Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Udržitelný cestovní ruch v jižních Čechách

Udržitelný cestovní ruch v jižních Čechách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Podskalská
Šetření:02. 04. 2011 - 09. 04. 2011
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):19 / 12.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

tento krátký dotazník slouží pro potřeby semestrální práce pro specializaci Cestovní ruch na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jeho vyplnění by nemělo zabrat více než 3 minuty.

 

Děkuji za spolupráci

 

Bc. Alena Podskalská

Odpovědi respondentů

1. Podnikáte v cestovním ruchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne466,67 %66,67 %  
ano233,33 %33,33 %  

Graf

2. V jaké oblasti cestovního ruchu podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stravování233,33 %33,33 %  
nepodnikam116,67 %16,67 %  
ubytování116,67 %16,67 %  
ne116,67 %16,67 %  
informační centrum116,67 %16,67 %  

Graf

3. Kolik pracovníků má Váš podnik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5583,33 %83,33 %  
21 až 50116,67 %16,67 %  

Graf

4. Jste členem nějakého profesního sdružení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne583,33 %83,33 %  
ano116,67 %16,67 %  

Graf

5. Pokud jste členem profesního sdružení, jakého?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádného1100 %16,67 %  

Graf

6. Setkali jste se s pojmem udržitelný cestovní ruch?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne466,67 %66,67 %  
ano233,33 %33,33 %  

Graf

7. Poklud jste v předchozí otázce odpověděli ano, jak tento pojem chápete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

8. Jak nakládáte s odpadem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídíme odpad6100 %100 %  

Graf

9. Pokud třídíte odpad, co třídíte?

možnost zaškrtnout libovolný počet odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
papír583,33 %83,33 %  
plasty583,33 %83,33 %  
sklo583,33 %83,33 %  
organický odpad350 %50 %  

Graf

10. Využíváte obnovitelné zdroje energie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne583,33 %83,33 %  
ano116,67 %16,67 %  

Graf

11. Pokud využíváte obnovitelné zdroje energie, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

12. Pokud nevyužíváte obnovitelné zdroje energie, uvažujete o jejich zavedení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %33,33 %  
ne250 %33,33 %  

Graf

13. Jste držitelem nějakého certifikátu nebo ocenění pro ekologii?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne480 %66,67 %  
ano120 %16,67 %  

Graf

14. Pokud ano, jakého?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bio zvířata, biokrmiva1100 %16,67 %  

Graf

15. Využili jste někdy grant, dotační titul nebo jinou pobídku v rámci udržitelného cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6100 %100 %  

Graf

16. Pokud ano, jakou/jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

17. Považujete podporu urdržitelného rozvoje cestovního ruchu ze strany kraje za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím583,33 %83,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf

18. Pokud ne, co byste vylepšili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Zviditelnění "rajónu"-necítím podporu města

19. Podnikám v následujícím kraji:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský kraj266,67 %33,33 %  
Praha133,33 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Podskalská, A.Udržitelný cestovní ruch v jižních Čechách (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://udrzitelny-cestovni-ruch-v-j.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.