Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Účast různých věkových skupin na neformálním vzdělávání

Účast různých věkových skupin na neformálním vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Chochola
Šetření:15. 12. 2017 - 07. 01. 2018
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):24 / 21.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku, který bude sloužit pro mou diplomovou práci. Dotazník obsahuje 24 otázek a zabere Vám okolo 8 minut.

Cílem tohoto dotazníku je zjistit podíl účasti různých věkových skupin na neformálním vzdělávání dospělých.

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18-35 letotázka č. 2, 36-50 letotázka č. 2, 51-64 letotázka č. 2, jiné → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-35 let4843,24 %43,24 %  
36-50 let3430,63 %30,63 %  
51-64 let2219,82 %19,82 %  
jiné76,31 %6,31 %  

Graf

2. Kdy jste se naposledy účastnil/a neformálního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
během posledních 6 měsíců3533,65 %31,53 %  
během posledního měsíce2019,23 %18,02 %  
nikdy1817,31 %16,22 %  
během posledního týdne1615,38 %14,41 %  
během posledních 3 měsíců1514,42 %13,51 %  

Graf

3. Kolika vzdělávacích akcí neformálního vzdělávání jste se účastnil/a za posledních 6 měsíců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-25552,88 %49,55 %  
žádného2019,23 %18,02 %  
3-52019,23 %18,02 %  
9 a více76,73 %6,31 %  
6-921,92 %1,8 %  

Graf

4. Co vnímáte jako největší překážku při účastnění se neformálního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nedostatek volného časuotázka č. 6, nedostatečná nabídka vzdělávacích akcíotázka č. 5, vysoká cenaotázka č. 6, nedostatek motivaceotázka č. 6, žádné překážky nejsouotázka č. 6, jinéotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek volného času4341,35 %38,74 %  
vysoká cena2019,23 %18,02 %  
nedostatek motivace1413,46 %12,61 %  
nedostatečná nabídka vzdělávacích akcí1312,5 %11,71 %  
žádné překážky nejsou1211,54 %10,81 %  
jiné21,92 %1,8 %  

Graf

5. V čem spatřujete nedostatek v nabídce vzdělávacích akcí neformálního vzdělávání?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Drtivá většina akcí je pro mne nezajímavá.

málo akcí

v malom dopyte

6. Jaký je podle Vás vhodný časový rozsah vzdělávací akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednodenní programy 4-8 hodin4543,27 %40,54 %  
vzdělávací akce trvající do 4 hodin v několika vzdělávacích blocích za sebou2927,88 %26,13 %  
vícedenní vzdělávací akce 8-32 hodin2322,12 %20,72 %  
jiné76,73 %6,31 %  

Graf

7. Jaký je podle Vás vhodný čas pro realizaci vzdělávací akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o víkendu přes den3634,62 %32,43 %  
všední den přes den2221,15 %19,82 %  
všední den večer2120,19 %18,92 %  
dny v týdnu nerozhodují1716,35 %15,32 %  
o víkendu večer87,69 %7,21 %  

Graf

8. Jaká je podle Vás přijatelná cena vzdělávací akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500-1000 Kč3836,54 %34,23 %  
1000–1500 Kč3533,65 %31,53 %  
do 500 Kč2120,19 %18,92 %  
více než 1500 Kč109,62 %9,01 %  

Graf

9. Co Vás nejvíce ovlivňuje při výběru vzdělávací akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obsah8076,92 %72,07 %  
časová náročnost98,65 %8,11 %  
lektor87,69 %7,21 %  
cena65,77 %5,41 %  
jiné10,96 %0,9 %  

Graf

10. Jakou formu vzdělávání preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
teoreticko-praktickou6966,35 %62,16 %  
na formě vzdělávání nezáleží1817,31 %16,22 %  
teoretickou109,62 %9,01 %  
praktickou76,73 %6,31 %  

Graf

11. V jakém pořadí jsou podle Vás důležité tyto faktory při výběru vzdělávací akce?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
lektor2.2211.845
cena2.491.442
občerstvení4.3651.443
metodické materiály3.1251.109
časová náročnost2.7981.373

Graf

12. Jakým způsobem se nejraději vzděláváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční formou5048,08 %45,05 %  
kombinovanou formou4240,38 %37,84 %  
e-learning109,62 %9,01 %  
webinář21,92 %1,8 %  

Graf

13. Které vzdělávací metody preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přednáška s diskuzí7067,31 %63,06 %  
případové metody3836,54 %34,23 %  
přednáška3432,69 %30,63 %  
koučink2826,92 %25,23 %  
e-learning2423,08 %21,62 %  
inscenační metody1716,35 %15,32 %  

Graf

14. Jaký způsob vzdělávání upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průběžné vzdělávání4240,38 %37,84 %  
jednorázové vzdělávací akce3432,69 %30,63 %  
na způsobu vzdělávání nezáleží2826,92 %25,23 %  

Graf

15. Jaká je podle Váš nejvhodnější forma informování o vzdělávacích akcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
webové stránky4543,27 %40,54 %  
nabídka zasílaná na e-mail3432,69 %30,63 %  
Facebook1817,31 %16,22 %  
Jiné43,85 %3,6 %  
tištěná nabídka zasílaná poštou32,88 %2,7 %  

Graf

16. Jaký je Váš hlavní důvod pro účastnění se neformálního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní rozvoj5250 %46,85 %  
baví mě se dále vzdělávat2927,88 %26,13 %  
zlepšení své práce87,69 %7,21 %  
kariérní růst87,69 %7,21 %  
jiné76,73 %6,31 %  

Graf

17. Myslíte si, že Vám neformální vzdělávání může pomoci s rozvojem Vaší kariéry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5350,96 %47,75 %  
rozhodně ano3129,81 %27,93 %  
spíše ne1716,35 %15,32 %  
rozhodně ne32,88 %2,7 %  

