Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění absolventů na trhu práce

Uplatnění absolventů na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Kvasnicová
Šetření:05. 11. 2011 - 15. 11. 2011
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k výzkumu nezaměstnanosti u absolventů středních, vyšších odborných a vysokých škol, jejich uplatnění v praxi. Cílem dotazníku je zjistit, zda absolventi škol po ukončení školy našli vhodné uplatnění, dále jestli pracují v oboru a jaké mají vyhlídky pro svůj kariérní růst. Absolventy se rozumí všichni, kteří nejdéle před dvěma lety ukončili školní docházku, pro účel dotazníku to budou absolventi na denním studiu do 30 let věku. Výsledky budou použity v diplomové práci.

Odpovědi respondentů

1. Jsem absolventem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Vyšší odborné, vysoké školy2362,16 %62,16 %  
a) Střední školy1437,84 %37,84 %  

Graf

2. Studoval/a jsem následující obor:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Ekonomické vědy2156,76 %56,76 %  
e) Technické vědy410,81 %10,81 %  
i) Jiné410,81 %10,81 %  
f) Humanitní vědy38,11 %8,11 %  
d) Zemědělské vědy25,41 %5,41 %  
g) Právní vědy25,41 %5,41 %  
b) Pedagogika, sociální práce12,7 %2,7 %  

Graf

3. Proč jste si vybral/a daný obor? (Prosím slovní odpověď.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaliba v pocitacich12,7 %2,7 %  
jedná se o dynamickou vědu 12,7 %2,7 %  
byl to pro mě velmi zajímavý obor12,7 %2,7 %  
Ani nevím, nevěděla jsem v 15 letech kam na SŠ.12,7 %2,7 %  
hobby12,7 %2,7 %  
zajímá mě12,7 %2,7 %  
zájem o problematiku12,7 %2,7 %  
baví mě to12,7 %2,7 %  
Budoucí uplatnění12,7 %2,7 %  
Velké uplatnění na trhu práce12,7 %2,7 %  
ostatní odpovědi pro mě nejpřijatelnější
shledala jsem ji obecne uplatnitelnou
široké uplatnění
přišel mi z vybraných škol v okolí nejzajímavější
věci z oboru mě zajímaly i ve volném čase
...
zajímá mě to, baví mě to
zájem o ekonomii
Předpoklad k využití na trhu práce
protože mě baví a chtěla bych se mu profesně věnov
zajima mne to
Vysoká šance uplatnění na trhu práce
zdál se mi být zajímavý
zajímavý
zájem o danou oblast
Chci ekonomii rozumnět. Je to nejdůležitějši obor.
zájem o využití cizích jazyků v praxi
studovala jsem gymnazium - kvůli nasledujicimu stu
kvůli vyučovaným předmětům
pro karieru
Zajímalo mě to.
baví mě
Předpoklady k profesi
lepší uplnatnění na trhu práce
uplatnění a menší obtížnost školy
gastronomie
zajem o spolecenske vedy
2772,97 %72,97 % 

Graf

4. Po škole jsem hledal/a práci následujícím způsobem:(Je možné označít více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Inzerce na internetu, v rozhlase2567,57 %67,57 %  
f) Známí, rodina1643,24 %43,24 %  
e) Úřad práce1540,54 %40,54 %  
d) Přímé oslovení zaměstnavatele1540,54 %40,54 %  
c) Prostřednictvím personální agentury1335,14 %35,14 %  
a) Inzerce v novinách, tisku1129,73 %29,73 %  
h) Byl/a jsem osloven/a ve škole během studia410,81 %10,81 %  
g) Založil/a jsem si vlastní firmu, IČO25,41 %5,41 %  
i) Jiným způsobem 12,7 %2,7 %  

