Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Udržitelný rozvoj cestovního ruchu - Rokytnice n. Jizerou

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu - Rokytnice n. Jizerou

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Formánková
Šetření:28. 12. 2010 - 20. 01. 2011
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,
ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku sloužícího jako podklad pro vypracování mé diplomové práce na téma Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Krkonoše. Konkrétně mě v tomto případě zajímá možnost rozvoje udržitelného cestovního ruchu na území Rokytnice nad Jizerou. Vaše názory mi pomohou k analyzování současné situace a umožní mi také zpracovat návrhy pro další rozvoj.


Velice Vám děkuji za Váš čas a ochotu.

Bc. Pavla Formánková

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o současné dění v cestovním ruchu a o jeho vývoj ve Vašem městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO583,33 %83,33 %  
NE116,67 %16,67 %  

Graf

2. Z jakých zdrojů nejčastěji čerpáte informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet480 %66,67 %  
od spoluobčanů120 %16,67 %  

Graf

3. Jak vnímáte cestovní ruch ve Vašem městě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bylo by třeba nějak řešit letní sezonu, kdy je naše město téměř prázdné turistů a místní lidé tudíž ztrácí svou obživu ( většina místních lidí pracuje právě ve službách cestovního ruchu)

Né příliš dobře organizovaná činnost, která začíná obyvatele obtěžovat.

nevím

Pozitivně, bez cestovního ruchu by se město neuživilo.

v pohodě

Veliký přínost pro podporu zaměstnanosti v regionu a to zejména v zimním období avšak některé kapacity zejména dopravní infrastruktury jsou v zimní období nedostačující (cestovní ruch mě obtěžuje).

4. Co si představujete pod pojmem udržitelný rozvoj cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nevím

nic

Rozvoj který se uskutečně s principy UR - sociální, ekologický a ekonomický. Musí být zachovány dnešní hodnoty pro budoucí generace. Rozhodování se účastní široké spektrum odborníků, institucí a dotčených občanů.

Spoluúčast města a občanů.

vyvážený proud turistů kdy je v rovnováze jak ekonomická, tak přírodní a ekologická situace

Zabezpečuje zajištění současných potřeb účastníků cestovního ruchu a přitom pomáhá rozvoji území.

5. Vyberte tvrzení, která nejvíce odrážejí Váš názor na cestovní ruch ve Vašem městě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CR přináší finanční prostředky do rozpočtu města/kraje466,67 %66,67 %  
CR rozšiřuje nabídku pracovních příležitostí350 %50 %  
CR pomáhá řešit nezaměstnanost233,33 %33,33 %  
CR pomáhá zvyšovat životní úroveň místního obyvatelstva233,33 %33,33 %  
CR narušuje poklidný život místních obyvatel233,33 %33,33 %  
CR poškozuje kulturně - historické památky116,67 %16,67 %  
CR zvyšuje cenovou hladinu prodávaných výrobků a služeb116,67 %16,67 %  
CR přináší finanční prostředky na obnovu kulturně - historického dědictví116,67 %16,67 %  
CR devastuje životní prostředí116,67 %16,67 %  

Graf

6. Má pro Vás rozvoj cestovního ruchu ve Vašem okolí nějaké přínosy či Vás naopak v něčem omezuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nevidím moc přínosů

přináší lepší služby, zvláště v méně obydlených oblastech

Přínos nemá, ale omezení nepociťuji.

Přínos žádný. V zimně problémy s dopravou, parkováním či možné snížení bezpečnosti.

přínosy: pracujeme také v cestovním ruchu, takže je to naše obživa omezení: v době vánoc a silvestra není možno dojít nakoupit aniž by člověk nestál hodinu frontu, není možno nikde zaparkovat apod.

Vlastním obchod v centru, cestovní ruchu mi v sezoně výrazně zvyšuje tržby.

7. Setkáváte se ve Vašem městě s účastníky cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 8, NEotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6100 %100 %  

Graf

8. Kde se s účastníky cestovního ruchu nejčastěji setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jinde466,67 %66,67 %  
V dopravních prostředcích233,33 %33,33 %  
Při výkonu povolání233,33 %33,33 %  
V restauračních zařízeních116,67 %16,67 %  

Graf

9. Jaký je Váš vztah k účastníkům cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pozitivní466,67 %66,67 %  
Pozitivní, jejich přítomnost mi nevadí233,33 %33,33 %  

Graf

10. Uvítali byste rozvoj cestovního ruchu ve Vašem městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 11, NEotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6100 %100 %  

Graf

11. Jakým směrem by měl rozvoj cestovního ruchu směřovat? Vaše návrhy:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Cíléná propagace, lepší a vstřícnější spolupráce se Správou KRNAP (z obou stran), zlepšení dopravní infrastruktury, znovuzrození starých řemesel a tradičních činností typických pro horské a podhorské oblasti.

je třeba vyřešit situaci která panuje přes léto. turisté u nás nejsou a většina zařízení je nucena zavřít. naopak přes zimu tato kapacita nestačí. kdyby byl u nás turistický ruch rovnoměrný, lépe by se dokázal místní trh přizpůsobit

Není potřeba rozšiřovat dnešní stav, ale spíše zkvalitnit ten dosavadní.

nevím

Potěšilo by mě, kdyby se rozvoj cestovního ruchu zaměřil též na děti, nebylo by od věci vybudovat v okolí města dětský tábor či velké koupaliště.

To je věc těch, kteří v oboru podnikají.

12. Proč by podle Vás nemělo dojít k dalšímu rozvoji cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Formánková, P.Udržitelný rozvoj cestovního ruchu - Rokytnice n. Jizerou (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://udrzitelny-rozvoj-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.