Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění na trhu práce

Uplatnění na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Ježková
Šetření:13. 03. 2012 - 30. 03. 2012
Počet respondentů:200
Počet otázek (max/průměr):22 / 19.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku. Jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v rámci své diplomové práce provádím výzkum, který se zabývá pracovním uplatněním ekonomicky aktivních ve Zlínském kraji na trhu práce. Dotazník je anonymní.


Bc. Adéla Ježková
 

Odpovědi respondentů

1. V jakém odvětví pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Školství2311,5 %11,5 %  
Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti2311,5 %11,5 %  
Veřejná správa, obrana a sociální zabezpečení2110,5 %10,5 %  
Ostatní služby2010 %10 %  
Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený147 %7 %  
Velkoobchod, maloobchod a opravy126 %6 %  
Stavebnictví115,5 %5,5 %  
Peněžnictví a pojišťovnictví105 %5 %  
Průmysl potravinářský a tabákový94,5 %4,5 %  
Výroba strojů a zařízení84 %4 %  
Výroba kovů a kovodělných výrobků84 %4 %  
Zemědělství, lesnictví a rybolov73,5 %3,5 %  
Pohostinství a ubytování63 %3 %  
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl63 %3 %  
Chemický a farmaceutický průmysl52,5 %2,5 %  
Výroba elektrických a optických přístrojů42 %2 %  
Doprava a komunikace42 %2 %  
Výroba dopravních prostředků31,5 %1,5 %  
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody21 %1 %  
Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl21 %1 %  
Průmysl skla, keramiky a porcelánu21 %1 %  

Graf

2. Jakou pracovní pozici ve svém zaměstnání nyní vykonáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řadový pracovník15376,5 %76,5 %  
vedoucí oddělení (úseku) 2613 %13 %  
osoba samostatně výdělečně činná189 %9 %  
učitelka10,5 %0,5 %  
vedoucí pobočky10,5 %0,5 %  
nic10,5 %0,5 %  

Graf

3. Které skupiny jsou podle Vás v současnosti nejvíce znevýhodněné na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lidé zdravotně postižení9547,5 %47,5 %  
Ženy staršího věku8442 %42 %  
Muži staršího věku5728,5 %28,5 %  
Lidé s nízkým vzděláním5527,5 %27,5 %  
Ženy po mateřské dovolené5226 %26 %  
Lidé těsně po ukončení VŠ vzdělání4623 %23 %  
Ženy s dětmi předškolního věku2814 %14 %  
Ženy samoživitelky189 %9 %  
Lidé těsně po ukončení SŠ vzdělání168 %8 %  
Ženy s dětmi školního věku84 %4 %  
Muži samoživitelé21 %1 %  
mladé ženy10,5 %0,5 %  
skoro všichni10,5 %0,5 %  
studenti10,5 %0,5 %  
ženy po mateřké po 30ti10,5 %0,5 %  

Graf

4. Máte pocit, že jste někdy byl(a) v zaměstnání oproti ostatním znevýhodněn(a) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13467 %67 %  
Ano6633 %33 %  

Graf

5. Pokud jste se setkali s diskriminací, uveďte v jaké oblasti:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věku3557,38 %17,5 %  
pohlaví1829,51 %9 %  
rasy, etnického původu, národnosti58,2 %2,5 %  
sexuální orientace11,64 %0,5 %  
víry či světového názoru11,64 %0,5 %  
zdravotního postižení11,64 %0,5 %  

Graf

6. Jaké je podle Vás postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Některé skupiny žen jsou znevýhodněny proti mužům12261 %61 %  
V postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži není podstatný rozdíl3919,5 %19,5 %  
Ženy jsou jednoznačně znevýhodněny proti mužům2713,5 %13,5 %  
Některé skupiny mužů jsou znevýhodněny proti ženám105 %5 %  
Muži jsou jednoznačně znevýhodněni proti ženám21 %1 %  

