Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Umí být české společnosti virtuální?

Umí být české společnosti virtuální?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Semoradova
Šetření:10. 08. 2009 - 25. 08. 2009
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.71
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:12,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pěkný den,
 

Slovo „virtuální“ se v poslední době stává moderním a populárním termínem vyjadřujícím spojitost s využíváním informačních a komunikačních technologií, virtuální se stává i společnost a její organizační struktura. Tento anonymní dotazník má za cíl zjistit míru povědomí o virtuálním organizování.
 

 Díky za Váš čas, Petra Semorádová

 

A na úvod krátké ujasnění terminologie:


Virtuální organizace je geograficky rozptýlená organizace, většinou bez provozní základny, jejž klade mimořádný důraz na informace a jejich přenos, znalosti a týmovou práci na dálku. To vše vede ke snižování transakčních nákladů, zvýšení flexibility, nižšímu stupni formálnosti za předpokladu vysoké intenzity a kvality práce s informacemi, komunikace a distribuce zdrojů.


 

Virtuální organizační struktura vzniká na základě dohody o spolupráci mezi právně a ekonomicky nezávislými subjekty, která je založena na vzájemné důvěře, sdílení informací a znalostí, zaměřena na klíčové konkurenční dovednosti, vystupující jako jeden celek za účelem dosažení společného cíle.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je druh Vašeho pracovního poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanecký2047,62 %47,62 %  
zaměstnanecký – střední management1330,95 %30,95 %  
zaměstnanecký – top management716,67 %16,67 %  
OSVČ24,76 %4,76 %  

Graf

2. Setkal/a jste se někdy s termínem virtuální organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2354,76 %54,76 %  
ne1945,24 %45,24 %  

Graf

3. Setkal/a jste se někdy s termínem virtuální organizační struktura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3276,19 %76,19 %  
ano1023,81 %23,81 %  

Graf

4. Využívá společnost, ve které pracujete, virtuální organizování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3583,33 %83,33 %  
ano716,67 %16,67 %  

Graf

5. Je to virtuální organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %11,9 %  
ano228,57 %4,76 %  

Graf

6. Nebo spolupracujete s ostatními subjekty v rámci virtuální organizační struktury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano360 %7,14 %  
ne240 %4,76 %  

Graf

7. Může, podle vašeho názoru, virtuální organizační strukturu vytvořit i klasická (kamenná) společnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3589,74 %83,33 %  
ne410,26 %9,52 %  

Graf

8. Setkal jste se někde s metodickou příručkou zavedení virtuální organizační struktury společnosti, tedy s doporučeními a pravidly pro zavedení a využití virtuální organizační struktury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4197,62 %97,62 %  
ano12,38 %2,38 %  

Graf

9. Domníváte se, že by pro Vás byla taková příručka přínosná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2151,22 %50 %  
ne2048,78 %47,62 %  

Graf

10. Jaká forma příručky by pro Vám byla nejvíce přínosná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektronický dokument popisující proces zavedení a řízení virtuální organizační struktury1568,18 %35,71 %  
tištěný dokument popisující proces zavedení a řízení virtuální organizační struktury836,36 %19,05 %  
elektronický dokument obsahující hlavní výhody a nevýhody virtuální organizační struktury627,27 %14,29 %  
tištěný dokument obsahující hlavní výhody a nevýhody virtuální organizační struktury29,09 %4,76 %  

Graf

11. Ohodnoťte následující impuls vedoucí společnost k využití virtuální organizační struktury: společnost je více flexibilní a dokáže rychleji reagovat na poptávku svých zákazníků (1) slabý impuls – (5) silný impuls

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41740,48 %40,48 %  
51023,81 %23,81 %  
3921,43 %21,43 %  
249,52 %9,52 %  
124,76 %4,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.76
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.83
Směrodatná odchylka:0.91
Medián:4
Modus:4

Graf

12. Ohodnoťte následující impuls vedoucí společnost k využití virtuální organizační struktury: efektivnější využívání zdrojů vedoucí k úspoře nákladů (1) slabý impuls – (5) silný impuls

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51945,24 %45,24 %  
41433,33 %33,33 %  
349,52 %9,52 %  
237,14 %7,14 %  
124,76 %4,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.18
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.86
Směrodatná odchylka:0.93
Medián:4
Modus:5

Graf

13. Ohodnoťte následující impuls vedoucí společnost k využití virtuální organizační struktury: synergický efekt v důsledku virtuální spolupráce s partnery (1) slabý impuls – (5) silný impuls

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31638,1 %38,1 %  
41126,19 %26,19 %  
51023,81 %23,81 %  
137,14 %7,14 %  
224,76 %4,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.61
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.95
Směrodatná odchylka:0.97
Medián:3.5
Modus:3

Graf

14. Ohodnoťte možné dopady využití virtuální organizační struktury: čím je společnost více flexibilní, tím hůře se řídí (1) souhlasím – (5) nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51126,19 %26,19 %  
31126,19 %26,19 %  
1819,05 %19,05 %  
2614,29 %14,29 %  
4614,29 %14,29 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.16
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.92
Směrodatná odchylka:1.39
Medián:3
Modus:5

Graf

15. Ohodnoťte možné dopady využití virtuální organizační struktury: komunikace probíhá převážně prostřednictvím telekomunikačních a informačních technologií (1) výhoda – (5) nevýhoda

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31433,33 %33,33 %  
41126,19 %26,19 %  
2921,43 %21,43 %  
1819,05 %19,05 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.68
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.03
Směrodatná odchylka:1.02
Medián:3
Modus:3

Graf

16. Ohodnoťte možné dopady využití virtuální organizační struktury: spolupráce v rámci virtuální organizační struktury vyžaduje sdílení informací (1) příležitost – (5) hrozba

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21330,95 %30,95 %  
41023,81 %23,81 %  
31023,81 %23,81 %  
5511,9 %11,9 %  
149,52 %9,52 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.97
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.16
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:3
Modus:2

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Semoradova, P. Umí být české společnosti virtuální? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://umi-byt-ceske-spolecnosti-virtualni-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.