Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Účast veřejnosti v územním plánování a posuzování vlivů na ŽP

Účast veřejnosti v územním plánování a posuzování vlivů na ŽP

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milada Konrádová
Šetření:12. 02. 2013 - 13. 03. 2013
Počet respondentů:599
Počet otázek (max/průměr):26 / 14.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím Vás o vyplnění dotazníku, který bude podkladem pro moji diplomovou práci na České zemědělské univerzitě, fakultě životního prostředí. Jeho cílem je zjištění o povědomí veřejnosti o možnosti zapojování se do procesů územního plánování a posuzování vlivů na životní prostředí a o tom, jak umí veřejnost své zákonné možnosti využívat. Děkuji, Milada Konrádová

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena41469,12 %69,12 %  
muž18530,88 %30,88 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-39 let20734,56 %34,56 %  
40-49 let15425,71 %25,71 %  
18-29 let14223,71 %23,71 %  
50-60 let589,68 %9,68 %  
61-70 let315,18 %5,18 %  
71 a více let71,17 %1,17 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské34056,76 %56,76 %  
střední vzdělání nebo vyučení s maturitou18731,22 %31,22 %  
vyšší odborné416,84 %6,84 %  
střední vzdělání nebo vyučení bez maturity284,67 %4,67 %  
základní (i neukončené)30,5 %0,5 %  

Graf

4. V jak velké obci bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 10000 obyvatel33255,43 %55,43 %  
5000-10000 obyvatel10918,2 %18,2 %  
1000-4999 obyvatel8414,02 %14,02 %  
1-499 obyvatel437,18 %7,18 %  
500-999 obyvatel305,01 %5,01 %  
5000-10000              5000-10000      end_of_the_skype_highlighting obyvatel10,17 %0,17 %  

Graf

5. Hájil/a jste někdy svá práva v procesu územního plánování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne50884,81 %84,81 %  
ano9115,19 %15,19 %  

Graf

6. Jakou formu hájení svých práv jste v územním plánování využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [formu, kterou výslovně předvídají české právní předpisyotázka č. 7, jinou formuotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
formu, kterou výslovně předvídají české právní předpisy7778,57 %12,85 %  
jinou formu2121,43 %3,51 %  

Graf

7. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v územním plánování využil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uplatnil/a jsem námitku jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem3041,67 %5,01 %  
uplatnil/a jsem připomínku2737,5 %4,51 %  
podepsal/a jsem petici2433,33 %4,01 %  
uplatnil/a jsem námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti45,56 %0,67 %  
hlasování na zasedání zastupitelstva města11,39 %0,17 %  
uplatnil jsem námitku jako zástupce vlastníka pozemku na základě plné moci11,39 %0,17 %  
účast na veřejném projednání11,39 %0,17 %  
ohledne nasi zalezitosti dokonce probehl soud, protoze obec nase namitky bagatelizovala a rovnez nepostupovala v souladu se spravnim radem11,39 %0,17 %  
Soudní cestou11,39 %0,17 %  
účast (host) na jednání příslušné komise na městském úřadu11,39 %0,17 %  
povolání příslušné inspekce11,39 %0,17 %  

Graf

8. Domníváte se, že Vaše aktivní zapojení v územním plánování se odrazilo ve výsledku projednávané věci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5053,19 %8,35 %  
ne2627,66 %4,34 %  
nevím1819,15 %3,01 %  

Graf

9. Víte o možnosti zapojení veřejnosti v územním plánování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano42070,12 %70,12 %  
ne17929,88 %29,88 %  

Graf

10. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost prostřednictvím zástupce může zapojit do procesu územního plánování a uplatnit námitku, využil/a byste tuto možnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano28547,58 %47,58 %  
určitě ano16026,71 %26,71 %  
spíše ne11018,36 %18,36 %  
nezajímám se o to396,51 %6,51 %  
určitě ne50,83 %0,83 %  

Graf

11. Hájil/a jste někdy svá práva v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne56794,66 %94,66 %  
ano325,34 %5,34 %  

Graf

12. Jakou formu hájení svých práv jste v procesu EIA využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [formu, kterou výslovně předvídají české právní předpisyotázka č. 13, jinou formuotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
formu, kterou výslovně předvídají české právní předpisy2877,78 %4,67 %  
jinou formu822,22 %1,34 %  

