Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění žen na trhu práce po rodičovské dovolené

Uplatnění žen na trhu práce po rodičovské dovolené

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Grygarová
Šetření:25. 12. 2011 - 04. 01. 2012
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):30 / 25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník je určen pro účely diplomové práce na téma: Ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené. Tento dotazník je anonymní. Dotazník je určen ženám, které se vrátili nebo se chtějí vrátit na trh práce a jsou maximálně 3 roky od ukončení RD. Předem děkuji. 

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové skupiny náležíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-40let1676,19 %76,19 %  
18-25let314,29 %14,29 %  
41-50let29,52 %9,52 %  

Graf

2. Počet dětí?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11361,9 %61,9 %  
2733,33 %33,33 %  
314,76 %4,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.37
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:1
Modus:1

Graf

3. Věk dětí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3419,05 %19,05 %  
2314,29 %14,29 %  
129,52 %9,52 %  
429,52 %9,52 %  
514,76 %4,76 %  
2 roky14,76 %4,76 %  
Čtyři roky,čtrnáct měsíců14,76 %4,76 %  
5,314,76 %4,76 %  
tři a půl, pět14,76 %4,76 %  
2, 914,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi 2 měsíce
0, 3
4 a 14
10,8,1
419,05 %19,05 % 

Graf

4. Velikost obce, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 000 obyvatel733,33 %33,33 %  
20 000 - 50 000 obyvatel419,05 %19,05 %  
0 - 500 obyvatel419,05 %19,05 %  
500 - 2000 obyvatel314,29 %14,29 %  
5000 - 20 000 obyvatel29,52 %9,52 %  
50 000 - 100 000 obyvatel14,76 %4,76 %  

Graf

5. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou1047,62 %47,62 %  
523,81 %23,81 %  
SŠ bez maturity314,29 %14,29 %  
VOŠ29,52 %9,52 %  
14,76 %4,76 %  

Graf

6. V jakém odvětví pracujete nebo jste pracovala před rodičovskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Administrativa628,57 %28,57 %  
Obchod a cestovní ruch314,29 %14,29 %  
Služby314,29 %14,29 %  
Výroba a provoz29,52 %9,52 %  
Zdravotnictví29,52 %9,52 %  
Management14,76 %4,76 %  
Stavebnictví14,76 %4,76 %  
Finance14,76 %4,76 %  
Výchova a vzdělávání14,76 %4,76 %  
Kultura a sport14,76 %4,76 %  

Graf

7. Jak dlouho jste pracovala ve svém oboru před nástupem na rodičovskou dovolenou (v měsících) ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36314,29 %14,29 %  
4829,52 %9,52 %  
2429,52 %9,52 %  
7229,52 %9,52 %  
16414,76 %4,76 %  
5914,76 %4,76 %  
21614,76 %4,76 %  
1814,76 %4,76 %  
2614,76 %4,76 %  
2014,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi 57
33
10
32
58
4
628,57 %28,57 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:45.95
Minimum:10
Maximum:164
Variační rozpětí:154
Rozptyl:1139.27
Směrodatná odchylka:33.75
Medián:36
Modus:36

Graf

8. Jak dlouho jste čerpala rodičovský příspěvek (myšleno 2, 3, 4 roky - v měsících)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
361152,38 %52,38 %  
3314,29 %14,29 %  
4829,52 %9,52 %  
2429,52 %9,52 %  
214,76 %4,76 %  
6014,76 %4,76 %  
6214,76 %4,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:32.05
Minimum:3
Maximum:60
Variační rozpětí:57
Rozptyl:229.05
Směrodatná odchylka:15.13
Medián:36
Modus:36

Graf

9. Pracovala jste v průběhu čerpání rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1257,14 %57,14 %  
ne942,86 %42,86 %  

Graf

10. Měla jste nějaké zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1676,19 %76,19 %  
Ne523,81 %23,81 %  

Graf

11. Kolik měsíců od ukončené rodičovské dovolené jste nastoupila do zaměstnání ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11381,25 %61,9 %  
0.0116,25 %4,76 %  
416,25 %4,76 %  
0.116,25 %4,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.94
Minimum:0.1
Maximum:1
Variační rozpětí:0.9
Rozptyl:0.06
Směrodatná odchylka:0.24
Medián:1
Modus:1

Graf

12. Vaše první zaměstnání po rodičovské dovolené bylo

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U stejného zaměstnavatele1275 %57,14 %  
Jsem OSVČ318,75 %14,29 %  
U jiného zaměstnavatele16,25 %4,76 %  

Graf

13. Vaše první zaměstnání po rodičovské dovolené vykonáváte nebo jste vykonávala:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavním pracovním poměru – plný úvazek 1275 %57,14 %  
Hlavním pracovním poměru – zkrácený úvazek212,5 %9,52 %  
OSVČ212,5 %9,52 %  

Graf

14. Na jakou pozici jste po rodičovské dovolené opět nastoupila,

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejnou pozici1487,5 %66,67 %  
Nižší pozici16,25 %4,76 %  
Vyšší pozici16,25 %4,76 %  

Graf

15. Jak dlouho hledáte zaměstnání (uveďte v měsících)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3240 %9,52 %  
2120 %4,76 %  
56120 %4,76 %  
1120 %4,76 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:13
Minimum:1
Maximum:56
Variační rozpětí:55
Rozptyl:578.5
Směrodatná odchylka:24.05
Medián:3
Modus:3

