Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uprchlíci z Ukrajiny v ČR (Біженці з України в Чехії)

Uprchlíci z Ukrajiny v ČR (Біженці з України в Чехії)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominik Luska
Šetření:26. 03. 2023 - 02. 04. 2023
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník vznikl v rámci mé bakalářské práce na téma: Migrace a migranti v ČR, kde se snažím zjistit, z jakého důvodu si Ukrajinští uprchlíci zvolili ČR jako cílovou zemi a jaká je jejich současná situace. Účast na tomto dotazníku je zcela anonymní.

Ця анкета була створена в рамках моєї бакалаврської роботи на тему: Міграція та мігранти в Чехії, де я намагаюся з’ясувати, чому українські біженці обрали Чехію як країну призначення та яка їхня поточна ситуація. Участь в цій анкеті повністю анонімна.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví? (яка твоя стат?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž (людина)5757 %57 %  
žena (жінка)4343 %43 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk? (Скільки тобі років?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-363030 %30 %  
37-472525 %25 %  
48-581919 %19 %  
15-251414 %14 %  
59-6999 %9 %  
více než 69 let (закінчено 69 років)33 %3 %  

Graf

3. Jak dlouho jste nyní v ČR? (Скільки часу ти вже в Чехії?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7-10 měsíců (7-10 місяців)4242 %42 %  
více než 10 měsíců (більше 10 місяців)2424 %24 %  
3-6 měsíců (3-6 місяців)2222 %22 %  
méně než 3 měsíce (менше 3 місяців)1212 %12 %  

Graf

4. Jak hodnotíte celý proces Vašeho přijetí do ČR z administrativního a formálního hlediska (úřední procesy atd.)? (Як Ви оцінюєте весь процес Вашого вступу до Чеської Республіки з адміністративної та формальної точки зору (офіційні процеси тощо)?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý (добре)5050 %50 %  
špatný (не добре)2828 %28 %  
velmi dobrý (дуже добре)1919 %19 %  
velmi špatný (дуже погано)33 %3 %  

Graf

5. Než jste se rozhodl/a k cestě do ČR, zvažoval/a jste i jinou zemi (Polsko, Slovensko atd.)? (Перед тим, як ви вирішили поїхати до Чехії, чи розглядали ви іншу країну (Польща, Словаччина тощо)?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano (Так)5151 %51 %  
ne (Немає)4949 %49 %  

Graf

6. Co bylo hlavním důvodem k tomu, že jste se rozhodl/a pro ČR? Uveďte pouze jednu možnost. (Що було основною причиною, чому ви зупинили свій вибір на Чехії? Дайте тільки один варіант.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dříve zde moji známí či příbuzní byli a ČR mi byla doporučena (раніше тут були мої знайомі чи родичі і мені порекомендували Чехію)3838 %38 %  
domníval/a jsem se, že zde bude nejbezpečněji (Я думав, що тут буде найбезпечніше)1717 %17 %  
mám zde již známé či příbuzné (У мене тут вже є знайомі чи родичі)1212 %12 %  
věděl/a jsem, že je v ČR rozsáhlá ukrajinská komunita, a proto jsem se domnívala, že nás (uprchlíky) společnost dobře přijme (Я знав, що в Чехії велика українська громада, і тому вірив, що суспільство нас (біженців) добре сприйме.)1111 %11 %  
domníval/a jsem se, že zde o nás (uprchlíky) bude dobře postaráno (poskytnutí ubytování, zdravotní péče, stravy atd.) (Я вірив, що про нас (біженців) тут добре подбають (проживання, медичне обслуговування, харчування тощо))88 %8 %  
jiné (інший)55 %5 %  
dobrá životní úroveň (dobrá zdravotní péče, školství, dostatek pracovních příležitostí apod.) (хороший рівень життя (добре здоров’я, освіта, достатньо можливостей для роботи тощо))44 %4 %  
ČR zvolili moji příbuzní, přátelé či známí, a proto jsem se přidal/a (Мої родичі, друзі чи знайомі обрали Чехію, тому я приєднався)33 %3 %  
dovedl/a jsem si představit, že bych v ČR případně zůstal/a dlouhodobě či natrvalo (Я міг уявити, що, можливо, залишуся в Чехії надовго або назавжди)22 %2 %  

