Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úloha dobrovolnictví v nevládních organizacích působících v sociální o

Úloha dobrovolnictví v nevládních organizacích působících v sociální o

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Papoušková
Šetření:10. 02. 2016 - 10. 03. 2016
Počet respondentů:138
Počet otázek (max/průměr):26 / 24.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti,

v rámci empirické části mé diplomové práce na téma: „Úloha dobrovolnictví v nevládních organizacích působících v sociální oblasti", Vás prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který se zaměřuje na pohled veřejnosti na tuto problematiku.

Výsledky budou veřejně přístupné k prohlédnutí a možnému dalšímu užití.

Dotazník je zcela anonymní. 

Předem Vám děkuji za spolupráci.

Daniela Papoušková

studentka Provozně ekonomické fakulty

České zemědělské univerzity v Praze 

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8561,59 %61,59 %  
Muž5338,41 %38,41 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 305741,3 %41,3 %  
41 - 502316,67 %16,67 %  
31 - 402014,49 %14,49 %  
66 a více2014,49 %14,49 %  
51 - 651611,59 %11,59 %  
do 18 let21,45 %1,45 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5539,86 %39,86 %  
Středoškolské4230,43 %30,43 %  
Vyšší odborné2115,22 %15,22 %  
Základní128,7 %8,7 %  
Vyučen85,8 %5,8 %  

Graf

4. Náboženské vyznání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez vyznání9971,74 %71,74 %  
Věřící3928,26 %28,26 %  

Graf

5. Setkali jste se někdy s pojmem „dobrovolnictví“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13698,55 %98,55 %  
ne21,45 %1,45 %  

Graf

6. Kde jste se s pojmem dobrovolnictví setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V médiích (tisk, televize, rozhlas, internet)7655,07 %55,07 %  
Od přátel5942,75 %42,75 %  
V zaměstnání3928,26 %28,26 %  
ve škole64,35 %4,35 %  
Z médií (tisk, televize, rozhlas, internet)53,62 %3,62 %  
Škola32,17 %2,17 %  
z vlastní zkušenosti10,72 %0,72 %  
nevím10,72 %0,72 %  
od rodiny10,72 %0,72 %  
na SŠ, pak jako člen spolků v obci10,72 %0,72 %  
Hospic Anežky České10,72 %0,72 %  
při studiu v oboru10,72 %0,72 %  
Vypln.to10,72 %0,72 %  
Sama jsem dobrovolničila10,72 %0,72 %  
na VŠ10,72 %0,72 %  
?? to je snad všeobecně známý pojem10,72 %0,72 %  
Program Dofe10,72 %0,72 %  
jsem dobrovolníkem10,72 %0,72 %  
Sama jsem dobrovolníkem.10,72 %0,72 %  
Vlastní zkušenost10,72 %0,72 %  
na vysoké škole10,72 %0,72 %  
Osobně jsem se věnovala dobrovolné činnosti10,72 %0,72 %  
škola, město, 10,72 %0,72 %  
ve skautu, v církvi10,72 %0,72 %  
na škole10,72 %0,72 %  
V rámci své profese - soc. prac. + sama jsem dobrovolník10,72 %0,72 %  
ve škole, výpomoc "Světluška", "Adra", "Amnesty International"10,72 %0,72 %  
Osobně jsem dobrovolnicila10,72 %0,72 %  

Graf

7. Co si pod pojmem dobrovolnictví představíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Pomoc jinému, který pomoc potřebuje.

-

-_---__

...

"Když můžu, pomůžu" :)

Aktivita z vlastního přesvědčení vykonávat dobro.

Bezplatná pomoc určitým osobám či komunitě.

bezúplatná činnost (pomoc)

cokoliv co je dobrovolné

Činnost bez odměny pro dobro druhých

činnost dělaná dobrovolně bez nároku za odměnu

člověk dělá něco pro druhé bez nároku na odměnu

Člověk vykonává práci bez nároku na finanční ohodnocení. Většinou v pomáhajících profesích. Např. dobrovolníci v domovech důchodců apod.

člověk, který ve svém volném čase chodí do nějaké organizace vypomáhat aniž by za to bral nějakou odměnu, dělá to ze své vlastní vůle

Člověka, který dobrovolně pomáhá např. v různých charitách, aniž by za to požadoval finanční odměnu

dělání nějaké činnosti bez nároku na odměnu

dělat něco bez očekávání mzdy, dělat něco ze svého přesvědčení, rekonstrukce nějakého objektu za své prostředky, starat se o někoho

Dobrovolná činnost bez finančního ohodnocení

Dobrovolná činnost pro organizaci či člověka, která je společensky potřebná či jinak potřebná.

dobrovolná činnost za účelem někomu pomoct bez finanční odměny

Dobrovolná práce

Dobrovolná práce orientovaná na sociálně potřebné osoby.

dobrovolná, nehonorovaná činnost pro někoho nebo pro něco, činnost pro vlastní uspokojení, pro získání pocitu, že jsme pomohla, činnost z vlastního zájmu a ne že člověk musí.

Dobrovolně a zdarma pomáhat potřebným osobám

dobrovolné darování času pro někoho jiného

Dobrovolně pomáhat s dětmi v dětských domovech, nemocnicích, léčebnách,... ,ale i v domovech důchodců,.....

dobrovolně provádět činnost prospěšnou nejen pro mě, ale hlavně pro druhé a to většinou zdarma

Dobrovolné vykonávání či pomoc druhým bez nároku na mzdu či plat

dobrovolnicka pomoc

dobrovolník je ten, který ve svém volném čase chodí pomáhat do různých zařízení, nebo různým lidem

Dobrovolnou a bezplatnou práci, zejména v sociálních službách a humanitární pomoci, ale i v dalších oblastech.

Dobrovolnou cinnost

Dobrovolnou činnost pro neziskovou organizaci

Dobrovolnou činnost ve prospěch společnosti nebo zařízení bez nároku na odměnu.

dobrovolnou pomoc

dobrovolnou práci

Finanční či naturální pomoc lidem, kteří to nutně potřebují.

