Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění studentů a absolventů andragogiky v praxi

Uplatnění studentů a absolventů andragogiky v praxi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Pejková
Šetření:24. 11. 2011 - 06. 12. 2011
Počet respondentů:35
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ahoj, jsem studentkou 3. ročníku a v rámci předmětu týkajícího se statistiky bych Vás chtěla poprosit o vyplnění krátkého dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2982,86 %82,86 %  
muž617,14 %17,14 %  

Graf

2. Je mi mezi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 - 25 lety1234,29 %34,29 %  
26 - 30 lety925,71 %25,71 %  
19 - 22 lety822,86 %22,86 %  
31 let a více617,14 %17,14 %  

Graf

3. Studujete nebo jste již absolvent/ka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stále studuji2571,43 %71,43 %  
jsem abslovent/ka1028,57 %28,57 %  

Graf

4. Bydlím v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praze2571,43 %71,43 %  
na vesnici514,29 %14,29 %  
v menším městě514,29 %14,29 %  

Graf

5. Studuji / vystudoval/a jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
magisterské studium2262,86 %62,86 %  
bakalářské studium1337,14 %37,14 %  

Graf

6. Po ukončení studia jsem uplatnění v oboru:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
okamžitě našel / našla 1244,44 %34,29 %  
nehledal/a 622,22 %17,14 %  
vůbec nenašel / nenašla518,52 %14,29 %  
nějakou dobu hledal/a 414,81 %11,43 %  

Graf

7. Při pohovoru bylo pro zaměstnavatele důležité, jaký obor jsem studoval/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1851,43 %51,43 %  
nevím1234,29 %34,29 %  
ne514,29 %14,29 %  

Graf

8. Díky vědomostem získaným během studia andragogiky jsem měl/a výhodu oproti ostatním uchazečům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1645,71 %45,71 %  
nevím1131,43 %31,43 %  
ne822,86 %22,86 %  

Graf

9. V rámci pracovní činnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se musím dále vzdělávat.2160 %60 %  
musím doplnit chybějící znalosti.822,86 %22,86 %  
mi stačí znalosti nabyté studiem andragogiky.38,57 %8,57 %  
poznatky z oboru andragogika vůbec nevyužiji.38,57 %8,57 %  

Graf

10. Mám v úmyslu dále studovat na univerzitě (jakékoli) obor andragogika.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1954,29 %54,29 %  
ne1645,71 %45,71 %  

Graf

11. Jak přistupujete ke vzdělávání mimo oficiální instituce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z vlastního zájmu se v oboru nadále vzdělávám.2571,43 %71,43 %  
V tomto oboru se nevzdělávám, jelikož v něm nepracuji.617,14 %17,14 %  
Na základě požadavků zaměstnavatele se dále vzdělávám.411,43 %11,43 %  

Graf

12. Kolik pracovních pohovorů jste absolvoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 2262,86 %62,86 %  
6 – 10 1028,57 %28,57 %  
11 a více38,57 %8,57 %  

Graf

13. Měl/a jste před nástupem do pracovní činnosti praxi v oboru (získanou během studií např.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2365,71 %65,71 %  
ne1234,29 %34,29 %  

Graf

14. Byla po vás odborná praxe při přijímacím řízení vyžadována?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2160 %60 %  
ne1440 %40 %  

Graf

15. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á 2880 %80 %  
ženatý/vdaná 720 %20 %  

Graf

16. Můj rodinný stav měl vliv na přijímací řízení na pracovní pozici.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2160 %60 %  
nevím1440 %40 %  

Graf

17. Mám děti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3085,71 %85,71 %  
ano514,29 %14,29 %  

Graf

18. Vliv věku dětí na výkon pracovní činnosti.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věk dětí mi nebrání ve výkonu pracovní činnosti.1191,67 %31,43 %  
Kvůli dětem jsem musel/a omezit pracovní činnost.18,33 %2,86 %  

Graf

19. Vliv studia andragogiky na uplatnění v oboru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studium andragogiky mi pomohlo při ucházení se o pracovní místo v oboru.2365,71 %65,71 %  
Andragogiku jsem vystudoval/a, ale v tomto oboru nepracuji.822,86 %22,86 %  
Studium andragogiky mi nepomohlo při ucházení se o pracovní místo v oboru.411,43 %11,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pejková, N.Uplatnění studentů a absolventů andragogiky v praxi (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://uplatneni-studentu-a-absolve.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.