Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úloha občanského sdružení při ochraně žp

Úloha občanského sdružení při ochraně žp

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Libuše Suchánková
Šetření:17. 02. 2011 - 28. 02. 2011
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):15 / 10.47
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Libuše Suchánková a jsem studentkou ČZU Praha. Píši diplomovou práci na téma "Úloha občanského sdružení při ochraně životního prostředí". Tento dotazník je určen pro veřejnost, která se zajímá o životní prostředí a která ví, co je to občanské sdružení. Dotazník by měl posloužit pro účely mé diplomové práce. Dotazníkové šetření se zaměřuje na průzkum názorů veřejnosti na činnost občanských sdružení v oblasti ochrany životního prostředí, na zjištění úrovně informovanosti občanů o připravovaných záměrech s vlivem na žp atd.
 

 

Odpovědi respondentů

1. Máte dostatek informací o životním prostředí (stav životního prostředí, připravované zásahy do životního prostředí) v místě Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3, nevím, kde takové informace hledatotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2657,78 %57,78 %  
ano1533,33 %33,33 %  
nevím, kde takové informace hledat48,89 %8,89 %  

Graf

2. Jakým způsobem jste informováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tisk/místní rozhlas533,33 %11,11 %  
internetové stránky orgánu státní správy/samosprávy533,33 %11,11 %  
informační činnost občanských sdružení320 %6,67 %  
úřední deska16,67 %2,22 %  
podání žádosti o informace na orgán státní správy či samosprávy16,67 %2,22 %  

Graf

3. Jste obeznámeni s tím, jak se může veřejnost zapojit do rozhodování o životním prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 5, NEotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3373,33 %73,33 %  
ANO1226,67 %26,67 %  

Graf

4. Proč nejste obeznámeni s možnostmi, jak se může veřejnost zapojit do rozhodování o žp?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznalost příslušné legislativy1545,45 %33,33 %  
neznalost svých práv na zapojení do rozhodování927,27 %20 %  
nezajímá mě to824,24 %17,78 %  
a) plus b)13,03 %2,22 %  

Graf

5. Uveďte příklad.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dávat připomínky k plánovaným projektům

např. projednávání územního plánu

odpady

petice

petice

petice, komunikace s obecním úřadem

Podpis petice, přivázání se ke stromu.

Příklad čeho ?? U otázky 12. postrádám variasnti, že některá sdružení jsdou spíše škodlivá, především lidem, kteří žijí v dané oblasti, často nadřazují své vlastní politické zájmy nad zájmy mistních lidí a casto i celé společnosti, viz "Děti země" a dostavba dálnice D 8, znemořněná výstavba spalovny odpadů v Opatovicích nad Labem atd.

Ucast na mestskych radach

účast v procesu EIA

účast ve správním řízení, stížnost

úřední desky

6. Zapojili jste se někdy do rozhodování o životním prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne758,33 %15,56 %  
ano541,67 %11,11 %  

Graf

7. Jak jste se zapojili do rozhodování?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

hlasem

jsem členem krajské komise životního prostředí

podepsáním petice

stížnost

účast v procesu EIA účast v územním plánování

8. Pokud byste věděli, jak zabránit realizaci záměrů v místě Vašeho bydliště, zapojili byste se do rozhodování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3090,91 %66,67 %  
ne39,09 %6,67 %  

Graf

9. Víte, co je to občanské sdružení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4497,78 %97,78 %  
ne12,22 %2,22 %  

Graf

10. Víte, jakým způsobem o. s. vzniká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
registrací na Ministerstvu vnitra3068,18 %66,67 %  
zápisem do obchodního rejstříku1431,82 %31,11 %  

Graf

11. V případě, že znáte nějaká o. s., která se zabývají ochranou žp, máte nějakou vazbu na nějaké sdružení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3680 %80 %  
ano, účastnil jsem se besedy/shromáždění/petiční akce613,33 %13,33 %  
ano, jsem členem/dobrovolníkem ve sdružení36,67 %6,67 %  

Graf

12. Je podle Vás činnost občanských sdružení důležitá a prospěšná pro ochranu životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 13, nevím, nedokážu posouditotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2964,44 %64,44 %  
nevím, nedokážu posoudit1431,11 %31,11 %  
ne24,44 %4,44 %  

Graf

13. Pokud ne, proč si to myslíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"ochrana" životního prostředí je často jen záminka k vydírání investorů

stejně si to ty "papaláši" rozhodnou podle sebe nebo podle nejvyšší nabídky (korupce), názor lidí je nezajímá

14. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2862,22 %62,22 %  
muž1737,78 %37,78 %  

Graf

15. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-353680 %80 %  
36-50613,33 %13,33 %  
51-6524,44 %4,44 %  
nad 6512,22 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Suchánková, L.Úloha občanského sdružení při ochraně žp (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://uloha-obcanskeho-sdruzeni-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.