Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Učitelé s poruchou učení - Co Vy na to?

Učitelé s poruchou učení - Co Vy na to?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Pejchalová
Šetření:28. 09. 2014 - 12. 10. 2014
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:76,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení a milí,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zjistit mínění široké veřejnosti. Získaná data využiji ve své diplomové práci na téma učitelé s poruchou učení.

Otevřené otázky lze přeskočit.

Předem děkuji za vyplnění,
Michaela Pejchalová

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že může být učitelem nebo učitelkou osoba s poruchou učení (tzn. s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6563,11 %63,11 %  
Ne3836,89 %36,89 %  

Graf

2. Jak byste reagovali, kdybyste zjistili, že Vás nebo Vaše děti učí osoba s poruchou učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevadilo by mi to.5351,46 %51,46 %  
Vadilo by mi to.3735,92 %35,92 %  
Bylo by mi to jedno.1312,62 %12,62 %  

Graf

3. Jaká vidíte rizika v tom, když učí osoba s poruchou učení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- môže byť "šikanovaný" deťmi, nemusí zvládať ich výsmech

časovou náročnost pro učitele s přípravou vlastního plánu a hodnocení studentů. čili věci, kterépřímo neovlivňují studenty.

Demence

Děti se učí opakováním a pokud učitel dělá stejné chyby velmi často a k tomu je většinou ani nedokáže opravit, začnou dělat stejné.

chybějící respekt žáků

Jak mé dítě může naučit psát, číst nebo počítat někdo, kdo s tím má problém. I když za něj nemůže.

Jak může učit někdo, kdo má sám poruchu učení???

jde o to, jak se ten člověk chová

je možné, že nebude moci tato osoba využívat všech pedagogických metod, které mohou využít osoby bez poruchy učení

Měl bych obavu o komplexnosti podaných informací.

Možná nepodá látku dostatečně přesně. Popřípadě na prvním stupni nenaučí děti správně psát.

Může naučit děti některé chyby.

Může přehlédnout chyby související s její poruchou.

Myslím si, že když sama má problém s učením, není schopna vysvětlit ostatním jádro věci.

Myslím si, že se této osobě nedostalo v dřívější době tolik péče co se dává lidem s těmito poruchami nyní. Možná je podceňuji, ale nevím jestli by neměli problém učit.

Myslím, že člověk s dyslexií apod. má problém získat plnohodnotné vzdělání, proto už cesta k učitelskému vzdělání, pro něj musí být obtížnější než pro jiné. Je tedy sám schopen se učit, když by potom měl učit jiné?

naučí naše dítě něco špatně

Nedokáže dítě řádně opravit a vysvětlit proč je to t

Nedokáže kvalitně naučit tak, jako osoba s žádnými poruchami.

Nemá cit pro jazyk, může předat chyby

Nenaučí ho to dobře.

Nesmí ohrozit postoj dítěte ke škole

nevidím žádné

Nijaká, jen to je nefér vůdči jiným profesím, kde je nutno splnit hodně přísná kritéria, aniž by k tomu byl nějaký závažný důvod. Např. údajně u strojvedoucích není tolerovaná krátkozrakost, přestože s korekcí vidí stejně dobře, jako člověk se zdravým zrakem.

Onen vyučující musel projít vysokou školou, čili má předpoklad, aby mohl učit, to z té oficiální stránky věci... Navíc se umí vcítit do dětí s obdobným problémem, a určitě umí i poradit jak dětem, tak rodičům. Jsem přesvědčena, že správný učitel se nepozná podle diplomu, ale podle osobnosti...

Osoba s poruchou by neměla by učit to, v čem má problém, ale to v čem vyniká, co není přímo spojené s danou poruchou.

podle toho, jakou má poruchu a co učí. Spíš v tom vidím výhody, protože může lépe pochopit děti, které SPU mají

pokud je SPU zreedukována a její manifestace jsou tudíž minimální, nevadilo by mi to, pokud by to ale byla osoba, která trpí například dyslexií a se svým stavem nic nedělá a projevy SPU se nadále manifestují, asi není úplně vhodné, aby takový učitel učil například na 1. stupni ZŠ, kde si dítě utváří základní znalosti a dovednosti a fixuje si gramatiku

Pokud jeho dysfunkce není kompenzovaná, může to komplikovat kvalitu jeho pedagogického projevu i přípravy (zápisy s chybami, problém s nastudováním materiálů apod.)

pokud svoji úlohu učitele zvládá dobře, tak žádný

porucha učení se dá vytrénovat, v dospělosti je už nemusí obtěžovat

Předá dětem chybné informace, znalosti...