Graf

13. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v procesu EIA využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podal/a jsem vyjádření v průběhu procesu EIA1765,38 %2,84 %  
podepsal/a jsem petici1038,46 %1,67 %  

Graf

14. Domníváte se, že Vaše aktivní zapojení v procesu EIA se odrazilo ve výsledku projednávané věci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1443,75 %2,34 %  
ano1237,5 %2 %  
ne618,75 %1 %  

Graf

15. Víte o možnosti zapojení veřejnosti v procesu EIA?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne32454,09 %54,09 %  
ano27545,91 %45,91 %  

Graf

16. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost může zapojit do procesu EIA, využil/a byste tuto možnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano26745,72 %44,57 %  
spíše ne13422,95 %22,37 %  
určitě ano10918,66 %18,2 %  
nezajímám se o to6310,79 %10,52 %  
určitě ne111,88 %1,84 %  

Graf

17. Bydlíte v Praze nebo okrese Praha-západ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne37863,11 %63,11 %  
ano22136,89 %36,89 %  

Graf

18. V jaké vzdálenosti bydlíte od letiště Václava Havla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve vzdálenějším sousedství ochranného hlukového pásma letiště10848,87 %18,03 %  
nevím6629,86 %11,02 %  
v bezprostředním sousedství ochranného hlukového pásma letiště3616,29 %6,01 %  
v ochranném hlukovém pásmu letiště114,98 %1,84 %  

Graf

19. Slyšel/a jste o zamýšlené výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L na letišti Václava Havla?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14364,71 %23,87 %  
ne7835,29 %13,02 %  

Graf

20. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště Václava Havla vnímáte jako pozitivní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní a podnikatelská příležitost12355,66 %20,53 %  
snadnější přístup k letecké přepravě12355,66 %20,53 %  
budování nové infrastruktury MHD a PID9241,63 %15,36 %  
vyšší frekvence obsluhy přilehlého území MHD a PID4319,46 %7,18 %  
žádnou20,9 %0,33 %  
žádnou z výše uvedených, je to prostě letiště10,45 %0,17 %  
nepozoruji nic výrazně pozitivního10,45 %0,17 %  
snadnější přístup k letecké dopravě10,45 %0,17 %  
nevnímám to nejspíš nijak pozitivně, resp. negativa převažují10,45 %0,17 %  
jsme transferni zeme, proc z toho netezit10,45 %0,17 %  
U otázky č.19 označeno ANO, ale nemohu potvrdit přesný název zamýšlené výstavby nové vzletové a přistávací dráhy vzhledem ke stále se prolínajícím informacím o rozvoji letiště10,45 %0,17 %  
pracovní místa pro vzdělané i vyučené10,45 %0,17 %  
pracuji v letectvi proto vystavbu paralelni RWY 24/06 jenom vitam10,45 %0,17 %  
nic10,45 %0,17 %  
žádná z uvedených, je to soukromé podnikání jako každé jiné10,45 %0,17 %  
pozorování letadel10,45 %0,17 %  
pro mne osobne nevidim nic pozitivniho10,45 %0,17 %  

Graf

21. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště vnímáte jako negativní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hluk17077,27 %28,38 %  
znečištění ovzduší emisemi13460,91 %22,37 %  
zvýšená hustota provozu na pozemních komunikacích6830,91 %11,35 %  
nic31,36 %0,5 %  
provoz letiště vnímám obecně jako přínosný a pozitivní10,45 %0,17 %  
snížení hodnoty nemovitosti10,45 %0,17 %  
žádnou10,45 %0,17 %  
kamiony mi vadí víc!10,45 %0,17 %  
letecka doprava je jednoznacne neekologicka10,45 %0,17 %  
hrozba teroristického útoku10,45 %0,17 %  
Provoz letiště je určitě spojen s negativními vlivy ale bez rozvoje letecké dopravy nebude další rozvoj např. cetovního ruchu, obchodu atd a to navazuje na otázku č. 25 jaká velká by musela být aktivní účast občanů na diskuzi, aby ovlivnila uvedený záměr.10,45 %0,17 %  
zatím žádnou; v části města, kde bydlím, hluk nemáme10,45 %0,17 %  
špatné parkování na Dejvické, kvůli odstaveným autům10,45 %0,17 %  
Především považuji za nesmysl vlastnit nemovitost poblíž letiště, pokud mi dopady letiště na kvalitu života vadí!10,45 %0,17 %  
?10,45 %0,17 %  
zadnou10,45 %0,17 %  
stále nové výstavby v blízkém okolí letiště10,45 %0,17 %  
Blízkost letiště nevnímám v žádném ohledu jako negativní.10,45 %0,17 %  
snizeni ceny nemovitoti10,45 %0,17 %  

