Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestovní ruch v Českém ráji

Cestovní ruch v Českém ráji

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Málková
Šetření:19. 04. 2013 - 05. 05. 2013
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci. Dotazník je určen každému, kdo někdy navšítivil Český ráj.

 

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5162,2 %62,2 %  
Muž3137,8 %37,8 %  

Graf

2. Věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 404656,1 %56,1 %  
41 - 601720,73 %20,73 %  
20 let a méně1113,41 %13,41 %  
více než 6089,76 %9,76 %  

Graf

3. Ohodnoťte Vaši spokojenost se službami v Českém ráji (oznámkujte jako ve škole):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
výrazně spokojen vs. výrazně nespokojen1-2-3-4-52.1220.57

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

4. Jaké nedostatky vnímáte v poskytovaných službách v Českém ráji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- nedostatek ( špatné ) rozmístěni informačních značek - někde :-). - občas předražené služby / nemluvě o parkování

asi žádné

byl jsem spokojen, nevím

cenova dostupnost

často nedostačující úroveň ubytování

čistota zařízení,

doprava - byl by vhodný nějaký minibus, který by se třeba dal předem rezervovat

Dost poškozených orientačních map.

drahé parkování, drahý vstup do prachovských skal

drahé vstupné a parkovné

drahé vstupné a parkovné

drahé vstupné a předražené parkování

drahé vstupné, nízká kvalita občerstvení

houby výběr

informační středisko v Jičíně - málo propagačního materiálu

je potřeba víc vlak. a bus. spojů. I z atraktivních míst je člověk bez auta téměř bez spojení - Hrubá Skála - Turnov. Určitě je potřeba rozšířit cyklostezky a jednoduché udržitelné nepředimenzované ubytování.

Je to drahé

Je to již řadu let, co jsme tam s mužem byli a moc se nám tam líbilo. Tudíž si na nedostatky příliš nevzpomínám.

Jsou zastaralé s nemoderní a zanedbanou infrastrukurou.

Malá propagace regionu jako celku.

málo hospod

málo kvalitních kempů

málo kvalitních kempů

málo občerstvení

málo ubytovacích míst

Myslím si, že služby poskytované v Českém ráji jsou dostačující.

Nadostatek parkovacích míst

nedostatečná infrastruktura

nedostatečná propagace v médiích

nedostatečná úroveň ubytování

nedostatečná úroveň ubytování

Nedostatečné parkovací plochy

nedostatečné vytápění hotelů, nechutné stánky s kýčovitými upomínkovými předměty (trpaslíci)

nedostatek parkovacích míst

Nedostatky vnímám především v oblasti nabízeného stravování - retaurace a stánky s občerstvením mají notné rezervy. I když při výletu do přírody se spokojíme s málem. :-)

nejsem si jistá, je to už dlouho, co jsem tam byla

nejsou

někdy nefungující a zavřené restaurace, málo propagace Českého ráje

Neprovázanost veřejné dopravy zejména přes hranice HK a LB kraje

nerovnoměrné rozložení služeb

nevím

nevim už jsem tam dlouho nebyl

nevnímám nedostaky v poskytovaných službách, řekla bych, že vše co potřebuju tu je

Nevzpomenu si...

nevzpomínam si na žadne

nic

Nikdy jsem tam nebyl, ale myslím si, že zvýšení marketingové činnosti by jistě pomohlo. Obvzláště propagace ve vzdálenějších krajích země.

nízká kvalita

nízká kvalita a výběr občerstvení

nvím

parkování

placená parkoviště u památek

pohostinství, drahé vstupy na přírodní pamatáky

poškozené orientační mapy, drahé vstupné

prakticky žádné

průměr

rezervy v ubytování - netopili na pokoji, drahé vstupné do přírodních a kulturních památek

slabé vlakové spojení z Hradce Králové

špatné značení oblasti - směrovky, cedule,...