Přenos vlastních chyb na děti, které slepě důvěřují autoritě učitele a nepřemýšlí o správnosti dané věci

rozhodně záleží na druhu poruchy. Pokud jde o diskalkulika, který učí dějepis, je mi to jedno. Podle mého názoru ani matematiku učit nemůže, protože vysokou školu se zaměřením na matematiku by asi těžko vystudoval.

roztěkanost, nesoustředěnost, nepozornost...ale věřím, že učitel se zná a je zodpovědný-nevybral by si práci, na kterou nestačí

Sama píše chyby a děti tak může látku naučit špatně

Špatné návyky pro děti

Špatný příklad, nedostatečné soustředění na probíranou problematiku.

Taková osoba nemá v učitelském sboru co dělat. Své děti bych dala do školy, aby se něco naučili a to tak, jak to má být a ne s chybami. Podle mě to je absolutně nepřijatelné.

TENTO UČITEL BY SE VELMI BRZY SETKAL S POSMĚCHEM DĚTÍ A NEMĚL BY NIKDY AUTORITU. SAMOZŘEJMĚ JDE O MÍRU DANÉHO DIS!!!

vidím rizika hlavně u předmětů, kde je to důležité jako čeština, kde by učitel měl jít dětem příkladem a nemást je. U fyziky, kde napíše učitel hlavně hodně vzorečků a je důležitý, že umí počítat by mi asi bylo jedno, že má problémy s i/í a pokud by chtěl dávat nějaký příklady nebo tak, přece mu to může někdo zkontrolvoat. Beru to tak - dobrý fyzikář co je dislektik je větší přínost pro učení, dobrý známky a zaujetí se pro předmět než fyzikář, kterej je podprůměrnej, maximálně opíše něco z učebnice a k čemu mu je, že nemá žádnou poruchu...

Zadne

záleží na předmětu

záleží na tom co učí a v čem konkrétně má poruchu učení

Záleží na tom, jaký předmět učí a jak dokáže svůj handicap zvládat nebo kompenzovat. Pokud dokáže aspoň ve svém oboru pílí dohnat to, co mu chybí na nadání, nemusí na něm být jeho handicap ani znát. A zřejmě si nemůže dovolit autoritářský přístup k dětem, protože by pak měly motivaci útočit na jeho slabinu.

Záleží na tom, o jakou poruchu učení by šlo. Ale kdyby zahrnovala i problémy se čtením, psaním nebo pravopisem, vidím např. tato rizika: nerozpoznání chyb v písemném projevu dětí, předání špatně napsaného textu dětem (děti se budou domnívat, že je text správně a "naučí se" chyby), nebo problémy při výuce (neschopnost něco správně přečíst atd.)

žádná

Žádná

Žádná. Jestliže taková osoba vystudovala vysokou školu, pak je schopná učit děti a ze své zkušenosti ví, co taková porucha obnáší, pak má v tomto směru určitou výhodu oproti učiteli, který tuto poruchu nemá.

Žádná. Naopak očekávám alternativní metody vyučování.

žádné

žádné, pokud dotyčný o své poruše ví, může si s ní poradit

Žádné.

že při nepozornosti může udělat chybu, což ale může využít pedagogicky ;)

že ta postižení "přeleze" na moje dítě. Že ho nedokáže správně naučit tomu, čemu "normální" učitel.

4. Jaké vidíte přínosy v tom, když učí osoba s poruchou učení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dokáže lépe pomoci dětem se stejným problémem a rozhodně musejí k práci učitele přistupovat s větší snaživostí, než učitelé bez poruchy

dokáže pochopit žáky s podobnými potížemi

dokáže se vcítit do situace dítěte

Dokáže se vžít do těžké situace žáků se stejným problémem, případně jim poradit.

empatie s žáky s poruchami učení

Empatie, poradí dětem i rodičům (těm, kteří se potýkají s podobnými problémy)

chápe děti,které tuto poruchu také mají

chápe žáky

chodící příklad pro dislektiky :) nevzdávat se...

Já si myslím, že se dokáže lépe vcítit do kůže dětí, které mají obdobné problémy a podle mého názoru bude tolerantnější.

Je to motivace pro osoby se stejnou poruchou.

Jsem názoru, že by neměla učit osoba s poruchou učení.

Lepší přístup k žákům s poruchami učení.