Graf

7. Jaké byly další důvody k tomu, že jste se rozhodl/a pro ČR? Uveďte maximálně dvě možnosti. (Які ще були причини, чому ви зупинили свій вибір на Чехії? Дайте максимум два варіанти.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám zde již známé či příbuzné (У мене тут вже є знайомі чи родичі)2424 %24 %  
věděl/a jsem, že je v ČR rozsáhlá ukrajinská komunita, a proto jsem se domnívala, že nás (uprchlíky) společnost dobře přijme (Я знав, що в Чехії велика українська громада, і тому вірив, що суспільство нас (біженців) добре сприйме.)1616 %16 %  
dříve zde moji známí či příbuzní byli a ČR mi byla doporučena(раніше тут були мої знайомі чи родичі і мені порекомендували Чехію)1212 %12 %  
dovedl/a jsem si představit, že bych v ČR případně zůstal/a dlouhodobě či natrvalo (dobrá zdravotní péče, školství, dostatek pracovních příležitostí apod.) (Я міг би собі уявити, що врешті-решт залишуся в Чехії надовго або назавжди (добре здоров’я, освіта1212 %12 %  
domníval/a jsem se, že zde bude nejbezpečněji (Я думав, що тут буде найбезпечніше)1111 %11 %  
ČR zvolili moji příbuzní, přátelé či známí, a proto jsem se přidal/a (Мої родичі, друзі чи знайомі обрали Чехію, тому я приєднався)88 %8 %  
jiné (інший)88 %8 %  
domníval/a jsem se, že zde o nás (uprchlíky) bude dobře postaráno (poskytnutí ubytování, zdravotní péče, stravy atd.) (Я вірив, що про нас (біженців) тут добре подбають (проживання, медичне обслуговування, харчування тощо))55 %5 %  
dobrá životní úroveň v ČR (хороший рівень життя в Чехії)44 %4 %  

Graf

8. Byla Vám nabídnuta pomoc některé neziskové organizace? (Чи пропонувала вам допомогу неприбуткова організація?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano (Так)7575 %75 %  
ne (Немає)2525 %25 %  

Graf

9. Jste spokojen/a s dávkami a podporou ze strany ČR (humanitární dávky, výuka českého jazyka apod.)? (Чи задоволені Ви пільгами та підтримкою з боку Чехії (гуманітарна допомога, навчання чеській мові тощо)?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne (Немає)4444 %44 %  
ano (Так)4343 %43 %  
určitě ne (точно ні)88 %8 %  
určitě ano (Однозначно так)55 %5 %  

Graf

10. Zvažujete nyní, že byste se z ČR přesunul/a do jiné země (Polska, Slovenska atd.)? (Ви зараз розглядаєте переїзд із Чехії в іншу країну (Польща, Словаччина тощо)?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne (Немає)4242 %42 %  
ano (Так)3535 %35 %  
určitě ne (точно ні)1818 %18 %  
určitě ano (Однозначно так)55 %5 %  

Graf

11. Jste nyní zaměstnán/a v ČR? (Ви зараз працюєте в Чехії?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano (Так)5555 %55 %  
ne (Немає)4545 %45 %  

Graf

12. Domníváte se, že kdybyste chtěl/a, že byste v ČR našel/a pracovní uplatnění (zaměstnání) dlouhodobě? (Ви думаєте, що якби ви цього хотіли, ви б знайшли довгострокову роботу в Чехії?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano (Так)4343 %43 %  
ne (Немає)2828 %28 %  
určitě ano (Однозначно так)2020 %20 %  
určitě ne (точно ні)99 %9 %  

