Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katka Fléglová
Šetření:28. 02. 2013 - 15. 03. 2013
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,

moc Vás prosím o pomoc s vyplněním krátkého dotazníku, který se týká obecně udržitelného rozvoje cestovního ruchu a přístupu turistů k němu. Vyplňovat může úplně každý, kdo někdy někam cestoval. Jiná omezení nejsou :)

Výsledky budou zpracovány v moji diplomové práci. Děkuju Vám moc!

Odpovědi respondentů

1. Stanovte pořadí, podle kterého si vybíráte destinace, jedete-li na dovolenou, výlet v ČR: (každý faktor má své vlastní místo)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Atraktivita oblasti1.350.678
Poměr kvalita a cena2.41.04
Dopravní dostupnost3.050.698
Kvalita životního prostředí3.450.798
Ekologická certifikace4.750.438

Graf

2. Víte, co znamená udržitelný cestovní ruch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2050 %50 %  
NE2050 %50 %  

Graf

3. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, vypište vlastními slovy, co si pod pojmem "udržitelný cestovní ruchu" představujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"Udržitelný cestovní ruch" je akademická zkomolenina termínu "udržitelný rozvoj cestovního ruchu", což je takový rozvoj, který uspokojuje současné participanty cestovního ruchu aniž ohrožuje uspokojení příštích generací.

aby neovlivnil normální běž života v oblasti

Cestování ohleduplné k životnímu prostředí a kulturním specifikům destinace a přispívá k jejímu rozvoji.

cestovat tak, aby nedošlo k narušení místního prostředí a společnosti

Cestovní ruch a turismus, který nepoškozuje životní prostředí a je tudíž dlouhodobě udržitelný.

cestovní ruch, který neničí to, za čím je cestováno. Nejsou ničeny památky, životní prostředí, místní obyvatelé nemusí svůj život přizpůsobovat turistům

Cestovní ruch, který nespotřebovává zdroje rychleji, než se stačí přirozeně obnovovat - tedy s pokud možno malou zátěží na čerpání neobnovitelných zdrojů a malou produkcí odpadů.

CR možný i za několik let (není to oblast s CR na jeden, dva roky)

Je to cestovní ruch, u kterého lze předpokládat, že ho bude v jeho konkrétní podobě možné dlouhodobě provozovat aniž by tím ničil životní prostředí, zmenšoval přírodní zdroje nebo jinak nepříznivě měnil své okolí.

metody, způsoby zajištění fungování a rozvoje cestovního ruchu v dlouhodobém časovém horizontu

NE

ne

nevím

obnova

podpora rozvoje cestovniho ruchu v zajmu zachovaní přírody a puvodni krajiny

Provádět taková opatření a fungovat takovým způsobem, aby docházelo k udržení, které by mohlo vést až ke zlepšení cestovního ruchu.

Taková který nepoškozuje a nepřetěžuje ŽP destinace, její obyvatele a kulturu.

Účastnit se cestovního ruchu tak, aby si i další generace užily místa ve stejné kvalitě jako my (tj. neničit památky, neznečišťovat okolí apod.).

Udržitelný cestovní ruch je takové chování, kdy se během návštěvy určité destinace chováme tak, aby zůstala zachovaná i pro další generace, především se chováme šetrně k životnímu prostředí.

Umění rozvíjet cestovní ruch tak, aby byli jeho účastníci spokojeni. Zároveň ho však umět udržet, aby bylo šetrné k životnímu prostředí.

zachování přírody v chráněném území

Zachování současného stavu atraktivit, destinací atd. pro další generace.

4. Jste ochotni připlatit si za služby s ekologickou certifikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, co si pod tím mám představit2255 %55 %  
Ne922,5 %22,5 %  
Ano820 %20 %  
Jsem ochotna si připlatit za služby, jejichž kladný vliv na přírodu a krajinu je očividný.12,5 %2,5 %  

Graf

5. Jste ochotni zaplatit vyšší vstupné do kulturní památky, jestliže víte, že přispíváte na obnovu památky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3485 %85 %  
Ne25 %5 %  
záleží jak vyšší, je zde určitá hranice, přes kterou by se nemělo jít.. pokud je to nastaveno rozumně - ANO12,5 %2,5 %  
záleželo by jaká konkrétní památka by to byla12,5 %2,5 %  
ano, ale v soucasne dobe ne, jsem student, pozdeji jiste12,5 %2,5 %  
nevím12,5 %2,5 %  

Graf

6. Uvítali byste možnost třídit odpad v ubytovacím zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3382,5 %82,5 %  
Ne512,5 %12,5 %  
Pokud by to nebylo příliš komplikované.12,5 %2,5 %  
přiměřeně12,5 %2,5 %  

Graf

7. Vaše věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 403485 %85 %  
20 let a méně410 %10 %  
41 - 6025 %5 %  

Graf

8. Místo Vašeho trvalého bydliště: (uveďte kraj)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Královehradecký1230 %30 %  
Praha615 %15 %  
Královéhradecký kraj512,5 %12,5 %  
Středočeský37,5 %7,5 %  
Hradec Králové25 %5 %  
Moravskoslezský25 %5 %  
jihomoravský25 %5 %  
Liberecký kraj12,5 %2,5 %  
Hl.m.Praha.12,5 %2,5 %  
Liberecký12,5 %2,5 %  
ostatní odpovědi Jihomoravský kraj
České Budějovice
Pardubický
Vysočina
jihocesky
512,5 %12,5 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Stanovte pořadí, podle kterého si vybíráte destinace, jedete-li na dovolenou, výlet v ČR: (každý faktor má své vlastní místo)

  • odpověď Dopravní dostupnost=3:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poměr kvalita a cena=2 na otázku 1. Stanovte pořadí, podle kterého si vybíráte destinace, jedete-li na dovolenou, výlet v ČR: (každý faktor má své vlastní místo)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Stanovte pořadí, podle kterého si vybíráte destinace, jedete-li na dovolenou, výlet v ČR: (každý faktor má své vlastní místo)

2. Víte, co znamená udržitelný cestovní ruch?

4. Jste ochotni připlatit si za služby s ekologickou certifikací?

5. Jste ochotni zaplatit vyšší vstupné do kulturní památky, jestliže víte, že přispíváte na obnovu památky?

6. Uvítali byste možnost třídit odpad v ubytovacím zařízení?

7. Vaše věková skupina:

8. Místo Vašeho trvalého bydliště: (uveďte kraj)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Stanovte pořadí, podle kterého si vybíráte destinace, jedete-li na dovolenou, výlet v ČR: (každý faktor má své vlastní místo)

2. Víte, co znamená udržitelný cestovní ruch?

4. Jste ochotni připlatit si za služby s ekologickou certifikací?

5. Jste ochotni zaplatit vyšší vstupné do kulturní památky, jestliže víte, že přispíváte na obnovu památky?

6. Uvítali byste možnost třídit odpad v ubytovacím zařízení?

7. Vaše věková skupina:

8. Místo Vašeho trvalého bydliště: (uveďte kraj)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fléglová, K.Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://udrzitelny-rozvoj-cesotvniho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.