Investice a vlastního casu a energie do lidi

jakákoliv činnost ve prospěch druhého bez nároku na finanční odměnu

jakoukoli činnost, kterou konám dobrovolně ve prospěch někoho (jednotlivec či skupina)

Jakoukoliv pomoc (finanční i nefinanční) jiným lidem, která není zaplacena.

je to činnost bez nároku na finanční odměnu

konani neceho, o cem je dotycny presvedcen, ze je spravne, za kazdou cenu

Líbí se mi definice Tošnera ;-)

Lidi, kteř dělají určitou prospěšnou práci bez nároku na honorář.

naivitu

Např. pomoc při nevyléčitelné nemoci

Někdo něco dělá, co si myslí, že je prospěšné. Určitá část se snaží obohatit. Jiná trpí mesiášským syndromem.

Neplacená práce, která přináší osobní uspokojení

Nezisková práce spjatá s pomocí.

neziskové pomáhání lidem, dětem v nouzi (finančně, psychicky)

nezištná pomoc

nezištná práce

nezištná práce ve prospěch druhých

Nezištně pomáhat jiným

Nezištné zapojení do dobročinné činnosti

Ochota lidí pracovat pro nějakou organizaci bez nároku na finanční odměnu.

Ochota pomáhat potřebným.

Pod pojmem dobrovolnictví si představuji, že udělám nějakou prospěšnou činnost, která není mojí povinností, a neočekávám za to žádnou odměnu.

Pomáhání z vlastní dobré vůle tam, kde je potřeba.

Pomáhat bez nároku na mzdu

Pomáhat jinému.

Pomáhat lidem, když potřebují pomoc jiné osoby ( těžce nemocný, špatně pohyblivý člověk.)

Pomáhat lidem.

Pomáhat potřebným.

Pomáhat potřebným.

Pomáhat při přírodních katastrofách, migrace,

Pomáhat starým, těžce nemocným lidem.

Pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.

Pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.

Pomáhat těm, kteří potřebují pomoc v nastalé situaci.

pomáhat za účelem dobrého úmyslu těm, kdo pomoc potřebují a mít z toho pouze dobrý pocit nikdy ne hodiny na papíře

pomoc

Pomoc jinému v těžké životní situaci.

Pomoc bez nároku na finanční odměnu

pomoc bez peněžitého ohodnocení

Pomoc člověku, který je třeba tělesně postižený.

Pomoc člověku, který je třeba tělesně postižený a pomoc potřebuje.

Pomoc člověku, který je třeba těžce nemocný nebo špatně pohyblivý.

Pomoc druhému, který je nemocen, nepohyblivý.

Pomoc druhému.

pomoc jinému

Pomoc jinému

Pomoc jinému,

pomoc jinému, když neví jak dál v dané situaci.

Pomoc jinému, který je v nesnázích.

pomoc lidem bez finanční odměny, ve svém volném čase

Pomoc lidem v nouzi, bez nároku na odměnu.

Pomoc lidem v těžké situaci.

Pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

Pomoc lidem, kteří mají třeba omezenou pohyblivost.

Pomoc lidem, kteří pomoc potřebují.

pomoc lidem, kteří se nemohu o sebe sami postarat

Pomoc např. těžce nemocným, tělesně postiženým.

pomoc někomu bez vlastního prosppěchu

Pomoc osamoceným, těžce nemocným, špatně pohyblivým osobám.

Pomoc osamoceným, těžce nemocným.

Pomoc osobě, která má omezenou např. pohyblivost.

pomoc potřebným

pomoc potřebným lidem.

Pomoc potřebným v mém čase a mými silami

Pomoc potřebným.

Pomoc potřebným.

Pomoc překonat osobní těžkosti, třeba zdravotní.

Pomoc seniorům či dětem nebo při humanitárních akcích

Pomoc těžce nemocnému člověku.

Pomoc těžce nemocným, špatně pohyblivým lidem.

Pomoc v těžké životní situaci, např. těžká nemoc.

Pomoc v těžké životní situaci.

pomoc zadarmo jedincům, o kterých si myslíme, že ji potřebují

Pomoc zdarma ve volném čase v určité oblasti

Práce (či pomoc) někomu (pro někoho), kdy dobrovolník nedostává za svou práci plat či jinou materiální odměnu.

práce bez finančního ohodnocení

Práce bez nároku na honorář

práce zdarma

Práce, která je užitečná, potřebná a neplacená.

práce, pomoc, účast na projektu či jiná potřebná činnost, na které se člověk podílí bez finanční náhrady

pracovat nezjištně pro ty, kteří naši pomoc potřebují a tím obohatit jejich životy a v neposlední řadě i ten náš život vlastní

prospěšná aktivita vykonávaná lidmi, kteří za svůj čas strávený touto aktiviou nepožadují žádné odměny

Prospěšná činnost vykonávaná osobou na základě vlastní vůle bez nároku na odměnu.

Provádění určité činnosti ve prospěch ostatních lidí bez nároků na odměnu

Snaha a ochota pomáhat lidem.

snaha ulevit svému svědomí

Společenskou odpovědnost.

Svůj volný čas věnovat jinému, který pomoc potřebuje.

ulehčení života nemohoucim, doucovani děti, pomoc v různých organizacích s chodem apod.

veřejně prospěšnou činnost vykonávanou ve svém volním čase bez náhrad

Výkon činnosti bez nároků na odmenu

vykonávaná práce bez nároku na plat

Vykonávání jakékoliv činnosti, kterou nejsme povinni konat.

Vykonávání nějaké charitativní akce bez nároku na apanáž.

vykonávání určité činnosti, nějakým způsobem prospěšné ze své vůle bez nároku na odměnu

Vykonávat nějakou činnost pro druhou osobu, neziskovou organizaci, pro dobrý účel bez očekávání nějaké odměny.

vynaložení práce, akce, úsilí, péče, angažovanosti, pomoci apod. bez nároku nebo spíše bez očekávání nějaké hmotné či nehmotné (finanční/nefinanční) odměny

výpomoc (např. v nějaké organizaci) bez nároku na finanční odměnu

Že věnuji svůj čas druhým.

