Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje obyvatel České republiky vůči uprchlíkům a migrantům

Postoje obyvatel České republiky vůči uprchlíkům a migrantům

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Sufčák
Šetření:11. 03. 2019 - 29. 03. 2019
Počet respondentů:385
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
vážení respondenti věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který se týká postojů obyvatel České republiky vůči uprchlictví a migraci. Výsledky bych následně rád vyhodnotil ve své diplomové práci. Dotazník je anonymní. Předem Vám děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Je dle Vás faktický rozdíl mezi pojmy "uprchlík" a "migrant"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano30478,96 %78,96 %  
ne5313,77 %13,77 %  
nevím287,27 %7,27 %  

Graf

2. Kde by se mělo uprchlíkům pomáhat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V zemích jejich původu22257,66 %57,66 %  
Jak v zemích jejich původu, tak i hostitelských a bezpečných zemích12933,51 %33,51 %  
V bezpečných hostitelských zemích, do kterých dorazí205,19 %5,19 %  
Nepotřebují pomoc71,82 %1,82 %  
Nevím71,82 %1,82 %  

Graf

3. Vnímáte uprchlíky pozitivně, neutrálně či negativně?

1 = negativně, 2 = spíše negativně, 3 = neutrálně, 4 = spíše pozitivně, 5 = pozitivně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
315740,78 %40,78 %  
211830,65 %30,65 %  
16216,1 %16,1 %  
44110,65 %10,65 %  
571,82 %1,82 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.5
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.67
Směrodatná odchylka:0.82
Medián:3
Modus:3

Graf

4. Vnímáte migranty pozitivně, neutrálně či negativně?

1 = negativně, 2 = spíše negativně, 3 = neutrálně, 4 = spíše pozitivně, 5 = pozitivně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
313535,06 %35,06 %  
112131,43 %31,43 %  
29624,94 %24,94 %  
4297,53 %7,53 %  
541,04 %1,04 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.18
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.82
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:2
Modus:3

Graf

5. Uprchlíky či migranty, ze kterých níže uvedených zemí hodnotíte jako bezproblémové z hlediska možnosti adaptace v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovensko32484,16 %84,16 %  
Polsko23761,56 %61,56 %  
Vietnam23059,74 %59,74 %  
Ukrajina19751,17 %51,17 %  
Bulharsko13735,58 %35,58 %  
Rumunsko10627,53 %27,53 %  
Albánie369,35 %9,35 %  
Sýrie348,83 %8,83 %  
Nigérie318,05 %8,05 %  
Afghánistán256,49 %6,49 %  
Irák235,97 %5,97 %  
žádné30,78 %0,78 %  
Nevím20,52 %0,52 %  
Čína, Indie, jihovýchodní Asie, jižní Amerika10,26 %0,26 %  
Pokud dotyčný chce, tak se adaptovat může a nezáleží na národnosti.10,26 %0,26 %  
podstatný je podobný kulturní okruh, stejný společensko-náboženský základ, u slovanských národů je jazyková výhoda; výjimkou jsou vietnamci, kteří se podle mého názoru téměř dokonale adaptovali, přestože skoro nic z předchozího nesplňují...; hlavně tady nechci muslimy - a to především s ohledem na odlišné vidění světa, svobody a žen tak, jak to vykládají (radikálnějsí) vykladači islámu; ze zemí blízkého východu (anebo i Afriky) bych byl ochoten přijmout křesťany (ze Sýrie, Iráku, příp. Libanonu nebo i Egypta apod.), anebo Jezídy - utrpení a pronásledování křesťanů v dominantně muslimské společnosti je příšerné a prakticky vůbec se o něm nepíše, což je chyba - těmto lidem bychom měli skutečně pomáhat (!) a i přes větší množství společensko-kulturních bariér by bylo možno alespoň očekávat, že mají srovnatelný systém životních hodnot10,26 %0,26 %  
Každý může být problémový10,26 %0,26 %  
všichni problémoví 10,26 %0,26 %  
odmítám škatulkovat lidi podle země jejich původu10,26 %0,26 %  
záleží na člověku, ne na jeho původu10,26 %0,26 %  
S žádným jsem se nesetkala, v okolí žádné nemám (nemohu tedy soudit zda jsou bezproblémoví či problémoví)10,26 %0,26 %  
Rusko10,26 %0,26 %  
nelze odpovědět objektivně, otázka je zavádějící10,26 %0,26 %  
není žádná správná odpověď, všichni by se měli vzdělávat a poznávat od někoho naši kulturu, ať arab nebo ukrajinec10,26 %0,26 %  
západní země - kterékoliv10,26 %0,26 %  
nerozděluji10,26 %0,26 %  
Velká Británie10,26 %0,26 %  
USA, Čína, Austrálie10,26 %0,26 %  
bezproblémově adaptovat se může úplně každý, kdo chce10,26 %0,26 %  
není otázkou země10,26 %0,26 %  
Jakákoliv země kromě Slovenska.10,26 %0,26 %  
Bezproblémovostí z hlediska adaptace rozumím plnou integraci; ta je ovšem často závislá na jazykovém porozumění.10,26 %0,26 %  
Nezáleží až tak primárně na zemi původu, jako spíše na vzdělání, kulturních aspektech, schopnosti adaptace a důvodech, které vedly k migraci.10,26 %0,26 %  
Žádná10,26 %0,26 %  
Německo10,26 %0,26 %  
Německo, Nizozemí, Rakousko a další evropské země.10,26 %0,26 %  
Původ nemá s problémovostí nic společného.10,26 %0,26 %  
každého muslima10,26 %0,26 %  
Všechny evropské státy v rámci EU i ostatní nečlenské10,26 %0,26 %  
Srbsko10,26 %0,26 %  
všechny ze jmenovaných10,26 %0,26 %  

