Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum studentů VŠ - nákup učebnic

Průzkum studentů VŠ - nákup učebnic

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Vrzala
Šetření:28. 10. 2012 - 13. 11. 2012
Počet respondentů:388
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

 pro zmapování současné situace v českém školství jsem se rozhodl Vás požádat o vyplnění následujícího krátkého dotazníku. Věřím, že Vám nezabere více než 2 minuty Vašeho času a případně pomůže studentům vylepšit kvalitu jejich výuky.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena29074,94 %74,74 %  
Muž9725,06 %25 %  

Graf

2. Učebnice si kupuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou nové14236,6 %36,6 %  
Většinou použité13334,28 %34,28 %  
Učebnice si nekupuji11329,12 %29,12 %  

Graf

3. Kde si kupuji učebnice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V knihkupectví20352,32 %52,32 %  
Od kamaráda13434,54 %34,54 %  
Na internetu11028,35 %28,35 %  
Učebnice si nekupuji10025,77 %25,77 %  
Na burze9223,71 %23,71 %  
V antikvariátu5814,95 %14,95 %  

Graf

4. Průměrně za učebnice každý semestr utratím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-500,-Kč12030,93 %30,93 %  
501-1000,-Kč11629,9 %29,9 %  
Učebnice si nekupuji5714,69 %14,69 %  
1001-1500,-Kč5714,69 %14,69 %  
Více než 1500,-Kč389,79 %9,79 %  

Graf

5. Studuji obor se zaměřením na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomiku14236,6 %36,6 %  
Práva8922,94 %22,94 %  
Humanitní vědy328,25 %8,25 %  
Pedagogika225,67 %5,67 %  
Management174,38 %4,38 %  
Medicínu153,87 %3,87 %  
Techniku102,58 %2,58 %  
Chemii92,32 %2,32 %  
Tělesnou kulturu41,03 %1,03 %  
Strojírenství30,77 %0,77 %  
Cestovní ruch30,77 %0,77 %  
Umění30,77 %0,77 %  
Psychologie20,52 %0,52 %  
GEOGRAFII20,52 %0,52 %  
hotelnictví20,52 %0,52 %  
matematika10,26 %0,26 %  
umelecko-ekonomicky10,26 %0,26 %  
management, právo10,26 %0,26 %  
biologii10,26 %0,26 %  
mezifakultní obor Finance a právo10,26 %0,26 %  
architektura10,26 %0,26 %  
Humanitní vědy, práva10,26 %0,26 %  
všeobecné10,26 %0,26 %  
IT10,26 %0,26 %  
přírodní vědy10,26 %0,26 %  
farmacie10,26 %0,26 %  
biologie10,26 %0,26 %  
Veřejná správa a regionální politika10,26 %0,26 %  
práva + humanitní vědy (jazyk a historie); odpovědi vztahuji k jednomu studiu, celkové náklady jsou dvojnásobné10,26 %0,26 %  
Přírodovědecká fakulta, Geologie10,26 %0,26 %  
zemědělství10,26 %0,26 %  
Logistika10,26 %0,26 %  
Stavitelství10,26 %0,26 %  
informatiku10,26 %0,26 %  
Finance10,26 %0,26 %  
pedagogika, sociální práce10,26 %0,26 %  
učitelství geografie + tělesné výchovy pro sš10,26 %0,26 %  
Pharmacii10,26 %0,26 %  
Lingvistika10,26 %0,26 %  
architekturu10,26 %0,26 %  
zemědělství10,26 %0,26 %  
jazyky10,26 %0,26 %  
humanitní vědy + umění (dvě školy)10,26 %0,26 %  
veterinární hygiena a ekologie10,26 %0,26 %  
veterina10,26 %0,26 %  
Společenské vědy10,26 %0,26 %  
kombinace práva, managementu, státní správy a humanitních věd10,26 %0,26 %  
matematiku10,26 %0,26 %  

Graf

6. Jakou školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Masarykova univerzita v Brně10928,09 %28,09 %  
Univerzita Karlova v Praze7519,33 %19,33 %  
Vysoká škola ekonomická v Praze4010,31 %10,31 %  
Studuji soukromou školu297,47 %7,47 %  
Česká zemědělská univerzita v Praze215,41 %5,41 %  
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava143,61 %3,61 %  
Univerzita Palackého v Olomouci123,09 %3,09 %  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně112,84 %2,84 %  
Západočeská univerzita v Plzni112,84 %2,84 %  
České vysoké učení technické v Praze102,58 %2,58 %  
Slezská univerzita v Opavě92,32 %2,32 %  
Univerzita Pardubice71,8 %1,8 %  
Technická univerzita v Liberci61,55 %1,55 %  
Vysoké učení technické v Brně61,55 %1,55 %  
Univerzita Hradec Králové51,29 %1,29 %  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem51,29 %1,29 %  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích51,29 %1,29 %  
Ostravská univerzita v Ostravě41,03 %1,03 %  
Vysoká škola polytechnická Jihlava41,03 %1,03 %  
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno41,03 %1,03 %  
Mendelova universita v Brně30,77 %0,77 %  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze20,52 %0,52 %  
Akademie múzických umění v Praze10,26 %0,26 %  
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích10,26 %0,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Učebnice si kupuji:

 • odpověď Učebnice si nekupuji:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učebnice si nekupuji na otázku 4. Průměrně za učebnice každý semestr utratím:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učebnice si nekupuji na otázku 3. Kde si kupuji učebnice?

3. Kde si kupuji učebnice?

 • odpověď Učebnice si nekupuji:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učebnice si nekupuji na otázku 4. Průměrně za učebnice každý semestr utratím:
 • odpověď V knihkupectví:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Většinou nové na otázku 2. Učebnice si kupuji:

5. Studuji obor se zaměřením na:

 • odpověď Ekonomiku:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava na otázku 6. Jakou školu studujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Učebnice si kupuji:

3. Kde si kupuji učebnice?

4. Průměrně za učebnice každý semestr utratím:

5. Studuji obor se zaměřením na:

6. Jakou školu studujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Učebnice si kupuji:

3. Kde si kupuji učebnice?

4. Průměrně za učebnice každý semestr utratím:

5. Studuji obor se zaměřením na:

6. Jakou školu studujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vrzala, J.Průzkum studentů VŠ - nákup učebnic (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://ucebnice-vs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.