8. Myslíte si, že je dobrovolnictví v současné době aktuální téma?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11784,78 %84,78 %  
nevím117,97 %7,97 %  
ne107,25 %7,25 %  

Graf

9. Myslíte si, že je v dnešní době o dobrovolnictví zájem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6043,48 %43,48 %  
nevím5237,68 %37,68 %  
ne2618,84 %18,84 %  

Graf

10. Máte v plánu se někdy v budoucnu věnovat dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřemýšlel/a jsem o tom5036,23 %36,23 %  
Ano4834,78 %34,78 %  
Ne4028,99 %28,99 %  

Graf

11. Kdo je to podle Vás "dobrovolník"? (stručná charakteristika)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Osoba bez nároku na odměnu

-

-_-_______---

..

...

Člověk co bezplatně pomáhá jiným

člověk co rad pomáhá lidem

člověk co se věnuje "čemukoliv" ve svém volném čase a zadarmo

člověk dobrosrdečný, obětavý

člověk kladoucí důraz na humanitu

Člověk který děla prospěšnou práci bez finančního ohodnocení.

člověk který nežádá odměnu za odvedeniu práci

človek ktorý pomáha napr. hendikepovaným

Člověk ochotný pomáhat.

Člověk ochotný pracovat pro nějakou organizaci bez nároku na finanční odměnu.

Člověk ochotný věnovat svůj čas, energii a úsilí nehonorované práci pro druhé, který v této oblasti podniká praktické kroky.

člověk pomáhající druhým bez nároku na odměnu

Člověk pracující bez nároku na odměnu, z přesvědčení, že odvádí práci, která je potřeba.

Člověk s dobrým srdcem

Člověk s dobrým srdcem, který chce učinit cokoliv lepší

člověk se srdcem na pravém místě, který svůj volný čas chce věnovat svému bližnímu

člověk, kterému není lhostejný okolný svět a chce něco udělat pro druhé

člověk, který "zdarma" pomáhá, poskytuje pomoc

člověk, který dobrovolně pomáhá druhým

člověk, který dobrovolně pomáhá druhým

Člověk, který dovede myslet na druhé a je ochoten jim poskytnout pomoc.

člověk, který chce pomáhat druhým bez ohledu na peníze

Člověk, který chce pomáhat potřebným.

Člověk, který chce pomoci jinému.

člověk, který chce svůj čas věnovat druhým.

Člověk, který je empatický, se sociálním cítěním a touze pomáhat druhým (lidem, zvířatům)

Člověk, který je nejen ochotný pomáhat, ale je také silnou osobností, protože dobrovolnictví je většinou v oblastech tíživých. Dalším kritériem je, že dobrovolník nekoná pro peníze, protože ohodnocení v této oblasti je velmi nízké.

Člověk, který má čas a chuť pomáhat

člověk, který má potřebu pomáhat druhým

Člověk, který nějakým způsobem pomáhá druhým bez nároku na odměnu

člověk, který pomáhá v charitě

člověk, který pomáhá v nějaké charitativní oblasti

Člověk, který pracuje bez nároku na odměnu, protože ho práce baví nebo mu přináší jiné duševní uspokojení.

Člověk, který pravidelně či nepravidelně jakýmkoli způsobem pomáhá k dobré věci a odměnou mu je pouze dobrý pocit z toho, co dělá.

člověk, který provádí činnost prospěšnou nejen pro sebe, ale hlavně pro druhé a to většinou zdarma

člověk, který přispívá k dobrému chodu společnosti, aniž by byl hnán motivací finančního zisku

Člověk, který se dobrovolně ve svém volném čase věnuje pomoci druhým lidem.

Člověk, který se rozhodne konat prospěšné věci z vlastní vůle.

Člověk, který se rozhodne věnovat svůj volný čas na dobročinné účely.

Člověk, který v podstatě bez nároku na finanční odměnu pomáhá potřebným, vykonává práci, kterou nemusí, pomáhá např. v sociální sféře, dobrovolně se třeba zúčastní i vojenských misí.

člověk, který ve svém volném čase (v tom lepším případě) dělá pro nějakou neziskovku užitečnou a potřebnou práci.

Člověk, který věnuje svůj čas a možná i peníze, aby pomohl komunitě nebo lidem okolo sebe. Ne protože z toho něco bude mít, ale protože to něco přinese druhým lidem.

člověk, který věnuje svůj čas a v něm pomáhá těm, kteří to potřebují

člověk, který vykonává dobrovolnou činnost

Člověk, který vykonává práci bez nároku na mzdu. Většinou si to ten dobrovolník může dovolit. Má peníze, takže volný čas může věnovat pomoci a ne vydělávání peněz. Často se jedná o studenty, kteří jsou rodiči po finanční stránce zaopatřeny. o je můj názor, nemyslím, že to tak doopravdy musí být. Jen jsem se s tím v reálném životě takhle setkala.

človek, který vykonáva práci bez nároku na peníze, z vlastní vůle, tato práce mu musí přinášet duševní obohacení

Člověk, který za svou práci ve svém volném čase nevyžaduje peněžitou odměnu. V této práci totiž nachází něco víc nebo má své osobní důvody pro vykonávání této práce.

dělat něco bez očekávání mzdy, dělat něco ze svého přesvědčení

Dle mě je to osoba s "dobrým srdcem" a nebo osoba, která chce pomáhat lidem

Dobrák

Dobrovolne konajici jedinec

Dobrovolník je člověk, který věnuje svůj volný čas lidem, kteří potřebují pomoct.

Dobrovolník je člověk, který na základě vlastní vůle vykováná nějakou činnost, která je prospěšná druhé osobě, osobám nebo společnosti, a neočekává ani nepobírá za to žádnou odměnu.

Dobrovolník je ten, kterému není vše lhostejné a pomůže kdykoli a kdekoli to jen jde.

dobrovolník je ten, který ve svém volném čase chodí pomáhat do různých zařízení, nebo různým lidem

Dobrovolný pracovník - viz otázku 7.

Chce pomoci osobám, které se dostaly do těžké životní situace.

idealista

Jak jsem psala výš - člověk, který pomáhá znevýhodněným lidem či skupinám lidí a nepožaduje za to finanční odměnu

Je to typ člověka, který rád pomáhá jiným lidem.

