ubytování, než jsou VŠ koleje?

22. Myslíte si, že ubytování na VŠ kolejích omezuje soukromí studentů?

23. Myslíte si, že ceny VŠ kolejí k jejím poskytovaným službám jsou vysoké?

24. Pohlaví:

25. Váš věk (uveďte číslo):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

dva, m.Ubytování studentů v Brně (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://ubytovani-studentu-v-brne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.