Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Udržitelný cestovní ruch v Olomouckém kraji

Udržitelný cestovní ruch v Olomouckém kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Růžičková
Šetření:20. 11. 2013 - 01. 12. 2013
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:73,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

byly bychom rády za vyplnění dotazníku na téma ,,Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Olomouckém kraji". Získané údaje nám poslouží ke zpracování seminární práce.

 

Účelem dotazování je zjistit vztah rezidentů Olomouckého kraje k udržitelnému rozvoji a jejich povědomí o udržitelnosti cestovního ruchu.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4376,79 %76,79 %  
muž1323,21 %23,21 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 303766,07 %66,07 %  
46 - 651119,64 %19,64 %  
31 - 45712,5 %12,5 %  
65 a více11,79 %1,79 %  

Graf

3. Vaše trvalé bydliště se nachází v kraji:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Olomoucky1832,14 %32,14 %  
Olomouckém1526,79 %26,79 %  
Olomoucký kraj58,93 %8,93 %  
Zlínský35,36 %5,36 %  
Praha35,36 %5,36 %  
Pardubický23,57 %3,57 %  
Přerov23,57 %3,57 %  
středočeský23,57 %3,57 %  
ano23,57 %3,57 %  
Jihomoravský23,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi Olomouc
Ústeckém
23,57 %3,57 % 

Graf

4. Slyšeli jste někdy o udržitelném rozvoji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3562,5 %62,5 %  
ne2137,5 %37,5 %  

Graf

5. Víte, co pojem ,,udržitelný rozvoj" znamená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3155,36 %55,36 %  
ne2544,64 %44,64 %  

Graf

6. Chováte se ekologicky/šetrně k životnímu prostředí? (třídíte odpad, používáte úsporné zdroje energie, ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3766,07 %66,07 %  
ano1730,36 %30,36 %  
spíše ne23,57 %3,57 %  

Graf

7. Zajímáte se o dění v cestovním ruchu a jeho vývoj ve vašem městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3867,86 %67,86 %  
ne1832,14 %32,14 %  

Graf

8. Jaké jsou podle Vás hlavní efekty cestovního ruchu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční přínos pro rozpočet kraje4175,93 %73,21 %  
tvorba pracovních míst3564,81 %62,5 %  
přispívá k vzájemnému poznání a porozumění mezi lidmi3055,56 %53,57 %  
devastace životního prostředí1222,22 %21,43 %  
narušení života místních obyvatel712,96 %12,5 %  
zviditelnění v rámci republiky a příp. ciziny11,85 %1,79 %  
ano11,85 %1,79 %  

Graf

9. Setkáváte se s účastníky cestovního ruchu ve vašem kraji? Při jaké příležitosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na veřejných místech (restaurace, ulice, veřejná doprava, ...)3867,86 %67,86 %  
v rámci výkonu svého povolání814,29 %14,29 %  
ne610,71 %10,71 %  
jinde47,14 %7,14 %  

Graf

10. Jaký je Váš vztah k účastníkům cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivní, nevadí mi3358,93 %58,93 %  
pozitivní2137,5 %37,5 %  
negativní23,57 %3,57 %  

Graf

11. Domníváte se, že má cestovní ruch ve vašem kraji dobré předpoklady pro rozvoj?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3970,91 %69,64 %  
ne1629,09 %28,57 %  

Graf

12. Myslíte si, že je v Olomouckém kraji místo/památka, které cestovní ruch neprospívá? (narušuje místní prostředí, dochází k ničení památky, ...) Jaké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5089,29 %89,29 %  
Některé části Jeseníků11,79 %1,79 %  
Santovka11,79 %1,79 %  
chodníky, silnice11,79 %1,79 %  
ano11,79 %1,79 %  
historické centrum olomouce11,79 %1,79 %  
silnice11,79 %1,79 %  

Graf

13. Myslíte si, že je Olomoucký kraj dostatečně vybaven pro rozvoj cestovního ruchu? (dostatek cyklostezek, ekofarem, ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2544,64 %44,64 %  
spíše ano2035,71 %35,71 %  
ano1017,86 %17,86 %  
ne11,79 %1,79 %  