Tgvjhdhjuggjv

Udržování čistoty kolem svých provozoven když budu konkrétní službou myslet, za svůj obor, pohostinství.

vybírání vstupného do prachovských skal,vysoká cena parkovného

vylepšení značení, více info o důležitých místech, málo služeb a nízká úroveň, málo odpadkových košů, info co dělat a koho volat když se něco stane

vysoké ceny

vysoké ceny

vysoké ceny

zadne

zádne

zadne

zdá se mi drahé vstupné

značení cyklostezek

Žádné

žádné

Žádné

Žádné

žádné

žádné

Žádné

žádné

Žádné mě nenapadají

žádné nevnímám

žádné nevnímám

5. Jak hodnotíte úroveň péče o přírodní a kulturní památky v Českém ráji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalitní4453,66 %53,66 %  
přípustná2530,49 %30,49 %  
velmi kvalitní1012,2 %12,2 %  
špatná22,44 %2,44 %  
velmi špatná11,22 %1,22 %  

Graf

6. Jaká negativa jste shledali během návštěvy památek?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bezohledné chování některých turistů, některé památky jsou ve špatném stavu a nutně potřebují rekonstrukci

Bordel vsude, odpadky,

cena vstupného

ceny

drahé vstupné

drahé vstupné a parkovné

drahé vstupy, málo parkovacích míst

hodne turistů

Kraj nemá dostatek finančních prostředků na udržování památek, a tak chátrají. Zároveň turisté často nejsou poučeni nebo nerespektují pravidla chování k těmto památkám.

krátké otvírací hodiny

malá parkoviště,španá úroveň stánkového prodeje

málo info o památkách,

málo laviček

málo občerstvení

málo odpadkových košů

málo odpadkových košů

Málo parkovacích míst

málo parkovacích míst

Momentálně se všudepřítomně rozrůstající služby pro vybranou klientelu. Respektivě sektorování některých oblastí jen pro určité lidi.

na některých památkách bylo dost neosobní jednání, např. dřevěnná zvonice v Rovensku pod Troskami. (hrůza, děs, odradilo nás vstupné, v říjnu 170,- kč/1 osobu za vstup a poslechnutí a shlédnutí jak se zvoní.) PŘIPOMÍNÁM MIMO SEZÓNU

nedostatečná restaurace památek, špatný stav, nepořádek

nedostatek financí na větší opravy, nepořádek

negativa jsem neshledal

Nějaká výrazná negativa jsem nezaznamenal....

Některá místa jsou turisty velmi exponovaná (Hrubá Skála).

Některé hrady potřebují větší renovaci

Nemám připomínky, nemám interní informace o jednotlivých objektech, nomohu tedy nikoho a nic soudit.

Nenavštěvoval jsem památky.

nepamatuju si

nepořádek

nepořádek

nepořádek

nepořádek

nepořádek

nepořádek na některých místech

nepořádek, vandalismus

nepořádek,hluk,nekvalifikovaní průvodci

nevhodné chování některých turistů, špatný stav památek

neví

neviděla jsem negativum žádné :)

Nevzpomínám si.

nic

Nic extra

otvírací doba jen v sezóně, otvírací doba pouze do 17h

postrádám více odpadkových košů

prakticky žádné

problém s odpadky

Průvodci často nevědí o čem mluví, neumí zodpovědět otázky

Předpokladal bych zvyšující se negativní zásah do přírodních krás vlivem větší návštěvnosti lidi a narůstající počet odpadu s tím spojený.

Přelidněno

Přiliš drahé

sem tam něco

stejné jako otázka 4

špatně značené trasy

špatní průvodci - nadrcené texty (zdá se mi, že o tom moc neví)

teď mě nic nenapadá

trocha odpadků, ale to je všude, mají tam málo odpadkových košů

vandalismus

vandalismus

vandalismus, nepořádek

velké množství odpadků

Vesměs žádná. Jedinou trpskou zkušenost máme z Hrubé Skály, jde jsme byli nuceni zaplatit desítky korun vstupného jen proto, abychom se podívali na nádvoří dnes již vlastně hotelu.

Všeobecně žádná závažná

Vysoké ceny za vstupy, přeplněnost lidmi

vysoké vstupné

zadna

zadne

zářezy na skalách, poničené památky

zavřený hospody

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádné

žádné

žádné

Žádné

žádné

7. Znáte pojem udržitelný cestovní ruch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4858,54 %58,54 %  
ano3441,46 %41,46 %  

Graf

8. Pokud ano, co si pod ním představíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"nám i budoucím", je to takový ruch, který umožní zachovat přírodní památky i pro příští generace

aby lidé měli nadále zájem navštěvovat Český ráj

aby se udržel i pro další návštěvníky, další generace

Cestovní ruch provozovaný s úctou k přírodě

CR nezatěžující danou oblast.