Graf

7. Jaká je podle Vás vyrovnanost šancí žen a mužů na úspěch v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šance žen a mužů jsou vyrovnané10452 %52 %  
Muži mají větší šance na úspěch9547,5 %47,5 %  
Ženy mají větší šance uspět10,5 %0,5 %  

Graf

8. Srovnáte-li možnosti mužů a žen v oboru, kde pracujete: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ženy mají lepší možnosti než muži získat práci2.3950.919
Ženy mají lepší možnosti než muži získat vedoucí místo (kariérní růst)2.230.737
Ženy mají lepší možnosti než muži mít za stejnou práci lepší plat1.9450.512
Ženy i muži mají zhruba stejné možnosti získat práci2.991.11
Ženy i muži mají zhruba stejné možnosti získat vedoucí místo (kariérní růst)3.031.119
Ženy i muži mají zhruba stejné možnosti mít za stejnou práci lepší plat2.8851.102
Muži mají lepší možnosti než ženy získat práci3.2151.219
Muži mají lepší možnosti než ženy zíkat vedoucí místo (kariérní růst)3.331.211
Muži mají lepší možnosti než ženy mít za stejnou práci lepší plat3.3571.305

Graf

9. K následujícím tvrzením vyjádřete svůj názor: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
V pracovním úspěchu většinou brání mužům, že obecně nemají schopnosti a znalosti, které jsou na trhu práce požadovány.2.690.864
V pracovním úspěchu většinou brání mužům, že mají obecně nižší vzdělání než příslušníci opačného pohlaví.2.40.59
V pracovním úspěchu většinou brání mužům, že nemají autoritu a řídící schopnosti.2.3250.839
V pracovním úspěchu většinou brání mužům, že jsou málo průbojní.2.4450.927
V pracovním úspěchu většinou brání mužům, že lidé ve vedoucích pozicích preferují příslušníky opačného pohlaví.2.290.686
V pracovním úspěchu většinou brání mužům, že je nezajímá pracovní postup a kariéra.2.360.74
V pracovním úspěchu většinou brání mužům, že nejsou stabilní pracovní silou.2.270.857
V pracovním úspěchu většinou brání mužům, že se bojí úspěchu.2.130.663
V pracovním úspěchu většinou brání mužům, že je omezuje péče o děti.1.9450.662
V pracovním úspěchu většinou brání mužům, že současné nastavení zaměstnavatelské politiky je znevýhodňuje.2.260.662
V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že obecně nemají schopnosti a znalosti, které jsou na trhu práce požadovány.2.820.998
V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že mají obecně nižší vzdělání než příslušníci opačného pohlaví.2.550.877
V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že nemají autoritu a řídící schopnosti.3.020.92
V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že jsou málo průbojné.3.1350.987
V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že lidé ve vedoucích pozicích preferují příslušníky opačného pohlaví.3.061.076
V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že je nezajímá pracovní postup a kariéra.2.640.76
V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že nejsou stabilní pracovní silou.3.1651.048
V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že se bojí úspěchu.2.60.72
V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že je omezuje péče o děti.3.9050.9
V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že současné nastavení zaměstnavatelské politiky je znevýhodňuje.3.3130.983

Graf

10. Jak zvládáte pracovní a rodinné povinnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obojí zvládám bez větších problémů12361,5 %61,5 %  
Zvládám obojí tak napůl4623 %23 %  
Dobře zvládám pracovní povinnosti, rodinu zanedbávám2713,5 %13,5 %  
Dobře zvládám rodinné povinnosti, práci zanedbávám31,5 %1,5 %  
Mám problémy v práci i v rodině10,5 %0,5 %  