Graf

22. Zapojil/a jste se aktivně do projednávání nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L před orgány veřejné správy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21295,93 %35,39 %  
ano94,07 %1,5 %  

Graf

23. Jakou formou jste se zapojil/a do projednávání nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L před orgány veřejné správy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podal/a jsem vyjádření v průběhu procesu EIA444,44 %0,67 %  
podepsal/a jsem petici proti vzniku nové dráhy333,33 %0,5 %  
uplatnil/a jsem námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti v procesu územního plánování333,33 %0,5 %  
uplatnil/a jsem připomínku v procesu územního plánování222,22 %0,33 %  

Graf

24. Domníváte se, že Vaše aktivní zapojení do projednávání nové vzletové a přistávací dráhy RW06R/24L před orgány veřejné správy se odrazilo ve výsledku projednávané věci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %0,83 %  
nevím225 %0,33 %  
ne112,5 %0,17 %  

Graf

25. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost může aktivně zapojit do projednání záměru dostavby nové vzletové a přistávací dráhy v procesu EIA i do projednání změny územního plánu, využil/a byste tuto možnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne9443,72 %15,69 %  
spíše ano5525,58 %9,18 %  
určitě ne2511,63 %4,17 %  
nezajímám se o to2411,16 %4,01 %  
určitě ano177,91 %2,84 %  

Graf

26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
uplatnil/a bych připomínku v procesu územního plánování1.5612.598
uplatnil/a bych námitku jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem v procesu územního plánování1.7914.544
uplatnil/a bych námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti v procesu územního plánování1.7432.61
podal/a bych vyjádření v průběhu procesu EIA2.2644.451
podepsal/a bych petici proti vzniku nové dráhy2.234.109
zvolil/a bych jinou formu3.0077.128

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

 • odpověď vysokoškolské:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a bych petici proti vzniku nové dráhy=3 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hluk na otázku 21. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště vnímáte jako negativní:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a bych vyjádření v průběhu procesu EIA=2 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?

5. Hájil/a jste někdy svá práva v procesu územního plánování?

 • odpověď ano:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a jsem připomínku na otázku 7. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v územním plánování využil/a?
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Domníváte se, že Vaše aktivní zapojení v územním plánování se odrazilo ve výsledku projednávané věci?
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a jsem námitku jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem na otázku 7. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v územním plánování využil/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Domníváte se, že Vaše aktivní zapojení v územním plánování se odrazilo ve výsledku projednávané věci?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a jsem petici na otázku 7. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v územním plánování využil/a?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi formu, kterou výslovně předvídají české právní předpisy na otázku 6. Jakou formu hájení svých práv jste v územním plánování využil/a?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. Domníváte se, že Vaše aktivní zapojení v územním plánování se odrazilo ve výsledku projednávané věci?

6. Jakou formu hájení svých práv jste v územním plánování využil/a?

 • odpověď formu, kterou výslovně předvídají české právní předpisy:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a jsem petici na otázku 7. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v územním plánování využil/a?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a jsem námitku jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem na otázku 7. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v územním plánování využil/a?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a jsem připomínku na otázku 7. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v územním plánování využil/a?

11. Hájil/a jste někdy svá práva v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)?

 • odpověď ano:
  • 18.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a jsem vyjádření v průběhu procesu EIA na otázku 13. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v procesu EIA využil/a?
  • 18.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a jsem petici na otázku 13. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v procesu EIA využil/a?
  • 18.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Domníváte se, že Vaše aktivní zapojení v procesu EIA se odrazilo ve výsledku projednávané věci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 18.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 14. Domníváte se, že Vaše aktivní zapojení v procesu EIA se odrazilo ve výsledku projednávané věci?
  • 17.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi formu, kterou výslovně předvídají české právní předpisy na otázku 12. Jakou formu hájení svých práv jste v procesu EIA využil/a?