Graf

13. Co bylo/je/mohlo by být na získání pracovního uplatnění (zaměstnání) pro Vás hlavním problémem? Zvolte maximálně dvě možnosti. (Що було/є/може бути для вас основною проблемою при працевлаштуванні? Виберіть максимум два варіанти.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazyková bariéra (Мовний бар'єр)2828 %28 %  
nedostatečná kvalifikace (недостатня кваліфікація)2222 %22 %  
neochota zaměstnavatelů zaměstnat cizince (небажання роботодавців приймати на роботу іноземців)1919 %19 %  
nedostatek vhodných pracovních míst pro Vaši kvalifikaci (відсутність робочих місць, відповідних вашій кваліфікації)1111 %11 %  
jiné (інший)1010 %10 %  
nedostatečná finanční ohodnocení (недостатня матеріальна винагорода)77 %7 %  
nevhodné pracovní nabídky (příliš daleko od Vašeho bydliště, pro Vás nevhodná pracovní doba apod.) (невідповідні пропозиції роботи (занадто далеко від місця проживання, невідповідний для вас час роботи тощо))33 %3 %  

Graf

14. Bylo pro Vás náročné najít ubytování/bydlení? (Чи важко було вам знайти житло?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne (Немає)4545 %45 %  
ano (Так)3636 %36 %  
určitě ano (Однозначно так)1212 %12 %  
určitě ne (точно ні)77 %7 %  

Graf

15. Jste s Vaším současným ubytováním/bydlením spokojen/a? (Чи задоволені ви поточним житлом?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano (Так)4242 %42 %  
ne (Немає)4141 %41 %  
určitě ne (точно ні)1010 %10 %  
určitě ano (Однозначно так)77 %7 %  

Graf

16. Co bylo/je/mohlo by být na hledání a získání ubytování/bydlení pro Vás nejnáročnější? Zvolte maximálně dvě možnosti. (Що було/є/може бути для вас найскладнішим у плані пошуку та отримання житла/житла? Виберіть максимум два варіанти.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš vysoké nájemné či poplatky (занадто висока орендна плата або плата)2828 %28 %  
jazyková bariéra (Мовний бар'єр)2525 %25 %  
jiné (інший)1717 %17 %  
nedostatek vhodných nemovitostí k pronájmu nebo možností k ubytování ve Vámi požadované lokalitě (відсутність підходящої нерухомості для оренди або варіантів розміщення в бажаному місці)1616 %16 %  
neochota pronajmout nemovitost cizinci nebo jej ubytovat (небажання здавати нерухомість іноземцю в оренду або розміщувати його)1414 %14 %  

Graf

17. Máte dostatek možností pro různé aktivity ve Vašem volném čase a seberealizaci (kurzy, kroužky, sportovní aktivity, zábava atd.)? (Чи достатньо у Вас можливостей для різноманітних занять у вільний час та самореалізації (курси, гуртки, спорт, розваги тощо)?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano (Так)5252 %52 %  
určitě ano (Однозначно так)2424 %24 %  
ne (Немає)2121 %21 %  
určitě ne (точно ні)33 %3 %  

Graf

18. Jak dlouho plánujete v ČR zůstat? (Як довго ви плануєте залишитися в Чехії?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než dva roky (менше двох років)3636 %36 %  
chtěl/a bych zde zůstat trvale (Я хотів би залишитися тут назавжди)2424 %24 %  
více než čtyři roky (більше чотирьох років)1616 %16 %  
více než dva roky (більше двох років)1212 %12 %  
více než deset let (більше десяти років)66 %6 %  
více než šest let (більше шести років)66 %6 %  

Graf

19. Chtěl/a byste v ČR zůstat natrvalo? (Чи хотіли б ви залишитися в Чехії назавжди?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne (Немає)4343 %43 %  
ano (Так)2222 %22 %  
určitě ano (Однозначно так)1919 %19 %  
určitě ne (точно ні)1616 %16 %  

