Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Udržitelný rozvoj v Praze

Udržitelný rozvoj v Praze

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukas Pospisil
Šetření:20. 10. 2013 - 10. 11. 2013
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

v rámci naší seminární práce na téma " Udrzitelny cestovni ruch v Praze" na Vysoké škole ekonomické chceme začlenit část věnující se dotazníku. Otázky jsou formulovány tak, abychom zjistili jakou formou jednotlivý respondenti příspívají k urdržitelnému rozvoji v Praze.

Děkujeme Vám.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký dopravní prostredek v Praze využíváte nejcasteji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD6281,58 %81,58 %  
auto1215,79 %15,79 %  
pěšky22,63 %2,63 %  

Graf

2. Pokud jezdíte autem, v kolika osobách nejčastěji jedete v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyužívám3242,11 %42,11 %  
22735,53 %35,53 %  
1911,84 %11,84 %  
356,58 %6,58 %  
4 a více33,95 %3,95 %  

Graf

3. Jak často využíváte cyklostesky v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4356,58 %56,58 %  
aspoň nekdy jsem využil1418,42 %18,42 %  
aspoň jednou do roka911,84 %11,84 %  
párkrát v měsíci79,21 %9,21 %  
jednou týdně22,63 %2,63 %  
několikrát týdne11,32 %1,32 %  

Graf

4. Do jaké částky byste byli ochotní připlatit za automobil na elektřrinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
04964,47 %64,47 %  
do 50 tis1013,16 %13,16 %  
do 100 tis911,84 %11,84 %  
200 tis a více56,58 %6,58 %  
do 200 tis33,95 %3,95 %  

Graf

5. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpad třídim včetně baterií, ledniček, počítačů, aj.4153,95 %53,95 %  
snažim se2228,95 %28,95 %  
odpad třídim vždy911,84 %11,84 %  
nikdy45,26 %5,26 %  

Graf

6. Jaký je důvod proč netřídim odpad a nebo baterie, ledničky, počítače, aj?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídím1824 %23,68 %  
lenost45,33 %5,26 %  
-45,33 %5,26 %  
tridim45,33 %5,26 %  
odpad třídím34 %3,95 %  
třídím vše22,67 %2,63 %  
baterie - je to nepohodlné11,33 %1,32 %  
Nemám tak velkej bejvák, abych tam mohl rozjet vlastní třídírnu. 11,33 %1,32 %  
ne vsude jsou k tomu pripravene rozdelene nadoby11,33 %1,32 %  
Nebezpečný odpad třídím vždy.11,33 %1,32 %  
ostatní odpovědi kontejnery na tříděný odpad jsou daleko
Málo času, moc starostí
třídím důsledně
Třídím.
zbytecnost
nedostatek místa v bytě na pět odpadkových košů, chybějící sběrná místa v dosahu bydliště
ledniček moc nespotřebuju :-)
z pohodlnosti
Nemám doma dostatek prostoru ke třídění potravin.
Doba, kdy má otevřeno sběrný dvůr, se kryje s mojí pracovní dobou.
většinou třídím vše, jen v práci nejsou oddělené koše
je to jen další tunel a podvod, neb tříděný odpad se nelikviduje ekologicky
Nemám to kam zanést.
není
ekologie
Odpad třídím úpěnlivě, neb je to dobré pro zemi, na které žijeme.
Asi se nějak nezaznamenala odpověď na otázku 5
chyba (předchozí ot. měla vůči této být filtrační); u ot. 8 nesmyslně nikdy vs. 1x týdně ...
větší časová náročnost
Nemám v blízkosti sběrné nádoby
Nemám místo na víc košů
n/a
...
Třídím vše co jde :)
vzdálenost
Náročné na logistiku
třídím pečlivě
Společná domácnost s nedůsledně třídícími. Papír, čisté plasty (obaly od nápojů, hygienických prostředků), elektronika i baterie jsou třízeny. Nekupujeme balenou vodu a velmi omezeně jiné nápoje v PET, proto je objem plastů značně omezený.
nevim
ale vždyť já všechno třídím! včetně hliníku!
tridime
pro slepičí kvoč
..
ledničky apod. nevyhazuji, alespoň jsem ještě neměla příležitost. u baterií se mi několikrát stalo, že jsem na ně vzhledem k jejich velikosti zpomněla.
žádný, odpad třídím
--
3648 %47,37 % 

Graf

7. Účastnili jste se někdy dne na pomoc ekologie města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy6484,21 %84,21 %  
alespoň jednou911,84 %11,84 %  
1x za půl roku22,63 %2,63 %  
1x ročně11,32 %1,32 %  

Graf

8. Kupujete biopotraviny a nebo produkty z ekofarem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2938,16 %38,16 %  
alespoň jeden produkt týdně2127,63 %27,63 %  
do 20% nakupovaného zboží1722,37 %22,37 %  
20% - 5O% nakupovaného zboží67,89 %7,89 %  
více jak 50% nakupovaného zboží33,95 %3,95 %  

Graf

9. Při dovolené preferujete ubytovací zařízení s ekologickou certifikací a nebo podporou ekologie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale oceňuji to4863,16 %63,16 %  
nikdy2228,95 %28,95 %  
odrazuje mě to od výběru56,58 %6,58 %  
je to jedno z hlavních kritérií výběru11,32 %1,32 %  

