Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úloha občanského sdružení při ochraně životního prostředí

Úloha občanského sdružení při ochraně životního prostředí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Libuše Suchánková
Šetření:21. 09. 2010 - 13. 10. 2010
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.45
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Libuše Suchánková a jsem studentkou ČZU Praha. Píši diplomovou práci na téma "Úloha občanského sdružení při ochraně životního prostředí". Tento dotazník by měl posloužit pro účely mé diplomové práce. Dotazníkové šetření se zaměřuje na průzkum názorů veřejnosti na činnost občanských sdružení v oblasti ochrany životního prostředí a na zjištění vztahu občanů k životnímu prostředí.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o životní prostředí a jeho ochranu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8196,43 %96,43 %  
ne33,57 %3,57 %  

Graf

2. Zajímá Vás stav životního prostředí v lokalitě, kde žijete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8196,43 %96,43 %  
ne33,57 %3,57 %  

Graf

3. Pokud ano, máte dostatek informací o stavu životního prostředí v okolí Vašeho bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3644,44 %42,86 %  
ano3239,51 %38,1 %  
nevím, kde takové informace najít1316,05 %15,48 %  

Graf

4. Podílíte se nějakým způsobem na ochraně životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7994,05 %94,05 %  
ne55,95 %5,95 %  

Graf

5. Pokud ano, vyberte z násl. možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídění odpadu7791,67 %91,67 %  
omezování jízdy autem (využívání jiných dopr. prostředků - MHD, kolo,...)5261,9 %61,9 %  
minimální používání chemických prostředků3541,67 %41,67 %  
jsem členem/dobrovolníkem nějakého občanského sdružení1416,67 %16,67 %  
nákup biopotravin/ekologických výrobků1113,1 %13,1 %  
efektivní hospodaření s energiemi11,19 %1,19 %  
aktivním odporem vůči ekoteroristům11,19 %1,19 %  
nákup od místních zemědělců, bio potraviny11,19 %1,19 %  
podporuji o.s. Arnika11,19 %1,19 %  
aktivní lobbing11,19 %1,19 %  
Viz otázka 4, nepodílím11,19 %1,19 %  
Vytvarim ruzne projekty za ucelem ochrany ZP11,19 %1,19 %  
Snaha o snížení spotřeby energií a vody11,19 %1,19 %  
Sběr odpadků v lese, netrhám rostliny atd.11,19 %1,19 %  
Omezování dopravy a chemikálií považuji za scestí11,19 %1,19 %  
Zatím ještě moc ne11,19 %1,19 %  
Ale mám v plánu být aktivnější v ochraně ŽP11,19 %1,19 %  
veganství11,19 %1,19 %  
výsadba zeleně11,19 %1,19 %  
Podpora alternativni dopravy11,19 %1,19 %  
práce pro zeleň, 11,19 %1,19 %  
snížení spotřeby elektřiny11,19 %1,19 %  
studuji ekologii a aktivně se jí věnuji11,19 %1,19 %  
NEJDE PŘESKOCIT11,19 %1,19 %  

Graf

6. Znáte nějaká občanská sdružení v ČR, které se zabývají ochranou životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5160,71 %60,71 %  
ne3339,29 %39,29 %  

Graf

7. Pokud ano, vyjmenujte je:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Arnika Praguewatch Ateliér pro životní prostředí Trojmezí Pražské matky Auto Mat Hnutí Duha Oživení¨ Ekocentrum Podhoubí

Arnika Greenpeace Auto*mat

Arnika, ČSOP, Brontosaurus, STUŽ

Arnika, Greenpeace, ČSOP, Hnutí duha, Děti země,

Arnika, Grenpeace, Hnutí Duha, Śtovík

Arnika, Hnutí duha, Greenpeace

arnika,hnutí duha,děti země,auto-mat, kořeny,jen nevím jestli to jsou OZ nebo neziskovky + lokální združení občanů jejihž názvy si nepamatuji

Bruntosaurus, hnutí Duha, Děti Země

Calla

Český myslivecký svaz, Greenpeace, Děti Země.

ČSOP,skaut, A21

Děti Země

Děti země

Děti Země

Děti Země, Duha

Děti Země, Greenpeace, Duha, Jihočeské matky,...

duha svoboda zvířat

Duha

DUHA

Duha, Arnika

Duha, greenpeace, arnika, deti zeme

DUHA, Greenpeace, Auto*Mat, Jihočeské matky:)

Eico - Ostrava, Greenpeace, Zelený bod - Ostrava

EKOKOM

EPS, Greenpeace, Hnutí Duha, Arnika, Děto Země

Evarcha, Denemark, Calla

Greenpeace

Greenpeace

Greenpeace

greenpeace

Greenpeace

greenpeace arnika

Greenpeace, pokude je to teda OS:o)

greenpeace,duha

Hnutí Duha, Děti Země, Auto*mat, Arnika, Greenpeace

Hnutí Duha, Greenpeace, Zelený kruh, Auto*mat, Prahou na kole, Děti Země

Nesehnutí, Hnutí Duha, Greenpeace

Nesehnutí, hnutí duha, greenpeace, arnika

O.S Brezina, O.S Kos Horsky

Občanská sdružení které se opravdu zabývají ochranou životního prostředí neznám. Zato je tady spousta spolků zabývajících se ekoterorismem.

