Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění absolventů TUL v praxi

Uplatnění absolventů TUL v praxi

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kuklová
Šetření:16. 03. 2010 - 15. 04. 2010
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.25
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou 4.ročníku Technické univerzity v Liberci oboru "Manažerská informatika". V rámci předmětu "marketingový výzkum" jsem povinna vypracovat zprávu o "uplatnění absolventů TUL mého oboru v praxi". Tímto Vás žádám o pár minut Vaše času pro vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky jsou určeny pouze pro školní účely. Předem Vám děkuji za ochotu.

Bc. Lucie Kuklová

Odpovědi respondentů

1. Na TUL jsem absolvoval/a obor:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
navazující program Manažerská informatika 450 %50 %  
bakalářský program Podniková informatika337,5 %37,5 %  
jiný navazující program jiné školy112,5 %12,5 %  

Graf

2. Studium jsem zakončil/a v roce:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2009337,5 %37,5 %  
2006337,5 %37,5 %  
2007112,5 %12,5 %  
1995112,5 %12,5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2005.88
Minimum:1995
Maximum:2009
Variační rozpětí:14
Rozptyl:21.27
Směrodatná odchylka:4.61
Medián:2006.5
Modus:2009

Graf

3. Po ukončení studia jsem nalezl/a práci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ihned po škole675 %75 %  
po delší době než 1 rok112,5 %12,5 %  
do půl roku od ukončení112,5 %12,5 %  

Graf

4. V současné době pracuji v oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic225 %25 %  
informatika225 %25 %  
úřad práce112,5 %12,5 %  
účetnictví, finance112,5 %12,5 %  
průmysl112,5 %12,5 %  
strojírenství112,5 %12,5 %  

Graf

5. Má pracovní pozice je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedoucí pozice337,5 %37,5 %  
administrativního směru337,5 %37,5 %  
na podpoře112,5 %12,5 %  
nic112,5 %12,5 %  

Graf

6. Získali jste postavení, které náplní a oceněním, vypovídá o Vašem získaném titulu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %75 %  
ne225 %25 %  

Graf

7. Uplatňujete své znalosti získané studiem ve své práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano450 %50 %  
většinou ne337,5 %37,5 %  
vůbec ne112,5 %12,5 %  

Graf

8. Splnila výuka na škole požadavky potřebné k vykonávání Vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne úplně787,5 %87,5 %  
ne112,5 %12,5 %  

Graf

9. Rozmezí Vašeho výdělku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20.000 - 25.000450 %50 %  
10.000 - 15.000337,5 %37,5 %  
více než 30.000112,5 %12,5 %  

Graf

10. Museli jste v rámci Vaší pozice navštěvovat nadstandartní kurzy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne675 %75 %  
ano225 %25 %  

Graf

11. Kurzy typu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazykové kurzy150 %12,5 %  
nic150 %12,5 %  

Graf

12. Pohlaví tazatele:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena562,5 %62,5 %  
muž337,5 %37,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kuklová, L.Uplatnění absolventů TUL v praxi (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://uplatneni-absolventu-tul-v-praxi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.