Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > údržba rodinných domů

údržba rodinných domů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Měsícová
Šetření:04. 04. 2013 - 11. 04. 2013
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):10 / 2.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Zdravím Vás a děkuji, že jste klikli na tento dotazník.  Pro svou práci do školy - příprava podnikatelského plánu potřebuji marketingový průzkum a Vy byste mi s tím mohli pomoci.

Dotazník je určen pro osoby vlastnící, resp. bydlící v rodinném domku a jeho údržby. Zajímá mě, zda si údržbu domu děláte sami a nebo si najímáte firmu.

Děkuji a pojďme do toho!!!

 

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v rodinném domě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9488,68 %88,68 %  
Ne1211,32 %11,32 %  

Graf

2. Provádíte si údržbu domu sám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7477,89 %69,81 %  
Ne2122,11 %19,81 %  

Graf

3. Jakým jiným způsobem si děláte údržbu domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Najímám si firmuotázka č. 4, Najmu si souseda nebo někoho z okolí → konec dotazníku, Poprosím rodinné příslušníky → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Najímám si firmu1456 %13,21 %  
Poprosím rodinné příslušníky1040 %9,43 %  
Najmu si souseda nebo někoho z okolí14 %0,94 %  

Graf

4. Proč jste se rozhodl využít služeb externí firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám na to čas666,67 %5,66 %  
Dávám přednost profesionálům222,22 %1,89 %  
Údržbu provádím nerad(a)111,11 %0,94 %  

Graf

5. Co je pro Vás rozhodující při výběru firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení555,56 %4,72 %  
Cena222,22 %1,89 %  
Rozsah nabízených služeb222,22 %1,89 %  

Graf

6. O jaké práce máte především zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Drobné opravy444,44 %3,77 %  
Natěračské práce333,33 %2,83 %  
Vyčištění žlabů, jejich sítek od listí a jiných spadů, vyčištění lapačů střešních splavenin333,33 %2,83 %  
Sekání trávníku333,33 %2,83 %  
Zateplení a opravy fasád333,33 %2,83 %  
Opravy plotů333,33 %2,83 %  
Jiné222,22 %1,89 %  
Čištění chodníků, dlažby a teras pomocí tlakové vody222,22 %1,89 %  
Úklid sněhu pomocí frézy222,22 %1,89 %  
Nátěry fasád111,11 %0,94 %  
Shazování sněhu ze střech111,11 %0,94 %  
Zhotovení zahradních altánů na míru111,11 %0,94 %  
Omytí domu, zašlých zdí111,11 %0,94 %  

Graf

7. Jak často tyto služby využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alespoň jednou ročně555,56 %4,72 %  
Dvakrát až třikrát do roka333,33 %2,83 %  
Vícekrát111,11 %0,94 %  

Graf

8. Kolik jste ochoten za rok zaplatit za tyto služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2001 - 4000Kč333,33 %2,83 %  
Více než 6000Kč333,33 %2,83 %  
Méně než 2000Kč222,22 %1,89 %  
4001 - 6000Kč111,11 %0,94 %  

Graf

9. Co od firmy očekáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Profesionálnost777,78 %6,6 %  
Důkladnost666,67 %5,66 %  
Rychlost222,22 %1,89 %  

Graf

10. Z jakého kraje v ČR pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Severomoravský222,22 %1,89 %  
Moravskoslezský222,22 %1,89 %  
ostrava-michálkovice111,11 %0,94 %  
Severní morava111,11 %0,94 %  
Pardubický111,11 %0,94 %  
Plzeňský111,11 %0,94 %  
Praha111,11 %0,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Provádíte si údržbu domu sám?

  • odpověď Ne:
    • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poprosím rodinné příslušníky na otázku 3. Jakým jiným způsobem si děláte údržbu domu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Bydlíte v rodinném domě?

2. Provádíte si údržbu domu sám?

3. Jakým jiným způsobem si děláte údržbu domu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Bydlíte v rodinném domě?

2. Provádíte si údržbu domu sám?

3. Jakým jiným způsobem si děláte údržbu domu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Měsícová, R.údržba rodinných domů (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://udrzba-rodinnych-domu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.