Graf

20. Jak hodnotíte Vaše přijetí do ČR ze strany obyvatel ČR, s nimiž běžně přicházíte do styku (běžní občané apod.)? (Як Ви оцінюєте сприйняття Вас у Чехії жителями Чехії, з якими Ви зазвичай контактуєте (пересічні громадяни тощо)?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré (добре)5757 %57 %  
špatné (погано)2222 %22 %  
velmi dobré (дуже добре)1616 %16 %  
velmi špatné (дуже погано)55 %5 %  

Graf

21. Pociťujete nebo setkáváte se někdy s nepřijetím do společnosti ze strany obyvatel ČR (např. se setkáváte s nadávkami, vyčleněním ze společnosti (ve Vašem současném bydlišti, v práci, škole atd.), nikdo ze sousedů se s Vámi nechce bavit apod.)? (Ви коли-небудь відчували або стикалися з несприйняттям у суспільстві жителями Чеської Республіки (наприклад, чи стикалися з прокльонами, ізоляцією від суспільства (у вашому поточному місці проживання, на роботі, в школі тощо), ніхто з ваших сусідів не хоче поговорити з тобою тощо)?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano (Так)3939 %39 %  
ne (Немає)3535 %35 %  
určitě ne (точно ні)1717 %17 %  
určitě ano (Однозначно так)99 %9 %  

Graf

22. Jaká je Vaše současná finanční situace? (Яка ваша поточна фінансова ситуація?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatná (погано)4646 %46 %  
dobrá (добре)4040 %40 %  
velmi dobrá (дуже добре)99 %9 %  
velmi špatná (дуже погано)55 %5 %  

Graf

23. Pobíráte humanitární dávku? (Ви отримуєте гуманітарну допомогу?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano (Так)5555 %55 %  
ne (Немає)4545 %45 %  

Graf

24. Kde spatřujete největší problémy v rámci Vašeho pobytu v ČR? (Де ви бачите найбільші проблеми під час перебування в Чехії?)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím 99 %9 %  
Nikde77 %7 %  
Jazyková bariéra 77 %7 %  
neumím jazyk22 %2 %  
Žádné nespatřuji22 %2 %  
Špatná úroveň uprchlických táborů 22 %2 %  
. 22 %2 %  
Nízká úroveň ubytoven11 %1 %  
Při hledání bydlení. Je příliš drahé. 11 %1 %  
Jsem v ČR spokojená 11 %1 %  
ostatní odpovědi Špatné ubytování v uprchlickém centru
Malá podpora uprchlíků
Bandera
v komunikaci s úřady
Neumím dobře český jazyk
Ubytovny jsou ve špatném stavu
Nebyl jsem přijat a nelíbí se mi v této zemi
Mám málo pracovních možnosti
Špatná a náročná komunikace s úřady
Nelíbí se mi přístup úřadů
Špatně se mi hledá práce a úřady mi hledají práce které dělat nechci
Málo peněz
Jsem spokojena
Ze strany obyvatel ČR cítím nedůvěru
Žádné problémy s pobytem v ČR nemám, jsem zde spokojená.
Nemohu zde najít dobrou práci, která by mě bavila
Chci se vrátit do své vlasti až bude bezpečná
Je těžké se dobře naučit Česky jazyk
Žádné problémy zde nespatruji ale chci se vrátit domů až bude po válce
Složitá komunikace s úřady
...
Všude není mi tu dobře
Musím si zvyknout na nový styl života
Stejně se chci vrátit domů takže žádné
V uprchlickém táboře jsou špatné podmínky
Česky jazyk je těžký na naučení
Špatná základní školní docházka pro mé děti
Nevím co sem napsat
Rád bych získal české občanství, kdy to není jednoduché
Žádný problém v současné době nemám
Nelíbil se mi stav a přístup v uprchlickém táboře
Chtěl bych v ČR zůstat trvale ale komunikace s úřady je náročná a proces je složitý
V současnou chvíli jsem v ČR spokojen
K této otázce se nechci vyjádřit
Málo pracovních příležitostí v mém oboru
Jsou tu drahé potraviny
Mnoho zařizování na úřadech
Chtěla bych lepší práci ale nemám k tomu dostatečnou kvalifikaci a není jednoduché se tu vzdělávat
Chtěl bych se zde víc vzdělávat, abych měl lepší práci ale je to náročné
Rád bych se začlenil do chodu ČR ale je pro mě obtížné najít práci
Nemám žádné problémy
Ubytovna ve špatném stavu
Komunikace s úřady, zdlouhavost.
Neumím moc dobře jazyk
Mám málo pracovní kvalifikace a nedokážu najít dobrou práci
Složité vzdělávání
Žádný problém zde nemám
Jone zvyklosti
Nerozumim
Nejistotu z budoucnosti.
Žádné nespatruji
V hledání práce která je dobře finančně ohodnocena
Velmi drahé nájemné bytů kdy se kvůli tomu nemohu osamostatnit a jsem stále na ubytovně
Je těžké se dobře naučit jazyk
Špatně ohodnocena práce s malou kvalifikací
Hrozná kvalita ubytování
Nemám žádný problém
Nechci se vyjádřit
Problém se zapojením se do chodu ČR s místními obyvateli
Chtěla bych lepší práci ale nemám dostatek kvalifikaci a proto mě nechtějí zaměstnat
Příliš mnoho papírování v případě že chci práci
Prozatím nemám žádný problém
V ubytovacích zařízeních
Abych zde mohla zůstat trvale musím si zde najít partnera jinak je to moc složité
Teď mě žádný problém nenapadá
Špinavé a škaredé uprchlické tábory
6666 %66 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

