Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Umíráme tam, kde si přejeme?

Umíráme tam, kde si přejeme?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Matějčková
Šetření:18. 12. 2012 - 26. 12. 2012
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem studentkou gymnázia a v rámci hodin sociologie zpracovávám seminární práci. Vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete získat nezbytné informace v praktické části mé práce.

Pro kvaliní zpracování průzkumu je důležitá pravdivost odpovědí.

Děkuji za pochopení a čas, který strávíte vyplňováním dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-306689,19 %89,19 %  
31-5079,46 %9,46 %  
51-7011,35 %1,35 %  

Graf

2. Je pro vás těžké mluvit o tématu smrti a umírání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2837,84 %37,84 %  
spíše ne2736,49 %36,49 %  
spíše ano1216,22 %16,22 %  
ano79,46 %9,46 %  

Graf

3. Čeho se nejvíce bojíte na umírání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bolesti1824,32 %24,32 %  
ztráty důstojnosti a soběstačnosti1722,97 %22,97 %  
nebojím se umírání1418,92 %18,92 %  
odloučení od rodiny912,16 %12,16 %  
osamělosti810,81 %10,81 %  
dlouhého bolestivého umírání11,35 %1,35 %  
premarnenych sanci11,35 %1,35 %  
neznáma, bojím se toho, že nevím, jaké to bude11,35 %1,35 %  
že nestihnu udělat co jsem chtěla a postarat se o své blízké11,35 %1,35 %  
toho,že už nebudu11,35 %1,35 %  
špatný způsob úmrtí11,35 %1,35 %  
nebudu vedet co se stane(vynalezy, politika...)11,35 %1,35 %  
jak to mam vědět, eště sem neumřela11,35 %1,35 %  

Graf

4. Koho byste kolem sebe chtěl/a mít na konci života ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinu2939,19 %39,19 %  
partnera2635,14 %35,14 %  
nikoho912,16 %12,16 %  
kvalifikované zdravotníky45,41 %5,41 %  
1 + 2 + 311,35 %1,35 %  
rodinu i kvalifikované pracovníky11,35 %1,35 %  
lidi na kterých mi záleží11,35 %1,35 %  
pro péči kvalifikované odborníky, jinak rodinu, aby mi byla na blízku11,35 %1,35 %  
příjemné a schopné ošetřovatele11,35 %1,35 %  
partnera i rodinu11,35 %1,35 %  

Graf

5. Jaké místo vám přijde z hlediska péče o umírajícího nejlepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domov5067,57 %67,57 %  
nemocnice1013,51 %13,51 %  
hospic79,46 %9,46 %  
sociální zařízení (domov důchodců)45,41 %5,41 %  
léčebna dlouhodobě nemocných34,05 %4,05 %  

Graf

6. Považujete ústavní péči o seniory za dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2635,14 %35,14 %  
nevím, nemám zkušenost2432,43 %32,43 %  
spíše ano1114,86 %14,86 %  
ne912,16 %12,16 %  
nevím, nemám s tímto typem zařízení zkušenost22,7 %2,7 %  
ano22,7 %2,7 %  

Graf

7. Mají se příbuzní podílet na péči o umírajícího?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3648,65 %48,65 %  
spíše ano3344,59 %44,59 %  
spíše ne56,76 %6,76 %  

Graf

8. Byl/a byste ochoten/a postarat se o své nejbližší příbuzné doma až do jejich smrti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3750 %50 %  
ano2432,43 %32,43 %  
spíše ne1216,22 %16,22 %  
ne11,35 %1,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je vám let?

2. Je pro vás těžké mluvit o tématu smrti a umírání?

3. Čeho se nejvíce bojíte na umírání?

4. Koho byste kolem sebe chtěl/a mít na konci života ?

5. Jaké místo vám přijde z hlediska péče o umírajícího nejlepší?

6. Považujete ústavní péči o seniory za dostačující?

7. Mají se příbuzní podílet na péči o umírajícího?

8. Byl/a byste ochoten/a postarat se o své nejbližší příbuzné doma až do jejich smrti ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je vám let?

2. Je pro vás těžké mluvit o tématu smrti a umírání?

3. Čeho se nejvíce bojíte na umírání?

4. Koho byste kolem sebe chtěl/a mít na konci života ?

5. Jaké místo vám přijde z hlediska péče o umírajícího nejlepší?

6. Považujete ústavní péči o seniory za dostačující?

7. Mají se příbuzní podílet na péči o umírajícího?

8. Byl/a byste ochoten/a postarat se o své nejbližší příbuzné doma až do jejich smrti ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matějčková, E.Umíráme tam, kde si přejeme? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://umirani-v-nemocnicich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.