Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití webových stránek Ústřední knihovny VŠB-TU OSTRAVA

Využití webových stránek Ústřední knihovny VŠB-TU OSTRAVA

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Schmidtová
Šetření:16. 02. 2011 - 19. 02. 2011
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý a vážený respondente,

Jsme studenty 1. ročníku navazujícího studia ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské – Technické univerzity v Ostravě a v rámci zadaného úkolu provádíme průzkum o využívání stránek Ústřední knihovny VŠB-TUO a spokojenosti s těmito stránkami.

Chtěli bychom Vás tedy požádat o vyplnění dotazníku, jehož výsledky nám poskytnou nejen informaci o návštěvnosti a spokojenosti se stránkami, ale rovněž mohou být využity při modernizaci a zkvalitňování služeb poskytovaných Ústřední knihovnou. Pokud jste tyto stránky doposud nenavštívil(a), ale chtěl(a) byste nám s výzkumem pomoci, můžete je navštívit přes následující odkaz: http://knihovna.vsb.cz/.

Dotazník je anonymní a není tedy třeba vyplňovat žádné osobní údaje! Zodpovězení otázek Vám zabere pár minut.


 

 

Děkujeme za vyplnění a pomoc s průzkumem.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete webové stránky ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY VŠB- TUO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málokdy1843,9 %43,9 %  
Spíše vůbec1229,27 %29,27 %  
Párkrát za měsíc819,51 %19,51 %  
Alespoň jednou týdně37,32 %7,32 %  

Graf

2. Jakou službu na stránkách využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledávání, popřípadě rezervace knih2765,85 %65,85 %  
Vyhledávání bakalářských/diplomových prací1331,71 %31,71 %  
Informace o provozu knihovny819,51 %19,51 %  
Získání informací o nových knižních titulech37,32 %7,32 %  
žádnou12,44 %2,44 %  
nic12,44 %2,44 %  
prodloužení vypůjček12,44 %2,44 %  

Graf

3. Při jaké příležitosti navštěvujete stránky knihovny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při psaní bakalářské/diplomové práce2356,1 %56,1 %  
Ve zkouškovém období2151,22 %51,22 %  
Pravidelně ze studijních důvodů a zájmu o rozšíření vědomostí 921,95 %21,95 %  
nenavštěvuji12,44 %2,44 %  
nenavstevuju12,44 %2,44 %  
nechce se mi kupovat skripta12,44 %2,44 %  
na začátku semestru12,44 %2,44 %  
prodlouzeni vypujcni doby12,44 %2,44 %  

Graf

4. Jste spokojen(a) s vyhledávacím systémem knih?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celkem spokojen(a)2151,22 %51,22 %  
Ano, spokojen(a)1536,59 %36,59 %  
Ne, nespokojen(a)512,2 %12,2 %  

Graf

5. Pokud používáte online rezervační systém knih, jste spokojen(a) s jeho fungováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Online rezervační systém nepoužívám1434,15 %34,15 %  
Celkem spokojen(a)1331,71 %31,71 %  
Ano, spokojen(a)921,95 %21,95 %  
Ne, nespokojen(a)512,2 %12,2 %  

Graf

6. Vadí Vám poplatek za rezervaci (5 kč/ kniha)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vadí 1640 %39,02 %  
Rezervaci nepoužívám vůbec1435 %34,15 %  
Ne, nevadí922,5 %21,95 %  
Ano, vadí 12,5 %2,44 %  

Graf

7. Jak byste ohodnotil(a) přehlednost stránek na stupnici 1-5 (1 perfektní přehlednost, 2 poměrně přehledné, 3 odpovídá průměru, 4 nepřehledné, 5 velmi nepřehledné)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31741,46 %41,46 %  
21126,83 %26,83 %  
4819,51 %19,51 %  
537,32 %7,32 %  
124,88 %4,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.97
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.64
Směrodatná odchylka:0.8
Medián:3
Modus:3

Graf

8. Co byste na stránkách zlepšil(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Design a grafika1843,9 %43,9 %  
Způsob vyhledávání a zobrazení seznamu knižních titulů1741,46 %41,46 %  
Způsob zobrazení dostupnosti knihy a informací o dané knize1331,71 %31,71 %  
Nic bych neměnil(a)1024,39 %24,39 %  
Rezervační systém24,88 %4,88 %  

Graf

9. Ve kterém ročníku studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. ročník navazujícího studia1741,46 %41,46 %  
2. ročník819,51 %19,51 %  
3. ročník717,07 %17,07 %  
2. ročník navazujícího studia512,2 %12,2 %  
1. ročník24,88 %4,88 %  
doktorské studium24,88 %4,88 %  

Graf

10. Na které fakultě studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomická fakulta2458,54 %58,54 %  
Fakulta elektrotechniky a informatiky 717,07 %17,07 %  
Hornicko-geologická fakulta49,76 %9,76 %  
Fakulta bezpečnostního inženýrství 24,88 %4,88 %  
Fakulta stavební24,88 %4,88 %  
Fakulta strojní12,44 %2,44 %  
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství12,44 %2,44 %  

Graf

11. Uveďte prosím Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2356,1 %56,1 %  
žena1843,9 %43,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schmidtová, P.Využití webových stránek Ústřední knihovny VŠB-TU OSTRAVA (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://uk-vsb-tuo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.