Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění nudgingu ve webovém prostředí crowdfundingových platforem

Uplatnění nudgingu ve webovém prostředí crowdfundingových platforem

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bára Fešarová
Šetření:03. 01. 2024 - 30. 01. 2024
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti a respondentky,
 
jsem studentkou 3. ročníku oboru marketingové komunikace na Ekonomické fakultě VŠB-TUO v Ostravě. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníkového šetření, které se týká uplatnění nudgingu v online prostředí crowdfundingových platforem. Výsledky budou využity pro účely mé bakalářské práce. Vše potřebné pro vyplnění je v dotazníku vysvětleno.  
 

Dotazník Vám zabere zhruba 6 minut a odpovědi jsou zcela anonymní. Prosím o co nejpřesnější a pravdivé odpovědi.

 
Děkuji za vyplnění a Váš čas :)

Odpovědi respondentů

1. Je Vám znám koncept crowdfundingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je1568,18 %68,18 %  
Ne, není418,18 %18,18 %  
Nevím, co to je, ale už jsem o tom slyšel/a313,64 %13,64 %  

Graf

2. Setkali jste se někdy s dobročinnou platformou Donio nebo s komerčním portálem Hithit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám Donio i Hithit1254,55 %54,55 %  
Ano, znám pouze Donio522,73 %22,73 %  
Ne, neznám ani jednu platformu313,64 %13,64 %  
Ano, znám pouze Hithit29,09 %9,09 %  

Graf

3. Znáte jakékoliv jiné české nebo zahraniční platformy provozující crowdfunding u nás?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kickstarter220 %9,09 %  
Paraple 110 %4,55 %  
Kickstarter a Indiegogo110 %4,55 %  
gofundme110 %4,55 %  
fundlift110 %4,55 %  
ne110 %4,55 %  
Startovač110 %4,55 %  
ano110 %4,55 %  
Znesnáze 21110 %4,55 %  

Graf

4. Přispěli jste v posledním roce finanční částkou na dobročinné účely přes portál Donio?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nepřispěl/a1568,18 %68,18 %  
Ano, zaslal/a jsem příspěvek na jednu nebo dvě sbírky522,73 %22,73 %  
Ano, zaslal/a jsem příspěvek na 3 a více sbírek29,09 %9,09 %  

Graf

5. Zaslali jste v posledním roce finanční částku na komerční projekty přes portál Hithit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nezaslal/a2195,45 %95,45 %  
Ano, zaslal/a jsem příspěvek na jeden či dva projekty14,55 %4,55 %  

Graf

6. Přispíváte na dobročinné nebo komerční sbírky jiným způsobem? Pokud ano, jakým?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, přímo potřebným 110 %4,55 %  
Účastním se charitativních streamu na twitchi110 %4,55 %  
Přímo, bez mezičlánku v podobě nějaké platformy110 %4,55 %  
Dobročinné: přímé či pravidelné platby110 %4,55 %  
ne110 %4,55 %  
DMS, finanční dar na transparentní účet, příspěvek zakoupením předmětu při sbírkách (např. Kytičky na den proti rakovině)110 %4,55 %  
ano110 %4,55 %  
dar převodem z účtu osvědčené organizaci110 %4,55 %  
Ano posílám spolkům starajícím se o zvířata 110 %4,55 %  
Ano, Člověk v tísni, pravidelně měsíčně110 %4,55 %  

Graf

7. Při zaměření na oblast zájmu - na kterou oblast byste přispěl/a nejraději? (Vyberte prosím maximálně 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Děti a rodina1150 %50 %  
Zdraví1150 %50 %  
Zvířata836,36 %36,36 %  
Příroda a ekologie627,27 %27,27 %  
Senioři418,18 %18,18 %  
Komunita418,18 %18,18 %  
Vzdělání418,18 %18,18 %  
Kultura313,64 %13,64 %  
Inovace/technologie29,09 %9,09 %  
Co mě zrovna zaujme a působí důvěryhodně14,55 %4,55 %  

Graf

8. Jaká je maximální výše Vašeho příspěvku, kterou byste byl/a ochotný/á jednorázově přispět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 - 300 Kč627,27 %27,27 %  
501 - 1000 Kč522,73 %22,73 %  
1500 Kč a více418,18 %18,18 %  
1 - 100 Kč313,64 %13,64 %  
301 - 500 Kč29,09 %9,09 %  
1001 - 1500 Kč29,09 %9,09 %  

Graf

9. Zaznamenali jste během září letošního roku v médiích nebo na sociálních sítích sbírku pro Martínka pořádanou na platformě Donio, ve které bylo vybráno něco přes 150 000 000 Kč od více než 300 000 dárců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zaznamenal/a jsem1881,82 %81,82 %  
Ne, nezaznamenal/a jsem313,64 %13,64 %  
Ano, zaznamenal/a jsem ji a zapojil/a jsem se14,55 %4,55 %  

Graf

10. Podle Vašeho mínění mají sociální sítě výrazný vliv na šíření povědomí o crowdfundingu v České republice.

(1 = naprosto souhlasím, 5 = naprosto nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1731,82 %31,82 %  
2627,27 %27,27 %  
3418,18 %18,18 %  
4313,64 %13,64 %  
529,09 %9,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.35
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.5
Směrodatná odchylka:1.23
Medián:2
Modus:1

Graf

11. Podle Vašeho mínění mají známé osobnosti (Nikol Leitgeb, Leoš Mareš,...) výrazný vliv na šíření povědomí o crowdfundingu v České republice.

