Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Učebnice Stolničení z pohledu žáka

Učebnice Stolničení z pohledu žáka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Sedláčková
Šetření:27. 01. 2014 - 03. 02. 2014
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení žáci oboru Kuchař – číšník,

Dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží pro výzkumnou část  bakalářské práce o aktuálnosti a kvalitě učiva v současných českých učebnicích Stolničení.

Dotazník je anonymní a obsahuje 11 otázek.

Předem děkuji za Vaši spolupráci při realizaci výzkumu a vyplnění dotazníku.

M. Sedláčková

Odpovědi respondentů

1. Označte prosím, které učebnice používáte při výuce a domácí přípravě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SALAČ, Gustav. Stolničení6388,73 %88,73 %  
ŠINDELKOVÁ, Alena. Stolničení: učebnice pro odborná učiliště45,63 %5,63 %  
ČERNÝ, Jiří a Antonín SRKALA. Moderní obsluha34,23 %4,23 %  
METZ, Reinhold s kol, . Restaurace a host11,41 %1,41 %  

Graf

2. Srozumitelnost textu učebnice z pohledu žáka hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá4360,56 %60,56 %  
Velmi dobrá1825,35 %25,35 %  
Výborná79,86 %9,86 %  
Poněkud slabší34,23 %4,23 %  

Graf

3. Návaznost na odborný výcvik (cvičení, ukázky a příklady z praxe) hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá3245,07 %45,07 %  
Výborná1723,94 %23,94 %  
Velmi dobrá1723,94 %23,94 %  
Poněkud slabší34,23 %4,23 %  
Nedostatečná22,82 %2,82 %  

Graf

4. Grafickou stránku učebnice (zpracování obrazového materiálu, zvýraznění důležitých částí textu) hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobrá3143,66 %43,66 %  
Dobrá2332,39 %32,39 %  
Výborná1014,08 %14,08 %  
Poněkud slabší79,86 %9,86 %  

Graf

5. Aktuálnost a správnost poznatků uvedených v učebnici s ohledem na soudobý vývoj v gastronomii hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá3245,07 %45,07 %  
Velmi dobrá2129,58 %29,58 %  
Poněkud slabší912,68 %12,68 %  
Výborná79,86 %9,86 %  
Nedostatečná22,82 %2,82 %  

Graf

6. Uvítal/a byste novou moderní učebnici stolničení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3650,7 %50,7 %  
nevím2433,8 %33,8 %  
ne1115,49 %15,49 %  

Graf

7. Přivítali byste elektronické učebnice stolničení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3853,52 %53,52 %  
ne2332,39 %32,39 %  
nevím1014,08 %14,08 %  

Graf

8. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5476,06 %76,06 %  
Muž1723,94 %23,94 %  

Graf

9. Studujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Již mám v tomto směru ukončené vzdělání3549,3 %49,3 %  
1. ročník1723,94 %23,94 %  
3. ročník1014,08 %14,08 %  
2. ročník811,27 %11,27 %  
4. ročník11,41 %1,41 %  

Graf

10. Váš prospěch z předmětu Stolničení v 1. pololetí školního roku 2013/2014:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrý2535,21 %35,21 %  
Chvalitebný1926,76 %26,76 %  
Nehodnocen1014,08 %14,08 %  
Dostatečný912,68 %12,68 %  
Výborný811,27 %11,27 %  

Graf

11. Vyberte, prosím, ze seznamu, ve kterém kraji leží Vaše škola:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský6794,37 %94,37 %  
Pardubický11,41 %1,41 %  
Vysočina11,41 %1,41 %  
Karlovarský11,41 %1,41 %  
Zlínský11,41 %1,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Studujete:

  • odpověď Již mám v tomto směru ukončené vzdělání:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nehodnocen na otázku 10. Váš prospěch z předmětu Stolničení v 1. pololetí školního roku 2013/2014:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Označte prosím, které učebnice používáte při výuce a domácí přípravě:

2. Srozumitelnost textu učebnice z pohledu žáka hodnotíte jako:

3. Návaznost na odborný výcvik (cvičení, ukázky a příklady z praxe) hodnotíte jako:

4. Grafickou stránku učebnice (zpracování obrazového materiálu, zvýraznění důležitých částí textu) hodnotíte jako:

5. Aktuálnost a správnost poznatků uvedených v učebnici s ohledem na soudobý vývoj v gastronomii hodnotíte jako:

6. Uvítal/a byste novou moderní učebnici stolničení?

7. Přivítali byste elektronické učebnice stolničení?

8. Jste:

9. Studujete:

10. Váš prospěch z předmětu Stolničení v 1. pololetí školního roku 2013/2014:

11. Vyberte, prosím, ze seznamu, ve kterém kraji leží Vaše škola:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Označte prosím, které učebnice používáte při výuce a domácí přípravě:

2. Srozumitelnost textu učebnice z pohledu žáka hodnotíte jako:

3. Návaznost na odborný výcvik (cvičení, ukázky a příklady z praxe) hodnotíte jako:

4. Grafickou stránku učebnice (zpracování obrazového materiálu, zvýraznění důležitých částí textu) hodnotíte jako:

5. Aktuálnost a správnost poznatků uvedených v učebnici s ohledem na soudobý vývoj v gastronomii hodnotíte jako:

6. Uvítal/a byste novou moderní učebnici stolničení?

7. Přivítali byste elektronické učebnice stolničení?

8. Jste:

9. Studujete:

10. Váš prospěch z předmětu Stolničení v 1. pololetí školního roku 2013/2014:

11. Vyberte, prosím, ze seznamu, ve kterém kraji leží Vaše škola:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sedláčková, M.Učebnice Stolničení z pohledu žáka (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://ucebnice-stolniceni-z-pohled.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.