Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > UČITEL VE SLEPÉ ULIČCE - pro pedagogy a jejich rodiny

UČITEL VE SLEPÉ ULIČCE - pro pedagogy a jejich rodiny

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Korec
Šetření:15. 09. 2009 - 27. 09. 2009
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.24
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:14,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Učitel ve slepé uličce.

Dotazník pro učitele a jejich rodinné příslušníky.
 

S měnící se sociální situací rodin a rostoucí agresivitou žáků, se řada pedagogů ocitá ve slepé uličce. Alespoň tak vyjadřují svůj pocit, že ať udělají, co udělají, vždy narazí buď na žáka, na vedení školy, na rodiče, nebo na ministerskou administrativu.
 

Prosím, aby dotazník vyplňovali pouze pedagogové, jejich partneři, nebo děti.

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte osobně s úvodním tvrzením o slepé uličce?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1365 %52 %  
nevím420 %16 %  
nesouhlasím315 %12 %  

Graf

2. Váš poměr k pedagogům:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem pedagog1770,83 %68 %  
Byl/a jsem pedagog416,67 %16 %  
Jsem student/ka pedagogické fakulty312,5 %12 %  
Pedagog je můj životní partner/ka28,33 %8 %  
Jsem syn/dcera pedagoga14,17 %4 %  

Graf

3. Vaše působiště / působiště pedagoga ve vaší rodině - i více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. st základní školy1041,67 %40 %  
Gymnázium625 %24 %  
1. st základní školy625 %24 %  
Střední odborné učiliště416,67 %16 %  
Mateřská škola312,5 %12 %  
Střední průmyslová škola28,33 %8 %  
Speciální zařízení (např. dětský domov, ...)14,17 %4 %  
8leté gymnázium (prima, sekunda, tercie,kvarta)14,17 %4 %  
Vyšší odborná škola14,17 %4 %  
Speciální škola14,17 %4 %  
Vysoká škola14,17 %4 %  

Graf

4. Zřizovatel školy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Státní školaotázka č. 5, Církevní školaotázka č. 5, Soukromá školaotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní škola25100 %100 %  

Graf

5. Kdo a jak činí práci učiteli těžkou (jste-li učitel, odpovězte osobně) 1=nečiní, 5=nejvíce zatěžuje/ztěžuje

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Žáci, studenti3.081.514
Rodiče žáků/studentů3.121.306
Ministerstvo školství a úřady3.880.666
Vedení školy3.041.238
Kolegové2.1250.943
Přátelé1.440.486
Partner/ka1.3330.472
Vlastní děti1.4170.576

Graf

6. Kde bere/berete největší podporu pro práci učitele? 1=vůbec ne, 10=velice podporují

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
od žáků/studentů31.75
od rodičů žáků/studentů2.7081.29
od ministerstva školství a úřadů1.6251.234
od vedení školy2.7921.165
od kolegů3.1671.306
od přátel31.833
od partnera/partnerky3.3482.14
od vlastních dětí2.4091.424

Graf

7. Od koho by(ste) jako pedagog potřeboval/a větší podporu? 1=nepotřeboval/a 10=nejvíce

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
od žáků/studentů3.5911.605
od rodičů žáků/studentů4.3640.686
od ministerstva a úřadů4.1821.876
od vedení školy3.7731.721
od kolegů2.9051.42
od přátel2.5241.488
od partnera/partnerky2.951.648
od vlastních tětí2.851.728

Graf

8. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2829,09 %8 %  
3029,09 %8 %  
4814,55 %4 %  
2114,55 %4 %  
3414,55 %4 %  
2314,55 %4 %  
3714,55 %4 %  
5214,55 %4 %  
6014,55 %4 %  
4014,55 %4 %  
ostatní odpovědi 35
45
61
44
41
56
50
18
43
59
1045,45 %40 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:40.2
Minimum:21
Maximum:60
Variační rozpětí:39
Rozptyl:135.96
Směrodatná odchylka:11.66
Medián:40.5
Modus:28

Graf

9. Počet let kdy (jste) byl/a pedagogem

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10315 %12 %  
5210 %8 %  
20210 %8 %  
37210 %8 %  
3115 %4 %  
215 %4 %  
415 %4 %  
115 %4 %  
2815 %4 %  
1815 %4 %  
ostatní odpovědi 19
14
30
16
6
525 %20 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:15.83
Minimum:2
Maximum:37
Variační rozpětí:35
Rozptyl:108.5
Směrodatná odchylka:10.42
Medián:15
Modus:10

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [muž → konec dotazníku, žena → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1456 %56 %  
muž1144 %44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Korec, P.UČITEL VE SLEPÉ ULIČCE - pro pedagogy a jejich rodiny (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://ucitel-ve-slepe-ulicce-pro-pedagogy-a-jejich-rodiny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.