Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úloha ředitelky mateřské školy při formování kultury školy

Úloha ředitelky mateřské školy při formování kultury školy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Seidlová
Šetření:24. 02. 2012 - 06. 03. 2012
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
obracím se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku k mojí bakalářské práci, prosím o jeho vyplnění.

Jedná se o dotazník z oblasti veřejné sféry - školství.

Dotazník je převážně určen pro ředitelky a učitelky mateřských škol.

 

Děkuji za Váš čas

Odpovědi respondentů

1. Považujete svoji úlohu, ředitelky MŠ, při formování kultury školy za hlavní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
spíše ano250 %50 %  

Graf

2. Jaký styl řízení uplatňujete jako ředitelka MŠ ve vztahu k zaměstnancům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demokratický375 %75 %  
liberální - benevolentní125 %25 %  

Graf

3. Myslíte si, že styl vašeho řízení má vliv na vnitřní klima školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %100 %  

Graf

4. Souhlasíte s tvrzením, že direktivní – autokratický způsob řízení ovlivňuje vnitřní klima školy negativně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

5. Domníváte se, že je nutné něco změnit, abyste ovlivnila pozitivně klima školy? delegování pravomocí, komunikační systém, konkrétní stanovení rolí, systém hodnocení, mezilidské vztahy, administrativní zatížení ředitelky školy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je nutné změnit mezilidské vztahy125 %25 %  
ne125 %25 %  
ano125 %25 %  
Komunikační systém, administrativní zatížení ředitelky školy125 %25 %  

Graf

6. Považujete pracovní vztahy s ostatními pracovníky za korektní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano250 %50 %  
ano125 %25 %  
nevím125 %25 %  

Graf

7. Domníváte se, že zaměstnanci důvěřují Vašemu vedení školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
spíše ano125 %25 %  
spíše ne125 %25 %  

Graf

8. Daří se Vám konfliktní situace v rámci pracovních vztahů na škole řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano375 %75 %  
nevím125 %25 %  

Graf

9. Považujete dobré mezilidské vztahy za nejdůležitější faktor rozvoje kultury školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %75 %  
nevím125 %25 %  

Graf

10. Máte společně se zaměstnanci jasně stanovená pravidla, jaké způsoby jednání jsou správné, a jaké nikoliv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %75 %  
ne125 %25 %  

Graf

11. Sdílíte Ve Vaší MŠ společné normy a postoje s většinou zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano250 %50 %  
nevím125 %25 %  
ano125 %25 %  

Graf

12. Přináší nerespektování společných hodnot ve vašem kolektivu problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

13. Jsou mezilidské vztahy zaměstnanců Vaší MŠ vyrovnané a vedou k týmové spolupráci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
spíše ano125 %25 %  
spíše ne125 %25 %  

Graf

14. Pořádáte společně se zaměstnanci neformální akce a setkání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %75 %  
ne125 %25 %  

Graf

15. Jak se projevuje vnitřní klima na celkovém obrazu kultury Vaší školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivně250 %50 %  
pozitivně250 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (59,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Seidlová, M.Úloha ředitelky mateřské školy při formování kultury školy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://uloha-reditelky-materske-sko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.