18. Jak dlouho plánujete v ČR zůstat? (Як довго ви плануєте залишитися в Чехії?)

  • odpověď chtěl/a bych zde zůstat trvale (Я хотів би залишитися тут назавжди):
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano (Однозначно так) na otázku 19. Chtěl/a byste v ČR zůstat natrvalo? (Чи хотіли б ви залишитися в Чехії назавжди?)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví? (яка твоя стат?)

2. Jaký je Váš věk? (Скільки тобі років?)

3. Jak dlouho jste nyní v ČR? (Скільки часу ти вже в Чехії?)

4. Jak hodnotíte celý proces Vašeho přijetí do ČR z administrativního a formálního hlediska (úřední procesy atd.)? (Як Ви оцінюєте весь процес Вашого вступу до Чеської Республіки з адміністративної та формальної точки зору (офіційні процеси тощо)?)

5. Než jste se rozhodl/a k cestě do ČR, zvažoval/a jste i jinou zemi (Polsko, Slovensko atd.)? (Перед тим, як ви вирішили поїхати до Чехії, чи розглядали ви іншу країну (Польща, Словаччина тощо)?)

6. Co bylo hlavním důvodem k tomu, že jste se rozhodl/a pro ČR? Uveďte pouze jednu možnost. (Що було основною причиною, чому ви зупинили свій вибір на Чехії? Дайте тільки один варіант.)

7. Jaké byly další důvody k tomu, že jste se rozhodl/a pro ČR? Uveďte maximálně dvě možnosti. (Які ще були причини, чому ви зупинили свій вибір на Чехії? Дайте максимум два варіанти.)

8. Byla Vám nabídnuta pomoc některé neziskové organizace? (Чи пропонувала вам допомогу неприбуткова організація?)

9. Jste spokojen/a s dávkami a podporou ze strany ČR (humanitární dávky, výuka českého jazyka apod.)? (Чи задоволені Ви пільгами та підтримкою з боку Чехії (гуманітарна допомога, навчання чеській мові тощо)?)

