Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Udržitelný rozvoj cestovního ruchu (Královéhradecký kraj)

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu (Královéhradecký kraj)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katka Fléglová
Šetření:28. 02. 2013 - 15. 03. 2013
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím všechny obyvatele KRÁLOVÉHRADECKÉHO kraje o vyplnění krátkého dotazníku, který bude zpracován v mé diplomové práci. Dotazník se zaměřuje na cestovní ruch právě v Královéhradeckém kraji, proto při odpovídání otázek uvažujte jen tuto oblast. 

Děkuji Vám moc!

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve Vašem kraji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2451,06 %51,06 %  
ne2348,94 %48,94 %  

Graf

2. Setkáváte se ve Vašem kraji s účastníky cestovního ruchu (turisty)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3676,6 %76,6 %  
Ne1123,4 %23,4 %  

Graf

3. Setkávám se s nimi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V restauračních/ ubytovacích zařízeních2980,56 %61,7 %  
V přírodě/ na kulturních akcích2877,78 %59,57 %  
V dopravních prostředcích2775 %57,45 %  
Při výkonu povolání616,67 %12,77 %  
Jiné12,78 %2,13 %  
při procházce městem12,78 %2,13 %  
u památek 12,78 %2,13 %  
Následující otázka č. 4 je špatně postavena, jelikož se v prvním bodě kombinuje apatický přístup a pozitivní přístup12,78 %2,13 %  

Graf

4. Jejich přítomnost vnímám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně, jejich přítomnost mi nevadí2158,33 %44,68 %  
Spíše pozitivně1541,67 %31,91 %  

Graf

5. Domníváte se, že rozvoj cestovního ruchu ve Vašem kraji má dobré předpoklady?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3370,21 %70,21 %  
nevím1327,66 %27,66 %  
ne12,13 %2,13 %  

Graf

6. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj Vašeho kraje

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CR přináší finanční prostředky do rozpočtu kraje3574,47 %74,47 %  
CR rozšiřuje nabídku pracovních příležitostí2859,57 %59,57 %  
CR pomáhá řešit nezaměstnanost2042,55 %42,55 %  
CR pomáhá zvyšovat životní úroveň místního obyvatelstva2042,55 %42,55 %  
CR zvyšuje cenovou hladinu prodávaných výrobků a služeb1838,3 %38,3 %  
CR narušuje poklidný život místních obyvatel817,02 %17,02 %  
CR devastuje životního prostředí714,89 %14,89 %  
CR poškozuje kulturně-historické památky612,77 %12,77 %  
nesmyslně položená otázka12,13 %2,13 %  

Graf

7. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu ve Vašem kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3063,83 %63,83 %  
Ne1736,17 %36,17 %  

Graf

8. Pokud jste odpověděli na předchozí otázku kladně, napište, jakým způsobem by měl být rozvoj cestovního ruchu ve Vašem kraji podpořen?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

¨více kulturních akcí

-

- rozvoj infrastruktury - vytváření nových produktů - zřízení destinačních agentur a koordinátorů cestovního ruchu

Finance na rozvoj kulturních a přírodních památek, na pořádání akcí, opravu objektů, instalaci informativních tabulí...

Finance, inovační projekty, využití atraktivnosti krajiny/folkloru

fondy z Evropské unie

granty pro projekty podporující cestovní ruch - doprava, kultivace větších měst, do kterých se turisté sjíždějí, podpora staveb hotelů, péče o historické a kulturní památky

investice do sportovního vyžití

investice na obnovu památek, důraz na vybíraní kvalitních doplňkových kulturních akcí pořádaných ve městech nebo na památkových objektech, také podpora amatérských spolků

každopádně nikoli přímou finanční podporou ze strany samosprávy. Měla by maximálně tak zabezpečit koordinaci. Otázka by měla být stavěna trochu jinak.