Kdo věnuje svůj čas, um i schopnosti či finance pro pomoc těm, kdo ji potřebují, kdo jsou v nouzi (např. práce pro psí útulky a jejich obyvatele, pomoc postiženým přírodní živelnou událostí, v nepříznivých životních situacích atd.), ale i na některé projekty (např. oprava nebo zřízení něčeho, co slouží k obecnému prospěchu, canisterapie atd.).

kdo ze své vůle vykonává činnost pro jiné, nenárokuje finanční odměnu

Kdokoliv kdo dělá zdarma něco pro druhe

kdokoliv kdo má chuť nezištně pomáhat druhým

Mám citovat zákon? ;-)

Mesiáš, který si něco kompenzuje...

mladší člověk (do 30let), velké sociální cítění, má potřebu pomáhat druhým

Nabídne pomoc jiné osobě.

Nabídne pomoc lidem, kteří ji potřebují.

Nabídne pomoc ve prospěch ostatních.

Nehledí na svůj volný čas, aby pomohl jinému.

někdo, kdo svůj volný čas věnuje druhým nebo tam kde je potřebný

občan, který poskytne zdarma nějakou službu

Obetavec

Ochota pomáhat lidem, kteří se dostali do těžké životní situace.

Ochota pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

Osoba bez zvláštního nároku na honorář.

osoba která se rozhodne pracovat pro nějakou organizaci či firmu a neočekává za to žádné finanční ohodnocení

osoba s dobrým srdcem, která ráda pomáhá druhým

Osoba vykonávající veřejně prospěšnou činnost ve svém volném čase bez nároku na odměnu.

Osoba, která pomáhá jiným lidem (ať už třeba dětem, Azylovým domovům, lidem s postižením). Osoba, která za tuto pomoc (za své služby) nežádá a nečeká finanční ohodnocení.

Osoba, která ráda dělá něco navíc pro své okolí.

Osoba, která vykonává nějakou charitativní akci bez nároku na apanáž.

Pomáhá

Pomáhá starým a těžce nemocným lidem.

Pomáhá dle svých znalostí a schopností tomu, kdo pomoc potřebuje.

pomáhá druhým bez nároku na odměnu

Pomáhá jinému bez nároku na odměnu.

Pomáhá lidem, které mají např. omezenou pohyblivost.

Pomáhá lidem, třeba tělesně postiženým.

Pomáhá např. osobě s omezenou pohyblivostí.

Pomáhá pohybově omezenému a nebo těžce nemocnému člověku.

Pomáhat lidem v nouzi.

pomáhat někomu bez vlastního prospěchu

pomoc lidem bez finanční odměny, ve svém volném čase

pomocník jinému

Pomocník jinému, který je třeba na invalidním vozíku a potřebuje moc při přepravě.

Snílek, který chce změnit svět :-)

sociálně zaměřený jedinec

Své znalosti a schopnosti použije na pomoc, kteří pomoc potřebují.

Svůj volný čas věnuje s pomocí jinému, který ji potřebuje.

Svůj volný čas věnuje na pomoc druhému, podle potřeby.

Ten , kdo pomáhá druhému překonat zdravotní problémy.

ten kdo dělá něco prospěšného pro druhé bez nároku na odměnu

ten kdo něco dělá dobrovolně bez nároku na mzdu, činnost nevyplývá z pracovní smlouvy

Ten, kdo dělá nějakou činnost bez nároku na odměnu.

ten, kdo koná ve prospěch někoho na základě svého dobrovolného rozhodnutí

Ten, kdo nabídne pomoc jinému člověku.

ten, kdo nabízí svůj čas, energii a dovednosti ve prospěch nějakého projektu různého zaměření

ten, kdo pracuje organizovaně zdarma. Motivace může být dost různá. Získání praxe v oboru studia, sociální kontakty, prostý zájem, naplnění touhy po dobrodružství, ...

Ten, kdo svůj volný čas použije na pomoc jinému, např. invalida, těžce nemocný člověk.

ten, kdo svůj volný čas věnuje na pomoc tomu, kdo ji potřebuje.

Ten, kdo svůj volný čas věnuje na pomoc jinému.

Ten, kdo svůj volný čas věnuje tomu, kdo jeho pomoc potřebuje.

Ten, kdo vidí potřebu pomoci jinému.

Ten, který se věnuje dobrovolnictví proto, aby někomu či něčemu pomohl.

trochu viz otázka 7. Dobrovolník buď "organizovaný", např. přes dobrovolnické organizce - HEASTIA atd., může být "vysílán" jako pracovník do nejrůznějších organizací pro nejrůznější činnosti. Dobrovoník také může být jako člen neziskovky, např. Sokol v obci, kde členové bez nároku na honorář a jen z vlastního zájm pořádají akce pro obec.

v našich podmínkách obvykle člověk

Ve volném čase nabídne svou pomoc jinému, který je třeba těžce nemocný nebo pohybově omezen.

Věnuje svůj volný čas na pomoc jinému, který pomoc potřebuje.

Věřící člověk s potřebou pomáhat jinému.

Věřící osoba.

Věřící osoba.

Věřící,.

Věřící.

Věřící.

vetsinou levicove orientovany clovek bez hlubsiho vzdelani

Vnímavý s ochotný clovek

Volný čas věnuje na pomoc lidem, kteří potřebují pomoc jiného člověka.

Vztah k jiným lidem, kterým chce pomoci.

Zájem a ochota pomoci jinému.

12. V jaké oblasti je podle Vašeho názoru úloha dobrovolníků potřebná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Senioři12288,41 %88,41 %  
Osoby se zdravotním postižením11986,23 %86,23 %  
Děti8964,49 %64,49 %  
Zdravotnictví5539,86 %39,86 %  
Ekologie3726,81 %26,81 %  
Cizinci2115,22 %15,22 %  

Graf

13. Pracujete nebo pracoval/a jste někdy jako dobrovolník/nice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8964,49 %64,49 %  
ano4935,51 %35,51 %  

Graf

14. Pokud ano, v jaké oblasti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aktivizační a volnočasové aktivity pro hospitalizované děti.

cizinci

děti

děti s handicapem (hipoterapie)

děti, senioři, čištění přírody

Domov důchodců

Domov důchodců

Ekologie

ekologie

ekologie - kosení mokřadních luk

handicapovaní

Charita zaměřená na adopci na dálku

chodila jsem za dětmi do nemocnice

Kde máte lidi, kteří se starají o zviřata? Lepší než o muslimáky...

