Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Umění pracovního pohovoru

Umění pracovního pohovoru

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Habásková
Šetření:19. 05. 2014 - 26. 05. 2014
Počet respondentů:153
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Veronika a jsem studentkou ekonomického oboru. Ráda bych Vás požádala o vyplnění mého dotazníku, důležitého pro dokončení mé diplomové práce.

Moc Vám děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Pracujete, jste nezaměstnaný, jste OSVČ či důchodce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pracuji10166,01 %66,01 %  
ne, nepracuji1711,11 %11,11 %  
jsem nezaměstnaný149,15 %9,15 %  
jsem OSVČ149,15 %9,15 %  
ano42,61 %2,61 %  
jsem v důchodu21,31 %1,31 %  
ne10,65 %0,65 %  

Graf

2. Jste muž nebo žena ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11776,47 %76,47 %  
muž3623,53 %23,53 %  

Graf

3. Kolik je Vám let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-35 let7347,71 %47,71 %  
36-41 let3220,92 %20,92 %  
18-24 let2315,03 %15,03 %  
42-50 let1711,11 %11,11 %  
51 a více let74,58 %4,58 %  
jsem v důchodu10,65 %0,65 %  

Graf

4. Absolvoval/a jste někdy v rámci hledání nového zaměstnání pracovní pohovor ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14695,42 %95,42 %  
ne74,58 %4,58 %  

Graf

5. Líbil se Vám způsob, jakým personalista vedl daný pohovor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou personalista uspokojil mé očekávání6441,83 %41,83 %  
ano3422,22 %22,22 %  
ne2818,3 %18,3 %  
neumím situaci ohodnotit2717,65 %17,65 %  

Graf

6. Setkal/a jste se někdy s diskriminačními otázkami typu ( rodinný stav, počet dětí apod.) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7951,63 %51,63 %  
ne7448,37 %48,37 %  

Graf

7. Vadí Vám, pokud se personalista na otázky (viz otázka č. 6) zeptá ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevadí6743,79 %43,79 %  
ano, vadí, ale odpovím na ně5636,6 %36,6 %  
ano, vadí3019,61 %19,61 %  

Graf

8. Myslíte si, že odpovědí typu ( jsem rozvedená, mám 3 děti, jsem samoživitelka, jsem homosexuál apod.), se snižuje Vaše úspěšnost u pracovního pohovoru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12380,39 %80,39 %  
nevím2818,3 %18,3 %  
ne21,31 %1,31 %  

Graf

9. Myslíte si, že při výběru budoucích pracovníků personalistou, hraje negativní roli barva pleti či jiná národnost ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9159,48 %59,48 %  
nevím3925,49 %25,49 %  
ne2315,03 %15,03 %  

Graf

10. Setkal/a jste se v rámci pracovního pohovoru s nevhodným chováním ze strany zaměstnavatele ( personalista či budoucí nadřízený se vysmívá, opovrhuje Vámi, degraduje Vaše dosavadní zkušenosti či schopnosti a jiné)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11474,51 %74,51 %  
ano3925,49 %25,49 %  

Graf

11. Může být výběr vhodných budoucích pracovníků negativně ovlivněn extravagantním vzhledem? (rozsáhlé tetování, piercing, extravagantní účes apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9763,4 %63,4 %  
myslím, že v rámci větších měst, či zaměstnání v zahraničí, jsou tyto předsudky mírnější5133,33 %33,33 %  
nevím53,27 %3,27 %  

Graf

12. Setkal/a jste se někdy s odpovědí personalisty: jste pro nás překvalifikovaný/á? (tzn. máte vyšší vzdělání a až moc pracovních a studijních zkušeností a proto Vás nepřijmeme)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10166,01 %66,01 %  
ano5233,99 %33,99 %  

Graf

13. Vadí Vám pokud se daná společnost vůbec nevyjádří k výsledku výběrového řízení a Vy tudíž netušíte, jak to s Vámi vypadá ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15198,69 %98,69 %  
je mi to jedno10,65 %0,65 %  
ne10,65 %0,65 %  

Graf

14. Jakou formu sdělení negativního výsledku výběrového řízení byste uvítali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e-mail10266,67 %66,67 %  
telefonní komunikace s personalistou5032,68 %32,68 %  
nepožaduji žádnou10,65 %0,65 %  

Graf

15. Máte pocit, že personalisté v rámci ČR ví, jak správně a vhodně vést pracovní pohovor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale další vzdělávání by neškodilo7146,41 %46,41 %  
nevím3623,53 %23,53 %  
ne3321,57 %21,57 %  
ano138,5 %8,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Setkal/a jste se někdy s diskriminačními otázkami typu ( rodinný stav, počet dětí apod.) ?