Já si tento pojem vysvětluji jako neustálý rozvoj služeb v dané oblasti.

jak využívat destinace takovým způsobem, aby se dali využívat i v příštích generacích

je tam dlouho

nepoškozování přírodního bohatství a jeho zachování pro další generace

opečovávat pro příští generace

pomáhá rozvoji území a podílí se na uspokojování potřeb učastníků Čr

Propagovat místo, jako chráněnou oblast a ne jako další komerční činnost, která přináší obnos jen dalším hlavně nezainteresovaným osobám, které vůbec nezajímá nějaká udržitelnost... To je to nejdůležitější.

provedu počáteční investici a dále už není třeba fungování této služby podporovat dotací, zřízená služba je finančně soběstačná

rovnováhu mezi přírodou a počtem turistů

Rozvoj cestovního ruchu co nepoškozuje přírodu

rozvoj cestovního ruchu, který nepoškozuje přírodu

Snaha o zachování původní podoby kulturních a přírodních památek v rámci poskytování modifikovaných služeb a řízení toku návštěvníků.

stálý zájem turistů o danou lokalitu

studuju cestovní ruch... takže kterou definici? :D od WTO, holistickou nebo třeba od UNESCA? jednoduše řešeno cestovní ruch, při kterým se zohledňují přírodní a sociálně-ekonomický dopady na místní přírodní a socio-kulturní prostředí

Takový cestovní ruch, jenž uspokojuje potřeby současných cestovatelů a hostitelských regionů, zatímco jsou chráněny a zlepšovány jeho možnosti do budoucna.

takový cestovní ruch, který chrání kulturní a přírodní památky pro využití dalšími generacemi

Takový cestovní ruch, který neponičí památky ani nevratně nespotřebuje zdroje

Takový cestovní ruch, který poslouží dnešní generaci a nenapáchá škody do budoucna.

Takový CR, při kterém při poskytování služeb a uspokojování potřeb účastníků CR nedochází k poškozovaní nebo dokonce zhoršování ŽP, památek, atd ;-)

takový pojetí cestovního ruchu, které by neškodilo ŽP a zároveň rozvíjelo území

udrzitelny cestovní ruch uchovat hodnoty takove jake jsou dnes, zachovat i pro dalsi generaci

udrzovat,pecovat o kulturni a prirodni skvosty oblasti,aby se zachovaly-udrzely dalsim generacim

udržet dnešní přírodní a kulturní bohatství pro další generace

udržet si příliv turistů, pokud možno ho zvětšit

udržitelnost spočívá v tom, že činnost cestovního ruchu nenaruší a nijak nepoškodí atraktivní místo pro budoucí využití, další generace

Udržitelný rozvoj zajišťuje potřeby současnosti aniž by omezoval možnosti uspokojit potřeby budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby

využívat atraktivity cestovního ruchu tak, aby byly zachovány i pro budoucí generace

zajistit, aby počet návštěvníků určitého místa výrazně nekolísal a byla zajištěna i budoucí návštěvnost

Zjednodušeně řečeno - je to takový cestovní ruch, který se snaží ve všech svých akceptech své činnosti bere ohled na životní prostředí - nedochází k vyčerpávání přírodních zdrojů, měkké formy turistiky, péče o kulturní a přírodní památky, energeticky nízkoenergeticky náročné stavby, zapojení místních kultur a využití jejich poteciálu.....

9. Jste ochotni si připlatit za služby s ekologickou certifikací v Českém ráji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4858,54 %58,54 %  
ne3441,46 %41,46 %  

Graf

10. Co byste doporučili pro další rozvoj cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bez připomínek

další parkoviště, nabídka subjektů v území Českého ráje na jednom webovém portále, rozvoj cyklotras a větší propagace cest pro turisty, větší různorodost služeb, lepší rozprostření služeb v území Českého ráje ...

dbát více na životní prostředí a turisty na to upozorňovat

Hjjkwvvwickbevoc

Jednoznacne zkvalitnit sluzby. Hlavne informacni portaly, vzdelavaci program pro turisty a take samotne sluzby U.Z. ci GASTRO. Rozvoj nemusi znamenat zvyseni navstevnosti...ZLATO :)

lepsi koordinaci,kooperaci,komunikaci vsech zainteresovanych osob

lepsi meritelnost, spolupraci verejneho a soukromeho sektoru.

Lepší informovanost občanům / reklama

lepší informovanost přes web

lepší propagace, zlepšení parkování

lepší propagaci

lepší reklama, zkvalitnění kempů a čistoty vody

lepší spolupráce subjektů poskytujících služby CR

lepší vlakové i autobusové spojení

lepší značení

lepší značení a propagace

levnější vstupné, víc parkovacích míst

Modernizaci a profesionálnější přístup.

Momentálně nic, se současnou situací v Českém Ráji jsem maximálně spokojený.