Kroužek volejbalu

Mimořádné události

Na dětském onkologickém oddělení v nemocnici.

ne

Nepracoval.

ochrana přírody

organizovaně na SŠ přes HESTII jako dobrovolník v organozacích především pro pomoc při organizování akcí pro děti. aktuálně jako člen různých spolků a sdružení.

osoby se zdravotním postižením ekologie

pomoc dětem

Pomoc psím útulkům (v otázce č. 12 vám tato možnost chybí). Tam je to hodně potřeba.

Pomoc rodinám v krizi

Pracovala jsem dva a půl roku pro studentskou organizaci AIESEC. Umožňovala jsem studentům cestovat do zahraničí a pracovat na dobrovolnických projektech a v zahraničních firmách.

Pracovala jsem jako skautská vedoucí. Pracuji v mateřském centru bez mzdy, respektive mám vstup zdarma, protože mám 2 malé děti.

Pro nadaci ADRA

psí útulek, plánuji začít dobrovolničit v domě pro seniory

senioři, děti

senioři, ekologie

skaut

Sociální oblast - hendikepovaní, senioři, sociálně vyloučení

Sociální oblast, pedagogická oblast, pečovatelství, charita apod.

Sociální sfera, skolska sfera, cizinci

Sociální služby, školství, volný čas s dětmi

Sociální, ekologická, vzdělávací

Šití a pletení různých drobných věcí pro děti do nemocnic a do ústavů.

V oblasti pro seniory

vedoucí dětského volnočasového oddílu

Zajišťování programu při rekondičních pobytech dětí z oblastí zasažených Černobylem, návštěvy fyzicky i duševně nemocných (pomoc s praktickými potřebami, přátelská podpora), nehonorovaná odborná práce pro charitativní organizace.

zdravotnictví

15. Z jakého důvodu byste se chtěl/a stát dobrovolníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci pomáhat potřebným6547,1 %47,1 %  
Získat nové zkušenosti2316,67 %16,67 %  
Praktické uplatnění získaných dovedností1410,14 %10,14 %  
nechci se stát dobrovolníkem64,35 %4,35 %  
Vyplnění volného času64,35 %4,35 %  
Navázat nová přátelství53,62 %3,62 %  
nechtěl42,9 %2,9 %  
všechno10,72 %0,72 %  
vrátit10,72 %0,72 %  
zatím jsem o tom nepřemýšlala10,72 %0,72 %  
asi vše dohromady10,72 %0,72 %  
Zatím to neplánuji.10,72 %0,72 %  
Neuvažuji o tom. 10,72 %0,72 %  
Všechny možnosti mi vyhovují10,72 %0,72 %  
nechci, rodina má přednost10,72 %0,72 %  
NECHCI BÝT DOBROVOLNÍKEM.10,72 %0,72 %  
Uspokojit své zájmy a být prospěšný potřebným.10,72 %0,72 %  
Kombinace všech uvedených možností, vyjma navazování přátelství.10,72 %0,72 %  
Momentálně se nechci stát dobrovolníkem. 10,72 %0,72 %  
Už to dělat nechci. Mám nemocnou maminku, babičku a měla jsem psa z útulku a taky mi (mojí rodině) nikdy nikdo nepomohl10,72 %0,72 %  
Neuvažuji o tom10,72 %0,72 %  
Nechci10,72 %0,72 %  

Graf

16. Z jakého důvodu byste se nechtěl/a věnovat dobrovolnické činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek času6446,38 %46,38 %  
Nevím, zda bych takovou práci zvládl/a vykonávat3122,46 %22,46 %  
Nemám zájem vykonávat dobrovolnickou činnost1913,77 %13,77 %  
Nemám potřebné znalosti96,52 %6,52 %  
vysoký věk.21,45 %1,45 %  
když už bych nechtěla, tak asi ptotože bych se bála, že to nezvládnu10,72 %0,72 %  
Já chci, neexistuje důvod, proč bych nechtěla. 10,72 %0,72 %  
Neuvažuji o tom. 10,72 %0,72 %  
Rodina má přednost10,72 %0,72 %  
odmítám pracovat zdarma pro organizace.10,72 %0,72 %  
z žádného10,72 %0,72 %  
Vzhledem k pokročilému věku.10,72 %0,72 %  
vysoký věk10,72 %0,72 %  
možná bych nenarazil na nic smysluplneho, prefereuji, pokud jsou problemy reseny systemove, nikoliv nadsenecky10,72 %0,72 %  
Finanční nouze10,72 %0,72 %  
Nechci být dobrovoník, protože jsem jednou s kamarádkou organizovala sbírku hraček pro dětské oddělení nemocnice a jediné co z toho nakonec bylo, tak že se na tom přiživovali lidé z radnice, kteří nic neudělali, ale měli politické body, že to podporují10,72 %0,72 %  
Nemám znalosti, nezvládl bych to, nemám čas, mám jiné zájmy, nemám zájem10,72 %0,72 %  
vzhledem ke kladne odpovedi v otazce 15. je tato otazka nerelevantni10,72 %0,72 %  

Graf

17. Pokud byste měl/a možnost, zúčastnil/a byste se nějaké dobrovolné aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možná3726,81 %26,81 %  
Ano3323,91 %23,91 %  
Spíše ano3122,46 %22,46 %  
Spíše ne1813,04 %13,04 %  
Ne1510,87 %10,87 %  
Nevím42,9 %2,9 %  

Graf

18. Myslíte si, že chápaní pojmu dobrovolnictví se liší v ČR a ve světě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4129,71 %29,71 %  
Ve světě je dobrovolnictví více uznávané než v ČR3726,81 %26,81 %  
V ČR se dobrovolnictví teprve zabíhá, ve světě to je běžná záležitost3323,91 %23,91 %  
V ČR i ve světě je dobrovolnictví na stejné úrovni2518,12 %18,12 %  
U nás má dobrovolnictví delší tradici než jinde ve světě21,45 %1,45 %  