Graf

6. Jaké důvody podle Vás stojí za neúspěšnou adaptací uprchlíků či migrantů v cizí zemi?

Důvody seřaďte dle svých preferencí od nejméně důležitého (7. místo) po nejdůležitější (1. místo)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Nedostatečné vzdělání a kvalifikace3.7873.191
Jazyková bariéra3.3712.883
Negativní přístup obyvatelstva hostitelské země4.8313.325
Odlišná kultura a zvyky2.6572.594
Neochota pracovat4.0083.088
Náboženské vyznání3.8473.626
Špatně nastavený systém hostitelských zemí k uprchlíkům a migrantům5.4994.089

Graf

7. Jsou podle Vás uprchlíci a migranti z dlouhodobého hlediska prospěšní pro ekonomiku hostitelské země?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22257,66 %57,66 %  
nevím9725,19 %25,19 %  
ano6617,14 %17,14 %  

Graf

8. Odkud čerpáte informace o uprchlících a migrantech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet30579,43 %79,22 %  
Tisk21455,73 %55,58 %  
Televize21355,47 %55,32 %  
Literatura7920,57 %20,52 %  
Odborné časopisy7519,53 %19,48 %  
Nečerpám20,52 %0,52 %  
rozhlas20,52 %0,52 %  
Vlastní zkušenost20,52 %0,52 %  
vlastní zkušenosti ze zemí, zasažených uprchlickou krizí10,26 %0,26 %  
zkušenost má a mých přátel10,26 %0,26 %  
osobní zkušenosti10,26 %0,26 %  
Z vlastních zkušeností, sám jsem byl velkou část svého života migrant.10,26 %0,26 %  
knížky a cestopisy vydané ještě v "nekorektní" době, kdy se mohly věci faktoigraficky a pravdivě pojmenovávat10,26 %0,26 %  
rádio10,26 %0,26 %  
Od migrantů10,26 %0,26 %  
4 roky studia v zahraničí10,26 %0,26 %  
známí10,26 %0,26 %  
osobní zkušenosti a kontakt s lidmi10,26 %0,26 %  
zkušenosti od osoby, která se s uprchlíky reálně setkala10,26 %0,26 %  
komunikace s "místními"10,26 %0,26 %  
Zajímám se minimálně10,26 %0,26 %  
Přednášky zaměřené na tuto problematiku10,26 %0,26 %  
Vlastní zkušenosti10,26 %0,26 %  
rodina10,26 %0,26 %  
škola10,26 %0,26 %  
ostatní lžou - skoro vždy10,26 %0,26 %  
některé znám osobně a diskuze s přáteli, někteří z nich pracují v sociálním sektoru10,26 %0,26 %  
vlastní úsudek a mozek10,26 %0,26 %  
všechno jmenované + vlastní mozek10,26 %0,26 %  
Od osob se kterými jsou v kontaktu10,26 %0,26 %  
Moc ne10,26 %0,26 %  
+ odborné přednášky10,26 %0,26 %  
Na všech místech10,26 %0,26 %  
učitel zeměpisu 10,26 %0,26 %  
Žil jsem v několika zemích.10,26 %0,26 %  
Přednášky a semináře10,26 %0,26 %  
Setkávám se s nimi v Rakousku10,26 %0,26 %  
všude, hlavně prověřuji zdroje10,26 %0,26 %  
Od známých žijících v zahraničí10,26 %0,26 %  
zprostředkované zkušenosti od důvěryhodných osob10,26 %0,26 %  
Zkušenosti známých ze zemí, kde již tito lidé plundrují.10,26 %0,26 %  
