Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Učitelé a alternativní školy

Učitelé a alternativní školy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Terezie Rittichová
Šetření:25. 01. 2011 - 02. 02. 2011
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


jsem studentkou 3. ročníku oboru Speciální pedagogika . Ráda bych Vás poprosila o vyplnění mého dotazníku k bakalářské práci, ve které se zabývám otázkou kladů a záporů alternativních škol. Cílem dotazníku je zjištění názoru učitelů na vzdělávání dětí v alternativních školách.
Předem mnohokrát děkuji za ochotu a za strávený čas při vyplňování dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Vučujete na alternativní škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3473,91 %73,91 %  
ano1226,09 %26,09 %  

Graf

2. Učil/a jste i na jiném druhu škol?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2758,7 %58,7 %  
ano1941,3 %41,3 %  

Graf

3. Jaké máte zkušenosti s přechodem dítěte z alternativní školy na školu tradiční?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám tuto zkušenost2758,7 %58,7 %  
Špatné - dítě mělo problémy se začleněním do tradiční školy1430,43 %30,43 %  
Dobré - dítě se bez problémů začlenilo do tradiční školy510,87 %10,87 %  

Graf

4. Myslíte si, že učiteli ubírá na autoritě práce v alternativním školství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3473,91 %73,91 %  
Ano613,04 %13,04 %  
Nevím613,04 %13,04 %  

Graf

5. Která škola se Vám zdá důslednější z pohledu výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tradiční škola2452,17 %52,17 %  
Nevím1430,43 %30,43 %  
Alternativní škola817,39 %17,39 %  

Graf

6. Má podle Vás tradiční školství větší váhu než alternativní školství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2860,87 %60,87 %  
ne1839,13 %39,13 %  

Graf

7. Jaké úrovně podle Vás dosáhne žák z alternativní školy v porovnání se žákem tradiční školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejná2452,17 %52,17 %  
Horší1532,61 %32,61 %  
Lepší715,22 %15,22 %  

Graf

8. Čím se podle Vás liší vzdělávání na alternativní škole oproti tradiční škole?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

decka si delaj co chtej

Děti se učí vyhledávat info většinou samy, ale na praxi jsem viděla, že se spíše bavily a nepracovaly tak, jak měly a učitelka je nehlídala, nechala to zcela na nich. To se mi nelíbilo. Děti možná nesou až příliš velkou zodpovědnost, kterou si ale neuvědomují.

forma práce, větší zodpovědnost kladená na dítě

hlavně si mysím, že o tradiční škole se již nedá hovořit jako o tradiční v původním slova smyslu. A víc než na tradiční nebo alternativní škole záleží na pedagogovi (1.stupeň) Jinak se samozřejmě liší např.:stylem výuky, metadami, přístupem, formou...

individuálnější přístup, víc může pracovat s potřebmi konkr. dítěte, ale ne všem dětem vyhovuje (ostatně tradiční škola taky ne)

Individuálnějším přístupem, zpracováním učiva, nadšením učitelů.

jiná metodika, přístup, hodnoty

Lepší vztahy mezi učiteli a žáky, více důvěry, žáci jsou možná více bráni jako partneři. mam tyto zkuš. z waldorf. školy.

Menšími nároky na žáka, spíš se snaží rozvíjet žáka jako osobnost.

Metodami, formami práce, speciáln. zaměřením na jisté oblasti, individ. přístupem, harmonickým prostředím, menší nároky na vědomosti, více se soustředí na dovednosti a praktičnost.

nelze objektivně konstatovat, dotazník je naprosto nerelevantní

Organizací výuky, přístupem učitele k žákům, komunikací

Použitím metod, způsoby hodnocení, přístupem k rodičům atd.

Především ve vztahu učitel a žák, učitel a rodič, vyučuje se v epochách, od první třídy dva povinné jazyky, ve výuce je zapojeno umění, rytmická část, podhled na žáka není jen v dosažených výsledcích, ale v celkové osobnosti dítěte, neboť každý učitel by se měl učit i spoustu věcí od dítěte, tak jedině může být opravdovým učitelem.

přístupem k dítěti ze strany ucitele

přístupem, metodami

V alternativní škole nemají děti řád, systém a hranice. Nespolupracují, nechálí se , nekárá, ale každé dítě potřebuje motivaci, zde žádná není.

v podstatě je to obdobné, s tím, že důrazy jsou kladeny na trochu jiné dovednosti a jejich rozvoj (např. více spolupráce, sebereflexe, sebehodnocení, zlepšování ve srovnání se sebou, rozvoj prožívání, pocitu sounáležitosti a spousta dalšího)

Velmi široce položená otázka.... Stručně - především vztahem učitel - žák

Větší volnost v tom, co bude dělat tu kterou hodinu nebo i celý týden, která je báječná u malých dětí, ale čím jsou starší, začnou toho zneužívat.

Vnímavějším a chápavějším přístupem učitele k dítěti. Celostnějším pojetím výuky na rozvoj osobnosti dítěte. Možností zajímat se více individuálněji výchovou žáka. Nebrat dítě jako kus. Nalézáním toho, co ví a co umí. Komplexnějším hodnocením. Metodikou a formou vyučování....

volnost při výběru práce, snažší vysvětlení a pochopení učiva na pomůcce, větší možnost spolupráce dětí, více samostatnosti při práci, častější projektové vyučování

záleží na formě a metodě výuky

Způsobem výuky, menším počtem žáků ve třídě, přítomností asistenta...

9. Myslíte si, že učitel v alternativní škole navazuje důvěrnější vztah s dítětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na učiteli2350 %50 %  
Ano2043,48 %43,48 %  
Ne36,52 %6,52 %  

Graf

10. Myslíte si, že výuka na alternativní škole je pro děti atraktivnější a zábavnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3065,22 %65,22 %  
Nevím1123,91 %23,91 %  
Ne510,87 %10,87 %  

Graf

11. Na jakém typu školy je způsob výuky pro učitele vstřícnější (např. volba studijních materiálů, volba způsobu výuky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám zkušenost jen s jedním typem školy1839,13 %39,13 %  
Bez rozdílu1736,96 %36,96 %  
Alternativní škola1123,91 %23,91 %  

Graf

12. Pokud vyučujete na alternativní škole, napište prosím, o jaký typ školy se jedná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Waldorfská škola538,46 %10,87 %  
Učím na tradiční škole s třídami Montessori.17,69 %2,17 %  
217,69 %2,17 %  
daltonská škola17,69 %2,17 %  
Dalton17,69 %2,17 %  
začít spolu17,69 %2,17 %  
Waldorfská, před tím ale 35 let tradiční střední.17,69 %2,17 %  
záklední šola zahradk - žáci s komb.postižením17,69 %2,17 %  
Montessori17,69 %2,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rittichová, T.Učitelé a alternativní školy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ucitele-a-alternativni-skoly.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.