Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úklid jinak?

Úklid jinak?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tima Liberec, s. r. o.
Šetření:21. 12. 2015 - 19. 01. 2016
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

křesťanská organizace z jednoho města chce rozšířením úklidových služeb vydělávat na svoji charitativní činnost. K odhadu budoucího zájmu bychom rádi využili i vašich odpovědí. Potěší, ať budou jakékoli.

Děkujeme za váš čas při vyplnění krátkého dotazníku

 

Stanislav Jäger

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12980,12 %79,14 %  
muž3219,88 %19,63 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-40 let6338,89 %38,65 %  
15-24 let5835,8 %35,58 %  
41-60 let3622,22 %22,09 %  
více než 60 let53,09 %3,07 %  

Graf

3. Kde bydlíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v bytě (dům s více byty, např. panelák)10766,05 %65,64 %  
ve vlastním rodinném domě4829,63 %29,45 %  
jinde74,32 %4,29 %  

Graf

4. Jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, v němž bydlíte?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8452,17 %51,53 %  
ano7747,83 %47,24 %  

Graf

5. Do úklidu bytu patří hlavně utření prachu z nábytku, čištění podlah a svítidel, urovnání drobných předmětů, ale můžeme sem zahrnout i vynesení odpadků, umytí nádobí apod. (nikoliv však opravy v bytě). Kdyby se ve vašem městě objevila úklidová služba, která by nabízela pravidelný úklid vašeho bytu, myslíte, že byste ji využili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne5936,42 %36,2 %  
asi ne4527,78 %27,61 %  
spíše ano2917,9 %17,79 %  
zatím nevím1710,49 %10,43 %  
určitě ano (nebo již využíváme)127,41 %7,36 %  

Graf

6. Kdybyste ji aspoň občas využili a úklid trval třeba 2,5 hodiny, jaká by podle vás měla být cena za hodinu úklidu za jednoho pracovníka? Zvolte jednu možnost.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 Kč za každou hodinu7346,5 %44,79 %  
120 Kč za každou hodinu5233,12 %31,9 %  
150 Kč za každou hodinu2616,56 %15,95 %  
200 Kč za každou hodinu63,82 %3,68 %  

Graf

7. V jak velkém městě nebo obci bydlíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100 tisíc obyvatel7446,25 %45,4 %  
20 – 100 tisíc3622,5 %22,09 %  
2 – 20 tisíc2817,5 %17,18 %  
do 2000 obyvatel2213,75 %13,5 %  

Graf

8. Představte si, že máte svůj byt (vlastní nebo dlouhodobě pronajatý). Jaký úklid a jak často byste ve vašem bytě využili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy5837,18 %35,58 %  
občas (1x měsíčně)5736,54 %34,97 %  
často (aspoň 1x týdně)4126,28 %25,15 %  

Graf

9. Představte si, že bydlíte v domě s více byty (např. panelák). Jaký úklid a jak často byste v domě (společné chodby a další prostory uvnitř domu) využili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často (aspoň 1x týdně)7648,1 %46,63 %  
občas (1x měsíčně)5031,65 %30,67 %  
nikdy3220,25 %19,63 %  

Graf

10. Představte si, že máte zahradu. Jaký úklid a jak často byste na zahradě včetně drobných prací (sekání a odvoz trávy apod.) využili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas (1x měsíčně)7144,65 %43,56 %  
nikdy6842,77 %41,72 %  
často (aspoň 1x týdně)2012,58 %12,27 %  

Graf

11. V současné době jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec, podnikatel, živnostník8955,97 %54,6 %  
student, učeň4830,19 %29,45 %  
nezaměstnaný106,29 %6,13 %  
žena v domácnosti (trvale nebo po dobu mateřské dovolené)106,29 %6,13 %  
starobní důchodce21,26 %1,23 %  

Graf

12. Jestliže jste zaměstnán (provozovna, úřad, jiný objekt) nebo máte vlastní podnik, co byste říkali možnosti, že by tam chodila - třeba i každý den - uklízet úklidová služba?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, přál bych si to (nebo to už tak je)7460,16 %45,4 %  
nevím, zda by to bylo vhodné nebo možné3730,08 %22,7 %  
nepřáli bychom si to129,76 %7,36 %  