Graf

11. Co je nebo bylo Vaší hlavní příčinou nemožnosti sladění práce s rodinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoké nároky v zaměstnání5628 %28 %  
nic4120,5 %20,5 %  
Nedostupnost vhodného zařízení péče o děti178,5 %8,5 %  
Nedostupnost výpomoci od prarodičů178,5 %8,5 %  
Neochota partnera podílet se na péči o domácnost136,5 %6,5 %  
bez problémů105 %5 %  
Zdravotní problémy84 %4 %  
Nemožnost najmutí placené osoby pro výpomoc s péčí o děti a o domácnost84 %4 %  
škola31,5 %1,5 %  
únava po práci21 %1 %  
nemám děti21 %1 %  
nebyl problém sladit rodinu a práci10,5 %0,5 %  
namám děti10,5 %0,5 %  
nemám potíž10,5 %0,5 %  
pracovní vytíženost10,5 %0,5 %  
nemohu rozhodnout, nejsem v této pozici10,5 %0,5 %  
dálkové studium, moc práce doma i v zaměstnání10,5 %0,5 %  
nepotřebuji zatím řešit10,5 %0,5 %  
není problém10,5 %0,5 %  
dojíždění za prací10,5 %0,5 %  
studium10,5 %0,5 %  
bez potíží10,5 %0,5 %  
Kvůli pracovním povinnostem není možné partnera najít a rodinu založit10,5 %0,5 %  
nemám děti, tak nemůžu srobnat, co by mi stěžovalo péči o rodinu a výkon v zaměstnání10,5 %0,5 %  
nemám tento problém10,5 %0,5 %  
mám vše sladěné10,5 %0,5 %  
nic, nemam takovou příčinu10,5 %0,5 %  
nebyl žádný problém10,5 %0,5 %  
nemam problem10,5 %0,5 %  
Nemám děti, nemůžu odpovědět10,5 %0,5 %  
Rodina je pro mě důležitější, proto se radši zaměřuji na nic, než na práci.10,5 %0,5 %  
složitý přístup k částečným pracovním úvazkům10,5 %0,5 %  
dobře sladěné10,5 %0,5 %  
sladěno10,5 %0,5 %  

Graf

12. Jakým způsobem máte doma s partnerem/partnerkou rozdělenou péči o domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vzájemně si pomáhámeotázka č. 15, Většina péče o domácnost je na mněotázka č. 13, Většina péče o domácnost je na partnerovi/partnerceotázka č. 14, Nemám partnera/partnerkuotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzájemně si pomáháme12462 %62 %  
Většina péče o domácnost je na mně3115,5 %15,5 %  
Většina péče o domácnost je na partnerovi/partnerce 2512,5 %12,5 %  
Nemám partnera/partnerku2010 %10 %  

Graf

13. Uveďte, z jakého důvodu je většina péče o domácnost na Vás:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

chod domácnosti převážně závisí na ženě, muži vždy jen částečně doplňují

jsem samostatnější, hodně starostí s domem

jsem žena a můj muž to považuje za práci, kterou vykonává žena, on se stará o jíné

jsem žena, očekává se to ode mě-přežitek

jsem ženská

Líný partner

máme to tak doma rozdělené

máme to tak rozděléné

manžel je OSVČ, tudíž je přes týden pryč.

Manžel je více pracovně vytížený, vrací se domů později.

manžel má druhou práci kterou vykonává z domova

míme to tak

muž se strá o jiné věci

muž si myslí, že domácí práce jsou pro ženské

nevím, prostě to tak máme rozdělené

partner nemá na domácnost vlohy

Protože se mi to tak líbí.

Směnnost

u nás doma to tak funguje, muž je neschopný

výchova v rodině manžela

zvyk partnera z domu, špatně od začátku vykomunikováno

14. Uveďte, z jakého důvodu je většina péče o domácnost na partnerovi/partnerce:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

já se starám o jiné věci

Je na mateřské dovolené

Je na mateřské dovolené

je to žena a tak to většinou bývá

jsem velmi časově zaneprázdněn zaměstnáním

málo času, náročné zaměstnání, jsem pořád v práci

Partnerka je aktuálně na rodičovské dovolené.

