Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úloha médií při povodních

Úloha médií při povodních

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Smrkovská
Šetření:03. 11. 2010 - 18. 11. 2010
Počet respondentů:143
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:94,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník Úloha médií při povodních je určen pro širokou veřejnost a jeho výsledky Nám pomohou s vypracováním seminární práce na předmět Chování člověka v krizových situacích na ČZU v Praze.

 

Předem děkujeme za jeho vyplnění

 

Veronika, Zuzka, Monika, Pavlína, Magda

Odpovědi respondentů

1. Dotkli se Vás povodně osobně ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9163,64 %63,64 %  
ano5236,36 %36,36 %  

Graf

2. Jak vnímáte informovanost obyvatel při povodních ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný6344,06 %44,06 %  
chvalitebný4430,77 %30,77 %  
dobrý2920,28 %20,28 %  
dostatečný64,2 %4,2 %  
nedostatečný10,7 %0,7 %  

Graf

3. Jaká média v případě povodních sledujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize11379,02 %79,02 %  
Internet9566,43 %66,43 %  
Rozhlas7451,75 %51,75 %  
Tisk6746,85 %46,85 %  

Graf

4. Na jaké úrovni hodnotíte informovanost prostřednictvím médií ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný6545,45 %45,45 %  
chvalitebný4732,87 %32,87 %  
dobrý2316,08 %16,08 %  
dostatečný74,9 %4,9 %  
nedostatečný10,7 %0,7 %  

Graf

5. Setkali jste se při povodních s desinformací prostřednictvím médií (př. Byla zatopena nemocnice s nemocnými, i když nebyla) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11479,72 %79,72 %  
ano2920,28 %20,28 %  

Graf

6. Považujete, že bylo varování ČHMÚ včasné ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9767,83 %67,83 %  
ne4632,17 %32,17 %  

Graf

7. Zdá se Vám pomoc složek integrovaného záchranného systému jako dostačující ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10674,13 %74,13 %  
ne3725,87 %25,87 %  

Graf

8. Považujete ve Vašem regionu protipovodňová opatření za dostačující ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7451,75 %51,75 %  
ne3625,17 %25,17 %  
nevím3323,08 %23,08 %  

Graf

9. Angažovali jste se při pomoci zasažených oblastí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezajímám se5941,26 %41,26 %  
DMS5034,97 %34,97 %  
Zaslání materiálu (desinfekční prostředky, košťata,…)2618,18 %18,18 %  
Humanitární organizace (peníze na účet)1711,89 %11,89 %  
Dobrovolnictví117,69 %7,69 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9465,73 %65,73 %  
Muž4934,27 %34,27 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 29 let6243,36 %43,36 %  
30 - 44 let4330,07 %30,07 %  
45 - 59 let2013,99 %13,99 %  
60 a více let1812,59 %12,59 %  

Graf

12. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání5739,86 %39,86 %  
vysokoškolské vzdělání5437,76 %37,76 %  
střední vzdělání bez maturity2114,69 %14,69 %  
základní vzdělání117,69 %7,69 %  

Graf

13. Trvalé bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoměsto nad 100.000 obyvatel7149,65 %49,65 %  
Obec do 2.000 obyvatel2013,99 %13,99 %  
Město do 50.000 obyvatel1913,29 %13,29 %  
Město do 10.000 obyvatel1913,29 %13,29 %  
Město do 100.000 obyvatel149,79 %9,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dotkli se Vás povodně osobně ?

2. Jak vnímáte informovanost obyvatel při povodních ?

3. Jaká média v případě povodních sledujete ?

4. Na jaké úrovni hodnotíte informovanost prostřednictvím médií ?

5. Setkali jste se při povodních s desinformací prostřednictvím médií (př. Byla zatopena nemocnice s nemocnými, i když nebyla) ?

6. Považujete, že bylo varování ČHMÚ včasné ?

7. Zdá se Vám pomoc složek integrovaného záchranného systému jako dostačující ?

8. Považujete ve Vašem regionu protipovodňová opatření za dostačující ?

9. Angažovali jste se při pomoci zasažených oblastí ?

10. Pohlaví

11. Věk

12. Nejvyšší dosažené vzdělání

13. Trvalé bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dotkli se Vás povodně osobně ?

2. Jak vnímáte informovanost obyvatel při povodních ?

3. Jaká média v případě povodních sledujete ?

4. Na jaké úrovni hodnotíte informovanost prostřednictvím médií ?

5. Setkali jste se při povodních s desinformací prostřednictvím médií (př. Byla zatopena nemocnice s nemocnými, i když nebyla) ?

6. Považujete, že bylo varování ČHMÚ včasné ?

7. Zdá se Vám pomoc složek integrovaného záchranného systému jako dostačující ?

8. Považujete ve Vašem regionu protipovodňová opatření za dostačující ?

9. Angažovali jste se při pomoci zasažených oblastí ?

10. Pohlaví

11. Věk

12. Nejvyšší dosažené vzdělání

13. Trvalé bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Smrkovská, V.Úloha médií při povodních (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://uloha-medii-pri-povodnich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.