Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění vysokoškoláků na trhu práce

Uplatnění vysokoškoláků na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Burešová
Šetření:17. 04. 2012 - 19. 04. 2012
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jsem studentkou VŠE a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku pro mou semestrální práci.

 

Děkuji =)

Petra

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7572,12 %72,12 %  
muž2927,88 %27,88 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
204038,46 %38,46 %  
191514,42 %14,42 %  
211413,46 %13,46 %  
221312,5 %12,5 %  
2454,81 %4,81 %  
2554,81 %4,81 %  
2732,88 %2,88 %  
2332,88 %2,88 %  
2621,92 %1,92 %  
3910,96 %0,96 %  
ostatní odpovědi 50
29
65
32,88 %2,88 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.17
Minimum:19
Maximum:27
Variační rozpětí:8
Rozptyl:3.76
Směrodatná odchylka:1.94
Medián:20
Modus:20

Graf

3. Jakou školu a jaký obor studujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠE, obor EKONOMIE43,85 %3,85 %  
VŠE, Ekonomie43,85 %3,85 %  
VŠE, mezinárodní obchod32,88 %2,88 %  
VŠE32,88 %2,88 %  
VŠE, NF21,92 %1,92 %  
VŠE - Národní hospodářství21,92 %1,92 %  
VŠE, Národní hospodářství21,92 %1,92 %  
vše - ekonomie21,92 %1,92 %  
Česká zemědělská univerzita, obor Provoz a ekonomika10,96 %0,96 %  
NF VŠE10,96 %0,96 %  
ostatní odpovědi vysoká škola zemědělská (hydroekonomie)
VŠE, ekonomie a hospodářská správa
VŠE, politologie
NF VŠE - Národní hospodářství
Vše, Veřejná správa
VŠE, FIS, Informatika
Národohospodářská fakulta VŠE, Ekonomie
Vysoká škola ekonomická, obor Podnikání a právo; Právnická fakulta UK, obor Právo a právní věda
VŠE, Národohospodářská fakulta, Národní hospodářství
VŠE - Veřejná správa a regionální rozvoj na
VŠE, Obor:matematické metody v ekonomii
VŠE Národohospodářská fakulta, obor ekonomie
Vysoká škola ekonomická, obor Ekonomie
VŠE Národní hospodářství
vše, NF, regionální rozvoj
VŠE- Podnikání a právo
vse fis
VŠE sociálně ekonomická demografie
FMV VŠE - Mezinárodní obchod
VŠE- 5. fakulta- Veřejná správa a regionální rozvoj
VŠE Ekonomie
VŠE FMV - Cestovní ruch a regionální rozvoj
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Nizozemština pro hospodářskou praxi
FF UK - Nová média
UPOL, Francouzský jazyk se zaměřením na aplikovanou ekonomii
Univerzita Pardubice, Kulturní dějiny
Univerzita Palackého v Olomouci, Nizozemština pro hospodářskou praxi
Univerzita Pardubice - Komunikacni a mikroprocesorova technika
MUP, Mezinárodní vztahy, evropská studia
FSS Masarykova univerzita, obor psychologie a sociální práce
NF VŠE Národní hospodářství
VŠE - informatika a statistika
FIS VŠE, Aplikovaná informatika
TU Dresden Medicína
VŠE - Národohospodářská fakulta, Ekonomie
VŠE, Národohospodářská fakulta, obor Národní hospodářství
Karlova univerzita, Obor Humanitní vzdělanost
VŠE, podnikání a právo
LFHK- Všeobecné lékařství
VOŠ obchodně podnikatelská činnost
UPOL, filologie
VŠE - Veřejná správa; PF UK - Právo a právní věda
Univerzita Palackého v Olomouci, Regionální Geografie
vše statisticke metody v ekonomii
VŠE, NF Ekonomie
MU, Přírodovědecká fakulta, Molekulární biologie a genetika
VŠE Praha, obor Podniková ekonomika a management (Podnikohospodářská fakulta)
VŠPJ, Finance a řízení
utb, marketingové komunikace
Univerzita Palackého Olomouc, Nizozemština pro hospodářskou praxi
VŠE Podnikohospodářská fakulta Podniková ekonomika a management
VŠE , Ekonomie
VŠE, Obor Ekonimie
MU - učitelství
Univerzita Pardubice, Resocializační pedagogika
VŠE-FPH-Management
VŠPJ, cestovní ruch
VŠE - matematické metody v ekonomii
UJAK - manažerská studia
VŠE, regionální rozvoj a veřejná správa
VŠE, Podniková ekonomika
cestovni ruch
VŠE - NF, obor Ekonomie
Univerzita Palackého, Olomouc, Filozofická fakulta
VSA, veřejnosprávní činnost
JČU - EF (řízení a ekonomika podniku)
ff
VŠE, Mezinárodní vztahy - mezinárodní studia - diplomacie
PEF ČZU, obor Veřejná správa a regionální rozvoj
UPCE, Anglický jazyk pro odbornou praxi
Management cestovního ruchu
Mendelova univerzita, obor Manažersko-ekonomický
Právo a právní věda
VSO, cestovni ruch
Newton College, Management
vyšší odbornou státní správa
Vysoká škola Báňská, Ekonomická fakulta, obor Marketing a obchod
VŠE v Praze, Ekonomii
VŠE n
VŠO Management lteckých podniků
8076,92 %76,92 % 