Pracovní doba

protože je na mateřské

studia

školy, ještě studuji

u nás doma to tak máme rozdělené, jedná se o ženskou práci

Více ji to baví.

15. Jakým způsobem máte doma s partnerem/partnerkou rozdělenou péči o děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám děti6633 %33 %  
Vzájemně si pomáháme6030 %30 %  
Většina péče o děti je na partnerovi/partnerce3919,5 %19,5 %  
Většina péče o děti je na mně3517,5 %17,5 %  

Graf

16. Vyjádřete svůj postoj k následujícím opatřením, které usnadňují rodičovství a péči o děti: 1 - jsem jednoznačně pro dané opatření, 2 - jsem spíše pro dané opatření, 3 - nejsem ani pro ani proti danému opatření, 4 - jsem spíše proti danému, 5 - jsem jednoznačně proti danému opatření

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
více zařízení pro děti do 3 let2.0351.044
lepší zařízení pro děti od 3-6 let1.840.664
zařízení péče o školní děti v mimoškolní době1.9350.651
pružná pracovní doba1.7750.894
práce na částečný úvazek2.391.088
práce doma (např. práce na PC)2.250.968
sdílení pracovního místa (forma práce, kdy je 1 prac. místo rozděleno mezi 2 pracovníky)2.980.96
vyšší podíl účasti partnera/partnerky na péči o domácnost a péči o děti2.2350.82

Graf

17. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10050 %50 %  
muž10050 %50 %  

Graf

18. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 30 let 7839 %39 %  
31 – 40 let 6130,5 %30,5 %  
41 – 50 let 4522,5 %22,5 %  
51 – 60 let 157,5 %7,5 %  
do 20 let 10,5 %0,5 %  

Graf

19. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské 8241 %41 %  
středoškolské s maturitou 5929,5 %29,5 %  
střední odborné s výučním listem 3718,5 %18,5 %  
vyšší odborné 178,5 %8,5 %  
základní 52,5 %2,5 %  

Graf

20. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnán(a) 18391,5 %91,5 %  
na mateřské/rodičovské dovolené 94,5 %4,5 %  
nezaměstnán(a) 52,5 %2,5 %  
studentka10,5 %0,5 %  
osvč10,5 %0,5 %  
ČID10,5 %0,5 %  

Graf

21. Plat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 000 - 20 000 Kč12060 %60 %  
20 000 - 30 000 Kč4924,5 %24,5 %  
do 10 000 Kč2311,5 %11,5 %  
30 000 - 40 000 Kč73,5 %3,5 %  
nad 40 000 Kč10,5 %0,5 %  

Graf

22. Kraj:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlínský18994,5 %94,5 %  
olomoucký21 %1 %  
Středočeský21 %1 %  
ne10,5 %0,5 %  
moravskoslezský10,5 %0,5 %  
Vysočina10,5 %0,5 %  
Hl.m.Praha10,5 %0,5 %  
Praha10,5 %0,5 %  
Jihomoravský10,5 %0,5 %  
kh10,5 %0,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Máte pocit, že jste někdy byl(a) v zaměstnání oproti ostatním znevýhodněn(a) ?

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pohlaví na otázku 5. Pokud jste se setkali s diskriminací, uveďte v jaké oblasti:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi věku na otázku 5. Pokud jste se setkali s diskriminací, uveďte v jaké oblasti:

7. Jaká je podle Vás vyrovnanost šancí žen a mužů na úspěch v zaměstnání?

 • odpověď Muži mají větší šance na úspěch:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že lidé ve vedoucích pozicích preferují příslušníky opačného pohlaví.=5 na otázku 9. K následujícím tvrzením vyjádřete svůj názor: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím
 • odpověď Šance žen a mužů jsou vyrovnané:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži není podstatný rozdíl na otázku 6. Jaké je podle Vás postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muži mají lepší možnosti než ženy mít za stejnou práci lepší plat=1 na otázku 8. Srovnáte-li možnosti mužů a žen v oboru, kde pracujete: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím

8. Srovnáte-li možnosti mužů a žen v oboru, kde pracujete: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím

 • odpověď Ženy mají lepší možnosti než muži mít za stejnou práci lepší plat=2:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostupnost výpomoci od prarodičů na otázku 11. Co je nebo bylo Vaší hlavní příčinou nemožnosti sladění práce s rodinou?

