Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ulcerózní kolitida-Dotazník SF-36 o kvalitě života podmíněné zdravím

Ulcerózní kolitida-Dotazník SF-36 o kvalitě života podmíněné zdravím

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Plachá
Šetření:01. 10. 2013 - 30. 10. 2013
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):15 / 5.75
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:38,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

!!!!PROSÍM O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU POUZE LIDMI TRPÍCÍMI ULCERÓZNÍ KOLITIDOU!!!

Vážená respondentko, Vážený respondente,
jsem studentka Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, kde studuji obor všeobecná sestra a provádím výzkum, který se zabývá kvalitou života pacientů s ulcerózní kolitidou. Tato problematika je součástí mé bakalářské práce, která je potřebná k ukončení mého studia. Chtěla bych Vás tedy poprosit o pár minut Vašeho drahocenného času k vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je naprosto anonymní a dobrovolný. Sama tímto onemocněním trpím, proto bych Vás chtěla poprosit o krátkou spolupráci, kde bych se chtěla dozvědět, jak snášíte naopak vy toto onemocnění a aby se i ostatní dozvěděli o úskalích této nemoci.
Za Vaši vstřícnou spolupráci a ochotu předem srdečně děkuji.

 

Tento dotazník se jmenuje Dotazník SF-36 o kvalitě života podmíněné zdravím a je zpracován do elektronické podoby.

 

Tereza Plachá

Odpovědi respondentů

1. Trpíte onemocněním ulcerózní kolitida?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1864,29 %64,29 %  
Ano1035,71 %35,71 %  

Graf

Tato otázka NENÍ povinná!

2. Jaké je Vaše jméno?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Viktor133,33 %3,57 %  
Marcela133,33 %3,57 %  
mm133,33 %3,57 %  

Graf

3. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena550 %17,86 %  
Muž550 %17,86 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské550 %17,86 %  
Střední440 %14,29 %  
Základní110 %3,57 %  

Graf

Odpovězte na každou z otázek tím, že vyznačíte příslušnou odpověď. Nejste-li si jisti jak odpovědět, odpovězte jak nejlépe umíte.

5. Řekl(a) byste, že Vaše zdraví je celkově:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré770 %25 %  
Velmi dobré110 %3,57 %  
Špatné110 %3,57 %  
Dosti dobré110 %3,57 %  

Graf

6. Jak byste hodnotil/a své zdraví dnes ve srovnání se stavem před rokem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poněkud lepší než před rokem440 %14,29 %  
Přibližně stejné jako před rokem330 %10,71 %  
Poněkud horší než před rokem220 %7,14 %  
Mnohem horší než před rokem110 %3,57 %  

Graf

7. Následující otázky se týkají činnosti, které vykonáváte během svého typického dne. Omezuje Vaše zdraví nyní tyto činnosti? Jestliže ano, do jaké míry?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Vyskytl se u Vás některý z dá|e uvedených problémů při práci (nebo při běžné denní činnosti) v posledních 4 týdnech kvůli zdravotním potížím?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Vyskytl se u Vás některý z dá|e uvedených problémů při práci (nebo při běžné denní činnosti) v posledních 4 týdnech kvůli nějakým emocionálním potížím (například pocit deprese nebo úzkosti)?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Uveďte, do jaké míry bránily Vaše tělesné nebo emocionální potíže Vašemu normálnímu společenskému životu v rodině, mezi přáteli, sousedy nebo v širší společnosti v posledních 4 týdnech

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu330 %10,71 %  
Vůbec ne330 %10,71 %  
Poměrně dost220 %7,14 %  
Velmi silně110 %3,57 %  
Mírně110 %3,57 %  

Graf

11. Jak velké bolesti jste měl(a) v posledních 4 týdnech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mírné660 %21,43 %  
Žádné110 %3,57 %  
Velmi silné110 %3,57 %  
Střední110 %3,57 %  
Velmi mírné110 %3,57 %  

Graf

12. Do jaké míry Vám bolesti bránily v práci (v zaměstnání i doma) v posledních 4 týdnech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu440 %14,29 %  
Vůbec ne440 %14,29 %  
Velmi silně110 %3,57 %  
Mírně110 %3,57 %  

Graf

13. Následující otázky se týkají Vašich pocitu a toho, jak se Vám dařilo v předchozích týdnech. U každé otázky označte prosím takovou odpověď, která nejlépe vystihuje, jak jste se cítil(a). Jak často v předchozích 4 týdnech -

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Uveďte, jak často v předchozích 4 týdnech bránily Vaše tělesné nebo emocionální obtíže Vašemu společenskému životu (jako např. návštěvy přátel, příbuzných atp.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málokdy330 %10,71 %  
Nikdy220 %7,14 %  
Většinou220 %7,14 %  
Občas220 %7,14 %  
Pořád110 %3,57 %  

Graf

15. Zvolte prosím takovou odpověď, která nejlépe vystihuje, do jaké míry pro Vás platí každé z následujících prohlášení?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Plachá, T.Ulcerózní kolitida-Dotazník SF-36 o kvalitě života podmíněné zdravím (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://ulcerozni-kolitida-dotaznik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.