  • odpověď ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Máte pocit, že personalisté v rámci ČR ví, jak správně a vhodně vést pracovní pohovor?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete, jste nezaměstnaný, jste OSVČ či důchodce?

2. Jste muž nebo žena ?

3. Kolik je Vám let ?

4. Absolvoval/a jste někdy v rámci hledání nového zaměstnání pracovní pohovor ?

5. Líbil se Vám způsob, jakým personalista vedl daný pohovor?

6. Setkal/a jste se někdy s diskriminačními otázkami typu ( rodinný stav, počet dětí apod.) ?

7. Vadí Vám, pokud se personalista na otázky (viz otázka č. 6) zeptá ?

8. Myslíte si, že odpovědí typu ( jsem rozvedená, mám 3 děti, jsem samoživitelka, jsem homosexuál apod.), se snižuje Vaše úspěšnost u pracovního pohovoru

9. Myslíte si, že při výběru budoucích pracovníků personalistou, hraje negativní roli barva pleti či jiná národnost ?

10. Setkal/a jste se v rámci pracovního pohovoru s nevhodným chováním ze strany zaměstnavatele ( personalista či budoucí nadřízený se vysmívá, opovrhuje Vámi, degraduje Vaše dosavadní zkušenosti či schopnosti a jiné)

11. Může být výběr vhodných budoucích pracovníků negativně ovlivněn extravagantním vzhledem? (rozsáhlé tetování, piercing, extravagantní účes apod.)

12. Setkal/a jste se někdy s odpovědí personalisty: jste pro nás překvalifikovaný/á? (tzn. máte vyšší vzdělání a až moc pracovních a studijních zkušeností a proto Vás nepřijmeme)

13. Vadí Vám pokud se daná společnost vůbec nevyjádří k výsledku výběrového řízení a Vy tudíž netušíte, jak to s Vámi vypadá ?

14. Jakou formu sdělení negativního výsledku výběrového řízení byste uvítali?

15. Máte pocit, že personalisté v rámci ČR ví, jak správně a vhodně vést pracovní pohovor?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete, jste nezaměstnaný, jste OSVČ či důchodce?

2. Jste muž nebo žena ?

3. Kolik je Vám let ?

4. Absolvoval/a jste někdy v rámci hledání nového zaměstnání pracovní pohovor ?

5. Líbil se Vám způsob, jakým personalista vedl daný pohovor?

6. Setkal/a jste se někdy s diskriminačními otázkami typu ( rodinný stav, počet dětí apod.) ?

7. Vadí Vám, pokud se personalista na otázky (viz otázka č. 6) zeptá ?

8. Myslíte si, že odpovědí typu ( jsem rozvedená, mám 3 děti, jsem samoživitelka, jsem homosexuál apod.), se snižuje Vaše úspěšnost u pracovního pohovoru

9. Myslíte si, že při výběru budoucích pracovníků personalistou, hraje negativní roli barva pleti či jiná národnost ?

10. Setkal/a jste se v rámci pracovního pohovoru s nevhodným chováním ze strany zaměstnavatele ( personalista či budoucí nadřízený se vysmívá, opovrhuje Vámi, degraduje Vaše dosavadní zkušenosti či schopnosti a jiné)

11. Může být výběr vhodných budoucích pracovníků negativně ovlivněn extravagantním vzhledem? (rozsáhlé tetování, piercing, extravagantní účes apod.)

12. Setkal/a jste se někdy s odpovědí personalisty: jste pro nás překvalifikovaný/á? (tzn. máte vyšší vzdělání a až moc pracovních a studijních zkušeností a proto Vás nepřijmeme)

13. Vadí Vám pokud se daná společnost vůbec nevyjádří k výsledku výběrového řízení a Vy tudíž netušíte, jak to s Vámi vypadá ?

14. Jakou formu sdělení negativního výsledku výběrového řízení byste uvítali?

15. Máte pocit, že personalisté v rámci ČR ví, jak správně a vhodně vést pracovní pohovor?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Habásková, V.Umění pracovního pohovoru (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://umeni-pracovniho-pohovoru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.