Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Učebnice geologie a výuka geologie na ZŠ a SŠ

Učebnice geologie a výuka geologie na ZŠ a SŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:František Rameš
Šetření:19. 05. 2010 - 30. 05. 2010
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):23 / 20.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je součástí mé diplomové práce. Předmětem práce je tvorba multimediální učebnice endogenní geologie pro základní, popřípadě střední školy. Ta by měla sloužit jako učební pomůcka nejen učitelům, ale i samotným žákům a studentům.
Proto se obracím na Vás, abyste vyplněním tohoto dotazníku pomohli vytvořit učebnici, která usnadní, zjednoduší a zatraktivní výuku geologie. Učebnici, která pomůže nejen začínajícím pedagogům, ale i těm, kteří nemají v oblasti geologie tolik zkušeností a znalostí. Učebnici, která podá ucelený přehled o endogenní geologii a poskytne žákům při hodinách geologie či samostudia mnoho zážitků a především- zvýší znalosti a zájem o geologii.
Výsledky tohoto dotazníku budou zpřístupněny veřejnosti.

Odpovědi respondentů

1. Geologii vyučuji na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nižším stupni víceletého gymnázia2755,1 %56,25 %  
1734,69 %35,42 %  
čtyřletém gymnáziu, vyšším stupni víceletého gymnázia 1020,41 %20,83 %  

Graf

2. Používáte při výuce geologie učebnici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3571,43 %72,92 %  
ne1326,53 %27,08 %  
ne- učebnice není k dispozici12,04 %2,08 %  

Graf

3. Pokud jste v otázce číslo 2 odpověděli ANO, uveďte název učebnice

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Cílek, V., Matějka, D.,Mikuláš, R.,Ziegler, V.: Přírodopis IV. Scientia, Praha 2000

Černík a spol:Mineralogie a geologie

Dobroruka, Scientia, PřírodopisIV

Ekologický přírodopis Fortuna

Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ, Kvasničková a kol., nakl. Fortuna

Ekologický přírodopis, Kvasničková Přírodopis 9, Fraus - o ní budu hovořit

Fraus - Přírodopis 9

FRAUS 9

Kvasničková D., Jeník J., Pecina P., Froněk J et Cais J. (1997): Ekologický přírodopis. - Fortuna, Praha

Kvasničková, D. aj: Ekologický přírodopis 9

Mineralogie a geologie - SPNPřírodopis 9 - Fraus

Používám hlavně encyklopedie a to jak tištěné, tak i na PC a pak různé články aj. Učebnici geologie děti mají, ale nenadchává je již opakovaně. Také na výuku geologie používání kupř. návštěvy Mineralogického muzea UK s lektorem p. Doc. Kašparem a potom i expozice Národního muzea Praha 1, dále kam jedeme, tak i v rámci návštěvy měst navštěvujeme jednotlivá muzea (teď Severočeské-Liberec), kde jsou jednotlivé biotopy i s geologickým profilem aj.

Přírodní obraz Země, pro 1. ročník gymnázia, Fortuna, Praha 1995

Přírodopis - Mineralogie a geologie - SPN

Přírodopis 4

PŘÍRODOPIS 4, pro 9. ročník (mineralogie, geologie, základy ekologie) J.Vítek

přírodopis 4, mineralogie a geologie

Přírodopis 8, SPN 1983, Praha

Přírodopis 9 - Fraus

Přírodopis 9 - geologie a ekologie

Přírodopis 9 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nakladatelství Fraus

Přírodopis 9 Scientia (V.Cílek, D. Matějka , R Mikuláš. V. Ziegler) Přírodopis 4 SPN Vladimír Černík, Zdeněk Martinec, Jan Vítek-tu nemají děti, ale jen já

Přírodopis 9, Scientia

Přírodopis 9. SCIO

Přírodopis III (scientia),

Přírodopis IV - Cílek, Matějka

Přírodopis IV, nakl. Scientia

Přírodopis pro 8. ročník základní školy, kolektiv autorů - Vališ, Ďurovič, Fediuková, ...., SPN Praha,

Přírodopis pro 9. ročník ZŠ Geologie Ekologie

Přírodopis učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nakladatelství Fraus

