Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Učení z textu a jeho efektivita

Učení z textu a jeho efektivita

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Skybová
Šetření:02. 06. 2015 - 12. 06. 2015
Počet respondentů:145
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, stává se vám, že nad učením strávíte mnoho času a máte pocit, že jste se toho mnoho nenaučili? Důvodem může být špatná volba sudijní strategie. Cílem průzkumu je zmapovat, jaké studijní strategie studující během svého studia používají, do jaké míry jsou vedení k úpravě studijních strategií tak, aby jejich učení z textu bylo efektivní. Dotazník je určen pro žáky základních, středních škol a lidi, kteří si ještě vzpomínají na dobu, kdy studovali na střední nebo základní škole.

Odpovědi respondentů

1. Ve kterém typu školy právě studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné6645,52 %45,52 %  
gymnázium2517,24 %17,24 %  
1711,72 %11,72 %  
1711,72 %11,72 %  
SOŠ149,66 %9,66 %  
učiliště64,14 %4,14 %  

Graf

2. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženského9766,9 %66,9 %  
mužského4833,1 %33,1 %  

Graf

3. Myslím, že se z textu učím správným způsobem (využívám vhodné studijní strategie)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano souhlasím. Mé studijní výsledky jsou průměrné, ale myslím si, že to není způsobeno4732,41 %32,41 %  
Spíše souhlasím.3725,52 %25,52 %  
Ano souhlasím, mé studijní výsledky jsou nadprůměrné.3121,38 %21,38 %  
Spíše nesouhlasím138,97 %8,97 %  
Z textu se neučím. Využívám jiný zdroj než je učebnice, poznámky ze školy a jiné texty.74,83 %4,83 %  
Ano souhlasím. Mé studijní výsledky jsou podprůměrné, ale chyba je někde jinde.64,14 %4,14 %  
Nesouhlasím42,76 %2,76 %  

Graf

4. Rady jak se mám správně z textu učit jsem získal/a především od:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdo, ale přišel/přišla jsem si na to sám/sama8961,38 %61,38 %  
učitelé3826,21 %26,21 %  
rodiče3020,69 %20,69 %  
spolužáci a kamarádi2517,24 %17,24 %  
nikdo149,66 %9,66 %  

Graf

5. . Pozoruji sebe nebo své spolužáky, jakým způsobem se učí z textu. Pokud jim něco pomůže k lepšímu nebo rychlejšímu zapamatování látky, zkusím to také. Pokud zjistím, že se určitým způsobem z textu nenaučím, změnim ho.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud si náhodou všimnu, že se nějaký způsob osvědčil, vyzkouším ho také. Změním způsob učení, kterým se mnoho nenaučím, ale záměrně nesletuji, jakým způsobem se učit.6846,9 %46,9 %  
Ano, se vším souhlasím.3423,45 %23,45 %  
Sleduji, jakým způsobem se učit, ale způsoby neměním.2517,24 %17,24 %  
Nesouhlasím.1812,41 %12,41 %  

Graf

6. Během učení z textu si text:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud možno čtu nahlas, nebo si ho nahlas převýprávím, pomáhá mi to.6544,83 %44,83 %  
Přečtu raději sám/a potichu. Pomáhá mi spíš, když text vidím.5739,31 %39,31 %  
Nevím, nikdy jsem tohle neřešil/a.138,97 %8,97 %  
Při učení rád/a hýbu rukama nebo tělem, gestikuluji.106,9 %6,9 %  

Graf

7. Poznámky si během hodiny píši tak, že:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opíši vše, co vyučující napíše na tabuli, uvede v prezentaci nebo se snažím napsat6142,07 %42,07 %  
píši si jen důležité informace3926,9 %26,9 %  
píši si důležité informace a to, čemu nerozumím2416,55 %16,55 %  
poznámky si nepíši, učím se z jiného zdroje138,97 %8,97 %  
jiná možnost, než je uvedena42,76 %2,76 %  
píši si jen to, čemu nerozumím42,76 %2,76 %  

Graf

8. Jakou formou si tvoříš poznámky, ať už v hodině nebo doma při učení z nějakého textu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
číslované osnovy nebo seznamy9968,28 %68,28 %  
vyprávění ve větách3624,83 %24,83 %  
jiný způsob (například myšlenkové mapy, atd.)3020,69 %20,69 %  

Graf

9. Pokud jsi v otázce 8 uvedl, že si tvoříš poznámky jiným způsobem, jakým?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Heslovite, mam vlastni system.

heslovitě, případně co nejkratší a nejvíce vystihující věty; používám odrážky (jedna informace jedna odrážka)

ja si poznamky v podstate skoro nedelam protoze su lina psat ale kdyz uz tak si delam jenom heslovity poznamky, odrazky...

mind maps

Myšlenkové mapy

myšlenkové mapy

myšlenkové mapy, a seznamy k nim

náhodně rozmístěné poznámky

něco podobného myšlenkovým mapám

netvořím

odrážky

Odrážky, někdy myšlenkové mapy, šipky, mnemotechnické obrázky atd.