Graf

13. Jak jste se dozvěděli o tomto dotazníku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z webu www.vyplnto.cz13887,9 %84,66 %  
přeposlalaný e-mail od jiných osob117,01 %6,75 %  
přímo od pořadatele ankety (e-mail)74,46 %4,29 %  
na googlu10,64 %0,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, v němž bydlíte?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano (nebo již využíváme) na otázku 5. Do úklidu bytu patří hlavně utření prachu z nábytku, čištění podlah a svítidel, urovnání drobných předmětů, ale můžeme sem zahrnout i vynesení odpadků, umytí nádobí apod. (nikoliv však opravy v bytě). Kdyby se ve vašem městě objevila úklidová služba, která by nabízela pravidelný úklid vašeho bytu, myslíte, že byste ji využili?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaký je váš věk?

3. Kde bydlíte?

4. Jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, v němž bydlíte?

5. Do úklidu bytu patří hlavně utření prachu z nábytku, čištění podlah a svítidel, urovnání drobných předmětů, ale můžeme sem zahrnout i vynesení odpadků, umytí nádobí apod. (nikoliv však opravy v bytě). Kdyby se ve vašem městě objevila úklidová služba, která by nabízela pravidelný úklid vašeho bytu, myslíte, že byste ji využili?

6. Kdybyste ji aspoň občas využili a úklid trval třeba 2,5 hodiny, jaká by podle vás měla být cena za hodinu úklidu za jednoho pracovníka? Zvolte jednu možnost.

7. V jak velkém městě nebo obci bydlíte?

8. Představte si, že máte svůj byt (vlastní nebo dlouhodobě pronajatý). Jaký úklid a jak často byste ve vašem bytě využili?

9. Představte si, že bydlíte v domě s více byty (např. panelák). Jaký úklid a jak často byste v domě (společné chodby a další prostory uvnitř domu) využili?

10. Představte si, že máte zahradu. Jaký úklid a jak často byste na zahradě včetně drobných prací (sekání a odvoz trávy apod.) využili?

11. V současné době jste

12. Jestliže jste zaměstnán (provozovna, úřad, jiný objekt) nebo máte vlastní podnik, co byste říkali možnosti, že by tam chodila - třeba i každý den - uklízet úklidová služba?

13. Jak jste se dozvěděli o tomto dotazníku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaký je váš věk?

3. Kde bydlíte?

4. Jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, v němž bydlíte?

5. Do úklidu bytu patří hlavně utření prachu z nábytku, čištění podlah a svítidel, urovnání drobných předmětů, ale můžeme sem zahrnout i vynesení odpadků, umytí nádobí apod. (nikoliv však opravy v bytě). Kdyby se ve vašem městě objevila úklidová služba, která by nabízela pravidelný úklid vašeho bytu, myslíte, že byste ji využili?

6. Kdybyste ji aspoň občas využili a úklid trval třeba 2,5 hodiny, jaká by podle vás měla být cena za hodinu úklidu za jednoho pracovníka? Zvolte jednu možnost.

7. V jak velkém městě nebo obci bydlíte?

8. Představte si, že máte svůj byt (vlastní nebo dlouhodobě pronajatý). Jaký úklid a jak často byste ve vašem bytě využili?

9. Představte si, že bydlíte v domě s více byty (např. panelák). Jaký úklid a jak často byste v domě (společné chodby a další prostory uvnitř domu) využili?

10. Představte si, že máte zahradu. Jaký úklid a jak často byste na zahradě včetně drobných prací (sekání a odvoz trávy apod.) využili?

11. V současné době jste

12. Jestliže jste zaměstnán (provozovna, úřad, jiný objekt) nebo máte vlastní podnik, co byste říkali možnosti, že by tam chodila - třeba i každý den - uklízet úklidová služba?

13. Jak jste se dozvěděli o tomto dotazníku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Liberec, s. r. o., T.Úklid jinak? (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://uklidove-sluzby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.