12. Jakou formu hájení svých práv jste v procesu EIA využil/a?

 • odpověď formu, kterou výslovně předvídají české právní předpisy:
  • 21.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a jsem vyjádření v průběhu procesu EIA na otázku 13. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v procesu EIA využil/a?
  • 21.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a jsem petici na otázku 13. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v procesu EIA využil/a?
  • 19.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Domníváte se, že Vaše aktivní zapojení v procesu EIA se odrazilo ve výsledku projednávané věci?

15. Víte o možnosti zapojení veřejnosti v procesu EIA?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a jsem vyjádření v průběhu procesu EIA na otázku 13. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v procesu EIA využil/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Domníváte se, že Vaše aktivní zapojení v procesu EIA se odrazilo ve výsledku projednávané věci?
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Víte o možnosti zapojení veřejnosti v územním plánování?

17. Bydlíte v Praze nebo okrese Praha-západ?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 18. V jaké vzdálenosti bydlíte od letiště Václava Havla?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v bezprostředním sousedství ochranného hlukového pásma letiště na otázku 18. V jaké vzdálenosti bydlíte od letiště Václava Havla?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v ochranném hlukovém pásmu letiště na otázku 18. V jaké vzdálenosti bydlíte od letiště Václava Havla?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve vzdálenějším sousedství ochranného hlukového pásma letiště na otázku 18. V jaké vzdálenosti bydlíte od letiště Václava Havla?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Slyšel/a jste o zamýšlené výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L na letišti Václava Havla?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Slyšel/a jste o zamýšlené výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L na letišti Václava Havla?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi budování nové infrastruktury MHD a PID na otázku 20. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště Václava Havla vnímáte jako pozitivní:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní a podnikatelská příležitost na otázku 20. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště Václava Havla vnímáte jako pozitivní:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi snadnější přístup k letecké přepravě na otázku 20. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště Václava Havla vnímáte jako pozitivní:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší frekvence obsluhy přilehlého území MHD a PID na otázku 20. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště Václava Havla vnímáte jako pozitivní:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi hluk na otázku 21. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště vnímáte jako negativní:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi znečištění ovzduší emisemi na otázku 21. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště vnímáte jako negativní:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvýšená hustota provozu na pozemních komunikacích na otázku 21. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště vnímáte jako negativní:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Zapojil/a jste se aktivně do projednávání nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L před orgány veřejné správy?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezajímám se o to na otázku 25. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost může aktivně zapojit do projednání záměru dostavby nové vzletové a přistávací dráhy v procesu EIA i do projednání změny územního plánu, využil/a byste tuto možnost?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 25. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost může aktivně zapojit do projednání záměru dostavby nové vzletové a přistávací dráhy v procesu EIA i do projednání změny územního plánu, využil/a byste tuto možnost?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 25. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost může aktivně zapojit do projednání záměru dostavby nové vzletové a přistávací dráhy v procesu EIA i do projednání změny územního plánu, využil/a byste tuto možnost?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 25. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost může aktivně zapojit do projednání záměru dostavby nové vzletové a přistávací dráhy v procesu EIA i do projednání změny územního plánu, využil/a byste tuto možnost?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 25. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost může aktivně zapojit do projednání záměru dostavby nové vzletové a přistávací dráhy v procesu EIA i do projednání změny územního plánu, využil/a byste tuto možnost?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a bych vyjádření v průběhu procesu EIA=0 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a bych vyjádření v průběhu procesu EIA=2 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a bych vyjádření v průběhu procesu EIA=3 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a bych vyjádření v průběhu procesu EIA=4 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a bych vyjádření v průběhu procesu EIA=5 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a bych petici proti vzniku nové dráhy=0 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a bych petici proti vzniku nové dráhy=1 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a bych petici proti vzniku nové dráhy=2 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a bych petici proti vzniku nové dráhy=3 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a bych petici proti vzniku nové dráhy=4 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a bych petici proti vzniku nové dráhy=5 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem v procesu územního plánování=0 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem v procesu územního plánování=1 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem v procesu územního plánování=2 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem v procesu územního plánování=6 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti v procesu územního plánování=0 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti v procesu územního plánování=1 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti v procesu územního plánování=2 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti v procesu územního plánování=3 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti v procesu územního plánování=4 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti v procesu územního plánování=5 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych připomínku v procesu územního plánování=0 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych připomínku v procesu územního plánování=1 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych připomínku v procesu územního plánování=2 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych připomínku v procesu územního plánování=3 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych připomínku v procesu územního plánování=4 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvolil/a bych jinou formu=0 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvolil/a bych jinou formu=1 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvolil/a bych jinou formu=5 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvolil/a bych jinou formu=6 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-499 obyvatel na otázku 4. V jak velké obci bydlíte?