při cestování vidím, jak se chovají ve své zemi10,26 %0,26 %  
Osobní zkušenost10,26 %0,26 %  
Přednášky10,26 %0,26 %  
Mongolové a Turci chtěli kdysi Evropu také dobýt. Za jejich porážku jsme předkům vděčni. Nejde dnes o stejnou věc, jen jinak?!10,26 %0,26 %  
osobní zkušenost při cestování po zemích EU10,26 %0,26 %  
snažím se ve změti informací si udělat vlastní názor podle svých zkušeností s cizinci10,26 %0,26 %  
vlastní cestování10,26 %0,26 %  
U Vietnamců občas nakupuji, jsou slušní a ochotní.10,26 %0,26 %  
lidé10,26 %0,26 %  

Graf

9. Zkoumáte zdroj dokumentů, ze kterých čerpáte informace o uprchlictví a migraci osob?

1 = ne, 2 = spíše ne, 3 = neutrálně, 4 = spíše ano, 5 = ano

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
412231,69 %31,69 %  
58522,08 %22,08 %  
37519,48 %19,48 %  
25714,81 %14,81 %  
14611,95 %11,95 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.41
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.42
Směrodatná odchylka:1.19
Medián:4
Modus:4

Graf

10. Dostal/a jste se ve svém životě do reálného kontaktu s uprchlíkem či migrantem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23460,78 %60,78 %  
ne12131,43 %31,43 %  
nevím307,79 %7,79 %  

Graf

11. Je dle Vás s uprchlictvím a migrací významně spojena hrozba terorismu?

1 = ne, 2 = spíše ne, 3 = neutrálně, 4 = spíše ano, 5 = ano

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
413635,32 %35,32 %  
510828,05 %28,05 %  
37519,48 %19,48 %  
24912,73 %12,73 %  
1174,42 %4,42 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.77
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.96
Směrodatná odchylka:0.98
Medián:4
Modus:4

Graf

12. Je dle Vás s uprchlictvím a migrací významně spojena hrozba zvýšené míry kriminality?

1 = ne, 2 = spíše ne, 3 = neutrálně, 4 = spíše ano, 5 = ano

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
515339,74 %39,74 %  
413134,03 %34,03 %  
36216,1 %16,1 %  
2297,53 %7,53 %  
1102,6 %2,6 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.09
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.79
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:4
Modus:5

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena23561,04 %61,04 %  
Muž15038,96 %38,96 %  

Graf

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
65 let a více12031,17 %31,17 %  
18 - 26 let9123,64 %23,64 %  
27 - 35 let7920,52 %20,52 %  
56 - 64 let359,09 %9,09 %  
36 - 45 let297,53 %7,53 %  
46 - 55 let194,94 %4,94 %  
Pod 18 let123,12 %3,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Uprchlíky či migranty, ze kterých níže uvedených zemí hodnotíte jako bezproblémové z hlediska možnosti adaptace v České republice?