Graf

19. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9165,94 %65,94 %  
ne4734,06 %34,06 %  

Graf

20. Znáte nějaké neziskové organizace ve Vašem okolí, které spolupracují s dobrovolníky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9367,39 %67,39 %  
ne4532,61 %32,61 %  

Graf

21. Pokud ano, jaké organizace to jsou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ADRA

ADRA

Adra, Charita

ADRA, SAMARI, ČČK - vysílající Slunečnice, Nemocnice, domov pro seniory - přijímající organizace

Adra, Světluška

ACHO, Maendeleo, .. momentálně si nevzpomenu, ale je jich určitě dost

Amalthea

Apolenka, CEDR, Kosatec

Czepa, Daneta, drobné kluby, které vyplňují smysluplně čas dětem

Červený kříž

Červený kříž a Charita.

Červený kříž a Charita.

Červený kříž a Charita.

Červený kříž a Charita.

Červený kříž,.

Červený kříž.

Červený kříž.

Červený kříž.

Červený kříž.

Červený kříž.

Člověk v tísni, Duha, Transparency international, ale i například Červený kříž, různé menší spolky na pomoc seniorům, nemocným dětem,...

Člověk v tísni,ČČK

DC Motýlek

DC Světlo skaut, dobrovolní hasiči,

dětský domov, azylový dům atd.

Diecézní charita

Diecézní charita

Greenpeace, domovydůcodců, utulky

charita

Charita

Charita

Charita

Charita

Charita a Červený kříž.

Charita a Červený kříž.

Charita a Červený kříž.

Charita a Červený kříž.

Charita a Červený kříž.

Charita a Červený kříž.

Charita Česká Republika

Charita ČR

Charita ČR, Diakonie, Adra aj.

Charita Olomouc, Hospic na Svatém Kopečku, Nemocnice Šternberk, Nízkoprahová centra pro děti, Nízkoprahové centrum pro lidi bez domova atd.

Charita.

Charita.

Charita.

Charita.

Charita.

Charita.

Charita.

Charita.

Charita.

Charita.

Charita.

Charita.

Charita.

Charita.

Charita.

Charita.

INEX - SDA, Na Den, Camphill, Elpida, Pivovar Chříč a mnoho mnoho dalších

Inex, trochujinak

KONEP, Magistrát města Pardubice, Domovy pro seniory, Péče o duševní zdraví....

Maják o.p.s. Síť mateřských center Comeniana Středisko volného času Narnie a mnohé jiné vzniklé pod záštitou církve Jednoty bratrské

Místní charita

na jméno si nevzpomenu

např. Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. - pořádá akce, kde sejdou lidé, co o ni mají zájem a společně něco dělají, např. revitalizace zahrady.

Neziskové organizace, např Olgy Havlové, Terezy Maxové,...

Neznám.

Oblastní charita, která má pod sebou např. středisko: Hospic, pečovatelskou a ošetřovatelskou službu, mobilní Hospic, mateřské centrum, mateřskou školku, chráněné dílny, Dům sv. Josefa (denní stacionář a domov pro pacienty s roztroušenou mozkomíšní sklerózou).

ochrana dětí či pomoc seniorům

Organizace zajišťující sociální služby handicapovaným občanům.

PCI, Člověk v tísni... vlastně skoro všechny

Praha 14 kulturní.

Psí útulek, tělovýchovná jednotka a kroužek sportu

Psí útulky u mě v okolí, hospic

Ratolest, Adra

Všechny - např. diecézní charita, organizace pro nevidomé, organizace pro postižené, organizace pro seniory

22. Myslíte si, že jsou neziskové organizace pro současnou společnost důležité?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12187,68 %87,68 %  
ne1712,32 %12,32 %  

Graf

23. Slyšeli jste někdy o „firemním dobrovolnictví“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7755,8 %55,8 %  
ano6144,2 %44,2 %  

Graf

24. Co je to podle Vašeho názoru firemní dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Jen marketing, nic víc

-

????

.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

...

Akce pořádané firmou s tím, že přípravě a průběhu se věnují ti zaměstnanci, kteří počítají s vynaloženou prací bez nároku na honorář či odměnu

byznys pro polečnost

Darovat peníze organizaci, která poskytuje pomoc potřebným.

Darovat peníze organizacím, které pomáhají v různých oblastech.

Dobrovolnici poskyrnuti nejakou firmou

Dobrovolnícká práce, kterou organizuje zaměstnavatel.

dobrovolnictví poskytované nějakou firmou

Dobrovolnictví v rámci firmy – organizace sdružující dobrovolníky v určitém oboru

dobrovolný príspevok

Financemi pomoci organizacím , které poskytují pomoc potřebným.

Finančně podpořit organizace, které poskytují pomoc potřebným.

Finanční dary organizacím, které se starají o postižené osoby.

finanční podpora

Finanční podpora pro organizace, které se starají o postižené.

Finanční pomoc organizacím, které se pomáhají a starají se o postižené.

Finanční pomoc formou darů organizacím, které poskytují pomoc.

Finanční pomoc organizacím a společnostem, které poskytují pomoc potřebným pomoci.

Finančními dary pomáhat organizací a spolkům, které se starají o postižené.

Firemní dobrovolnictví jako team building pracovního týmu, zároveň smysluplný.

firma - zaměstnanci se účastní hromadně nějakého dobrovolného projeku

Firma finančně podporuje organizace, které se starají o postižené.

Firma finančně podpoří organizace a spolky, které poskytují pomoc potřebným.

Firma nabídne finance potřebným organizacím, které pomáhají jiným.

Firma nabídne volné prostředky potřebným.

Firma peněžním darem podpoří organizace, které poskytují pomoc postiženým,

Firma pomáhá jedné konkrétní vybrané organizaci.

Firma poskytne zdarma vlastní zdroje pro veřejně prospěšnou akci.

