Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ubytování studentů VŠ

Ubytování studentů VŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Výcha
Šetření:10. 10. 2022 - 01. 12. 2022
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, jsem  student Univerzity Pardubice a rád bych Vás tímto požádali o vyplnění dotazníku, jehož tématem je zjištění , který druh ubytování studenti vysokých škol využívají a jak jsou studenti spokojeni s pomocí univerzity při hledání ubytování. Za vyplnění Vám děkuji.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vážení respondenti, jsem  student Univerzity Pardubice a rád bych Vás tímto požádali o vyplnění dotazníku, jehož tématem je zjištění , který druh ubytování studenti vysokých škol využívají a jak jsou studenti spokojeni s pomocí univerzity při hledání ubytování. Za vyplnění Vám děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jste student VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8393,26 %93,26 %  
Ne66,74 %6,74 %  

Graf

2. Jste studentem, jaké formy vysokoškolského vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bakalářské5160 %57,3 %  
Magisterské1214,12 %13,48 %  
Navazující magisterské1011,76 %11,24 %  
Navazující doktorandské55,88 %5,62 %  
Inženýrské55,88 %5,62 %  
Již jsem po promoci 11,18 %1,12 %  
Doktorské11,18 %1,12 %  

Graf

3. Jaký druh ubytování v souvislosti se studiem využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S rodiči2932,58 %32,58 %  
Studentský (sdílený) byt2426,97 %26,97 %  
Koleje2022,47 %22,47 %  
Bydlím sám1415,73 %15,73 %  
Ubytování kvůli VŠ nepotřebuji22,25 %2,25 %  

Graf

4. Jste spokojeni s Vaším ubytováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5460,67 %60,67 %  
Spíše ano2325,84 %25,84 %  
Spíše ne910,11 %10,11 %  
Ne33,37 %3,37 %  

Graf

5. Jak velkou částku měsíčně platíte za ubytování? (Kč)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3000-5000 (Kč)2730,34 %30,34 %  
Méně než 3000 (Kč)2629,21 %29,21 %  
5001-7000 (Kč)910,11 %10,11 %  
3000-500088,99 %8,99 %  
Méně než 300066,74 %6,74 %  
10001-13000 (Kč)44,49 %4,49 %  
Více než 700033,37 %3,37 %  
Více než 13001 (Kč)33,37 %3,37 %  
5001-700022,25 %2,25 %  
7001-10000 (Kč)11,12 %1,12 %  

Graf

6. Myslíte si, že je dostatečná možnost ubytování pro potřeby Vaší univerzity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4651,69 %51,69 %  
Ne3842,7 %42,7 %  
Nevím22,25 %2,25 %  
Nedokážu posoudit11,12 %1,12 %  
Ondřeji, ty prase, nosím ti syna! Ozvi se mi a vychovej z něj chlapa, Sára11,12 %1,12 %  
Zapomněl sis v Dydy žirafu. PS. dala by si znovu říct11,12 %1,12 %  

Graf

7. Chtěli byste změnit svoje ubytování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6775,28 %75,28 %  
Ano2224,72 %24,72 %  

Graf

8. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5865,17 %65,17 %  
Muž3134,83 %34,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste student VŠ?

2. Jste studentem, jaké formy vysokoškolského vzdělání?

3. Jaký druh ubytování v souvislosti se studiem využíváte?

4. Jste spokojeni s Vaším ubytováním?

5. Jak velkou částku měsíčně platíte za ubytování? (Kč)

6. Myslíte si, že je dostatečná možnost ubytování pro potřeby Vaší univerzity?

7. Chtěli byste změnit svoje ubytování?

8. Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste student VŠ?

2. Jste studentem, jaké formy vysokoškolského vzdělání?

3. Jaký druh ubytování v souvislosti se studiem využíváte?

4. Jste spokojeni s Vaším ubytováním?

5. Jak velkou částku měsíčně platíte za ubytování? (Kč)

6. Myslíte si, že je dostatečná možnost ubytování pro potřeby Vaší univerzity?

7. Chtěli byste změnit svoje ubytování?

8. Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Výcha, O.Ubytování studentů VŠ (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://ubytovani-studentu-vs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.