 • odpověď Afghánistán:
  • 11.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Irák na otázku 5. Uprchlíky či migranty, ze kterých níže uvedených zemí hodnotíte jako bezproblémové z hlediska možnosti adaptace v České republice?
 • odpověď Bulharsko:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Albánie na otázku 5. Uprchlíky či migranty, ze kterých níže uvedených zemí hodnotíte jako bezproblémové z hlediska možnosti adaptace v České republice?
 • odpověď Polsko:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rumunsko na otázku 5. Uprchlíky či migranty, ze kterých níže uvedených zemí hodnotíte jako bezproblémové z hlediska možnosti adaptace v České republice?
 • odpověď Rumunsko:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Albánie na otázku 5. Uprchlíky či migranty, ze kterých níže uvedených zemí hodnotíte jako bezproblémové z hlediska možnosti adaptace v České republice?
 • odpověď Ukrajina:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Albánie na otázku 5. Uprchlíky či migranty, ze kterých níže uvedených zemí hodnotíte jako bezproblémové z hlediska možnosti adaptace v České republice?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rumunsko na otázku 5. Uprchlíky či migranty, ze kterých níže uvedených zemí hodnotíte jako bezproblémové z hlediska možnosti adaptace v České republice?
 • odpověď Vietnam:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Albánie na otázku 5. Uprchlíky či migranty, ze kterých níže uvedených zemí hodnotíte jako bezproblémové z hlediska možnosti adaptace v České republice?

12. Je dle Vás s uprchlictvím a migrací významně spojena hrozba zvýšené míry kriminality?

 • odpověď 5:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 11. Je dle Vás s uprchlictvím a migrací významně spojena hrozba terorismu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je dle Vás faktický rozdíl mezi pojmy "uprchlík" a "migrant"?

2. Kde by se mělo uprchlíkům pomáhat?

3. Vnímáte uprchlíky pozitivně, neutrálně či negativně?

4. Vnímáte migranty pozitivně, neutrálně či negativně?

5. Uprchlíky či migranty, ze kterých níže uvedených zemí hodnotíte jako bezproblémové z hlediska možnosti adaptace v České republice?

6. Jaké důvody podle Vás stojí za neúspěšnou adaptací uprchlíků či migrantů v cizí zemi?

7. Jsou podle Vás uprchlíci a migranti z dlouhodobého hlediska prospěšní pro ekonomiku hostitelské země?

8. Odkud čerpáte informace o uprchlících a migrantech?

9. Zkoumáte zdroj dokumentů, ze kterých čerpáte informace o uprchlictví a migraci osob?

10. Dostal/a jste se ve svém životě do reálného kontaktu s uprchlíkem či migrantem?

11. Je dle Vás s uprchlictvím a migrací významně spojena hrozba terorismu?

12. Je dle Vás s uprchlictvím a migrací významně spojena hrozba zvýšené míry kriminality?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je dle Vás faktický rozdíl mezi pojmy "uprchlík" a "migrant"?

2. Kde by se mělo uprchlíkům pomáhat?

3. Vnímáte uprchlíky pozitivně, neutrálně či negativně?

4. Vnímáte migranty pozitivně, neutrálně či negativně?

5. Uprchlíky či migranty, ze kterých níže uvedených zemí hodnotíte jako bezproblémové z hlediska možnosti adaptace v České republice?

6. Jaké důvody podle Vás stojí za neúspěšnou adaptací uprchlíků či migrantů v cizí zemi?

7. Jsou podle Vás uprchlíci a migranti z dlouhodobého hlediska prospěšní pro ekonomiku hostitelské země?

8. Odkud čerpáte informace o uprchlících a migrantech?

9. Zkoumáte zdroj dokumentů, ze kterých čerpáte informace o uprchlictví a migraci osob?

10. Dostal/a jste se ve svém životě do reálného kontaktu s uprchlíkem či migrantem?

11. Je dle Vás s uprchlictvím a migrací významně spojena hrozba terorismu?

12. Je dle Vás s uprchlictvím a migrací významně spojena hrozba zvýšené míry kriminality?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sufčák, D.Postoje obyvatel České republiky vůči uprchlíkům a migrantům (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://uprchlici-migranti-postoje-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.