Píši si je v odrážkách.

píšu si klíčová slova na papírky poté si k nim ústně doplním naučené informace

Pojmové, myšlenkové mapy

pouze podtrhávám text a vypisuji si čísla zákonů

Používám hodně barvy a obrázky

Rypak

Schémata, obrázky

strukturované výpisky (koncentrace informací + vynechání balastu)

vcdgf

ve formě bodů a šipek vyjadřujících souvislosti

Vybírám nejzákladnější informace a stručnější formou sepíši.

výpisky

Zápisky

10. Pokud jsi v otázce 8 uvedl, že si tvoříš poznámky formou vyprávění ve větách či číslovaných osnov nebo seznamů, proč jsi se rozhodl používat právě tuto formu psaní poznámek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o jiných fromách vím, umím je používat, ale tohle mi vyhovuje6260,78 %42,76 %  
o jiných formách toho mnoho nevím1514,71 %10,34 %  
o jiných formách vím, neumím je použít1312,75 %8,97 %  
jiná možnost, než je uvedena1211,76 %8,28 %  

Graf

11. Co dělám, abych rozuměl/a tomu, co čtu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čtu text více než jednou.9464,83 %64,83 %  
Podtrhávám si části, které se zdají být důležité.7652,41 %52,41 %  
Hledám v textu důležité informace.6947,59 %47,59 %  
Rychle text projdu, abych zjistila o čem je.6142,07 %42,07 %  
Přeruším čtení a ujasním si, co jsem právě četl/a.5638,62 %38,62 %  
Označuji si text různými barvami, abych lépe rozuměl/a.5437,24 %37,24 %  
Kontroluji si, jak moc jsem textu rozuměl/a.4329,66 %29,66 %  
Dívám se na nadpisy.3926,9 %26,9 %  
Dívám se na obrázky a čtu text pod nimi.3826,21 %26,21 %  
Přemýšlím o tom, co bude v textu následovat.138,97 %8,97 %  

Graf

12. Co dělám, když nerozumím tomu co čtu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odhaduji význam pomocí informací z jiných částí textu.8659,31 %59,31 %  
Použiji slovník, abych si význam vyhledal/a.6544,83 %44,83 %  
Přeskočím to.3121,38 %21,38 %  

Graf

13. Co dělám, abych si zapamatovala novou látku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejprve si novou látku několikrát projdu.9968,28 %68,28 %  
Propojím si novou látku s tím, co už o tom, co je v ní popsáno vím.5638,62 %38,62 %  
Představím is situaci popsanou v textě ve své mysli.4430,34 %30,34 %  
Látku, kterou jsem se dříve naučil/a si opakuji.3524,14 %24,14 %  
Nová slovíčka nebo termíny umisťuji do kontextu.2718,62 %18,62 %  
Seskupuji si informace v textu podle určitého kritéria. (např. nová slovíčka podle slovního1812,41 %12,41 %  

Graf

14. Co dělám, když si nemohu vzpomenout, jak se něco odborně nazývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zkusím to napsat jinak10975,17 %75,17 %  
požádám někoho, aby mi poradil5437,24 %37,24 %  
nechám to být1913,1 %13,1 %  

Graf

15. Plánování a příprava učení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stanovuji si cíle a dílčí úkoly7954,86 %54,48 %  
organizuji a uspořádávám učení7250 %49,66 %  
vyhledávám příležitosti, kdy mohu naučené použít v reálném životě4229,17 %28,97 %  
provádím sebehodnocení1611,11 %11,03 %  

Graf

16. Než se začnu učit z textu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Text si zběžně prolistuji, seznámím se s obsahem.7853,79 %53,79 %  
Většinou text otevřu a jdu se rovnou učit.6544,83 %44,83 %  
Připomenu si, co již o daném téma, co je v něm popsáno vím.3121,38 %21,38 %  
Jiné32,07 %2,07 %  

Graf

17. Než se začneme ve škole učit z textu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Připomeneme si, co již o daném téma, co je v něm popsáno víme.6243,06 %42,76 %  
Povíme si, o čem by text mohl být.5034,72 %34,48 %  
Většinou se jdeme hned učit z textu.4329,86 %29,66 %  
Povíme si, co je cílem a proč daný text čteme.3725,69 %25,52 %  
Jiné149,72 %9,66 %  