Lidský přístup

má jednoznačně mnohem blíže k dětem, které samy SPU trpí, má s tím zkušenosti, může být velmi dobrý ve vedení reedukací...

má lepší učební metody

Má pochopení pro děti s podobnými poruchami, ví jak se cítí, zná to na vlastní kůži. Může jim být i osobním příkladem, poradit jim jak na svůj handicap vyzrát, apod.

Má pochopení pro své žáky

Má pochopení, pro děti s poruchou učení...

Má výhodu vlastní zkušenosti.

môže pomôcť deťom s poruchou učenia, dávať im vlastné skúsenosti

Možná v tom, že by děti pak lidi s nějakou indispozicí neodsuzovali.

Možná větší empatie vůči podobně postiženým žákům.

Může být žákům vzorem ve zvládání překonávání osobních handicapů. Může mít větší pochopení pro žáky, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu slabší (ať už na to mají diagnózu nebo ne). Může uplatnit jiné své schopnosti a talenty, zejména pokud je v něčem vynikající.

Může mít pochopení

nevidím to jako přínos, ale je možné, že by lépe pochopila potřeby dětí s poruchou učení

Nutná alternativa k uchopení látky.

pochopení žáků s poruchou učení

Pochopneí a zkušennost s učením podobně "postižených".

Rozumí dětem, které také mají SPU. Ale je to učitelka většiny dětí, nejen těch s SPU a upřímně doufám, že se nedočkám doby, kdy bude mít většina dětí poruchy.

rozumí těm, co mají stejný problém

To je opět velice individuální. Diskalkulik učící dějepis může být shovívavější k dětem a celkové náročnosti jejich studia, ale také nemusí.

To, že bude rozumět těm, kteří také poruchou učení trpí.

Třeba můžou studenti vidět, že i s touto poruchou je možné v životě něčím být.

učí to děti rozumět, že ne všechno jde, že i učitel má chyby a občas potřebuje pomoct, rozumí dětem s těmito poruchami, pozná jejich potřeby a dokáže jim pomoct tak aby to nezneužívali ("ale ja mám papír")

Učí toleranci, bude tolerantnější k chybám, nebrání to tomu, aby byl expertem v jiné oblasti

umí se vžít do role dětí s podobným postižením a umí jim vyjít lépe vstříc a pomoci jim při učení - jak na problém

vetsi empatie pro horsi zaky

Vice empatie pro zaky s podobnou poruchou

více porozumí dítěti

Vice ucitelu

viz. minulá otázka - může lépe pochopit své žáky

zvýšení tolerance okolí a žáků

žádné

Žádné

Žádné

Žádné

žadné

Žádné

Žádné

Žádné

Žádné

Žádné přínosy nevidím.

Žádné.

Žádné.

ŽÁDNÝ PŘÍNOS

5. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8683,5 %83,5 %  
Muž1716,5 %16,5 %  

Graf

6. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 29 let5654,37 %54,37 %  
Méně 20 let1716,5 %16,5 %  
40 až 49 let1211,65 %11,65 %  
30 až 39 let1110,68 %10,68 %  
50 až 59 let76,8 %6,8 %  

Graf

7. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita4846,6 %46,6 %  
Vysokoškolské4038,83 %38,83 %  
Základní1413,59 %13,59 %  
celoživotní vzdělávání Platón s.r.o.10,97 %0,97 %  

Graf

8. Místo, kde aktuálně žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obec v rozmezí 10 000 - 100 000 obyvatel3836,89 %36,89 %  
Obec pod 10 000 obyvatel3836,89 %36,89 %  
Obec nad 100 000 obyvatel2625,24 %25,24 %  
Obec v rozmezí 10 000 - 100 000              10 000 - 100 000      end_of_the_skype_highlighting obyvatel10,97 %0,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Věk

  • odpověď Méně 20 let:
    • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 7. Nejvyšší dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že může být učitelem nebo učitelkou osoba s poruchou učení (tzn. s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, apod.)?

2. Jak byste reagovali, kdybyste zjistili, že Vás nebo Vaše děti učí osoba s poruchou učení?

5. Jsem

6. Věk

7. Nejvyšší dosažené vzdělání

8. Místo, kde aktuálně žijete

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že může být učitelem nebo učitelkou osoba s poruchou učení (tzn. s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, apod.)?

2. Jak byste reagovali, kdybyste zjistili, že Vás nebo Vaše děti učí osoba s poruchou učení?

5. Jsem

6. Věk

7. Nejvyšší dosažené vzdělání

8. Místo, kde aktuálně žijete

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pejchalová, M.Učitelé s poruchou učení - Co Vy na to? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://ucitele-s-poruchou-uceni-co.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.