Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění absolventů škol na trhu práce v rámci podnikání

Uplatnění absolventů škol na trhu práce v rámci podnikání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karin Šostoková
Šetření:31. 03. 2011 - 11. 04. 2011
Počet respondentů:207
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a chtěla bych Vás požádat o zodpovězení několika otázek.
Prostřednictvím dotazníku umožníte zisk cenných informací a názorů potřebných pro průzkum, který je součástí mé diplomové práce zabývající se možnosti uplatnění absolventů škol na českém trhu práce v rámci podnikání.
Není-li uvedeno jinak, označte křížkem pouze jednu odpověď. Dotazník je zcela anonymní. Děkuji Vám za pečlivé a pravdivé vyplnění a čas, který jste tomuto dotazníku věnovali.

 

Odpovědi respondentů

1. Uvažoval/(a) byste o hlídání dětí prostřednictvím chůvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, raději bych byl/(a) na mateřské (rodičovské) dovolené11656,04 %56,04 %  
Ano5325,6 %25,6 %  
Nevím3818,36 %18,36 %  

Graf

2. Podle Vašich představ by měla být chůva spíše?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena20398,07 %98,07 %  
Muž41,93 %1,93 %  

Graf

3. Upřednostnil/(a) byste chůvu ve věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28 - 40 let12962,32 %62,32 %  
40 - 60 let4421,26 %21,26 %  
20 - 28 let3416,43 %16,43 %  

Graf

4. Kolik hodin denně by měla maximálně trávit chůva ve vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 hodin13263,77 %63,77 %  
8,5 hodin6933,33 %33,33 %  
12 hodin62,9 %2,9 %  

Graf

5. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru chůvy na stupnici od 1 - 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité) . Zvolte prosím u každé odpovědi nějaké (jedinečné) pořadí:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena2.6140.846
Pedagogické vzdělání2.5751.249
Zdravotnické vzdělání2.3571.041
Pověst chůvy1.571.221

Graf

6. Jaká je Vámi přijatelná cena za měsíční hlídání dítěte chůvou? (od pondělí až do pátku, 8,5 hod denně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 000 Kč11053,14 %53,14 %  
do 13 000 Kč7435,75 %35,75 %  
do 16 000 Kč2311,11 %11,11 %  

Graf

7. V jaké výši se domníváte, že se pohybuje hodinová sazba chůvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60 - 100 Kč11254,11 %54,11 %  
100 - 130 Kč7536,23 %36,23 %  
130 - 150 Kč209,66 %9,66 %  

Graf

8. Upřednostnil/(a) byste chůvu s řidičským průkazem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17283,09 %83,09 %  
Ne3516,91 %16,91 %  

Graf

9. Měla by chůva podle Vašeho názoru pomáhat s domácími pracemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8842,51 %42,51 %  
ano7536,23 %36,23 %  
nevím4421,26 %21,26 %  

Graf

10. Uvítal/(a) byste chůvu v domácnosti jen příležitostně? (2x týdně, např. na 2 hod )

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12158,45 %58,45 %  
nevím5526,57 %26,57 %  
ne3114,98 %14,98 %  

Graf

11. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11354,59 %54,59 %  
Muž9445,41 %45,41 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 30 let11254,11 %54,11 %  
30 - 40 let4320,77 %20,77 %  
40 - 50 let3717,87 %17,87 %  
nic31,45 %1,45 %  
5120,97 %0,97 %  
6020,97 %0,97 %  
1510,48 %0,48 %  
5210,48 %0,48 %  
nad 5010,48 %0,48 %  
5910,48 %0,48 %  
1910,48 %0,48 %  
5510,48 %0,48 %  
5410,48 %0,48 %  
6910,48 %0,48 %  

Graf

13. V jaké výši se pohybuje Váš hrubý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 000 Kč5727,54 %27,54 %  
do 20 000 Kč5426,09 %26,09 %  
do 25 000 Kč a více3918,84 %18,84 %  
do 25 000 Kč3416,43 %16,43 %  
do 15 000 Kč2311,11 %11,11 %  