Občasnké sdružení Klánovický les a mnoho dalších, které bojují proti nejrůznějším stavbám, jejichž jména si nevybavuji

Občasnké sdružení za Klánovický les

Otevřené Úvaly - naše místní:-)

Právnický ekologický servis

Schválně uvedeu jen Brontosaury, protože o velké části si myslím, že jsou to pseudoochránci - různé ty Děti Země, Green Peace, Duhy aj.

Strana zelených, Greenpeace čr, Duha

Veronika

8. Jakým způsobem jste se o tomto sdružení dozvěděli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z médií (rozhlas, tisk, televize)3260,38 %38,1 %  
z Internetu2445,28 %28,57 %  
od známých, příbuzných1528,3 %17,86 %  
nic47,55 %4,76 %  
v eicu jsem působila na praxi11,89 %1,19 %  
díky vlastnímu o.s.11,89 %1,19 %  
Na ulici (duha)11,89 %1,19 %  
Z odkazu ne tento dotazník11,89 %1,19 %  
ne11,89 %1,19 %  
všeobecný zájem11,89 %1,19 %  
škola11,89 %1,19 %  
To už je let, že si to ani nepamatuji.11,89 %1,19 %  

Graf

9. Víte, čemu se občanská sdružení v oblasti ochrany přírody přesněji věnují?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5059,52 %59,52 %  
ano3440,48 %40,48 %  

Graf

10. Pokud ano, uveďte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- osvěta - omezení těžby

Čištění povodí potoků, záchrana skokanů a jiných živočichů

dělají jen problémy, jsou moc radikální

Ekologická činnost, ochrana přírody atd.

Exhalacím, ochraně zvířat žijících poblíž komunikací, aktivní péčí o přírodní památky, vzdělávacími akcemi, ...

greenpeace hlavně boji proti elektrické energii pocházející z jaderných elektráren, z pro mě nepochopitelných důvodů

informování veřejnosti o dopadech na životní prostředí snaha učit děti na ZŠ změnit postoj k životnímu prostředí

Lobingu, vydírání investorů, nátlakovým akcím, omezováním svobody občanů, prosazováním dotací na neefektivní činnosti,....

např. záchraně konkrétních míst, zabranění konkrétním stavbám s negativním dopadem na životní prostředí apod.

Ochrana zvěře, stromů, bezpečné zacházení a ukládání odpadů (skládky, jedy, obaly..), záchrana mořských živočichů po ropných katastrofách, bezpečnost jader. elektráren, škodlivost některých potravin, plastů, výrobků, kontrola vodních zdrojů....

Ochrana, prevence, šíření informací mezi lidi, pokus o změny v legislativě.

Ochraně přírody.

ochranou určitých druhů živočichů a rostlin, výchovou dětí a mládeže,

Ochranou životního prostředí

ochraňují přírodu od různých škodlivin, ať už se jedná o kácení lesů nebo něco jiného

Poskytování inforamcí veřejnosti ohledně dílčích kauz, vypracovávání podkladů pro účastníky správních řízení, kde se jedná o ochranu ŽP, osvětová činnost

Prosazují zásady udržitelného rozvoje naší civilizace

Převážně právním obstrukcím.

převážně vybíráním výpalného od investorů a dotací z peněz od daňových poplatníků, a samozřejmě navazujícími činnostmi jako je demagogie, falšování údajů, šíření strachu a pod.

shromažďují finance na různé programy, vydávají publikace o daném tématu, upozorňují na problémy v dané oblasti pomocí různých akcí

Snížení emisí z provozu automobilů, Snaha o zachování a rozšiřování lesních porostů, Snaha o omezení skleníkových plynů ( hlavně omezení exhalací z továren ).

věnují se snaze zabránit nejrůznějším stavebním projektům v konkrétní lokalitě

Většinou ochraně přírody v lokalitě kde členové žijí, případně území celé ČR. Obvykle se jedná o nesouhlas s kontroverzními stavbami a úpravami nepoškozené nebo minimálně poškozené přírodní lokality.

vyhlášení přírodní rezervace Králičina - u nás v Úvalech čištění rybníků výsadba stromů

Zejména v Praze je to úporný boj s městským zastupitelstvem, developery, investory. Jedná se především o ničení parků a neúměrnou zástavbu, nezákonné změny v územním plánu, korupce na úřadech, arogance místní politické reprezentace. O.S. pořádají různé kampaně, happeningy, demonstrace, petice, účastní se jednání městkého zastupitelstva, snaží se informovat veřejnost, spolupracují s médii.