10. Zvažujete nyní, že byste se z ČR přesunul/a do jiné země (Polska, Slovenska atd.)? (Ви зараз розглядаєте переїзд із Чехії в іншу країну (Польща, Словаччина тощо)?)

11. Jste nyní zaměstnán/a v ČR? (Ви зараз працюєте в Чехії?)

12. Domníváte se, že kdybyste chtěl/a, že byste v ČR našel/a pracovní uplatnění (zaměstnání) dlouhodobě? (Ви думаєте, що якби ви цього хотіли, ви б знайшли довгострокову роботу в Чехії?)

13. Co bylo/je/mohlo by být na získání pracovního uplatnění (zaměstnání) pro Vás hlavním problémem? Zvolte maximálně dvě možnosti. (Що було/є/може бути для вас основною проблемою при працевлаштуванні? Виберіть максимум два варіанти.)

14. Bylo pro Vás náročné najít ubytování/bydlení? (Чи важко було вам знайти житло?)

15. Jste s Vaším současným ubytováním/bydlením spokojen/a? (Чи задоволені ви поточним житлом?)

16. Co bylo/je/mohlo by být na hledání a získání ubytování/bydlení pro Vás nejnáročnější? Zvolte maximálně dvě možnosti. (Що було/є/може бути для вас найскладнішим у плані пошуку та отримання житла/житла? Виберіть максимум два варіанти.)

17. Máte dostatek možností pro různé aktivity ve Vašem volném čase a seberealizaci (kurzy, kroužky, sportovní aktivity, zábava atd.)? (Чи достатньо у Вас можливостей для різноманітних занять у вільний час та самореалізації (курси, гуртки, спорт, розваги тощо)?)

18. Jak dlouho plánujete v ČR zůstat? (Як довго ви плануєте залишитися в Чехії?)

19. Chtěl/a byste v ČR zůstat natrvalo? (Чи хотіли б ви залишитися в Чехії назавжди?)

20. Jak hodnotíte Vaše přijetí do ČR ze strany obyvatel ČR, s nimiž běžně přicházíte do styku (běžní občané apod.)? (Як Ви оцінюєте сприйняття Вас у Чехії жителями Чехії, з якими Ви зазвичай контактуєте (пересічні громадяни тощо)?)

21. Pociťujete nebo setkáváte se někdy s nepřijetím do společnosti ze strany obyvatel ČR (např. se setkáváte s nadávkami, vyčleněním ze společnosti (ve Vašem současném bydlišti, v práci, škole atd.), nikdo ze sousedů se s Vámi nechce bavit apod.)? (Ви коли-небудь відчували або стикалися з несприйняттям у суспільстві жителями Чеської Республіки (наприклад, чи стикалися з прокльонами, ізоляцією від суспільства (у вашому поточному місці проживання, на роботі, в школі тощо), ніхто з ваших сусідів не хоче поговорити з тобою тощо)?)

22. Jaká je Vaše současná finanční situace? (Яка ваша поточна фінансова ситуація?)

23. Pobíráte humanitární dávku? (Ви отримуєте гуманітарну допомогу?)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví? (яка твоя стат?)

2. Jaký je Váš věk? (Скільки тобі років?)

3. Jak dlouho jste nyní v ČR? (Скільки часу ти вже в Чехії?)

4. Jak hodnotíte celý proces Vašeho přijetí do ČR z administrativního a formálního hlediska (úřední procesy atd.)? (Як Ви оцінюєте весь процес Вашого вступу до Чеської Республіки з адміністративної та формальної точки зору (офіційні процеси тощо)?)

5. Než jste se rozhodl/a k cestě do ČR, zvažoval/a jste i jinou zemi (Polsko, Slovensko atd.)? (Перед тим, як ви вирішили поїхати до Чехії, чи розглядали ви іншу країну (Польща, Словаччина тощо)?)

6. Co bylo hlavním důvodem k tomu, že jste se rozhodl/a pro ČR? Uveďte pouze jednu možnost. (Що було основною причиною, чому ви зупинили свій вибір на Чехії? Дайте тільки один варіант.)

