Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úplná rodina

Úplná rodina

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Š
Šetření:17. 04. 2014 - 18. 04. 2014
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.76
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:65,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto krátkého anonymního dotazníku. Dotazník je určený pro věkovou skupinu adolescentů od 15 let do 20 let.Ráda bych Vás požádala o pravdivé vyplnění celého dotazníku.
Děkuji Vám za spolupráci.
 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

(vyberte 1 odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1376,47 %76,47 %  
Muž423,53 %23,53 %  

Graf

2. Co si představíte, když se řekne „rodina

(vyberte 4 odpovědi, které jsou podle Vás nejtypičtější)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 4).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domov1694,12 %94,12 %  
Láska1482,35 %82,35 %  
Jistota1270,59 %70,59 %  
Děti952,94 %52,94 %  
Rodiče847,06 %47,06 %  
Finanční zabezpečení635,29 %35,29 %  
Úcta k sobě i ostatním211,76 %11,76 %  
Napjatá atmosféra15,88 %5,88 %  

Graf

3. V jaké vyrůstáte rodině?

(vyberte 1 odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplná rodina (žiji společně s matkou a otcem)1058,82 %58,82 %  
Neúplná rodina (žiji pouze s jedním z rodičů)741,18 %41,18 %  

Graf

4. Jak hodnotíte vyrůstání ve své rodině?

(vyberte 1 odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše šťastné (s občasnými problémy)952,94 %52,94 %  
Určitě šťastné (bez závažných problémů)635,29 %35,29 %  
Spíše nešťastné (s častými problémy)15,88 %5,88 %  
Určitě nešťastné (s neustálými problémy)15,88 %5,88 %  

Graf

5. Jaké hodnoty jsou pro Vás v životě nejdůležitější?

(Vyberte 3 nejdůležitější hodnoty)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdraví1376,47 %76,47 %  
Rodina a děti1270,59 %70,59 %  
Přátelé a zájmy952,94 %52,94 %  
Vzdělání a kvalifikace847,06 %47,06 %  
Nezávislý a svobodný život529,41 %29,41 %  
Peníze a majetek317,65 %17,65 %  
Úspěšná kariéra15,88 %5,88 %  

Graf

6. Jaký je Váš názor na uzavření manželství?

(vyberte 1 odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podstatný a zodpovědný krok v životě1376,47 %76,47 %  
Přežitek, který už nemá opodstatnění423,53 %23,53 %  

Graf

7. Plánujete ve svém životě uzavřít manželství?

(vyberte 1 odpověď)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1482,35 %82,35 %  
ne317,65 %17,65 %  

Graf

8. Pokud by Vaše budoucí úplná rodina byla již delší dobu nefunkční, chtěl/a byste ji i přesto udržet?

(vyberte 1 odpověď)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano952,94 %52,94 %  
ne847,06 %47,06 %  

Graf

9. Pokud jste v předchozí otázce č. 8 odpověděl/a za b) NE – pokračujte vyplněním této otázky (jinak ji nevyplňujte a přejděte až na vyplnění otázky č. 10).

9. Jaký by byl pro Vás důvod k rozpadu Vaší úplné rodiny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezájem o děti, rodinu969,23 %52,94 %  
Závislost např. na alkoholu, drogách, hracích automatech861,54 %47,06 %  
Nevěra, jiný partner753,85 %41,18 %  
Odcizení partnerů, rozdílnost povah646,15 %35,29 %  
nevím17,69 %5,88 %  

Graf

10. Jaký je Váš názor na výchovu dítěte/dětí v rodině pouze s jedním rodičem?

(vyberte 1 odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je dostačující1270,59 %70,59 %  
Není dostačující529,41 %29,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Š, D.Úplná rodina (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://uplna-rodina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.