Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění zákoníku práce v praxi

Uplatnění zákoníku práce v praxi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Vosyková
Šetření:06. 02. 2013 - 20. 02. 2013
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, jmenuji se Pavlína Vosyková, studuji Universitu Jana Amose Komenského a vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete zvládnout moji bakalářskou práci.Všem účastníkům předem velice děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5986,76 %86,76 %  
muž913,24 %13,24 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let3247,06 %47,06 %  
31-40 let2130,88 %30,88 %  
41-55 let1420,59 %20,59 %  
více než 55 let11,47 %1,47 %  

Graf

3. Jste účastníkem pracovně právních vztahů jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec4566,18 %66,18 %  
momentálně nepracuji1217,65 %17,65 %  
mateřská, rodičovská dovolená68,82 %8,82 %  
zaměstnavatel57,35 %7,35 %  

Graf

4. Do jaké míry se orientujete v zákoníku práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v zásadě se orientuji4058,82 %58,82 %  
mám pouze základní povědomí o existenci zákoníku práce1725 %25 %  
orientuji se velice dobře913,24 %13,24 %  
neorientuji se vůbec11,47 %1,47 %  
nevím11,47 %1,47 %  

Graf

5. Myslíte si, že zaměstnanci všeobecně znají svá práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5073,53 %73,53 %  
ano1420,59 %20,59 %  
nevím45,88 %5,88 %  

Graf

6. Jakým způsobem by mělo probíhat vzdělávání týkající se pracovněprávních vztahů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na SŠ3551,47 %51,47 %  
na všech stupních by měly být přednášky odborníků z praxe2232,35 %32,35 %  
již na ZŠ1116,18 %16,18 %  

Graf

7. Řešil(a) jste v posledních pěti letech pracovněprávní problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4464,71 %64,71 %  
ne2435,29 %35,29 %  

Graf

8. Můj problém se týkal oblasti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změn pracovní smlouvy2029,41 %29,41 %  
vzniku pracovního poměru (nástup bez pracovní smlouvy)913,24 %13,24 %  
BOZP811,76 %11,76 %  
diskriminace710,29 %10,29 %  
skončení pracovního poměru(nevydání potvrzení o zaměstnání)57,35 %7,35 %  
evidence odpracované pracovní doby57,35 %7,35 %  
návrat po MD,RD45,88 %5,88 %  
odměňování (nevyplacení příplatků)34,41 %4,41 %  
skončení pracovního poměru ( neplatné skončení)34,41 %4,41 %  
odměňování (nevyplacení mzdy)34,41 %4,41 %  
odměňování (nevyplacení odstupného, či náhrad)11,47 %1,47 %  

Graf

9. Jak jste výše uvedený problém řešil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s přímým nadřízeným4261,76 %61,76 %  
s vedením společnosti2029,41 %29,41 %  
podal(a) podnět na Oblastní inspektorát práce45,88 %5,88 %  
u místně a věcně příslušného soudu22,94 %2,94 %  

Graf

10. Byl(a) jste spokojen(a) s vyřešením problému?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2130,88 %30,88 %  
dobrý2029,41 %29,41 %  
nedostatečný1420,59 %20,59 %  
výborný913,24 %13,24 %  
dostatečný45,88 %5,88 %  

Graf

11. Domníváte se, že by měl být finančně postižen i zaměstnanec, který pracoval u zaměstnavatele bez pracovní smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3551,47 %51,47 %  
ano2130,88 %30,88 %  
nevím1217,65 %17,65 %  

Graf

12. Domníváte se, že by měl zaměstnavatel mít povinnost odsouhlasit měsíční evidenci odpracované pracovní doby zaměstnancem, který jí písemně odsouhlasí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3957,35 %57,35 %  
nevím2130,88 %30,88 %  
ne811,76 %11,76 %  

Graf

13. Domníváte se, že by se měly zrušit dohody o provedení práce, jelikož se používají i tam, kde by měla být pracovní smlouva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4058,82 %58,82 %  
ano2841,18 %41,18 %  

Graf

14. Znáte kompetence Inspektorátů práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3754,41 %54,41 %  
ano3145,59 %45,59 %  

Graf

15. Domníváte se, že by se měly Inspektoráty práce zabývat každým podnětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3450 %50 %  
pouze těmi, které lze šetřit1826,47 %26,47 %  
pouze těmi, které nejsou anonymní1014,71 %14,71 %  
ne68,82 %8,82 %  

Graf

16. Měl by se Inspektorát práce zabývat diskriminací i když je jasné, že ji nelze prokázat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4972,06 %72,06 %  
ne1014,71 %14,71 %  
nevím913,24 %13,24 %  

Graf

17. Souhlasíte s názorem, že zaměstnavatel se chová tak, jak mu to zaměstnanci umožní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3957,35 %57,35 %  
souhlasím2130,88 %30,88 %  
nevím811,76 %11,76 %  