Graf

14. Jaký je počet členů ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 a více8842,51 %42,51 %  
26330,43 %30,43 %  
35627,05 %27,05 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání9947,83 %47,83 %  
vysokoškolské vzdělání8440,58 %40,58 %  
vyučen(a)2411,59 %11,59 %  

Graf

16. Jaké je Vaše místo bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec9244,44 %44,44 %  
město do 100 000 obyvatel6129,47 %29,47 %  
město nad 100 000 obyvatel2914,01 %14,01 %  
město do 20 000 obyvatel2512,08 %12,08 %  

Graf

17. Jaký je počet dětí ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné10249,28 %49,28 %  
25024,15 %24,15 %  
14521,74 %21,74 %  
3 a více104,83 %4,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru chůvy na stupnici od 1 - 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité) . Zvolte prosím u každé odpovědi nějaké (jedinečné) pořadí:

  • odpověď Cena=3:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pověst chůvy=5 na otázku 5. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru chůvy na stupnici od 1 - 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité) . Zvolte prosím u každé odpovědi nějaké (jedinečné) pořadí:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uvažoval/(a) byste o hlídání dětí prostřednictvím chůvy?

2. Podle Vašich představ by měla být chůva spíše?

3. Upřednostnil/(a) byste chůvu ve věku?

4. Kolik hodin denně by měla maximálně trávit chůva ve vaší domácnosti?

5. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru chůvy na stupnici od 1 - 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité) . Zvolte prosím u každé odpovědi nějaké (jedinečné) pořadí:

6. Jaká je Vámi přijatelná cena za měsíční hlídání dítěte chůvou? (od pondělí až do pátku, 8,5 hod denně)

7. V jaké výši se domníváte, že se pohybuje hodinová sazba chůvy?

8. Upřednostnil/(a) byste chůvu s řidičským průkazem?

9. Měla by chůva podle Vašeho názoru pomáhat s domácími pracemi?

10. Uvítal/(a) byste chůvu v domácnosti jen příležitostně? (2x týdně, např. na 2 hod )

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

13. V jaké výši se pohybuje Váš hrubý měsíční příjem?

14. Jaký je počet členů ve Vaší domácnosti?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Jaké je Vaše místo bydliště?

17. Jaký je počet dětí ve Vaší domácnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uvažoval/(a) byste o hlídání dětí prostřednictvím chůvy?

2. Podle Vašich představ by měla být chůva spíše?

3. Upřednostnil/(a) byste chůvu ve věku?

4. Kolik hodin denně by měla maximálně trávit chůva ve vaší domácnosti?

5. Seřaďte prosím jednotlivé faktory podle důležitosti při výběru chůvy na stupnici od 1 - 5 (1 nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité) . Zvolte prosím u každé odpovědi nějaké (jedinečné) pořadí:

6. Jaká je Vámi přijatelná cena za měsíční hlídání dítěte chůvou? (od pondělí až do pátku, 8,5 hod denně)

7. V jaké výši se domníváte, že se pohybuje hodinová sazba chůvy?

8. Upřednostnil/(a) byste chůvu s řidičským průkazem?

9. Měla by chůva podle Vašeho názoru pomáhat s domácími pracemi?

10. Uvítal/(a) byste chůvu v domácnosti jen příležitostně? (2x týdně, např. na 2 hod )

11. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Jaký je Váš věk?

13. V jaké výši se pohybuje Váš hrubý měsíční příjem?

14. Jaký je počet členů ve Vaší domácnosti?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Jaké je Vaše místo bydliště?

17. Jaký je počet dětí ve Vaší domácnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šostoková, K.Uplatnění absolventů škol na trhu práce v rámci podnikání (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://uplatneni-absolventu-skol-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.