19. Slyšel/a jste o zamýšlené výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L na letišti Václava Havla?

 • odpověď ano:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi v bezprostředním sousedství ochranného hlukového pásma letiště na otázku 18. V jaké vzdálenosti bydlíte od letiště Václava Havla?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a bych vyjádření v průběhu procesu EIA=2 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?

22. Zapojil/a jste se aktivně do projednávání nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L před orgány veřejné správy?

 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 18. V jaké vzdálenosti bydlíte od letiště Václava Havla?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Slyšel/a jste o zamýšlené výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L na letišti Václava Havla?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi snadnější přístup k letecké přepravě na otázku 20. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště Václava Havla vnímáte jako pozitivní:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi hluk na otázku 21. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště vnímáte jako negativní:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezajímám se o to na otázku 25. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost může aktivně zapojit do projednání záměru dostavby nové vzletové a přistávací dráhy v procesu EIA i do projednání změny územního plánu, využil/a byste tuto možnost?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 25. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost může aktivně zapojit do projednání záměru dostavby nové vzletové a přistávací dráhy v procesu EIA i do projednání změny územního plánu, využil/a byste tuto možnost?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 25. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost může aktivně zapojit do projednání záměru dostavby nové vzletové a přistávací dráhy v procesu EIA i do projednání změny územního plánu, využil/a byste tuto možnost?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a bych vyjádření v průběhu procesu EIA=3 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a bych vyjádření v průběhu procesu EIA=5 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a bych petici proti vzniku nové dráhy=2 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a bych petici proti vzniku nové dráhy=3 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a bych petici proti vzniku nové dráhy=4 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a bych petici proti vzniku nové dráhy=5 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem v procesu územního plánování=1 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem v procesu územního plánování=2 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti v procesu územního plánování=3 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti v procesu územního plánování=4 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti v procesu územního plánování=5 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych připomínku v procesu územního plánování=2 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych připomínku v procesu územního plánování=4 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvolil/a bych jinou formu=1 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvolil/a bych jinou formu=5 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvolil/a bych jinou formu=6 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve vzdálenějším sousedství ochranného hlukového pásma letiště na otázku 18. V jaké vzdálenosti bydlíte od letiště Václava Havla?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi budování nové infrastruktury MHD a PID na otázku 20. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště Václava Havla vnímáte jako pozitivní:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti v procesu územního plánování=2 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a bych vyjádření v průběhu procesu EIA=4 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Bydlíte v Praze nebo okrese Praha-západ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych připomínku v procesu územního plánování=1 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší frekvence obsluhy přilehlého území MHD a PID na otázku 20. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště Václava Havla vnímáte jako pozitivní:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní a podnikatelská příležitost na otázku 20. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště Václava Havla vnímáte jako pozitivní:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a bych vyjádření v průběhu procesu EIA=0 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podepsal/a bych petici proti vzniku nové dráhy=1 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 25. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost může aktivně zapojit do projednání záměru dostavby nové vzletové a přistávací dráhy v procesu EIA i do projednání změny územního plánu, využil/a byste tuto možnost?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvýšená hustota provozu na pozemních komunikacích na otázku 21. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště vnímáte jako negativní:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi znečištění ovzduší emisemi na otázku 21. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště vnímáte jako negativní:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Slyšel/a jste o zamýšlené výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L na letišti Václava Havla?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych připomínku v procesu územního plánování=0 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti v procesu územního plánování=0 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych námitku jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem v procesu územního plánování=0 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a bych vyjádření v průběhu procesu EIA=2 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi uplatnil/a bych připomínku v procesu územního plánování=3 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?