Graf

18. Domníváte se, že zaměstnanci státní správy mají lepší pracovní a finanční podmínky, než zaměstnanci v soukromém sektoru?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3452,31 %50 %  
ano2030,77 %29,41 %  
nevím1116,92 %16,18 %  

Graf

19. Domníváte se, že by mohli být zaměstnanci inspektorátu práce podjatí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za určitých okolností ano3551,47 %51,47 %  
ano2333,82 %33,82 %  
ne1014,71 %14,71 %  

Graf

20. Domníváte se, že zákoník práce chrání více zájmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všech účastníků pracovněprávních vztahů2739,71 %39,71 %  
zaměstnavatelů2333,82 %33,82 %  
zaměstnanců1319,12 %19,12 %  
stal se přežitkem, měl by se zrušit57,35 %7,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Znáte kompetence Inspektorátů práce?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám pouze základní povědomí o existenci zákoníku práce na otázku 4. Do jaké míry se orientujete v zákoníku práce?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 11. Domníváte se, že by měl být finančně postižen i zaměstnanec, který pracoval u zaměstnavatele bez pracovní smlouvy?

19. Domníváte se, že by mohli být zaměstnanci inspektorátu práce podjatí?

  • odpověď za určitých okolností ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi již na ZŠ na otázku 6. Jakým způsobem by mělo probíhat vzdělávání týkající se pracovněprávních vztahů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Věk:

3. Jste účastníkem pracovně právních vztahů jako:

4. Do jaké míry se orientujete v zákoníku práce?

5. Myslíte si, že zaměstnanci všeobecně znají svá práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích?

6. Jakým způsobem by mělo probíhat vzdělávání týkající se pracovněprávních vztahů?

7. Řešil(a) jste v posledních pěti letech pracovněprávní problém?

8. Můj problém se týkal oblasti:

9. Jak jste výše uvedený problém řešil(a)?

10. Byl(a) jste spokojen(a) s vyřešením problému?

11. Domníváte se, že by měl být finančně postižen i zaměstnanec, který pracoval u zaměstnavatele bez pracovní smlouvy?

12. Domníváte se, že by měl zaměstnavatel mít povinnost odsouhlasit měsíční evidenci odpracované pracovní doby zaměstnancem, který jí písemně odsouhlasí?

13. Domníváte se, že by se měly zrušit dohody o provedení práce, jelikož se používají i tam, kde by měla být pracovní smlouva?

14. Znáte kompetence Inspektorátů práce?

15. Domníváte se, že by se měly Inspektoráty práce zabývat každým podnětem?

16. Měl by se Inspektorát práce zabývat diskriminací i když je jasné, že ji nelze prokázat?

17. Souhlasíte s názorem, že zaměstnavatel se chová tak, jak mu to zaměstnanci umožní?

18. Domníváte se, že zaměstnanci státní správy mají lepší pracovní a finanční podmínky, než zaměstnanci v soukromém sektoru?

19. Domníváte se, že by mohli být zaměstnanci inspektorátu práce podjatí?

20. Domníváte se, že zákoník práce chrání více zájmy:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Věk:

3. Jste účastníkem pracovně právních vztahů jako:

4. Do jaké míry se orientujete v zákoníku práce?

5. Myslíte si, že zaměstnanci všeobecně znají svá práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích?

6. Jakým způsobem by mělo probíhat vzdělávání týkající se pracovněprávních vztahů?

7. Řešil(a) jste v posledních pěti letech pracovněprávní problém?

8. Můj problém se týkal oblasti:

9. Jak jste výše uvedený problém řešil(a)?

10. Byl(a) jste spokojen(a) s vyřešením problému?

11. Domníváte se, že by měl být finančně postižen i zaměstnanec, který pracoval u zaměstnavatele bez pracovní smlouvy?

12. Domníváte se, že by měl zaměstnavatel mít povinnost odsouhlasit měsíční evidenci odpracované pracovní doby zaměstnancem, který jí písemně odsouhlasí?

13. Domníváte se, že by se měly zrušit dohody o provedení práce, jelikož se používají i tam, kde by měla být pracovní smlouva?

14. Znáte kompetence Inspektorátů práce?

15. Domníváte se, že by se měly Inspektoráty práce zabývat každým podnětem?

16. Měl by se Inspektorát práce zabývat diskriminací i když je jasné, že ji nelze prokázat?

17. Souhlasíte s názorem, že zaměstnavatel se chová tak, jak mu to zaměstnanci umožní?

18. Domníváte se, že zaměstnanci státní správy mají lepší pracovní a finanční podmínky, než zaměstnanci v soukromém sektoru?

19. Domníváte se, že by mohli být zaměstnanci inspektorátu práce podjatí?

20. Domníváte se, že zákoník práce chrání více zájmy:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vosyková, P.Uplatnění zákoníku práce v praxi (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://uplatneni-zakoniku-prace-v-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.