Graf

16. Jak práci hledáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet360 %14,29 %  
informace z Krajské pobočky úřadu práce120 %4,76 %  
všechny možnosti120 %4,76 %  

Graf

17. Co jste dělala nebo děláte proto, abyste se mohla vrátit na trh práce po rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Udržuji kontakt se svým původním zaměstnavatelem942,86 %42,86 %  
Další vzdělání (napište prosím jaké do kolonky Vlastní odpověď -myšleno kurzy, školení, stáže apod.) 733,33 %33,33 %  
Udržování všeobecného přehledu ke své profesi733,33 %33,33 %  
Byla jsem vedena jako uchazeč o zaměstnání na Krajské pobočce úřadu práce 419,05 %19,05 %  
Věnovala jsem se pouze rodině29,52 %9,52 %  
kurz účetnictví14,76 %4,76 %  
dokončení nedodělané školy14,76 %4,76 %  
další školení14,76 %4,76 %  
jazykové kurzy14,76 %4,76 %  
chodím na konkurzy14,76 %4,76 %  
14,76 %4,76 %  
dodělávám další školu plus pětiletý výcvik14,76 %4,76 %  
pracovala jsem i v průběhu MD externě14,76 %4,76 %  
začala jsem podnikat ještě v průběhu RD14,76 %4,76 %  

Graf

18. Byla jste po RD uchazeč o zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1885,71 %85,71 %  
Ano314,29 %14,29 %  

Graf

19. Jak dlouho jste byla uchazeč o zaměstnání? (v měsících)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3266,67 %9,52 %  
4133,33 %4,76 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.33
Minimum:3
Maximum:4
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:3
Modus:3

Graf

20. Pomohla vám Krajská pobočka úřadu práce najít zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3100 %14,29 %  

Graf

21. Kdo se během dne stará o vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mateřská škola1466,67 %66,67 %  
Já sama314,29 %14,29 %  
Jiná dospělá osoba - babička, placená chůva, ..29,52 %9,52 %  
Pracuji doma29,52 %9,52 %  

Graf

22. Je těžké zapojit se po RD do práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1047,62 %47,62 %  
Ne838,1 %38,1 %  
Nevím29,52 %9,52 %  
Nezažila jsem14,76 %4,76 %  

Graf

23. Jaké bariéry cítíte při návratu do zaměstnání po RD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezájem zaměstnavatele o matky s malými dětmi733,33 %33,33 %  
Péče o rodinu628,57 %28,57 %  
Přerušení praxe419,05 %19,05 %  
Necítím žádné29,52 %9,52 %  
nemocnost dětí14,76 %4,76 %  
Nedostatek míst v mateřské škole14,76 %4,76 %  

Graf

24. Setkala jste se po nástupu do zaměstnání nebo při jeho hledání po rodičovské dovolené s diskriminací způsobené tím, že jste rodič?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne838,1 %38,1 %  
Spíše ano628,57 %28,57 %  
Ano419,05 %19,05 %  
Spíše ne314,29 %14,29 %  

Graf

25. Domníváte se, že mají muži rychlejší kariérní postup?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1780,95 %80,95 %  
ne419,05 %19,05 %  

Graf

26. Domníváte se, že mají jiné výhody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 27, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1257,14 %57,14 %  
Ne942,86 %42,86 %  

Graf

27. Jaké výhody muži mají?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- vyšší plat na stejné pozici

lepší platové ohodnocení i za méně práce - kvalitou i kvantitou

Nemusí být doma když děti jsou nemocný,nejsou diskrimiinovány

Nemusí chodit na mateřskou,tak se s nimi počítá,že můžou lepší místa než ženy....

Nemusí řešit pracovní dobu. Zaměstnavatel se nazajímá o to jestli mají děti nebo nemají. O děti když jsou nemocné stará matka.

nestarají se tak o rodinu

Nikdo se jich neptá na počet dětí ani zda máí dítě v době nemoci kdo hlídat apod. Zaměstnavatele nezajímá jejich stav, zda jsou ženatí čí svobodní.

Pohlíží se na ně tak, že v životě nebudou muset přerušit zaměstnání, že je nic nebude brzdit.

u žen se předpoklada že když je potomek nemocny ony jsou doma a tudiš neodvaději sviji praci - u mužu se to stava vyjmečně

větší plat, důvěru, sympatie

více času a prostoru na svou práci

vyšší plat

28. Ráda byste měla ještě další děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1047,62 %47,62 %  
nevím628,57 %28,57 %  
ne523,81 %23,81 %  

Graf

29. Cítíte nějaké bariery proč si pořídit další dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 30, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1361,9 %61,9 %  
Ne838,1 %38,1 %  

Graf

30. Jaké bariéry cítíte? Vyberte tu, kterou vnímáte nejvíce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomické969,23 %42,86 %  
Zdravotní215,38 %9,52 %  
Bydlení17,69 %4,76 %  
Profesní - těžší návrat na trh práce17,69 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Grygarová, Š.Uplatnění žen na trhu práce po rodičovské dovolené (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://uplatneni-zen-na-trhu-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.