Firma se snaží podpořit skupiny lidí, kteří to potřebují např. senioři

firma se vydá jeden den dělat nějakou dobrovolnickou činnost

firma sponzoruje nebo se podílí na provozování neziskových organizací

Firma v rámci obecné prospěšnosti vezme své zaměstnance, kteří obvykle místo výkonu své běžné práce (tedy v rámci pracovní doby) jdou např. sázet les.

Firma věnuje peněžní prostředky organizacím, které poskytují pomoc tělesně postiženým.

Firma věnuje volné finance na charitativní akce.

Firma, která se zabývá zajišťováním dobrovolných akcí.

firma, která spolupracuje s neziskovou organizací

Firma, která své zaměstnance zapojí v rámci jejich pracovní doby do dobrovolnické činnosti

Firmy poskytují svým pracovníkům motivaci (a ideálně i čas) pro dobrovolnickou práci. Často je spojováno s tzv. společenskou odpovědností firem.

Firmy uznávají a cení si dobrovolnické služby svých zaměstnanců.

firmy vysílají své zaměstnance do potřebných oblastí či organizací, kde mohou svými znalostmi pomoc

firmy, které jsou zapojené do nějakého charitativního projektu

firmy, které mají prostředky

Je to firma, která pomáhá nějakým způsobem například seniorům.

je to když firmy spolupracují s nějakou organizací

každý zaměstnanec má právo 2 své pracovní dny využít pro dobrovolnickou činnost, firma tak vyplácením mzdy zaměstnancům vlastně podporuje neziskové organizace

když celý kolektiv věnuje pozornost dobrovolnické činnosti a šíří ve zbytku firmy

Když firma daruje peníze nebo hmotný majetek neziskovým organizacím, či lidem, které postihla živelná katastrofa.

Když firma pomáhá finančně nebo materiálně bez nároku na vrácení peněz za poskytnuté služby.

když nějaká firma pomáhá určité skupině nebo organizaci

Možnost a ochota firmy věnovat prostředky.

nejsem si jist, pravděpodobně to bude blízké CSR. Představuji si to tak, že firma dá k dispozici momentálně nevyužité prostředky či kapacity, například nabídne zdarma svoji počítačovou učebnu klubu seniorů. A nebo je firemní dobrovolnictví organizované dobrovolnictví zaměstnanců? Nebo firma uvolní zaměstnance například na týden, aby tento týden pracoval pro nějakou "neziskovku" ? Fakt nevím.

Nejspíš situace, kdy se dobrovolnictví zúčastní všichni zaměstnanci firmy?

nemám představu

Nemám tušení, ale zjistím.

Neslyšela jsem o tom, ale mohla by to být např. hromadná akce, kdy firma zorganizuje své zaměstnance pro nějakou dobrovolnickou činnost a zapojí je do činnosti.

Netuším

netuším

netuším

netuším

Netuším

Netuším.

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevím

Nevim

Nevím

Nevím

nevim

nevím

nevim

nevím

nevim

Nevim

nevím

nevím, nejspíš, že se firma rozhodne pracovat dobrovolně jako celek

Nevím, neslyšela jsem o tom.

Nevím, vybavuji si jen pojem samotný.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Peněžní dary organizacím a spolkům, které se starají o postižené občany.

Peněžní dary organizacím, které pečují o postižené.

Podpora finančně podpořit organizace, které se starají o postižené.

Podpora finančními prostředky organizace, které pomoc poskytují.

Podpora organizacím, které pečují a starají se o postižené a těžce nemocné osoby.

pomahání například matkám samoživitelkám, které v dané firmě pracují

pomoc za učasti firmy

pomoc pro handicapované jedince v jejich pracovním prostředí

Pomoc v ekologické oblasti, zaměstnanosti tělesně postižených, v péči o děti a seniory, a pod.

Pomocí finančních darů umožnit různým organizací poskytovat pomoc lidem.

Poskytnutí peněz organizacím, které poskytují pomoc postiženým spoluobčanům.

Poskytování peněz organizacím, které se starají o potřebné.

Použití volných prostředků na pomoc potřebným.

Práce přesčas

Pracovník dělá doborovlné práci navíc?

pravděpodobně studenti jsou do firmy "na zkušenou" podívat se jak to tam chodí, zksuit si nějaké základní věci a pomoct s nimi a na základě toho, jak budou ne/vhodní jim firma nabídne další spolupráci

pro bono služby, čas zaměstnanců, sbírky mezi zaměstnanci

předpokládám, že něco podobného jako neplacené stáže. Ale nevím.

sociální odpovědnost společnosti

Stáž

To opravdu netuším.

typ dobrovolnictví

Určitá firma uvolní část svých zaměstnanců k nějaké dobrovolné akci

V praci se ma robit ne dobrovolne!

Věnovat finanční prostředky organizacím, které poskytují pomoc potřebným.

Věnovat peníze organizacím a spolkům, které pečují o postižené.

Věnovat peníze organizacím, které poskytují pomoc potřebným.

Věnovat volné finance potřebným.

Věnovat volné finanční prostředky na dobrou věc.

Věnovat volné finanční prostředky na dobrou věc.

Věnovat volné finanční prostředky potřebným.

vlastní zkušenost - pracuju v NNO, kde máme v jednom z orgánů pána, co pracuje v ČEZu a ten k nám chodil jeden den v roce dělat jako firemmní dobrovolník při akci.

Volné finanční prostředky účelně použít.

výpomoc od firem

Zaměstnanci firmy pomáhají v pracovní době

zaměstnanci firmy určitou část své pracovní firmy nevěnují běžné pracovní náplni, ale společně se věnují nějakému dobrovolnictví.. např. pár dní v roce

Zaměstnanci firmy, buď v pracovní době nebo mimo ní, vykonávají dobrovolnickou činnost, ovšem jestli je účast dobrovolná nebo povinná, netuším.

zaměstnanci jedné firmy vykonají prospěšnou činnost ve svém volnu bez nároku na odmněu

Zaměstnanec věnuje část svého pracovního času práci pro neziskovou porganizaci.

Zaměstnání jako dobrovolník.

