Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění sluchově postižených absolventů na trhu práce

Uplatnění sluchově postižených absolventů na trhu práce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Vaňková
Šetření:03. 09. 2009 - 13. 09. 2009
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen POUZE PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ absolventy SŠ a VŠ. Jeho výsledky budou použity v mé bakalářské práci.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2100 %100 %  

Graf

2. Rok narození:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1986150 %50 %  
1980150 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1983
Minimum:1980
Maximum:1986
Variační rozpětí:6
Rozptyl:18
Směrodatná odchylka:4.24
Medián:1983
Modus:1986

Graf

3. Typ sluchového postižení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vrozená hluchota u dětí, která se vyskytla před rozvinutím řeči150 %50 %  
středně těžká nedoslýchavost150 %50 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výuční list150 %50 %  
SŠ s maturitou150 %50 %  

Graf

5. Vystudovaný obor:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obráběč kovů150 %50 %  
hotelová škola150 %50 %  

Graf

6. Rok ukončení studia:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2005150 %50 %  
1998150 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2001.5
Minimum:1998
Maximum:2005
Variační rozpětí:7
Rozptyl:24.5
Směrodatná odchylka:4.95
Medián:2001.5
Modus:2005

Graf

7. Současná pracovní aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepracuji a nejsem veden/a na úřadu práce2100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vaňková, R.Uplatnění sluchově postižených absolventů na trhu práce (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://uplatneni-sluchove-postizenych-absolventu-na-trhu-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.