26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?

 • odpověď uplatnil/a bych připomínku v procesu územního plánování=0:
  • 9.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvolil/a bych jinou formu=1 na otázku 26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. V jak velké obci bydlíte?

5. Hájil/a jste někdy svá práva v procesu územního plánování?

6. Jakou formu hájení svých práv jste v územním plánování využil/a?

7. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v územním plánování využil/a?

8. Domníváte se, že Vaše aktivní zapojení v územním plánování se odrazilo ve výsledku projednávané věci?

9. Víte o možnosti zapojení veřejnosti v územním plánování?

10. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost prostřednictvím zástupce může zapojit do procesu územního plánování a uplatnit námitku, využil/a byste tuto možnost?

11. Hájil/a jste někdy svá práva v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)?

12. Jakou formu hájení svých práv jste v procesu EIA využil/a?

13. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v procesu EIA využil/a?

14. Domníváte se, že Vaše aktivní zapojení v procesu EIA se odrazilo ve výsledku projednávané věci?

15. Víte o možnosti zapojení veřejnosti v procesu EIA?

16. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost může zapojit do procesu EIA, využil/a byste tuto možnost?

17. Bydlíte v Praze nebo okrese Praha-západ?

18. V jaké vzdálenosti bydlíte od letiště Václava Havla?

19. Slyšel/a jste o zamýšlené výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L na letišti Václava Havla?

20. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště Václava Havla vnímáte jako pozitivní:

21. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště vnímáte jako negativní:

22. Zapojil/a jste se aktivně do projednávání nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L před orgány veřejné správy?

25. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost může aktivně zapojit do projednání záměru dostavby nové vzletové a přistávací dráhy v procesu EIA i do projednání změny územního plánu, využil/a byste tuto možnost?

26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. V jak velké obci bydlíte?

5. Hájil/a jste někdy svá práva v procesu územního plánování?

6. Jakou formu hájení svých práv jste v územním plánování využil/a?

7. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v územním plánování využil/a?

8. Domníváte se, že Vaše aktivní zapojení v územním plánování se odrazilo ve výsledku projednávané věci?

9. Víte o možnosti zapojení veřejnosti v územním plánování?

10. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost prostřednictvím zástupce může zapojit do procesu územního plánování a uplatnit námitku, využil/a byste tuto možnost?

11. Hájil/a jste někdy svá práva v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)?

12. Jakou formu hájení svých práv jste v procesu EIA využil/a?

13. Jakou formu hájení svých práv, kterou výslovně předvídají české právní předpisy, jste v procesu EIA využil/a?

14. Domníváte se, že Vaše aktivní zapojení v procesu EIA se odrazilo ve výsledku projednávané věci?

15. Víte o možnosti zapojení veřejnosti v procesu EIA?

16. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost může zapojit do procesu EIA, využil/a byste tuto možnost?

17. Bydlíte v Praze nebo okrese Praha-západ?

18. V jaké vzdálenosti bydlíte od letiště Václava Havla?

19. Slyšel/a jste o zamýšlené výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L na letišti Václava Havla?

20. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště Václava Havla vnímáte jako pozitivní:

21. Zaškrtněte, kterou část spojenou s provozem letiště vnímáte jako negativní:

22. Zapojil/a jste se aktivně do projednávání nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L před orgány veřejné správy?

25. Pokud byste věděl/a anebo víte, že se veřejnost může aktivně zapojit do projednání záměru dostavby nové vzletové a přistávací dráhy v procesu EIA i do projednání změny územního plánu, využil/a byste tuto možnost?

26. Jakou formu aktivního zapojení byste si při projednávání dostavby nové vzletové a přistávací dráhy zvolil/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Konrádová, M.Účast veřejnosti v územním plánování a posuzování vlivů na ŽP (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://ucast-verejnosti-v-uzemnim-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.