SPN

učebnice RNDr. D. Kvasničkové

v.cilek - přírodopis 4

V.Černík,Z.Martinec,J.Vítek Přírodopis 4 Mineralogie a geologie se základy ekologie, SPN,a.s.,Praha 1998,2001

Vališ J.: Přírodopis 8; SPN. 6. upravené vydání + novější vydání

4. Tuto učebnici:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem si sám(sama) vybral(a)1541,67 %31,25 %  
byla již užívána před mým nástupem do školy1541,67 %31,25 %  
byla zakoupena na návrh kolegy(kolegyně)616,67 %12,5 %  
nevybral(a)- byla zakoupena vedením školy513,89 %10,42 %  

Graf

5. Na této učebnici hodnotním kladně:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
množství obrazového materiálu2068,97 %41,67 %  
ucelenost učiva1758,62 %35,42 %  
provázanost s jinými předměty1344,83 %27,08 %  
provázanost s RVP1137,93 %22,92 %  
vizuální stránka1137,93 %22,92 %  
návaznost kapitol1034,48 %20,83 %  
přílohy- pracovní listy, testy827,59 %16,67 %  
nic13,45 %2,08 %  
jiné...13,45 %2,08 %  

Graf

6. Na této učebnici se mi nelíbí:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návaznost kapitol635,29 %12,5 %  
provázanost s RVP529,41 %10,42 %  
přílohy- pracovní listy, testy529,41 %10,42 %  
provázanost s jinými předměty423,53 %8,33 %  
ucelenost učiva317,65 %6,25 %  
jiné...211,76 %4,17 %  
obrazový materiál211,76 %4,17 %  
nic211,76 %4,17 %  
vizuální stránka211,76 %4,17 %  

Graf

7. V této učebnici postrádám:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přílohy- pracovní listy, testy1368,42 %27,08 %  
zajímavosti1263,16 %25 %  
praktické úkoly842,11 %16,67 %  
otázky k zamyšlení736,84 %14,58 %  
náměty na domácí činnosti631,58 %12,5 %  
shrnutí látky421,05 %8,33 %  
provázanost s jinými předměty421,05 %8,33 %  
otázky a úkoly pro žáky210,53 %4,17 %  
nic15,26 %2,08 %  
jiné...15,26 %2,08 %  
dostatek obrazového materiálu15,26 %2,08 %  

Graf

8. Tuto učebnici hodnotím známkou: (1- nejlepší, 5- nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21441,18 %29,17 %  
31132,35 %22,92 %  
1720,59 %14,58 %  
425,88 %4,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.22
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.63
Směrodatná odchylka:0.79
Medián:2
Modus:2

Graf

9. V hodině geologie kromě učebnice (či místo učebnice) používám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezentace4081,63 %83,33 %  
internet3061,22 %62,5 %  
pracovní listy2755,1 %56,25 %  
videa2755,1 %56,25 %  
jiné...2244,9 %45,83 %  
interaktivní tabuli1836,73 %37,5 %  
vystačím si s učebnicí36,12 %6,25 %  

Graf

10. Které z těchto pomůcek (viz. otázka č. 8) používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezentace1122,45 %22,92 %  
učebnici36,12 %6,25 %  
interaktivní tabuli24,08 %4,17 %  
pracovní lity12,04 %2,08 %  
Prezentace, přírodniny12,04 %2,08 %  
prezentece, geologickou sbírku 12,04 %2,08 %  
vytvořil jsem učební texty sám12,04 %2,08 %  
pracovní listy, internet12,04 %2,08 %  
přírodniny12,04 %2,08 %  
prezentace, internet12,04 %2,08 %  
ostatní odpovědi internet
nic výrazně nepřevládá
interaktivní tabuli + prezentace
prezentace, interaktivní tabule
učebnici a internet
učebnice, přírodniny, pracovní sešit
prazentace
minerály a nerosty, interaktivní tabule
učebnice
Internet, prezentace+interaktivní vyučování se zap
Viz otázka 9: učebnici, přírodniny
prezentace, šk.pomůcky
prezentace, pracovní sešit
sbírka přírodnin
v ot.8 se o žádných pomůckách nehovoří
přírodniny, pracovní listy,atlasy, atlasy minrerál
příklady hornin; výuka je jen okrajová
učebnici a pracovní listy
vzorky
přírodniny, prezentace
pracovní listy a mapy
internet a prezentace
ukázky hornin
učebnici, mineralogické sbírky
obrázky z internetu
video
2653,06 %54,17 % 