ZENČIŠ'TOVÁNÍ VOD.....

zlepšení životního prostředí, témata: odpady, zemědělství

11. S jakými problémy se podle Vás občanská sdružení nejčastěji potýkají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečná finanční podpora5666,67 %66,67 %  
neochota, ignorace práv/potřeb ze strany orgánů státní správy či samosprávy4148,81 %48,81 %  
nepochopení ze strany veřejnosti, státní správy3946,43 %46,43 %  
nedostatek dobrovolníků2934,52 %34,52 %  
administrativní problémy1619,05 %19,05 %  
nevím22,38 %2,38 %  
inteligentní občané odolávající propagandě11,19 %1,19 %  
klientelismus uvnitř organizace11,19 %1,19 %  
s nerozumným blokáním nerozumných projektů11,19 %1,19 %  
lidé už tak snadno nepodlehnou demagogii11,19 %1,19 %  
odpor občanů dotčených ochranou přírody11,19 %1,19 %  
Únos hnutí k politickým účelům korporativistů.11,19 %1,19 %  
nesmyslnými požadavky bez návrhu řešení11,19 %1,19 %  
Všechny body se vztahují k obč. sdruž. obecně.11,19 %1,19 %  
všeobecná nechuť občanú něco dělat11,19 %1,19 %  
nedostatecny zajem ze strany obcanu-spotrebitelu11,19 %1,19 %  
nízká míra občanské odpovědnosti11,19 %1,19 %  
špatná komunikace s veřejností - reklama, marketin11,19 %1,19 %  

Graf

12. Je podle Vás činnost občanských sdružení důležitá a prospěšná pro ochranu životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7083,33 %83,33 %  
ne1416,67 %16,67 %  

Graf

13. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5059,52 %59,52 %  
muž3440,48 %40,48 %  

Graf

14. Váš věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-306174,39 %72,62 %  
31-451113,41 %13,1 %  
46-6067,32 %7,14 %  
nad 6044,88 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Znáte nějaká občanská sdružení v ČR, které se zabývají ochranou životního prostředí?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi z Internetu na otázku 8. Jakým způsobem jste se o tomto sdružení dozvěděli?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi z médií (rozhlas, tisk, televize) na otázku 8. Jakým způsobem jste se o tomto sdružení dozvěděli?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi od známých, příbuzných na otázku 8. Jakým způsobem jste se o tomto sdružení dozvěděli?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o životní prostředí a jeho ochranu?

2. Zajímá Vás stav životního prostředí v lokalitě, kde žijete?

3. Pokud ano, máte dostatek informací o stavu životního prostředí v okolí Vašeho bydliště?

4. Podílíte se nějakým způsobem na ochraně životního prostředí?

5. Pokud ano, vyberte z násl. možností:

6. Znáte nějaká občanská sdružení v ČR, které se zabývají ochranou životního prostředí?

8. Jakým způsobem jste se o tomto sdružení dozvěděli?

9. Víte, čemu se občanská sdružení v oblasti ochrany přírody přesněji věnují?

11. S jakými problémy se podle Vás občanská sdružení nejčastěji potýkají?

12. Je podle Vás činnost občanských sdružení důležitá a prospěšná pro ochranu životního prostředí?

13. Jste:

14. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o životní prostředí a jeho ochranu?

2. Zajímá Vás stav životního prostředí v lokalitě, kde žijete?

3. Pokud ano, máte dostatek informací o stavu životního prostředí v okolí Vašeho bydliště?

4. Podílíte se nějakým způsobem na ochraně životního prostředí?

5. Pokud ano, vyberte z násl. možností:

6. Znáte nějaká občanská sdružení v ČR, které se zabývají ochranou životního prostředí?

8. Jakým způsobem jste se o tomto sdružení dozvěděli?

9. Víte, čemu se občanská sdružení v oblasti ochrany přírody přesněji věnují?

11. S jakými problémy se podle Vás občanská sdružení nejčastěji potýkají?

12. Je podle Vás činnost občanských sdružení důležitá a prospěšná pro ochranu životního prostředí?

13. Jste:

14. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Suchánková, L.Úloha občanského sdružení při ochraně životního prostředí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://uloha-obcanskeho-sdruzeni-pri-ochrane-zivotniho-prostredi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.