Graf

5. Pokud jste hledal/a práci jiným způsobem, jakým?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

6. Hledal/a jsem práci:(je možné zvolit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) v oboru, na základě získaných vědomostí ze školy3594,59 %94,59 %  
c) pro kterou je dostačující nižší dosažené vzdělání než mám, ve studovaném oboru1232,43 %32,43 %  
e) mimo studovaný obor1129,73 %29,73 %  
b) na základě předchozích pracovních zkušeností, z oboru1027,03 %27,03 %  
d) pro kterou je dostačující nižší vzdělání, i mimo obor924,32 %24,32 %  

Graf

7. 7) Našel/la jsem práci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) V oboru, který jsem studoval/a.1951,35 %51,35 %  
f) Zatím jsem práci nenašel/la616,22 %16,22 %  
c) Pod úroveň dosaženého vzdělání, ve studovaném oboru616,22 %16,22 %  
e) Mimo studovaný obor410,81 %10,81 %  
d) Pod úroveň dosaženého vzdělání, mimo obor25,41 %5,41 %  

Graf

8. Našel/a jsem si práci:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) 1-3 měsíce925 %24,32 %  
h) Práci jsem dosud nenašel/la/využívám brigády719,44 %18,92 %  
f) Měl/a jsem již zajištěnou práci během studia616,67 %16,22 %  
a) Do 1 měsíce616,67 %16,22 %  
c) 3 měsíce – 6 měsíců411,11 %10,81 %  
d) 6 měsíců – 1 rok38,33 %8,11 %  
e) Více než 1 rok12,78 %2,7 %  

Graf

9. Pro získání lepšího/nového zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Jsem ochoten/na se přestěhovat do jiné lokality1643,24 %43,24 %  
c) Nejsem ochoten/na se stěhovat1437,84 %37,84 %  
b) Jsem ochoten/na se přestěhovat do jiné země718,92 %18,92 %  

Graf

10. V zaměstnání využívám znalostí získaných ve škole.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Spíše ano2259,46 %59,46 %  
a) Ano821,62 %21,62 %  
c) Spíše ne513,51 %13,51 %  
d) Znalosti ze školy nevyužiji25,41 %5,41 %  

Graf

11. Jsem v současném zaměstnání spokojený/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Spíše ano1540,54 %40,54 %  
a) Ano1232,43 %32,43 %  
d) Ne, chtěl/a bych změnit zaměstnání616,22 %16,22 %  
c) Spíše ne410,81 %10,81 %  

Graf

12. Myslím si, že je moje současné zaměstnání perspektivní.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Spíše ano1544,12 %40,54 %  
a) Ano823,53 %21,62 %  
c) Spíše ne720,59 %18,92 %  
d) Myslím si, že mé zaměstnání není perspektivní411,76 %10,81 %  

Graf

13. Myslíte si, že je ve Vašem zaměstnání možnost kariérního postupu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Ano1337,14 %35,14 %  
b) Spíše ano1028,57 %27,03 %  
c) Spíše ne822,86 %21,62 %  
d) Není zde možnost kariérního postupu411,43 %10,81 %  

Graf

14. Označte nejvíce tři obory, které jsou podle Vás perspektivní z hlediska uplatnění na trhu práce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e) Technické vědy3081,08 %81,08 %  
a) Ekonomické vědy2464,86 %64,86 %  
g) Právní vědy2156,76 %56,76 %  
c) Zdravotnictví, farmaceutika1951,35 %51,35 %  
b) Pedagogika, sociální práce513,51 %13,51 %  
h) Přírodní vědy410,81 %10,81 %  
i) Jiné25,41 %5,41 %  
f) Humanitní vědy12,7 %2,7 %  

Graf

15. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Žena2772,97 %72,97 %  
a) Muž1027,03 %27,03 %  

Graf

16. Jsem ve věku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) 20 - 25 let1951,35 %51,35 %  
c) 25 - 30 let1745,95 %45,95 %  
a) do 20 let12,7 %2,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kvasnicová, M.Uplatnění absolventů na trhu práce (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://uplatneni-absolventu-na-trhu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.