Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úprava společnosti s ručením omezeným podle nové legislativy 2014

Úprava společnosti s ručením omezeným podle nové legislativy 2014

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Říha
Šetření:19. 04. 2013 - 22. 04. 2013
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dovoluji si Vás oslovit k vyplnění dotazníku, jehož předmětem je zjištění, jak ovlivní změny Nového občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích platných od 1.1.2014 problematiku společnosti s ručením omezeným. 

Jsem studentem EKF-VSB-TUO a výsledky dotazníku budou použity pro mou diplomovou práci. 

Odpovědi respondentů

1. Na základě jakého titulu znáte problematiku s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Problematiku s.r.o. znám pouze teoreticky.550 %50 %  
Nejsem ve vrcholovém vedení s.r.o. - jsem řadový zaměstnanec.220 %20 %  
Jsem člen statutárního orgánu - najatý manažer.110 %10 %  
Jsem členem představenstva nebo dozorčí rady, případně jiného orgánu společnosti.110 %10 %  
Jsem členem statutárního orgánu a zároveň společníkem s.r.o.110 %10 %  

Graf

2. V jakém oboru podniká s.r.o., se kterou jste spjati podle otázky č. 1, popřípadě, který obor je Vám profesně nejbližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchod440 %40 %  
Služby110 %10 %  
Školství110 %10 %  
v žádném, problematiku znám jen teoreticky..110 %10 %  
Informační technologie110 %10 %  
technika110 %10 %  
Výroba110 %10 %  

Graf

3. Zaznamenal/a jste změny v úpravě s.r.o., které budou nově platit od 01.01.2014?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nepotřebuji se v této problematice orientovat.440 %40 %  
Ano, problematiku jsem nastudoval/a v rámci profesních povinností.330 %30 %  
Ne, je to pro mne novinka, kterou musím nastudovat.330 %30 %  

Graf

4. Nový občanský zákoník se vzdal některých doposud zažitých právních řešení a vydává se cestou, kdy chce v soutěži právních řádů vytvořit prostředí příznivé investování a obchodu i za cenu vzdání se některých národních specifik. Považujete za správnou tuto cestu, při tak velké konkurenci globalizovaného světa a konkurenci v rámci EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano440 %40 %  
ne330 %30 %  
nevím330 %30 %  

Graf

5. Zásadní změnou je úprava základního kapitálu s.r.o., pro který nově není stanovená povinná výše a s tím je spojen minimální požadavek na vklad společníka v minimální výši 1Kč. Podle nynější právní úpravy musí být základní kapitál ve výši minimálně 200.000Kč a minimální vklad jednoho společníka ve výši 20.000Kč. Jak tuto novinku vnímáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nová úprava vytváří prostor pro nekalé praktiky rádoby-podnikatelů, kteří nyní nebudou ručit ani tím minimem, které základní kapitál dříve představoval.550 %50 %  
Změna úpravy základního kapitálu není podstatná, protože solidní podnikatel vždy vytvoří základní kapitál v takové výši, aby byl schopen zajistit provoz podniku, dosáhnout na cizí zdroje (např. úvěry) nebo aby byl důvěryhodným pro své obchodní partnery.440 %40 %  
Zrušení minimální výše základního kapitálu a minimální výše vkladu vytváří příležitost pro začínající podnikatele, kteří dostatek kapitálu pro zahájení podnikání.440 %40 %  
Nová úprava základního kapitálu a minimálního vkladu je nesmyslná, protože posouvá s.r.o. od kapitálových společností směrem ke společnostem osobním.330 %30 %  

Graf

6. Nová právní úprava umožňuje s.r.o. vydávání tzv. kmenových listů (podobné jako akcie u a.s.). Čím více bude společník vlastnit kmenových listů, tím bude mít ve společnosti více podílů. Čili bude moci svůj celkový podíl drobit a také s jednotlivými podíly rozdílně hlasovat. Jak vnímáte tuto novinku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tato úprava mi připadá nesmyslná, protože se tím s.r.o. přibližuje k úpravě a.s.562,5 %50 %  
Tuto úpravu vítám, protože s.r.o. se řadí mezi kapitálové společnosti a institutem kmenových listů je tato vlastnost posílena.337,5 %30 %  

Graf

7. Podnikatelský úsudek upravuje pravidlo jednat s péčí řádného hospodáře, které se týká volených členů orgánů s.r.o. Pravidlo podnikatelského úsudku snižuje odpovědnost člena voleného orgánu za korektní podnikatelská rozhodnutí, pokud jednal s řádnou péčí a loajalitou ke společnosti. Je dobře, že byla snížena odpovědnost těchto osob?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, protože příslušní manažeři, jednatelé a další členové orgánů s.r.o. se budou moci věnovat tomu, jak vydělat společnosti peníze a ne tomu, jak se chránit před svou odpovědností za riziková rozhodnutí, která zpravidla přinášejí vyšší výnos.777,78 %70 %  
Ne, protože příslušní manažeři, jednatelé a další členové orgánů s.r.o. budou v rámci podnikatelských rozhodnutí více riskovat a neponesou téměř žádnou odpovědnost za případné neúspěchy.222,22 %20 %  

Graf

8. Nový občanský zákoník více preferuje dispozitivní ustanovení (adresáti takové normy si mohou dohodnout vlastní pravidla), před ustanoveními kogentními (od kogentní právní normy není možné se odchýlit). Je podle vás vhodné, aby stát dával větší volnost v úpravě dohod mezi jednotlivci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano440 %40 %  
nevím440 %40 %  
ne220 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Říha, T.Úprava společnosti s ručením omezeným podle nové legislativy 2014 (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://uprava-spolecnosti-s-rucenim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.