(1 = naprosto souhlasím, 5 = naprosto nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1731,82 %31,82 %  
4418,18 %18,18 %  
3418,18 %18,18 %  
5418,18 %18,18 %  
2313,64 %13,64 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.75
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.2
Směrodatná odchylka:1.48
Medián:3
Modus:1

Graf

12. Podle Vašeho mínění je crowdfunding vhodným způsobem pro financování sbírek a projektů.

(1 = naprosto souhlasím, 5 = naprosto nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2731,82 %31,82 %  
1731,82 %31,82 %  
3313,64 %13,64 %  
4313,64 %13,64 %  
529,09 %9,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.3
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.48
Směrodatná odchylka:1.22
Medián:2
Modus:2

Graf

13. Je Vám znám koncept nudgingu neboli jemného postrčení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, není1150 %50 %  
Nevím, co to je, ale už jsem o tom slyšel/a836,36 %36,36 %  
Ano, je313,64 %13,64 %  

Graf

14. Která z výše uvedených webových stránek na Vás na první dojem působí lépe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Donio1254,55 %54,55 %  
Hithit1045,45 %45,45 %  

Graf

15. Můžete ve stručnosti vysvětlit, proč na vás lépe působí vybraná platforma?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi bližší 110 %4,55 %  
Donio mi přijde "nudné", hithit "akční"110 %4,55 %  
Více textu resp. méně obrázků.110 %4,55 %  
Lépe zvolené barvy (působí veseleji), lepší formulace frází 110 %4,55 %  
ani jedna (ale tato možnost chybí)110 %4,55 %  
Méně agresivní vzhled110 %4,55 %  
Přijde mi to jasnější 110 %4,55 %  
U Donia pociťuji menší ,,přeplácanost" a považuji za plyšový bod dobrou kombinaci barev110 %4,55 %  
Donio má příjemnější barvy, hithit působí více agresivně 110 %4,55 %  
Je přehledná110 %4,55 %  

Graf

Obrázek - Platforma Donio, stránka s volbou výše jednorázového příspěvku. 600 Kč je v tomto případě předdefinovaná možnost, která byla vybrána již při prvotním načtení webové stránky.

16. Jakou částku byste s největší pravděpodobností zvolili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využil/a bych možnosti vepsat libovolnou částku nižší než 600 Kč1045,45 %45,45 %  
Vybral/a bych nabízenou částku 300 Kč627,27 %27,27 %  
Ponechal/a bych částku 600 Kč313,64 %13,64 %  
Vybral/a bych si jednu z nabízených částek od 1000 Kč a výše313,64 %13,64 %  

Graf

17. Kterým prvkům byste při výběru sbírky věnoval/a podle Vašeho názoru největší pozornost? (1 - minimální pozornost, 5 - maximální pozornost)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Příběh sbírky41.636
Čas do ukončení sbírky2.9091.446
Aktuální stav sbírky (např. již 90 % vybráno)3.1361.39
Přiložené fotografie a videa3.0451.68
Dosavadní počet dárců2.9091.355
Komentáře dárců2.5911.151
Transparentnost - je jasně vysvětleno, na co mé peníze budou využity4.3641.413

Graf

18. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1150 %50 %  
Muž1150 %50 %  

Graf

19. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let731,82 %31,82 %  
31-40 let627,27 %27,27 %  
51-60 let313,64 %13,64 %  
20 let a méně313,64 %13,64 %  
41-50 let29,09 %9,09 %  
61 let a více14,55 %4,55 %  

Graf

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání s maturitou940,91 %40,91 %  
Vysokoškolské vzdělání940,91 %40,91 %  
Základní vzdělání29,09 %9,09 %  
Střední vzdělání bez maturity14,55 %4,55 %  
Vyšší odborné vzdělání14,55 %4,55 %  

Graf

21. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001-30 000 Kč627,27 %27,27 %  
30 001-40 000 Kč522,73 %22,73 %  
0-10 000 Kč522,73 %22,73 %  
50 001-60 000 Kč313,64 %13,64 %  
10 001-20 000 Kč29,09 %9,09 %  
80 001 Kč a výše14,55 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Fešarová, B.Uplatnění nudgingu ve webovém prostředí crowdfundingových platforem (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://uplatneni-nudgingu-ve-webove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.