Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Udržitelný turismus a povědomí o něm

Udržitelný turismus a povědomí o něm

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Majda Benešová
Šetření:18. 03. 2011 - 26. 03. 2011
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ahoj,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku. Potřebuji to k vypracování seminární práce.

Předem Vám moc děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Říká Vám něco pojem UDRŽITELNÝ TURISMUS?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9960,74 %60,74 %  
ano6439,26 %39,26 %  

Graf

2. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město9558,28 %58,28 %  
Vesnice6841,72 %41,72 %  

Graf

3. Zajímáte se o problermatiku ekologie a působení člověka na životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6942,33 %42,33 %  
Spíše ne6539,88 %39,88 %  
Ano2012,27 %12,27 %  
Ne116,75 %6,75 %  

Graf

4. Trávil/a jste někdy dovolenou na ekofarmách, agroturistikou ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 5, Anootázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15796,32 %96,32 %  
Ano63,68 %3,68 %  

Graf

5. Pokud jste odpověděl/a ANO na předešlou otázku, napište prosím jak jste strávil/a daný typ dovolené

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cykloturistika, horská turistika

Farma Košík, jednodenní výlet Farma Zababeč, jednodenní výlet

Na táboře na koňské farmě

Týden na ranči

6. Snažíte se něco dělat pro životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13180,37 %80,37 %  
Ne3521,47 %21,47 %  

Graf

7. POkud jste na předešlou otázku odpověděl/a ANO napište, co děláte pro ŽP

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-třídění dopadu

Dřídím plasty, sklo, papír...

chodím pěšky, vyhazuji odpadky na určené místo, částečně třídím odpad, kupuji větší balení potravin apod.

jsem dobrovolník v hnutí Brontosaurus, třídím odpad, čístím přírodu...

minimálně třídím odpad

Např. třídění odpadu

například: třídit plasty, nezahazovat odpadky na zem...

nebrat na všechno igelitky, znovu používat plastové věci -- třeba sáčky od rohlíků, sadbováčky od sazeniček, šetřením vody sprchováním, využíváním MHD a kola a noh, úspornými žárovkami, tříděním odpadů a kompostováním... není to výčet všeho, ale také vím, že bych mohla dělat ještě více.

neodhazovat odpadky třídit odpad

Nepohazuju odpadky jen tak.

newim

no neli by se me jak lidi odhazuji odpad a přiroda je moc hezka a ja ji nechci ničit

Občas uklízím

Recyklace

recyklace

recykluji odpad

sázim stromky, využívám veřejnou dopravu

Se skautem chodíme do kolínského lesa s pytlemi a zbíráme nepořádek.

Snažím se třídit odpad, zbytečně neplýtvat s některými věcmi. Dbát na čistotu okolo sebe, vyhazovat věci do odpadkových košů a prostě tam kam ty věci patří.

trideni odpadu

tRIDIEM ODPADY A VZDELAVAME DETI

tridim odpad a chodimm spis pesky ci jezdim na kole

Trizeni odpadu, likvidace ilegalnich skladek, reseniproblemu ZP s obcany

tříděné odpadu, jízda na kole

Třídění odpadu

Třídění odpadu

Třídění odpadů

třídění odpadu

třídění odpadu

Třídění odpadu

třídění odpadu

třídění odpadu

tŘÍDĚNÍ ODPADU

třídění odpadu

třídění odpadu

třídění odpadu

třídění odpadu

třídění odpadu, jízda hromadnou dopravou

třídění odpadu, snížený průtok vody v kohoutcích v domácnosti

Třídění odpadů, šetření energie, plynu...

třídění odpadu, udržování okolí mého domu v čistotě (blízko frekventované silnice) zbytečně neplýtvat (vodou, el. energií atp.)

Třídění odpadu,větší zájem o biologii

Třídění odpadu.

třídění opadků, učím dětijak s echovat k přírodě a další věci

Třídím lahve, atd..

třídím odpad

Třídím odpad

Třídim odpad

třídím odpad

třídím odpad

třídím odpad

třídím odpad

Třídím odpad

třídím odpad

třídím odpad

třídím odpad

třídím odpad

Třídím odpad

třídím odpad

Třídím odpad

třídím odpad

třídím odpad

třídím odpad

Třídím odpad

třídím odpad

třídím odpad

třídím odpad

třídím odpad

třídím odpad

třidim odpad

třídím odpad

třídím odpad

Třídím odpad (plast, papír, sklo, nápojové kartony)

třídím odpad a příležitostně podle toho co je potřeba

třídím odpad, chovám se zodpovědně.

třídím odpad, jezdím MHD místo autem, neplýtvám omezenými zdroji...

třídím odpad, jezdím především MHD, neodhazuji odpadky do přírody, kupuji BIO výrobku a ekologicky nezávadné

Třídím odpad, nepoužitelnou elektroniku odvážím na místa pro ni určená...

třídím odpad, občas uklízím dobrovolně krajinu kolem vesnice, recyklované výrobky atd...

třídím odpad, podporuju Greenpeace

třídím odpad, používám látkové plínky, ekologický prací prášek,

třídím odpad, používám MHD a jiné šetrné dopravní prostředky,

třídím odpad, snažím se šetřit energii, využím veřejnou dopravu,

třídím odpad, šířím ekologické názory

Třídím odpad, vědomě neznečišťuji přírodu kolem sebe, nespaluji zakázaný odpad...

Třídím odpad.

Třídím odpad.

Třídím odpad.

Třídím odpad.

Třídím odpad.

Třídím odpad.

Třídím odpad.

Třídím odpad. Jezdím častěji autobusem než autem.

třídim odpad... baterie vyhazuji do specializovaných krabic k tomu určených...

třídím odpadky ...

Třídím odpadky.

třídime odpad

třídíme odpad

třídíme odpad, neplýtváme věcmi, zúčastňujeme se akcí pro čištění životního prostředí v okolí, v případě některých akcí podepisujeme alespoň petice...

Třídíme odpad, neplýtváme vodou, energií

Třidit odpad..

8. Jsem ....

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11570,55 %70,55 %  
Muž4829,45 %29,45 %  

Graf

9. Zařaďte se do věkových skupin.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 40 6942,33 %42,33 %  
16 - 206137,42 %37,42 %  
- 153018,4 %18,4 %  
41 + 42,45 %2,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Říká Vám něco pojem UDRŽITELNÝ TURISMUS?

2. Kde bydlíte?

3. Zajímáte se o problermatiku ekologie a působení člověka na životní prostředí?

4. Trávil/a jste někdy dovolenou na ekofarmách, agroturistikou ...

6. Snažíte se něco dělat pro životní prostředí?

7. POkud jste na předešlou otázku odpověděl/a ANO napište, co děláte pro ŽP

8. Jsem ....

9. Zařaďte se do věkových skupin.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Říká Vám něco pojem UDRŽITELNÝ TURISMUS?

2. Kde bydlíte?

3. Zajímáte se o problermatiku ekologie a působení člověka na životní prostředí?

4. Trávil/a jste někdy dovolenou na ekofarmách, agroturistikou ...

6. Snažíte se něco dělat pro životní prostředí?

7. POkud jste na předešlou otázku odpověděl/a ANO napište, co děláte pro ŽP

8. Jsem ....

9. Zařaďte se do věkových skupin.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Benešová, M.Udržitelný turismus a povědomí o něm (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://udrzitelny-turismus-a-povedo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.