Graf

18. Za mé studijní výsledky nese především zodpovědnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7954,48 %54,48 %  
vyučující a já6041,38 %41,38 %  
vyučující53,45 %3,45 %  
rodina10,69 %0,69 %  

Graf

19. Považuji za důležité umět se efektivně učit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13492,41 %92,41 %  
ne117,59 %7,59 %  

Graf

20. Někdy v minulosti jsem se sám/a z vlastní iniciativy zajímal/a o to, jak se mám správně učit nebo se v současné době zajímám. Snažím se vyhledat literaturu, někoho se zeptám atd.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7753,1 %53,1 %  
ne6846,9 %46,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jakého jste pohlaví?

  • odpověď mužského:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Považuji za důležité umět se efektivně učit.

20. Někdy v minulosti jsem se sám/a z vlastní iniciativy zajímal/a o to, jak se mám správně učit nebo se v současné době zajímám. Snažím se vyhledat literaturu, někoho se zeptám atd.

  • odpověď ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Považuji za důležité umět se efektivně učit.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ve kterém typu školy právě studujete?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Myslím, že se z textu učím správným způsobem (využívám vhodné studijní strategie)

4. Rady jak se mám správně z textu učit jsem získal/a především od:

5. . Pozoruji sebe nebo své spolužáky, jakým způsobem se učí z textu. Pokud jim něco pomůže k lepšímu nebo rychlejšímu zapamatování látky, zkusím to také. Pokud zjistím, že se určitým způsobem z textu nenaučím, změnim ho.

6. Během učení z textu si text:

7. Poznámky si během hodiny píši tak, že:

8. Jakou formou si tvoříš poznámky, ať už v hodině nebo doma při učení z nějakého textu?

10. Pokud jsi v otázce 8 uvedl, že si tvoříš poznámky formou vyprávění ve větách či číslovaných osnov nebo seznamů, proč jsi se rozhodl používat právě tuto formu psaní poznámek?

11. Co dělám, abych rozuměl/a tomu, co čtu:

12. Co dělám, když nerozumím tomu co čtu:

13. Co dělám, abych si zapamatovala novou látku:

14. Co dělám, když si nemohu vzpomenout, jak se něco odborně nazývá:

15. Plánování a příprava učení:

16. Než se začnu učit z textu:

17. Než se začneme ve škole učit z textu:

18. Za mé studijní výsledky nese především zodpovědnost:

19. Považuji za důležité umět se efektivně učit.

20. Někdy v minulosti jsem se sám/a z vlastní iniciativy zajímal/a o to, jak se mám správně učit nebo se v současné době zajímám. Snažím se vyhledat literaturu, někoho se zeptám atd.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ve kterém typu školy právě studujete?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Myslím, že se z textu učím správným způsobem (využívám vhodné studijní strategie)

4. Rady jak se mám správně z textu učit jsem získal/a především od:

5. . Pozoruji sebe nebo své spolužáky, jakým způsobem se učí z textu. Pokud jim něco pomůže k lepšímu nebo rychlejšímu zapamatování látky, zkusím to také. Pokud zjistím, že se určitým způsobem z textu nenaučím, změnim ho.

6. Během učení z textu si text:

7. Poznámky si během hodiny píši tak, že:

8. Jakou formou si tvoříš poznámky, ať už v hodině nebo doma při učení z nějakého textu?

10. Pokud jsi v otázce 8 uvedl, že si tvoříš poznámky formou vyprávění ve větách či číslovaných osnov nebo seznamů, proč jsi se rozhodl používat právě tuto formu psaní poznámek?

11. Co dělám, abych rozuměl/a tomu, co čtu:

12. Co dělám, když nerozumím tomu co čtu:

13. Co dělám, abych si zapamatovala novou látku:

14. Co dělám, když si nemohu vzpomenout, jak se něco odborně nazývá:

15. Plánování a příprava učení:

16. Než se začnu učit z textu:

17. Než se začneme ve škole učit z textu:

18. Za mé studijní výsledky nese především zodpovědnost:

19. Považuji za důležité umět se efektivně učit.

20. Někdy v minulosti jsem se sám/a z vlastní iniciativy zajímal/a o to, jak se mám správně učit nebo se v současné době zajímám. Snažím se vyhledat literaturu, někoho se zeptám atd.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skybová, B.Učení z textu a jeho efektivita (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://uceni-z-textu-a-jeho-efektiv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.