Zaměstnavatel nabídne možnost dobrovolnictví

Zaměstnavatel vybere projekt, na kterém se zaměstnanci mohou podílet jako dobrovolníci, asi jim to i nějak hradí...

zapojení firmy do určité činnosti, kupř. finančně

Zřejmě pomáhá přímo ta PO

Zřejmě se jedná o charitativní akce v rámci celé firmy.

Zviditelnit firmu.

Zvinitelnit se.

Že dobrovolnicví dělají zaměstnanci nějaké firmy společně.

25. Kde jste se doslechli o firemním dobrovolnictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V médiích (tisk, televize, rozhlas)5050 %36,23 %  
V zaměstnání1212 %8,7 %  
Od přátel66 %4,35 %  
nikde66 %4,35 %  
Pracuji ve společnosti věnující se firemnímu dobrovolnictví33 %2,17 %  
Nedoslechl22 %1,45 %  
nedoslechla22 %1,45 %  
nedoslechli11 %0,72 %  
Neslyšel jsem.11 %0,72 %  
Nedoslechla. Nyní se s tím setkávám poprvé a usuzuji tak z vlastního názoru.11 %0,72 %  
ve škole11 %0,72 %  
Zde. 11 %0,72 %  
vědecké okruhy, NGO nabízející FD11 %0,72 %  
Neslyšela jsem tento pojem11 %0,72 %  
Neslyšel jsem o tom.11 %0,72 %  
nikdy jsem o něm neslyšela11 %0,72 %  
při studiu11 %0,72 %  
S tímto pojmem jsem se ještě nesetkal.11 %0,72 %  
Neslyšela jsem11 %0,72 %  
internet, nebo ty firmy samotné, obyvkle to mají na svých webech11 %0,72 %  
neslyšela jsem to11 %0,72 %  
zde11 %0,72 %  
nevím co to je11 %0,72 %  
Vůbec11 %0,72 %  
.-.-.-.-.-11 %0,72 %  
neslyšela jsem o něm11 %0,72 %  

Graf

26. Uvítal/a byste více informací o dobrovolnických aktivitách ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9770,29 %70,29 %  
ne4129,71 %29,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví

 • odpověď Muž:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Pokud byste měl/a možnost, zúčastnil/a byste se nějaké dobrovolné aktivity?

13. Pracujete nebo pracoval/a jste někdy jako dobrovolník/nice?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám zájem vykonávat dobrovolnickou činnost na otázku 16. Z jakého důvodu byste se nechtěl/a věnovat dobrovolnické činnosti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Pokud byste měl/a možnost, zúčastnil/a byste se nějaké dobrovolné aktivity?

23. Slyšeli jste někdy o „firemním dobrovolnictví“?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi V zaměstnání na otázku 25. Kde jste se doslechli o firemním dobrovolnictví?
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 24. Co je to podle Vašeho názoru firemní dobrovolnictví?

25. Kde jste se doslechli o firemním dobrovolnictví?

 • odpověď V médiích (tisk, televize, rozhlas):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Charita. na otázku 21. Pokud ano, jaké organizace to jsou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví

2. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Náboženské vyznání

5. Setkali jste se někdy s pojmem „dobrovolnictví“?

6. Kde jste se s pojmem dobrovolnictví setkali?

8. Myslíte si, že je dobrovolnictví v současné době aktuální téma?

9. Myslíte si, že je v dnešní době o dobrovolnictví zájem?

10. Máte v plánu se někdy v budoucnu věnovat dobrovolnictví?

12. V jaké oblasti je podle Vašeho názoru úloha dobrovolníků potřebná?

13. Pracujete nebo pracoval/a jste někdy jako dobrovolník/nice?

15. Z jakého důvodu byste se chtěl/a stát dobrovolníkem?

16. Z jakého důvodu byste se nechtěl/a věnovat dobrovolnické činnosti?

17. Pokud byste měl/a možnost, zúčastnil/a byste se nějaké dobrovolné aktivity?

18. Myslíte si, že chápaní pojmu dobrovolnictví se liší v ČR a ve světě?

19. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?

20. Znáte nějaké neziskové organizace ve Vašem okolí, které spolupracují s dobrovolníky?

21. Pokud ano, jaké organizace to jsou?

22. Myslíte si, že jsou neziskové organizace pro současnou společnost důležité?

23. Slyšeli jste někdy o „firemním dobrovolnictví“?

24. Co je to podle Vašeho názoru firemní dobrovolnictví?

25. Kde jste se doslechli o firemním dobrovolnictví?

26. Uvítal/a byste více informací o dobrovolnických aktivitách ve vašem okolí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví

2. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Náboženské vyznání

5. Setkali jste se někdy s pojmem „dobrovolnictví“?

6. Kde jste se s pojmem dobrovolnictví setkali?

8. Myslíte si, že je dobrovolnictví v současné době aktuální téma?

9. Myslíte si, že je v dnešní době o dobrovolnictví zájem?

10. Máte v plánu se někdy v budoucnu věnovat dobrovolnictví?

12. V jaké oblasti je podle Vašeho názoru úloha dobrovolníků potřebná?

13. Pracujete nebo pracoval/a jste někdy jako dobrovolník/nice?

15. Z jakého důvodu byste se chtěl/a stát dobrovolníkem?

16. Z jakého důvodu byste se nechtěl/a věnovat dobrovolnické činnosti?

17. Pokud byste měl/a možnost, zúčastnil/a byste se nějaké dobrovolné aktivity?

18. Myslíte si, že chápaní pojmu dobrovolnictví se liší v ČR a ve světě?

19. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?

20. Znáte nějaké neziskové organizace ve Vašem okolí, které spolupracují s dobrovolníky?

21. Pokud ano, jaké organizace to jsou?

22. Myslíte si, že jsou neziskové organizace pro současnou společnost důležité?

23. Slyšeli jste někdy o „firemním dobrovolnictví“?

24. Co je to podle Vašeho názoru firemní dobrovolnictví?

25. Kde jste se doslechli o firemním dobrovolnictví?

26. Uvítal/a byste více informací o dobrovolnických aktivitách ve vašem okolí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Papoušková, D.Úloha dobrovolnictví v nevládních organizacích působících v sociální o (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://uloha-dobrovolnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.