Graf

4. Kolikátý semestr studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. semestr bakalářského studia6562,5 %62,5 %  
6. semestr bakalářského studia1817,31 %17,31 %  
4. semestr magisterského studia65,77 %5,77 %  
4. semestr bakalářského studia54,81 %4,81 %  
1. semestr bakalářského studia43,85 %3,85 %  
2. semestr magisterského studia32,88 %2,88 %  
3. semestr magisterského studia10,96 %0,96 %  
3. semestr bakalářského studia10,96 %0,96 %  
1. semestr magisterského studia10,96 %0,96 %  

Graf

5. Pokud studujete na bakalářském studiu, chcete pokračovat dále i na magisterském?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8995,7 %85,58 %  
ne44,3 %3,85 %  

Graf

6. Myslíte si, že ihned po ukončení VŠ najdete uplatnění ve svém oboru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3533,65 %33,65 %  
nevím2221,15 %21,15 %  
souhlasím2019,23 %19,23 %  
spíše nesouhlasím2019,23 %19,23 %  
nesouhlasím76,73 %6,73 %  

Graf

7. Jaký očekáváte nástupní plat jako absolvent VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 000 - 20 000 Kč4038,46 %38,46 %  
20 000 - 25 000 Kč3533,65 %33,65 %  
25 000 - 30 000 Kč1716,35 %16,35 %  
více než 30 000 Kč65,77 %5,77 %  
méně než 15 000 Kč65,77 %5,77 %  

Graf

8. Znáte průměrnou výši platu absolventů Vámi studované fakulty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7370,19 %70,19 %  
ano3129,81 %29,81 %  

Graf

9. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, uveďte prosím částku

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50000723,33 %6,73 %  
30000310 %2,88 %  
45000310 %2,88 %  
25000310 %2,88 %  
4700026,67 %1,92 %  
4000026,67 %1,92 %  
3500026,67 %1,92 %  
2800026,67 %1,92 %  
5100013,33 %0,96 %  
15800013,33 %0,96 %  
ostatní odpovědi 400
49000
20000
14000
413,33 %3,85 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:38714.29
Minimum:14000
Maximum:51000
Variační rozpětí:37000
Rozptyl:126582010.58
Směrodatná odchylka:11250.87
Medián:42500
Modus:50000

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Kolikátý semestr studujete?

  • odpověď 2. semestr bakalářského studia:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 19 - 20 > na otázku 2. Váš věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

4. Kolikátý semestr studujete?

5. Pokud studujete na bakalářském studiu, chcete pokračovat dále i na magisterském?

6. Myslíte si, že ihned po ukončení VŠ najdete uplatnění ve svém oboru?

7. Jaký očekáváte nástupní plat jako absolvent VŠ?

8. Znáte průměrnou výši platu absolventů Vámi studované fakulty?

9. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, uveďte prosím částku

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

4. Kolikátý semestr studujete?

5. Pokud studujete na bakalářském studiu, chcete pokračovat dále i na magisterském?

6. Myslíte si, že ihned po ukončení VŠ najdete uplatnění ve svém oboru?

7. Jaký očekáváte nástupní plat jako absolvent VŠ?

8. Znáte průměrnou výši platu absolventů Vámi studované fakulty?

9. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, uveďte prosím částku

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Burešová, P.Uplatnění vysokoškoláků na trhu práce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://uplatneni-vysokoskolaku-na-t.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.