Graf

11. Myslíte si, že pro výuku geologie je vytvořeno dostatečné množství učebního materiálu (učebnice, geologické mapy, pracovní listy…)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3265,31 %66,67 %  
myslím, že tak akorát1326,53 %27,08 %  
ano48,16 %8,33 %  

Graf

12. Uvítali byste vytvoření multimediální učebnice geologie, jejíž součástí by byly prezentace, pracovní listy, testy, videa či animace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano4591,84 %93,75 %  
ani ne, učebního materiálu tohoto druhu je dostatek36,12 %6,25 %  
ne12,04 %2,08 %  

Graf

13. Myslíte si, že učebnice geologie v multimediální (elektronické) podobě zvýší znalosti a zájem žáků či studentů o geologické vědy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2448,98 %50 %  
ano2142,86 %43,75 %  
ne48,16 %8,33 %  

Graf

14. Setkali jste se již s tímto typem učebnic (materiálu)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2755,1 %56,25 %  
ano2244,9 %45,83 %  

Graf

15. Dala by se výuka geologie s touto multimediální učebnicí ve vaší škole realizovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, většina učeben disponuje počítači či dataprojektory4489,8 %91,67 %  
nevím- nemáme tak dobře vybavené učebny 48,16 %8,33 %  
ne, máme pouze jednu počítačovou učebnu, která je velmi vytížená12,04 %2,08 %  

Graf

16. Měli byste zájem o multimediální učebnici geologie pro ZŠ či SŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3673,47 %75 %  
nevím1020,41 %20,83 %  
ne36,12 %6,25 %  

Graf

17. Jaké máte v oblasti geologie vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měli jsme geologii v rámci mého VŠ studia4081,63 %83,33 %  
mám VŠ vzdělání z geologie48,16 %8,33 %  
měli jsme geologii na střední škole24,08 %4,17 %  
jiné...12,04 %2,08 %  
absolvoval(a) jsem kvalifikační kurz z geologie12,04 %2,08 %  
žádné12,04 %2,08 %  

Graf

18. V rámci svého VŠ studia jsem absolvoval(a) geologii ve formě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinných předmětů (minimálně dva předměty)3265,31 %66,67 %  
jiné...816,33 %16,67 %  
neabsolvoval(a) žádné předměty či kurzy 48,16 %8,33 %  
několika volitelných předmětů 48,16 %8,33 %  
jednodenní či týdenní blokové výuky 12,04 %2,08 %  

Graf

19. V jakém rozsahu byly v rámci Vašeho VŠ studia zařazeny předměty (kurzy) z geologie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen minimálně- jeden či dva předměty za celé studium3367,35 %68,75 %  
byly zařazeny pravidelně, vzájemně na sebe navazovaly 1224,49 %25 %  
nebyly vůbec48,16 %8,33 %  

Graf

20. Předměty či kurzy z geologie, které jsem navštěvoval(a), byly:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměřeny odborně3163,27 %64,58 %  
zaměřeny na vzdělávání geologie1122,45 %22,92 %  
neabsolvoval(a) jsem takto zaměřené předměty (kurzy)714,29 %14,58 %  

Graf

21. Absolvoval(a) jste nějaké speciální kurzy (nadstavbové, kvalifikační…apod) z oblasti geologie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4591,84 %93,75 %  
ano48,16 %8,33 %  

Graf

22. Jako pedagog působím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 20 let1836,73 %37,5 %  
20 - 40 let1428,57 %29,17 %  
5 - 10 let1020,41 %20,83 %  
méně jak 5 let714,29 %14,58 %  

Graf

23. Je Vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 40 let1632,65 %33,33 %  
40 - 50 let1632,65 %33,33 %  
50 - 60 let816,33 %16,67 %  
méně jak 30 let816,33 %16,67 %  
více jak 60 let12,04 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Rameš, F.Učebnice geologie a výuka geologie na ZŠ a SŠ (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ucebnice-geologie-a-vyuka-geologie-na-zs-a-ss.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.