Graf

10. Čerpali jste dotaci na podporu ekologie v domácnosti na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy6889,47 %89,47 %  
zateplení domu33,95 %3,95 %  
jiné33,95 %3,95 %  
solární energii33,95 %3,95 %  
přechod na méně škodlivý zdroj energie11,32 %1,32 %  

Graf

11. Znáte pojem trvale udržitelný rozvoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z VOŠ nebo VŠ2026,32 %26,32 %  
ze střední školy1722,37 %22,37 %  
zpravodajství1519,74 %19,74 %  
jiné1317,11 %17,11 %  
neznám1013,16 %13,16 %  
ze základní školy nebo dříve11,32 %1,32 %  

Graf

12. Znáte pojem ekoturismus a odkud?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zpravodajství2228,95 %28,95 %  
jiné2127,63 %27,63 %  
z VOŠ nebo VŠ1519,74 %19,74 %  
neznám1114,47 %14,47 %  
ze střední školy67,89 %7,89 %  
ze základní školy nebo dríve11,32 %1,32 %  

Graf

13. Co si myslíte o turismu v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CR vytváří v Praze nová pracovní místa, a proto je prospešný5471,05 %71,05 %  
CR ničí historický vzhled Prahy1114,47 %14,47 %  
CR narušuje život místních obyvatel911,84 %11,84 %  
CR ničí životní prostredí22,63 %2,63 %  

Graf

14. Jaké je Vaše věkové zarazení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-342836,84 %36,84 %  
18-242735,53 %35,53 %  
35-441114,47 %14,47 %  
45-6067,89 %7,89 %  
méně než 1833,95 %3,95 %  
více než 6011,32 %1,32 %  

Graf

15. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5065,79 %65,79 %  
muž2634,21 %34,21 %  

Graf

16. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha5572,37 %72,37 %  
jiné1215,79 %15,79 %  
Středočeský kraj67,89 %7,89 %  
Plzeňský kraj33,95 %3,95 %  

Graf

17. Dosažené vzdelání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4660,53 %60,53 %  
střední s maturitou2228,95 %28,95 %  
vyšší odborné vzdělání33,95 %3,95 %  
základní33,95 %3,95 %  
střední bez maturity22,63 %2,63 %  

Graf

18. Jaká je výše Vaší mzdy v hrubém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 20 tis3546,05 %46,05 %  
20-30 tis2127,63 %27,63 %  
30-50 tis1215,79 %15,79 %  
50 a více tis810,53 %10,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak často využíváte cyklostesky v Praze?

  • odpověď nikdy:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 16. Kde bydlíte?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 11. Znáte pojem trvale udržitelný rozvoj?

12. Znáte pojem ekoturismus a odkud?

  • odpověď jiné:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 11. Znáte pojem trvale udržitelný rozvoj?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký dopravní prostredek v Praze využíváte nejcasteji?

2. Pokud jezdíte autem, v kolika osobách nejčastěji jedete v Praze?

3. Jak často využíváte cyklostesky v Praze?

4. Do jaké částky byste byli ochotní připlatit za automobil na elektřrinu?

5. Třídíte odpad?

6. Jaký je důvod proč netřídim odpad a nebo baterie, ledničky, počítače, aj?

7. Účastnili jste se někdy dne na pomoc ekologie města?

8. Kupujete biopotraviny a nebo produkty z ekofarem?

9. Při dovolené preferujete ubytovací zařízení s ekologickou certifikací a nebo podporou ekologie?

10. Čerpali jste dotaci na podporu ekologie v domácnosti na:

11. Znáte pojem trvale udržitelný rozvoj?

12. Znáte pojem ekoturismus a odkud?

13. Co si myslíte o turismu v Praze?

14. Jaké je Vaše věkové zarazení?

15. Jste muž nebo žena?

16. Kde bydlíte?

17. Dosažené vzdelání

18. Jaká je výše Vaší mzdy v hrubém?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký dopravní prostredek v Praze využíváte nejcasteji?

2. Pokud jezdíte autem, v kolika osobách nejčastěji jedete v Praze?

3. Jak často využíváte cyklostesky v Praze?

4. Do jaké částky byste byli ochotní připlatit za automobil na elektřrinu?

5. Třídíte odpad?

6. Jaký je důvod proč netřídim odpad a nebo baterie, ledničky, počítače, aj?

7. Účastnili jste se někdy dne na pomoc ekologie města?

8. Kupujete biopotraviny a nebo produkty z ekofarem?

9. Při dovolené preferujete ubytovací zařízení s ekologickou certifikací a nebo podporou ekologie?

10. Čerpali jste dotaci na podporu ekologie v domácnosti na:

11. Znáte pojem trvale udržitelný rozvoj?

12. Znáte pojem ekoturismus a odkud?

13. Co si myslíte o turismu v Praze?

14. Jaké je Vaše věkové zarazení?

15. Jste muž nebo žena?

16. Kde bydlíte?

17. Dosažené vzdelání

18. Jaká je výše Vaší mzdy v hrubém?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pospisil, L.Udržitelný rozvoj v Praze (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://udrzitelny-rozvoj-v-praze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.