Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Únik ropy v mexickém zálivu

Únik ropy v mexickém zálivu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Šmahaj
Šetření:16. 05. 2010 - 29. 05. 2010
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma „Únik ropy v mexickém zálivu“. Dotazník je anonymní a krátký. Děkuji za Vaši účast.
 

Odpovědi respondentů

1. Zaznamenal/a jste informaci o úniku ropy v mexickém zálivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9094,74 %94,74 %  
ne55,26 %5,26 %  

Graf

2. Sledujete informace týkající se postupu (řešení) a odstraňování následných škod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepravidelně6268,89 %65,26 %  
pravidelně2022,22 %21,05 %  
vůbec nesleduji88,89 %8,42 %  

Graf

3. Chtěl/a byste být více informován/a o vývoji situace týkající se úniku ropy v mexickém zálivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5358,89 %55,79 %  
ne3741,11 %38,95 %  

Graf

4. Jakou formou byste chtěl/a být více informován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet4788,68 %49,47 %  
televize3158,49 %32,63 %  
noviny1222,64 %12,63 %  
diskuse v rádiu815,09 %8,42 %  
letákem do schránky35,66 %3,16 %  

Graf

5. Jeden z postupů pro likvidaci ropné skvrny je její postupné zapalování, při kterém 95% ropy shoří, nicméně do ovzduší unikají škodlivé látky. Vzhledem k situaci vnímáte tento postup jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně vhodný4347,78 %45,26 %  
nevhodný1820 %18,95 %  
zcela nevhodný1415,56 %14,74 %  
vhodný1213,33 %12,63 %  
nevím33,33 %3,16 %  

Graf

6. V pondělí 3. 5. 2010 se ropný gigant British Petroleum přihlásil k odpovědnosti za havárii plošiny, po níž do moře v obrovském množství uniká ropa. Zároveň prohlásil, že uhradí náklady ve výší 14 miliard dolarů spojené s likvidací skvrny. Vnímáte stanovisko a postup ropného gigantu British Petroleum za:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
správný7785,56 %81,05 %  
nevím1213,33 %12,63 %  
nesprávný11,11 %1,05 %  

Graf

7. Měl by, podle Vás, být ropný gigant BP finančně sankcionován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6875,56 %71,58 %  
ne1112,22 %11,58 %  
nevím1112,22 %11,58 %  

Graf

8. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5662,22 %58,95 %  
muž3437,78 %35,79 %  

Graf

9. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let5257,78 %54,74 %  
26-35 let 2426,67 %25,26 %  
36-45 let88,89 %8,42 %  
46-55 let44,44 %4,21 %  
Méně než 18 let22,22 %2,11 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou (včetně nástavby)4448,89 %46,32 %  
vysokoškolské2022,22 %21,05 %  
vysokoškolské do úrovně bakalář1820 %18,95 %  
základní44,44 %4,21 %  
vyučen/a bez maturity44,44 %4,21 %  

Graf

11. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4853,33 %50,53 %  
zaměstnanec3134,44 %32,63 %  
živnostník55,56 %5,26 %  
v domácnosti (nebo na mateřské dovolené)33,33 %3,16 %  
invalidní důchodce22,22 %2,11 %  
podnikatel11,11 %1,05 %  

Graf

12. Vyberte velikost místa bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto nad 90 000 obyvatel4752,22 %49,47 %  
město s 50 000 – 90 000 obyvateli1213,33 %12,63 %  
město s 5000 –19 999 obyvateli1011,11 %10,53 %  
město s 20 000 – 49 999 obyvateli88,89 %8,42 %  
vesnice do 999 obyvatel77,78 %7,37 %  
obec 1000 – 1999 obyvatel33,33 %3,16 %  
obec s 2000 – 4999 obyvateli33,33 %3,16 %  

Graf

13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2730 %28,42 %  
Olomoucký1516,67 %15,79 %  
Moravskoslezský1314,44 %13,68 %  
Jihomoravský77,78 %7,37 %  
Středočeský55,56 %5,26 %  
Ústecký44,44 %4,21 %  
Zlínský kraj44,44 %4,21 %  
Pardubický33,33 %3,16 %  
Jihočeský33,33 %3,16 %  
Vysočina33,33 %3,16 %  
Liberecký22,22 %2,11 %  
Karlovarský22,22 %2,11 %  
Královéhradecký11,11 %1,05 %  
Plzeňský11,11 %1,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Chtěl/a byste být více informován/a o vývoji situace týkající se úniku ropy v mexickém zálivu?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 4. Jakou formou byste chtěl/a být více informován/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny na otázku 4. Jakou formou byste chtěl/a být více informován/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 4. Jakou formou byste chtěl/a být více informován/a?

4. Jakou formou byste chtěl/a být více informován/a?

 • odpověď internet:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny na otázku 4. Jakou formou byste chtěl/a být více informován/a?
 • odpověď televize:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny na otázku 4. Jakou formou byste chtěl/a být více informován/a?

12. Vyberte velikost místa bydliště.

 • odpověď velkoměsto nad 90 000 obyvatel:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zaznamenal/a jste informaci o úniku ropy v mexickém zálivu?

2. Sledujete informace týkající se postupu (řešení) a odstraňování následných škod?

3. Chtěl/a byste být více informován/a o vývoji situace týkající se úniku ropy v mexickém zálivu?

4. Jakou formou byste chtěl/a být více informován/a?

5. Jeden z postupů pro likvidaci ropné skvrny je její postupné zapalování, při kterém 95% ropy shoří, nicméně do ovzduší unikají škodlivé látky. Vzhledem k situaci vnímáte tento postup jako:

6. V pondělí 3. 5. 2010 se ropný gigant British Petroleum přihlásil k odpovědnosti za havárii plošiny, po níž do moře v obrovském množství uniká ropa. Zároveň prohlásil, že uhradí náklady ve výší 14 miliard dolarů spojené s likvidací skvrny. Vnímáte stanovisko a postup ropného gigantu British Petroleum za:

7. Měl by, podle Vás, být ropný gigant BP finančně sankcionován?

8. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

9. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

11. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

12. Vyberte velikost místa bydliště.

13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zaznamenal/a jste informaci o úniku ropy v mexickém zálivu?

2. Sledujete informace týkající se postupu (řešení) a odstraňování následných škod?

3. Chtěl/a byste být více informován/a o vývoji situace týkající se úniku ropy v mexickém zálivu?

4. Jakou formou byste chtěl/a být více informován/a?

5. Jeden z postupů pro likvidaci ropné skvrny je její postupné zapalování, při kterém 95% ropy shoří, nicméně do ovzduší unikají škodlivé látky. Vzhledem k situaci vnímáte tento postup jako:

6. V pondělí 3. 5. 2010 se ropný gigant British Petroleum přihlásil k odpovědnosti za havárii plošiny, po níž do moře v obrovském množství uniká ropa. Zároveň prohlásil, že uhradí náklady ve výší 14 miliard dolarů spojené s likvidací skvrny. Vnímáte stanovisko a postup ropného gigantu British Petroleum za:

7. Měl by, podle Vás, být ropný gigant BP finančně sankcionován?

8. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

9. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

11. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

12. Vyberte velikost místa bydliště.

13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmahaj, J.Únik ropy v mexickém zálivu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://unik-ropy-v-mexickem-zalivu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.