Koordinací jednotlivých subjektů, které se na rozvoji CR podílí.

měl by získat větší podporu od vedení města/kraje

Např. pomocí propagace služby couchsurfing, údržba nějaké smysluplné skupiny shrnující zajímavá místa k navštívení atd.

nemám o tom moc představu. Finance, propagace, investice do oprav historických budov apod.

nevím

nevím

Nevím jak, ale nejsem proti tomu .

Obecně by to chtělo organizaci/ce, které by podpořily rozvoj CR ve všech krajích, aby turisti nenavštěvovali jen Prahu, popř. Český Krumlov a Karlovy Vary. Chce to ale i účast a zájem místních podnikatelů atd., jednotlivé složky musí spolupracovat a ne spolu bojovat.

Reklama (dokumenty, propagační materiály, účast na veletrzích, ...), něco nového a originálního, co by natáhlo turisty, restaurace s tradičním krajovým jídlem, tradiční zvyky a události...

Spoluprací s Pardubickým krajem, spoluprací s organizátory kulturního života v regionu (provázání cestovního ruchu s rekreací, kulturou a zábavou rezidentů), iniciace nekomerčních aktivit podporujících rozvoj CR (comunity-based questing, couchsurfing, komunitní péče o vzhled obcí a krajiny - možnost zapojení účastníků CR).

Systém slevových karet na památky/kulturní/sportovní akce. Lepší propagace kraje v rácmi cesotnvího ruchu, nalákání zahraničních turistů

Turisticky zajímavá místa by měla být za finančního přispění kraje více propagována, zejm. častější pořádání kulturních a sportovních akcí v okolí turisticky zajímavých míst. S tím souvisí i lepší propojenost sportovního a kulturního cestovního ruchu. Propojení kulturních akcí a památek v rámci kraje (zlevněné vstupné při návštěvě více památek na různých místech v kraji...)

v rámci strategického rámce rozvoje kraje, ten se soustřeďuje jen na některé části území. Rozvoj CR by měl být podpořen v celém kraji. Samozřejmě to záleží i na místním zastupitelstvu a jeho preferencích.

větší podvědomí lidí o cestovním ruchu

větší propagace

Více celoročních (nesezóních) atraktivit nemainstreamového směru.

více kulturních akcí

Více kulturních akcí, více zeleně a více sportovních možností

výstavba dalších cyklostezek, podpora zimních středisek

zapojení do nových projektů v oblasti CR

9. Vaše věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 404187,23 %87,23 %  
41 - 6036,38 %6,38 %  
20 let a méně36,38 %6,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve Vašem kraji?

  • odpověď ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Domníváte se, že rozvoj cestovního ruchu ve Vašem kraji má dobré předpoklady?

3. Setkávám se s nimi:

  • odpověď V dopravních prostředcích:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivně, jejich přítomnost mi nevadí na otázku 4. Jejich přítomnost vnímám:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve Vašem kraji?

2. Setkáváte se ve Vašem kraji s účastníky cestovního ruchu (turisty)?

3. Setkávám se s nimi:

4. Jejich přítomnost vnímám:

5. Domníváte se, že rozvoj cestovního ruchu ve Vašem kraji má dobré předpoklady?

6. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj Vašeho kraje

7. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu ve Vašem kraji?

9. Vaše věková kategorie:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu ve Vašem kraji?

2. Setkáváte se ve Vašem kraji s účastníky cestovního ruchu (turisty)?

3. Setkávám se s nimi:

4. Jejich přítomnost vnímám:

5. Domníváte se, že rozvoj cestovního ruchu ve Vašem kraji má dobré předpoklady?

6. Zaškrtněte tvrzení, která dle Vašeho názoru nejlépe vystihují vliv cestovního ruchu na rozvoj Vašeho kraje

7. Uvítali byste možnost podpořit další rozvoj cestovního ruchu ve Vašem kraji?

9. Vaše věková kategorie:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fléglová, K.Udržitelný rozvoj cestovního ruchu (Královéhradecký kraj) (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://udrzitelny-rozvoj-cestovniho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.