9. K následujícím tvrzením vyjádřete svůj názor: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím

 • odpověď V pracovním úspěchu většinou brání mužům, že je omezuje péče o děti.=2:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním úspěchu většinou brání mužům, že lidé ve vedoucích pozicích preferují příslušníky opačného pohlaví.=4 na otázku 9. K následujícím tvrzením vyjádřete svůj názor: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím
 • odpověď V pracovním úspěchu většinou brání mužům, že se bojí úspěchu.=1:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že se bojí úspěchu.=1 na otázku 9. K následujícím tvrzením vyjádřete svůj názor: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním úspěchu většinou brání mužům, že mají obecně nižší vzdělání než příslušníci opačného pohlaví.=1 na otázku 9. K následujícím tvrzením vyjádřete svůj názor: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že lidé ve vedoucích pozicích preferují příslušníky opačného pohlaví.=5 na otázku 9. K následujícím tvrzením vyjádřete svůj názor: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím
 • odpověď V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že je omezuje péče o děti.=4:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním úspěchu většinou brání mužům, že je omezuje péče o děti.=4 na otázku 9. K následujícím tvrzením vyjádřete svůj názor: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím
 • odpověď V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že je omezuje péče o děti.=5:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že současné nastavení zaměstnavatelské politiky je znevýhodňuje.=5 na otázku 9. K následujícím tvrzením vyjádřete svůj názor: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že lidé ve vedoucích pozicích preferují příslušníky opačného pohlaví.=5 na otázku 9. K následujícím tvrzením vyjádřete svůj názor: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím

10. Jak zvládáte pracovní a rodinné povinnosti?

 • odpověď Obojí zvládám bez větších problémů:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi bez problémů na otázku 11. Co je nebo bylo Vaší hlavní příčinou nemožnosti sladění práce s rodinou?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 11. Co je nebo bylo Vaší hlavní příčinou nemožnosti sladění práce s rodinou?

16. Vyjádřete svůj postoj k následujícím opatřením, které usnadňují rodičovství a péči o děti: 1 - jsem jednoznačně pro dané opatření, 2 - jsem spíše pro dané opatření, 3 - nejsem ani pro ani proti danému opatření, 4 - jsem spíše proti danému, 5 - jsem jednoznačně proti danému opatření

 • odpověď pružná pracovní doba=1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi sdílení pracovního místa (forma práce, kdy je 1 prac. místo rozděleno mezi 2 pracovníky)=1 na otázku 16. Vyjádřete svůj postoj k následujícím opatřením, které usnadňují rodičovství a péči o děti: 1 - jsem jednoznačně pro dané opatření, 2 - jsem spíše pro dané opatření, 3 - nejsem ani pro ani proti danému opatření, 4 - jsem spíše proti danému, 5 - jsem jednoznačně proti danému opatření
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ženy i muži mají zhruba stejné možnosti mít za stejnou práci lepší plat=1 na otázku 8. Srovnáte-li možnosti mužů a žen v oboru, kde pracujete: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím

17. Pohlaví:

 • odpověď muž:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Většina péče o děti je na partnerovi/partnerce na otázku 15. Jakým způsobem máte doma s partnerem/partnerkou rozdělenou péči o děti?
 • odpověď žena:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Většina péče o děti je na mně na otázku 15. Jakým způsobem máte doma s partnerem/partnerkou rozdělenou péči o děti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Většina péče o domácnost je na mně na otázku 12. Jakým způsobem máte doma s partnerem/partnerkou rozdělenou péči o domácnost?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 10 000 Kč na otázku 21. Plat:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neochota partnera podílet se na péči o domácnost na otázku 11. Co je nebo bylo Vaší hlavní příčinou nemožnosti sladění práce s rodinou?

