Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Propagace poskytovatele televizních služeb

Propagace poskytovatele televizních služeb

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Kotásková
Šetření:18. 03. 2011 - 01. 04. 2011
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):20 / 13.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

tento dotazník slouží k vypracování bakalářské práce na téma Marketingová komunikace, kterou píši na ekonomické fakultě, vysoké školy Báňské, v Ostravě.

Cílem tohoto průzkumu je zjistit povědomí o obchodní značce Skylink a také zjistit účinnost její propagace .

Děkuji za ochotu a čas strávený vyplněním dotazníku.

Simona Kotásková

Odpovědi respondentů

1. Která forma reklamy na Vás působí nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reference a doporučení650 %50 %  
Internetová reklama433,33 %33,33 %  
Televizní reklama325 %25 %  
Venkovní reklama (billboardy, plakáty, …)216,67 %16,67 %  

Graf

2. Jaké máte povědomí o značce Skylink?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné – nikdy jsem o ní neslyšel(a)650 %50 %  
Mírné – už jsem o ní někde slyšel(a)433,33 %33,33 %  
Větší – znám značku Skylink216,67 %16,67 %  

Graf

3. Co se vám vybaví pod slovem Skylink?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Satelitní televize758,33 %58,33 %  
Nebeské spojení325 %25 %  
Nějaké anglické slovo18,33 %8,33 %  
Letadlová hra18,33 %8,33 %  

Graf

4. Jste uživateli Skylinku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1191,67 %91,67 %  
Ano18,33 %8,33 %  

Graf

5. Jak dlouho jste uživateli Skylinku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 3 roky1100 %8,33 %  

Graf

6. Co Vás přimělo k pořízení Skylinku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nutnost řešení TV příjmu díky procesu digitalizace televizního vysílání1100 %8,33 %  
Hodnota produktu ve vztahu výkon x cena 1100 %8,33 %  

Graf

7. Ve které formě reklamy jste si všiml(a) propagace Skylinku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V internetové reklamě433,33 %33,33 %  
V jiné 325 %25 %  
V tiskové reklamě325 %25 %  
Ve venkovní reklamě (billboardy, plakáty, …)216,67 %16,67 %  
V prodejně elektro18,33 %8,33 %  
V televizní reklamě18,33 %8,33 %  

Graf

8. Viděl(a) jste televizní reklamu Skylink?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10, Nevzpomínám siotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne866,67 %66,67 %  
Nevzpomínám si325 %25 %  
Ano18,33 %8,33 %  

Graf

9. Objevil se v reklamě muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1100 %8,33 %  

Graf

10. Navštívil(a) jste někdy internetové stránky www.skylink.cz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne866,67 %66,67 %  
Ano433,33 %33,33 %  

Graf

11. Jaký byl cíl Vaší návštěvy internetových stránek www.skylink.cz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zjištění informací o službách a cenách 375 %25 %  
Jiný125 %8,33 %  

Graf

12. Našel/Našla jste na těchto internetových stránkách informace, které jste hledal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, bez problémů375 %25 %  
Ano, ale trvalo to125 %8,33 %  

Graf

13. Co si myslíte o internetových stránkách www.skylink.cz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obsahují dostatek informací250 %16,67 %  
Jsou přehledné125 %8,33 %  
Jsou nepřehledné125 %8,33 %  

Graf

14. Využil(a) jste někdy volání na zákaznickou linku Skylink?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vícekrát než jednouotázka č. 15, Ano, jednouotázka č. 15, Ne, nikdyotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy12100 %100 %  

Graf

15. Jak byste ohodnotil(a) přístup operátorů? (známkou jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

16. Jste spokojen(a) s nabídkou služeb Skylink?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano541,67 %41,67 %  
Spíše ne433,33 %33,33 %  
Ne, vůbec325 %25 %  

Graf

17. O jakou službu byste rozšířil(a) nabídku Skylink?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neco jako zvyhodnenejsi pausal za kombinaci sluzeb1100 %8,33 %  

Graf

18. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena975 %75 %  
Muž325 %25 %  

Graf

19. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let1083,33 %83,33 %  
26 - 30 let216,67 %16,67 %  

Graf

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou650 %50 %  
Vysokoškolské – bakalářský stupeň433,33 %33,33 %  
Vysokoškolské – magisterské / vědecká příprava216,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kotásková, S.Propagace poskytovatele televizních služeb (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ucinnost-propagace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.