Graf

18. Učíte se rád/a novým věcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano5250 %46,85 %  
spíše ano4442,31 %39,64 %  
spíše ne65,77 %5,41 %  
rozhodně ne21,92 %1,8 %  

Graf

19. Myslíte si, že neformální vzdělávání je přínosné a měl by se mu věnovat každý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6158,65 %54,95 %  
rozhodně ano3533,65 %31,53 %  
spíše ne87,69 %7,21 %  

Graf

20. Je pro Vás důležité mít možnost se dále vzdělávat a rozvíjet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano6461,54 %57,66 %  
spíše ano3533,65 %31,53 %  
spíše ne43,85 %3,6 %  
rozhodně ne10,96 %0,9 %  

Graf

21. Myslíte si, že Vám účast na neformálním vzdělávání může pomoci navýšit efektivitu Vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5350,96 %47,75 %  
rozhodně ano2725,96 %24,32 %  
spíše ne2322,12 %20,72 %  
rozhodně ne10,96 %0,9 %  

Graf

22. Myslíte si, že investice do Vašeho dalšího vzdělávání je plýtváním penězi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne6057,69 %54,05 %  
spíše ne3634,62 %32,43 %  
spíše ano65,77 %5,41 %  
rozhodně ano21,92 %1,8 %  

Graf

23. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7673,08 %68,47 %  
muž2826,92 %25,23 %  

Graf

24. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6158,65 %54,95 %  
středoškolské s maturitou2927,88 %26,13 %  
vyšší odborné87,69 %7,21 %  
základní54,81 %4,5 %  
středoškolské bez maturity10,96 %0,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kolika vzdělávacích akcí neformálního vzdělávání jste se účastnil/a za posledních 6 měsíců?

  • odpověď žádného:
    • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 2. Kdy jste se naposledy účastnil/a neformálního vzdělávání?

20. Je pro Vás důležité mít možnost se dále vzdělávat a rozvíjet?

  • odpověď rozhodně ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi inscenační metody na otázku 13. Které vzdělávací metody preferujete?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 21. Myslíte si, že Vám účast na neformálním vzdělávání může pomoci navýšit efektivitu Vaší práce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

2. Kdy jste se naposledy účastnil/a neformálního vzdělávání?

3. Kolika vzdělávacích akcí neformálního vzdělávání jste se účastnil/a za posledních 6 měsíců?

4. Co vnímáte jako největší překážku při účastnění se neformálního vzdělávání?

6. Jaký je podle Vás vhodný časový rozsah vzdělávací akce?

7. Jaký je podle Vás vhodný čas pro realizaci vzdělávací akce?

8. Jaká je podle Vás přijatelná cena vzdělávací akce?

9. Co Vás nejvíce ovlivňuje při výběru vzdělávací akce?

10. Jakou formu vzdělávání preferujete?

11. V jakém pořadí jsou podle Vás důležité tyto faktory při výběru vzdělávací akce?

12. Jakým způsobem se nejraději vzděláváte?

13. Které vzdělávací metody preferujete?

14. Jaký způsob vzdělávání upřednostňujete?

15. Jaká je podle Váš nejvhodnější forma informování o vzdělávacích akcích?

16. Jaký je Váš hlavní důvod pro účastnění se neformálního vzdělávání?

17. Myslíte si, že Vám neformální vzdělávání může pomoci s rozvojem Vaší kariéry?

18. Učíte se rád/a novým věcem?

19. Myslíte si, že neformální vzdělávání je přínosné a měl by se mu věnovat každý?

20. Je pro Vás důležité mít možnost se dále vzdělávat a rozvíjet?

21. Myslíte si, že Vám účast na neformálním vzdělávání může pomoci navýšit efektivitu Vaší práce?

22. Myslíte si, že investice do Vašeho dalšího vzdělávání je plýtváním penězi?

23. Jste muž nebo žena?

24. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

2. Kdy jste se naposledy účastnil/a neformálního vzdělávání?

3. Kolika vzdělávacích akcí neformálního vzdělávání jste se účastnil/a za posledních 6 měsíců?

4. Co vnímáte jako největší překážku při účastnění se neformálního vzdělávání?

6. Jaký je podle Vás vhodný časový rozsah vzdělávací akce?

7. Jaký je podle Vás vhodný čas pro realizaci vzdělávací akce?

8. Jaká je podle Vás přijatelná cena vzdělávací akce?

9. Co Vás nejvíce ovlivňuje při výběru vzdělávací akce?

10. Jakou formu vzdělávání preferujete?

11. V jakém pořadí jsou podle Vás důležité tyto faktory při výběru vzdělávací akce?

12. Jakým způsobem se nejraději vzděláváte?

13. Které vzdělávací metody preferujete?

14. Jaký způsob vzdělávání upřednostňujete?

15. Jaká je podle Váš nejvhodnější forma informování o vzdělávacích akcích?

16. Jaký je Váš hlavní důvod pro účastnění se neformálního vzdělávání?

17. Myslíte si, že Vám neformální vzdělávání může pomoci s rozvojem Vaší kariéry?

18. Učíte se rád/a novým věcem?

19. Myslíte si, že neformální vzdělávání je přínosné a měl by se mu věnovat každý?

20. Je pro Vás důležité mít možnost se dále vzdělávat a rozvíjet?

21. Myslíte si, že Vám účast na neformálním vzdělávání může pomoci navýšit efektivitu Vaší práce?

22. Myslíte si, že investice do Vašeho dalšího vzdělávání je plýtváním penězi?

23. Jste muž nebo žena?

24. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Chochola, J.Účast různých věkových skupin na neformálním vzdělávání (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://ucast-ruznych-vekovych-skupi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.