Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Učitelský dotazník IFP

Učitelský dotazník IFP

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Dvořák
Šetření:25. 02. 2009 - 22. 04. 2009
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):21 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.16:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zjištění informací o možnostech ICT na ZŠ a SŠ. Prosím o vyplnění pouze ZŠ a SŠ učitelů zabývajících se chemií.

Odpovědi respondentů

1. Počítač považuji za nutnou výbavu studenta.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím650 %50 %  
spíše souhlasím541,67 %41,67 %  
spíše nesouhlasím18,33 %8,33 %  

Graf

2. Při vyučování využívám moderní techniku (možné vybrat více alternativ).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dataprojektor1191,67 %91,67 %  
internet1083,33 %83,33 %  
video975 %75 %  
interkativní tabule650 %50 %  
zpětný projektor541,67 %41,67 %  
vizualizér18,33 %8,33 %  

Graf

3. Pro pracovní účely počítač využívám (můžete vybrat více alternativ):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k tvorbě studijních materiálů12100 %100 %  
k vyhledávání informací12100 %100 %  
ke komunikaci se žáky975 %75 %  
ke sdílení dokumentů541,67 %41,67 %  
jiné18,33 %8,33 %  

Graf

4. Váš vlastní názor na využívání počítačů ve školství, dokázali byste se bez něj obejít?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- využití počítačů hodnotím pozitivně, ve spojení s dataprojektorem poskytuje lepší viditelnost textu, obrázků, schémat - textové editory pro psaní protokolů - využívám program Didakta - chemie

ČLOVĚK BY SE DOKÁZAL OBEJÍT BEZ SPOUSTY VĚCÍ, TAKŽE SI MYSLÍM, ŽE BYCH SE DOKÁZALA OBEJÍT I BEZ TÉTO VYMOŽENOSTI, ALE BYLO BY TO MNOHEM SLOŽITĚJŠÍ, KOMPLIKOVANĚJŠÍ A ZNAČNĚ ČASOVĚ NÁROČNÉ.

dnes už ne

Dnes už ne.

Dokázal bych se obejít, to není vůbec problém. Počítače mohou usnadnit výuku i procvičování, ale nesmí se stát jediným zdrojem informací, zejména ne internet, jsou tam děsný bludy.

Je to výborná, dnes už nepostradatelná věc

Jsem pro větší využívání počítačové techniky ve školství, jsou programy které přibližují chemii studentům daleko lépe než dříve, nicméně i bez počítačů se chemie dá naučit.

Nezbytné.

Počítač se v posledních letech stává nedílnou součástí života (zdroj informací, prostředek komunikace, pomocník při přípravě na výuku, prezentace informací). Tím pádem se stává důležitým prostředkem i ve školství. Na druhou stranu jsou naše školy dostatečně vybaveny jak z hlediska softwaru a hardweru? Jsou vyučující schopni stíhat vývoj ICT ? Osobně využívám počítač velmi často a přiznám se, že bych se už nyní bez něho asi neobešel.

už asi ne

v dnešní době bych se bez něj těžko dokázala obejít

V současné době si práci bez počítače nedovedu představit, podle mě by měl mít každý učitel na pracovišti svůj vlastní počítač.

5. Přivítal/a bych i elektronický studijní materiál, který by obsahoval chemické experimenty zařazené přímo do učiva.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1083,33 %83,33 %  
spíše souhlasím216,67 %16,67 %  

Graf

6. Učebnice mi přijdou dostatečnou studijní pomůckou pro studenty.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím650 %50 %  
nesouhlasím325 %25 %  
spíše souhlasím325 %25 %  

Graf

7. Představený program bych využíval a poskytl jej studentům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím866,67 %66,67 %  
spíše souhlasím433,33 %33,33 %  

Graf

8. Myslím si, že by se výuka chemie s programem stala zajímavější.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím866,67 %66,67 %  
spíše souhlasím433,33 %33,33 %  

Graf

9. Program je (můžete vybrat více alternativ):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
srozumitelný12100 %100 %  
přehledný1083,33 %83,33 %  
zajímavý1083,33 %83,33 %  
jednoduchý na ovládání866,67 %66,67 %  
prospěšný pro výuku a studenty a osvojení učiva866,67 %66,67 %  
náročný na znalosti216,67 %16,67 %  

Graf

10. Jaké největší přednosti programu vidím oproti klasické učebnici jsou:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- možnost vidět experimenty

Flexibilita. Možnost využít ve výuce i při domácí přípravě studentů. Motivace studentů k přírodním vědám - chemii. Rozvoj tvořivosti studentů. Propojení poznatků a dovedností a nejenom memorování informací.

moderní

My jsme si museli vše představovat, v součastnosti programy výuky chemie zlepšují představivost a tím ji přibližují.

přehlednost, ucelenost

Při používání takového programu má každý žák ihned zpětnou vazbu o dosažení svých znalostí a zda danému učivu porozuměl, může si pouštět chemické experimenty krok po kroku a lépe pochopit jejich podstatu, v učebnici může nalézt maximálně obrázky nebo pouhý popis.

Učebnice neobsahuje žádné videoukázky.