7. Jaké byly další důvody k tomu, že jste se rozhodl/a pro ČR? Uveďte maximálně dvě možnosti. (Які ще були причини, чому ви зупинили свій вибір на Чехії? Дайте максимум два варіанти.)

8. Byla Vám nabídnuta pomoc některé neziskové organizace? (Чи пропонувала вам допомогу неприбуткова організація?)

9. Jste spokojen/a s dávkami a podporou ze strany ČR (humanitární dávky, výuka českého jazyka apod.)? (Чи задоволені Ви пільгами та підтримкою з боку Чехії (гуманітарна допомога, навчання чеській мові тощо)?)

10. Zvažujete nyní, že byste se z ČR přesunul/a do jiné země (Polska, Slovenska atd.)? (Ви зараз розглядаєте переїзд із Чехії в іншу країну (Польща, Словаччина тощо)?)

11. Jste nyní zaměstnán/a v ČR? (Ви зараз працюєте в Чехії?)

12. Domníváte se, že kdybyste chtěl/a, že byste v ČR našel/a pracovní uplatnění (zaměstnání) dlouhodobě? (Ви думаєте, що якби ви цього хотіли, ви б знайшли довгострокову роботу в Чехії?)

13. Co bylo/je/mohlo by být na získání pracovního uplatnění (zaměstnání) pro Vás hlavním problémem? Zvolte maximálně dvě možnosti. (Що було/є/може бути для вас основною проблемою при працевлаштуванні? Виберіть максимум два варіанти.)

14. Bylo pro Vás náročné najít ubytování/bydlení? (Чи важко було вам знайти житло?)

15. Jste s Vaším současným ubytováním/bydlením spokojen/a? (Чи задоволені ви поточним житлом?)

16. Co bylo/je/mohlo by být na hledání a získání ubytování/bydlení pro Vás nejnáročnější? Zvolte maximálně dvě možnosti. (Що було/є/може бути для вас найскладнішим у плані пошуку та отримання житла/житла? Виберіть максимум два варіанти.)

17. Máte dostatek možností pro různé aktivity ve Vašem volném čase a seberealizaci (kurzy, kroužky, sportovní aktivity, zábava atd.)? (Чи достатньо у Вас можливостей для різноманітних занять у вільний час та самореалізації (курси, гуртки, спорт, розваги тощо)?)

18. Jak dlouho plánujete v ČR zůstat? (Як довго ви плануєте залишитися в Чехії?)

19. Chtěl/a byste v ČR zůstat natrvalo? (Чи хотіли б ви залишитися в Чехії назавжди?)

20. Jak hodnotíte Vaše přijetí do ČR ze strany obyvatel ČR, s nimiž běžně přicházíte do styku (běžní občané apod.)? (Як Ви оцінюєте сприйняття Вас у Чехії жителями Чехії, з якими Ви зазвичай контактуєте (пересічні громадяни тощо)?)

21. Pociťujete nebo setkáváte se někdy s nepřijetím do společnosti ze strany obyvatel ČR (např. se setkáváte s nadávkami, vyčleněním ze společnosti (ve Vašem současném bydlišti, v práci, škole atd.), nikdo ze sousedů se s Vámi nechce bavit apod.)? (Ви коли-небудь відчували або стикалися з несприйняттям у суспільстві жителями Чеської Республіки (наприклад, чи стикалися з прокльонами, ізоляцією від суспільства (у вашому поточному місці проживання, на роботі, в школі тощо), ніхто з ваших сусідів не хоче поговорити з тобою тощо)?)

22. Jaká je Vaše současná finanční situace? (Яка ваша поточна фінансова ситуація?)

23. Pobíráte humanitární dávku? (Ви отримуєте гуманітарну допомогу?)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Luska, D.Uprchlíci z Ukrajiny v ČR (Біженці з України в Чехії) (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://uprchlici-z-ukrajiny-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.