21. Plat:

 • odpověď 10 000 - 20 000 Kč:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V pracovním úspěchu většinou brání ženám, že je nezajímá pracovní postup a kariéra.=1 na otázku 9. K následujícím tvrzením vyjádřete svůj názor: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakém odvětví pracujete?

2. Jakou pracovní pozici ve svém zaměstnání nyní vykonáváte?

3. Které skupiny jsou podle Vás v současnosti nejvíce znevýhodněné na trhu práce?

4. Máte pocit, že jste někdy byl(a) v zaměstnání oproti ostatním znevýhodněn(a) ?

5. Pokud jste se setkali s diskriminací, uveďte v jaké oblasti:

6. Jaké je podle Vás postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži?

7. Jaká je podle Vás vyrovnanost šancí žen a mužů na úspěch v zaměstnání?

8. Srovnáte-li možnosti mužů a žen v oboru, kde pracujete: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím

9. K následujícím tvrzením vyjádřete svůj názor: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím

10. Jak zvládáte pracovní a rodinné povinnosti?

11. Co je nebo bylo Vaší hlavní příčinou nemožnosti sladění práce s rodinou?

12. Jakým způsobem máte doma s partnerem/partnerkou rozdělenou péči o domácnost?

15. Jakým způsobem máte doma s partnerem/partnerkou rozdělenou péči o děti?

16. Vyjádřete svůj postoj k následujícím opatřením, které usnadňují rodičovství a péči o děti: 1 - jsem jednoznačně pro dané opatření, 2 - jsem spíše pro dané opatření, 3 - nejsem ani pro ani proti danému opatření, 4 - jsem spíše proti danému, 5 - jsem jednoznačně proti danému opatření

17. Pohlaví:

18. Věková kategorie:

19. Nejvyšší dosažené vzdělání:

20. V současné době jste:

21. Plat:

22. Kraj:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakém odvětví pracujete?

2. Jakou pracovní pozici ve svém zaměstnání nyní vykonáváte?

3. Které skupiny jsou podle Vás v současnosti nejvíce znevýhodněné na trhu práce?

4. Máte pocit, že jste někdy byl(a) v zaměstnání oproti ostatním znevýhodněn(a) ?

5. Pokud jste se setkali s diskriminací, uveďte v jaké oblasti:

6. Jaké je podle Vás postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži?

7. Jaká je podle Vás vyrovnanost šancí žen a mužů na úspěch v zaměstnání?

8. Srovnáte-li možnosti mužů a žen v oboru, kde pracujete: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím

9. K následujícím tvrzením vyjádřete svůj názor: 1 - silně nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - nejsem si jistý/jistá, 4 - souhlasím, 5 - silně souhlasím

10. Jak zvládáte pracovní a rodinné povinnosti?

11. Co je nebo bylo Vaší hlavní příčinou nemožnosti sladění práce s rodinou?

12. Jakým způsobem máte doma s partnerem/partnerkou rozdělenou péči o domácnost?

15. Jakým způsobem máte doma s partnerem/partnerkou rozdělenou péči o děti?

16. Vyjádřete svůj postoj k následujícím opatřením, které usnadňují rodičovství a péči o děti: 1 - jsem jednoznačně pro dané opatření, 2 - jsem spíše pro dané opatření, 3 - nejsem ani pro ani proti danému opatření, 4 - jsem spíše proti danému, 5 - jsem jednoznačně proti danému opatření

17. Pohlaví:

18. Věková kategorie:

19. Nejvyšší dosažené vzdělání:

20. V současné době jste:

21. Plat:

22. Kraj:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ježková, A.Uplatnění na trhu práce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://uplatneni-na-trhu-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.