Nešponovat ceny, nepodrážet cestovní ruch rozbíjením sítě veřejné dopravy

nevim

Nevím

nevím

Nevím.

nic

nic

nic

nic

nic

nic mě nenapadá

nižší ceny, příjemnější průvodci a poskytovatelé služeb, vyšší reklamu

nové trasy

omezit pravomoce ochránců přírody

orientace na zahraniční turisty

Prohlídky s průvodcem

propagace v médiích (hlavně televizi), více cyklostezek a sportovního vyžití

Reklamy, snížit ceny, pečovat o památky, atp.

rozvoj ekoagroturismu, pobytu na farmách, velmi se mi líbí zařazení mezi evropské geoparky, takže další mezinárodní spolupráce

se službami jsem spokojen

Stejná pravidla, pokud je certifikace způsob jak zajistit čistotu v českém ráji, všeobecně platné pro všechny stejná.

šetrnost ;)

To netuším

Uchovat přirozený ráz regionu, aby byl výlet do Českého ráje skutečně výletem do přírody. Přemrštěná komerce ho občas mění na některých místech spíš na zájezd do lunaparku.

větší informovanost a společenských akcí

větší informovanost obyvatel, jak se chovat v prostorách památek (nevhodné chování, odpadky,atd.)

větší informovanost v médiích

větší odbornost průvodců, více naučných stezek

Větší propagace v TV - aby reklama zasáhla i lidi z oblastí, jež se o domácí CR nezajímají....

větší propagace, informovat turisty o udržování pořádku

větší propagaci, levnější vstupné, lepší parkování

víc hospod

víc košů na odpad

více občerstvení

více akcí pro seniory

více hospod

více hospod

více info pro tuzemské a zahraniční návštěvníky, aby měli povědomí co a proč mohou navštívit - zlepšení služeb obecně, aby si zahraniční(hlavně západní) návštěvník nemyslel, že je někde na konci světa

více kulturního a sportovního vyžití (festivaly, různé akce)

více laviček a odpadkových košů

více možností, kde by se dalo v létě koupat, v této době se v rybníkách už koupat nelze

více odpadkových košů

více odpadkových košů

více odpadkových košů, snížit ceny

více parkovacích míst

více parkovacích míst, zlepšit kvalitu ubytování

více parkovišť, snížit ceny služeb

více peněz do fondu pro př. opravy památek, zkulturnování a zvelebování navštěvovaných míst, boj proti lidskému faktoru, který mnohdy památky ničí

více peněz z EU

vice propagace

více se zaměřit na UCR

více se zaměřit na venkovskou turistiku - agroturistiku

více využít potenciál některých atraktivních míst

více zviditelnit v médiích a dělat tam zajímavé akce.

všechno je tak jak má být, jen ty orientační mapy, na křižovatkách cest by se měly opravit. Český Ráj je momentálně takový, jaký je jeho název, moc by se mi nelíbilo, kdyby tam přibylo víc lidí nežli teď. je dobré, aby byla návštěvnost , ale NE na úkor přírody.

Vyzdvihnout jedinečnost daného regionu tak, aby se Český ráj stal pojmem živým, nikoli skomírajícím. Není potřeba ekologie na tisíc procent, je potřeba v první řadě živá tradice, která se postupně ekologicky vylepšuje.

získat co nejvíce prostředků z dotačí EU a opravit památky, které to potřebují

Zlepšení infrastrukury

zlepšení kempů v okolí

zlepšit ubytování a dodat odpadkové koše

zlevnit parkování, zpřístupnit více míst v Prachovských skalách a udělat po cestě stánky s občerstvením

zlikvidovat trpaslíky vedle vstupní brány Prachovských skal :-)

značení cest a cyklostezky, lepší marketing a ochrana památek

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věková skupina:

3. Ohodnoťte Vaši spokojenost se službami v Českém ráji (oznámkujte jako ve škole):

5. Jak hodnotíte úroveň péče o přírodní a kulturní památky v Českém ráji?

7. Znáte pojem udržitelný cestovní ruch?

9. Jste ochotni si připlatit za služby s ekologickou certifikací v Českém ráji?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věková skupina:

3. Ohodnoťte Vaši spokojenost se službami v Českém ráji (oznámkujte jako ve škole):

5. Jak hodnotíte úroveň péče o přírodní a kulturní památky v Českém ráji?

7. Znáte pojem udržitelný cestovní ruch?

9. Jste ochotni si připlatit za služby s ekologickou certifikací v Českém ráji?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Málková, P.Cestovní ruch v Českém ráji (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://udritelny-cestovni-ruch-v-ce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.