Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění absolventů TUL v praxi

Uplatnění absolventů TUL v praxi

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kuklová
Šetření:16. 03. 2010 - 15. 04. 2010
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.25
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou 4.ročníku Technické univerzity v Liberci oboru "Manažerská informatika". V rámci předmětu "marketingový výzkum" jsem povinna vypracovat zprávu o "uplatnění absolventů TUL mého oboru v praxi". Tímto Vás žádám o pár minut Vaše času pro vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky jsou určeny pouze pro školní účely. Předem Vám děkuji za ochotu.

Bc. Lucie Kuklová

Odpovědi respondentů

1. Na TUL jsem absolvoval/a obor:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
navazující program Manažerská informatika 450 %50 %  
bakalářský program Podniková informatika337,5 %37,5 %  
jiný navazující program jiné školy112,5 %12,5 %  

Graf

2. Studium jsem zakončil/a v roce:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2009337,5 %37,5 %  
2006337,5 %37,5 %  
2007112,5 %12,5 %  
1995112,5 %12,5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2005.88
Minimum:1995
Maximum:2009
Variační rozpětí:14
Rozptyl:21.27
Směrodatná odchylka:4.61
Medián:2006.5
Modus:2009

Graf

3. Po ukončení studia jsem nalezl/a práci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ihned po škole675 %75 %  
po delší době než 1 rok112,5 %12,5 %  
do půl roku od ukončení112,5 %12,5 %  

Graf

4. V současné době pracuji v oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic225 %25 %  
informatika225 %25 %  
úřad práce112,5 %12,5 %  
účetnictví, finance112,5 %12,5 %  
průmysl112,5 %12,5 %  
strojírenství112,5 %12,5 %  

Graf

5. Má pracovní pozice je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedoucí pozice337,5 %37,5 %  
administrativního směru337,5 %37,5 %  
na podpoře112,5 %12,5 %  
nic112,5 %12,5 %  

Graf

6. Získali jste postavení, které náplní a oceněním, vypovídá o Vašem získaném titulu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %75 %  
ne225 %25 %  

Graf

7. Uplatňujete své znalosti získané studiem ve své práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano450 %50 %  
většinou ne337,5 %37,5 %  
vůbec ne112,5 %12,5 %  

Graf

8. Splnila výuka na škole požadavky potřebné k vykonávání Vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne úplně787,5 %87,5 %  
ne112,5 %12,5 %  

Graf

9. Rozmezí Vašeho výdělku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20.000 - 25.000450 %50 %  
10.000 - 15.000337,5 %37,5 %  
více než 30.000112,5 %12,5 %  

Graf

10. Museli jste v rámci Vaší pozice navštěvovat nadstandartní kurzy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne675 %75 %  
ano225 %25 %  

Graf

11. Kurzy typu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazykové kurzy150 %12,5 %  
nic150 %12,5 %  

Graf

12. Pohlaví tazatele:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena562,5 %62,5 %  
muž337,5 %37,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kuklová, L.Uplatnění absolventů TUL v praxi (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://uplatneni-absolventu-tul-v-praxi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.