Ukázky experimentů, vyvozování v logických souvislostech, samostatné řešení úkolů, procvičování, rychlé vyhledávání pojmů

větší názornost

Začlenění videa, zpětná vazba při správných i špatných odpovědích(tady mi trochu vadí vyplňování celého testu znovu, bez možnosti opravy jen aktuální odpovědi).

zpestření výuky demonstrace experimentů procvičování úloh

zpestření výuky, motivace žáků k předmětu, srozumitelnost, přehlednost

11. Uvítal bych, kdybych mohl/a do obsahu programu zasahovat a měnit jej podle vnějších a vnitřních podmínek procesu osvojování učiva.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím866,67 %66,67 %  
nevím216,67 %16,67 %  
nesouhlasím18,33 %8,33 %  
spíše souhlasím18,33 %8,33 %  

Graf

12. Myslím si, že bych program využíval/a pro (můžete vybrat více alternativ):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny studenty jako podporu výuky975 %75 %  
pro zájemce o chemii a talentované žáky650 %50 %  
své samostudium, samostudium žáků a jako zdroj informací 541,67 %41,67 %  

Graf

13. Program by se dal využít (můžete vybrat více alternativ):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k demonstraci nebezpečných chemických experimentů12100 %100 %  
v hodinách pro zpestření výuky – digitalizované experimenty1191,67 %91,67 %  
jako další moderní pomůcka (podpora) výuky1083,33 %83,33 %  
při seminářích975 %75 %  
jako online cvičebnice např. místo domácích úkolů325 %25 %  
pro distanční studium18,33 %8,33 %  
pro každodenní výuku18,33 %8,33 %  

Graf

14. Ve výuce bych používal/la (případně již používám) (můžete vybrat více alternativ) :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
videa chemických experimentů a jejich vysvětlení12100 %100 %  
vybrané části programu bez jejich úprav758,33 %58,33 %  
jednodušší učebních úlohy433,33 %33,33 %  
vybrané části programu s vlastní úpravou325 %25 %  
složitější učební úlohy216,67 %16,67 %  
celý program po vlastní modifikaci216,67 %16,67 %  

Graf

15. Zde napište co by takovýto program měl obsahovat, případně navrhněte vylepšení programu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

?

experimenty náročné na přípravu, čas, chemikálie, experimenty nebezpečné, které je nutné provádět v digestoři

Experimenty, které nelze ve škole z bezpečnostních, časových důvodů nebo kvůli nedostupnosti chemikálií provádět

Obrázky modelů, testy, experimenty, popisy výrob s obrázky

přehled učiva a navazující chemické pokusy

Struktura programu mi vyhovuje. Začlenění více jednodušších úloh, tak aby mohl být využívan všemi studenty (od nadaných -- slabé žáky).

vše OK, bez připomínek

16. Program bych po obsahové chemické stránce doplnil/la o:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

???

o nic

ukázky chemických výrob - fotografie nebo videa

vše OK, bez připomínek

Začlenění jednodušších úloh.

17. E-learnigem ve výuce -

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znám, ale nepoužívám650 %50 %  
používám541,67 %41,67 %  
znám pouze tento pojem18,33 %8,33 %  

Graf

18. E-learning má na vaší škole tyto možnosti uplatnění (můžete vybrat více alternativ):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro všechny žáky758,33 %58,33 %  
pro výchovu talentů325 %25 %  
samostudium325 %25 %  
jiné18,33 %8,33 %  
prostředek pro podprůměrné žáky18,33 %8,33 %  
pouze pro zájemce v rámci kroužků18,33 %8,33 %  

Graf

19. Měli byste zájem o kurzy k:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tvorbě digitalizovaných chemických experimentů866,67 %66,67 %  
tvorbě učebních pomůcek a webových stránek 866,67 %66,67 %  
využití distančního studia 433,33 %33,33 %  
zdrojům chemických informací na internet433,33 %33,33 %  
výchově chemických talentů216,67 %16,67 %  

Graf

20. Je Vámi používaná učebnice chemie (uveďte její název) vhodná i pro vzdělávání talentovaných žáků. Pokud ano uveďte její název.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

KOL. Chemie pro střední školy 1a, 1b, 2a, 2b.. Praha, Scientia, 1998

Honza, J.; Mareček, A.: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1.díl (3. opravené vydání). Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2005. Pokud bych chtěla vychovávat talentované žáky, vybrala bych jiné zdroje, které by prohlubovaly jejich znalosti ze středníní školy.

Fraus - chemie pro 8 a 9. ročník ZŠ

Chemie (obecná a anorganická), SPN Chemie (organická a biochemie), SPN

Chemie pro čtyřletá gymnázia, J. Honza, A. Mareček anorganika - nevhodná, organika - vhodná

myslím, že není - Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia

Ne

Ne, pro nadané žáky používám řadu dalších materiálů. Chemie I pro G - Dušek, Flemr Chemie II pro G - Kodíček, Kolář

není, obsahuje pouze základy chemie pro SŠ

přehled středoškolské chemie a chemie pro SŠ - není

učebnice pro gymnázium, vhodná není ani pro výuku

Základy chemie 1; 2 - Beneš, Pumpr talentovaní žáci na ZŠ nezůstávají, přecházejí na víceletá gymnázia

21. K provádění reálných chemických experimentů (můžete vybrat více alternativ):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám dostatečně vybavenou laboratoř758,33 %58,33 %  
nemám chemikálie541,67 %41,67 %  
nemám čas na jejich provedení541,67 %41,67 %  
bojím se provádět některé chemické experimenty325 %25 %  
mám vše co potřebuji k jejich provedení216,67 %16,67 %  
jiné18,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Dvořák, M.Učitelský dotazník IFP (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://ucitelsky-dotaznik-ifp.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.