Graf

14. Byli byste ochotni zaplatit vyšši vstupné do památky, pokud byste věděli, že část těchto peněz půjde na obnovu této památky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4478,57 %78,57 %  
ne1221,43 %21,43 %  

Graf

15. Když cestujete, jste ochotni připlatit si za ubytovací zažízení, které má certifikaci, jež dokazuje, že se chová šetrně k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3867,86 %67,86 %  
ano1832,14 %32,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Víte, co pojem ,,udržitelný rozvoj" znamená?

  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Slyšeli jste někdy o udržitelném rozvoji?

10. Jaký je Váš vztah k účastníkům cestovního ruchu?

  • odpověď spíše pozitivní, nevadí mi:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Byli byste ochotni zaplatit vyšši vstupné do památky, pokud byste věděli, že část těchto peněz půjde na obnovu této památky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Věková kategorie:

3. Vaše trvalé bydliště se nachází v kraji:

4. Slyšeli jste někdy o udržitelném rozvoji?

5. Víte, co pojem ,,udržitelný rozvoj" znamená?

6. Chováte se ekologicky/šetrně k životnímu prostředí? (třídíte odpad, používáte úsporné zdroje energie, ...)

7. Zajímáte se o dění v cestovním ruchu a jeho vývoj ve vašem městě?

8. Jaké jsou podle Vás hlavní efekty cestovního ruchu?

9. Setkáváte se s účastníky cestovního ruchu ve vašem kraji? Při jaké příležitosti?

10. Jaký je Váš vztah k účastníkům cestovního ruchu?

11. Domníváte se, že má cestovní ruch ve vašem kraji dobré předpoklady pro rozvoj?

12. Myslíte si, že je v Olomouckém kraji místo/památka, které cestovní ruch neprospívá? (narušuje místní prostředí, dochází k ničení památky, ...) Jaké?

13. Myslíte si, že je Olomoucký kraj dostatečně vybaven pro rozvoj cestovního ruchu? (dostatek cyklostezek, ekofarem, ...)

14. Byli byste ochotni zaplatit vyšši vstupné do památky, pokud byste věděli, že část těchto peněz půjde na obnovu této památky?

15. Když cestujete, jste ochotni připlatit si za ubytovací zažízení, které má certifikaci, jež dokazuje, že se chová šetrně k životnímu prostředí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Věková kategorie:

3. Vaše trvalé bydliště se nachází v kraji:

4. Slyšeli jste někdy o udržitelném rozvoji?

5. Víte, co pojem ,,udržitelný rozvoj" znamená?

6. Chováte se ekologicky/šetrně k životnímu prostředí? (třídíte odpad, používáte úsporné zdroje energie, ...)

7. Zajímáte se o dění v cestovním ruchu a jeho vývoj ve vašem městě?

8. Jaké jsou podle Vás hlavní efekty cestovního ruchu?

9. Setkáváte se s účastníky cestovního ruchu ve vašem kraji? Při jaké příležitosti?

10. Jaký je Váš vztah k účastníkům cestovního ruchu?

11. Domníváte se, že má cestovní ruch ve vašem kraji dobré předpoklady pro rozvoj?

12. Myslíte si, že je v Olomouckém kraji místo/památka, které cestovní ruch neprospívá? (narušuje místní prostředí, dochází k ničení památky, ...) Jaké?

13. Myslíte si, že je Olomoucký kraj dostatečně vybaven pro rozvoj cestovního ruchu? (dostatek cyklostezek, ekofarem, ...)

14. Byli byste ochotni zaplatit vyšši vstupné do památky, pokud byste věděli, že část těchto peněz půjde na obnovu této památky?

15. Když cestujete, jste ochotni připlatit si za ubytovací zažízení, které má certifikaci, jež dokazuje, že se chová šetrně k životnímu prostředí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Růžičková, L.Udržitelný cestovní ruch v Olomouckém kraji (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://udrzitelny-cestovni-ruch-v-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.